Zpět na Přehled VŘ

OVS – Výkopové práce pre SMČ

ID: / 29980

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na výkopové práce pre potreby divízie SMČ.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=00503cbceab516e07c9b5c7752ab02b0&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Miroslav Stasinka
Telefon: +421 918 436 344
E-mail:

Tisknout