Zpět na Přehled VŘ

OVS – Dodávka NN rozvádzačov na stavbu 16739 – Trstená – R22 kV SSD Ústie nad Priehradou – doplnenie a úprava RIS, VLSP, ochrán

ID: / 33020

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa rozvádzačov na stavbu 16739 – Trstená - R22 kV SSD Ústie nad Priehradou – doplnenie a úprava RIS, VLSP, ochrán.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=cd5c226b9da93584de8693061b5d58da&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Veronika Tarhajová
Telefon: +421 905 558 794
E-mail:

Tisknout