Zpět na Přehled VŘ

OVS – Výmena zálohovacieho diskového poľa pre backup

ID: / 31736

Předmět a popis VŘ:
Predmetom obstarávania je obmena dvojice diskových polí HITACHI G400 za diskové polia s efektívnou kapacitou 3PTB (na jednu lokalitu) s FC a Ethernet konektivitou a funkcionalitou pre synchrónnu replikáciu dát medzi lokalitami DC1 a DC2 na celú kapacitu polí.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=7907c5df10e4c7b54e54d20899220dd6&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Mgr. Peter Mechtl
Telefon: +421 918 947 828
E-mail:

Tisknout