Zpět na Přehled VŘ

REKONSTRUKCE ODVODŇOVACÍCH ZÁSOBNÍKŮ ŠKVÁRY

ID: / 26619

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění VEŘEJNÉ ZAKÁZKY je DÍLO spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s rekonstrukcí 4 odvodňovacích nádrží škváry a konstrukční úpravy jejich podpůrných ocelových konstrukcí. ZAKÁZKA má charakter „dodávky na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v knize B ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

Podrobnosti o účasti ve veřejné zakázce jsou uvedeny na našem profilu zadavatele : https://nen.nipez.cz/profil/EOP

Kontaktní osoba:
Jméno: Martin Hloušek
Telefon: +420725571497
E-mail:

Tisknout