Zpět na Přehled VŘ

OVS – Implementácia a prevádzka systému IAM

ID: / 32915

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto OVS je výber dodávateľa na dodanie a implementácia systému IAM (Identity and Access management) s nasledujúcimi cieľmi:
- Odstránenie resp. zníženie aktuálnych bezpečnostných rizík.
- Zavedenie štruktúry a systému do informácií, postupov a procesov súvisiacich s IAM.
- Dosiahnutie súladu s požiadavkami ZKB.
- Odstránenie opakovaných zistení z finančných a interných auditov realizovaných v minulosti.
- Zefektívnenie a zautomatizovanie procesov a postupov IAM.
- Zvýšenie kvality a zníženie chybovosti, ktorá predstavuje bezpečnostné riziko.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=fabcbea2bb722194d0b151be2149effd&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Mgr. Peter Mechtl
Telefon: +421 918 947 828
E-mail:

Tisknout