Zpět na Přehled VŘ

OVS – Diaľkovo ovládaný úsekový odpínač – DOÚ

ID: / 30336

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku Diaľkovo ovládaný úsekový odpínač s vákuovými zhášacími komorami , ktorý sa používa vo vonkajších vedeniach na odpojenie alebo pripojenie úsekov vedenia, odbočiek vedenia alebo prípojok k menším transformačným staniciam až do menovitého vypínacieho prúdu úsekového odpínača.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=deecfc9732f138530023e307b5346c55&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Tisknout