Zpět na Přehled VŘ

OVS – Konsolidácia licencii zálohovacieho riešenia

ID: / 29079

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na zálohovací systém, ktorý nahradí aktuálny zálohovací systém IBM Spectrum Protect z dôvodu limitu súčasného licenčného modelu, ktorý je pri očakávanom budúcom raste dlhodobo neudržateľný. Aktuálny použitý licenčný model je FrontEnd licencia do 100TB. Zálohovanie virtuálneho prostredia VMware vSphere ostáva v nezmenenej forme a naďalej bude zálohované produktom Veeam Backup and Replication.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=b7df3c57bf7d152f47cfabe50ff1162e&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Mgr. Peter Mechtl
Telefon: +421 918 947 828
E-mail:

Tisknout