Zpět na Přehled VŘ

OVS – VVN keramické ťahové izolátory

ID: / 29042

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku keramických ťahových izolátorov používaných na izolovanie VVN vedení.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=2cce6ecd376b547e466617b829f27f2f&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Tisknout