Zpět na Přehled VŘ

Papírna – napojení na EOP

ID: / 23386

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění zakázky s názvem „Papírna – napojení na EOP“ je dodání, namontování a uvedení do provozu přípojky páry, zpětné páry, kondenzátu a vysokého napětí (VN) ze zdroje EOP do objektu papírny ROLLPAP dle realizační projektové dokumentace.
Investor RollPap podepsal se společností EOP smlouvy na dodávky energií a služeb pro napojení na energie ze spol. EOP. Na straně EOP je povinnost napojit papírnu na dodávky energie z EOP.
• Dodávky tepla
 přívodní parovod do ROLL PAP - bude napojen v první, druhé a třetí sekci VT parovodu
 vratné potrubí páry z ROLL PAP bude napojeno do horní sběrny 5-14 do první a třetí sekce
 vratné potrubí kondenzátu z ROLL PAP bude napojeno do sběrných nádrží kondenzátů bloků 2,3 a 4
• Dodávky elektrické energie
 pro I. Etapu bude papírna napojena z rozvodny nového odsíření (napojení bude bez zálohy)
 Dodávky elektrické energie budou z rozvodny 6R6-16A. Kabelové trasy budou vedeny po stávajícím (kabelové lávky se doplní dle potřeby) a novém potrubním mostu. Napájená z rozvodny R6-16A je pouze provizorní řešení. Rozvodna R6-16A
 Kabel bude navržen v provedení 35 kV tak, aby bylo možné použít i pro II. ETAPU spol. ROllPAP
• Mostní konstrukce
 Posouzení stávajícího potrubního mostu a jeho zesílení/úprava
 Výstavba nového potrubního mostu až do objektu ROLLPAP

Pro více informací se prosím obracejte na níže uvedenou kontaktní osobu.

Kontaktní osoba:
Jméno: Martin Hloušek
Telefon: +420725571497
E-mail:

Tisknout