Zpět na Přehled VŘ

Prúdové armatúry pre vonkajšie distribučné vedenia

ID: / 27703

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku Prúdových armatúr pre vonkajšie distribučné vedenia , ktoré sa používajú ako príslušenstvo pre vonkajšie distribučné siete SSD.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=e6496542c63008b354b9630503e5204a&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Tisknout