Zpět na Přehled VŘ

OVS – VVN konštrukcie oceľových stožiarov

ID: / 29069

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku VVN oceľové konštrukcie pre elektrické vonkajšie vedenia, používané ako nosné konštrukcie podperných bodov VVN distribučných vedení SSD.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=b6af59a3940f1b1dbb8cc142e17a3c79&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Tisknout