Zpět na Přehled VŘ

REKO VS 10 – ÚT

ID: / 27987

Předmět a popis VŘ:
Předmět a popis výběrového řízení na zakázku „REKO VS 10 - ÚT“, kde zadavatel žádá o dotaci v rámci operačního programu OPPIK:
Předmětem plnění této zakázky s názvem „REKO VS 10 - ÚT“ je obměna strojního vybavení výměníkové stanice č. 10 spočívající v rekonstrukci vstupní primární strany, v rekonstrukci zařízení pro ústřední vytápění a v demontáži nepoužívaného zařízení pro přípravu teplé vody. Teplá voda není předmětem rekonstrukce, předmětem rekonstrukce je však napojení primární strany ke stávajícímu horkovodnímu potrubí směřujícímu do výměníkové stanice č. 10A, která zajišťuje teplou vodu (tím dojde k částečnému zásahu i do výměníkové stanice č. 10A), vše v rozsahu a dle projektové dokumentace pro provádění stavby.
Oznámení o zahájení výběrového řízení a kompletní Zadávací dokumentace byly dne 08.09.2021 umístěny (ke stažení) na profilu zadavatele:

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1

V případě, že se rozhodnete účastnit VŘ, zašlete prosím oběma kontaktním osobám zadavatele „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti ve výběrovém řízení“, jak je požadováno v čl. 13 Zadávací dokumentace této zakázky.

Kontaktní osoba zadavatele:
Barbora Weberová
referent útvaru výběrových řízení a smluv
tel.: +420 476 447 457
mobil: +420 725 870 781
e-mail: barbora.weberova@ue.cz

pro případ nepřítomnosti:
Ing. Jaromír Kneifl
vedoucí útvaru výběrových řízení a smluv
tel.: +420 476 447 352
mobil: +420 606 633 310
e-mail: jaromir.kneifl@ue.cz

Kontaktní osoba:
Jméno: Barbora Weberová
Telefon: +420725870781
E-mail:

Tisknout