Zpět na Přehled VŘ

OVS – Rekonštrukcia železničnej vlečky TR Podbrezová

ID: / 30859

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodanie projektovej dokumentácie na opravu vlečky v zmysle posudku, realizácia komplexnej opravy, získanie osvedčenia o technickej spôsobilosti vlečky TR Podbrezová.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=e75782da39719324f2e0e4d84c825b9e&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Michal Kazáni
Telefon: +421 918 605 943
E-mail:

Tisknout