Zpět na Přehled VŘ

Provedení diagnostiky nízkotlakého rotoru TG1

ID: / 24723

Předmět a popis VŘ:
Předmětem VŘ je provedení diagnostiky NT rotoru turbíny TG1 a jeho případná oprava v termínu od 11. 5. do 5. 6. 2020.
Předpokládaný rozsah prací:
odvoz do/z opravy
pískování NT rotoru
 kompletní diagnostika NT rotoru zaměřená na výskyt trhlin v lopatkách všech stupňů a jejich uložení a se speciálním zaměřením na oblast T-drážky v oběžných discích tzn. oběžná kola 1, 2, 1a, 2a
 vypracování nálezové zprávy
 v případě zjištění trhlin v discích provést strojní obrobení (odstranění) lopatek poškozených stupňů a dynamické vyvážení rotoru.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail:

Tisknout