Zpět na Přehled VŘ

OVS – VN Priehradové stožiare pre vonkajšie vedenia

ID: / 29019

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku VN priehradových stožiarov pre vonkajšie vedenia, ktoré sa používajú ako nosné konštrukcie podperných bodov VN distribučných vedení SSD.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=a4ec32da717b4fd083f99e4c42093664&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Tisknout