Zpět na Přehled VŘ

Rekonstrukce stavební části budovy rozvoden

ID: / 22942

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce stavební části budovy rozvoden v EOP na základě realizační projektové dokumentace vypracované Zhotovitelem. Předmětem díla jsou zejména následující činnosti:
• vypracování realizační projektové dokumentace. Obsah a členění projektové dokumentace musí být v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění včetně zásad organizace výstavby a stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP podle zákona o zajištění dalších podmínek BOZP (zák. 309/2006 Sb.). .
. vybourání luxferu v prostoru kobek transformátoru a jejich zazdění včetně doplnění omítek v celkové ploše cca 66m²,
• rekonstrukci původních luxfer v celkové ploše cca 158m²,
• výměna dřevěných oken za plastová hnědá/bílá (skla, rám) v počtu 56 ks, s plochou 54 m²,
• rekonstrukce zasklení západní stěny budovy č. 3 v celkové ploše cca 132 m²,
• výměna starých vchodových dveří na východní stěně za nové s lepšími izolačními vlastnostmi v počtu 6ks,
• rekonstrukce okapových chodníčků v celkové délce 298m,
• rekonstrukce fasády a její nátěr – celková plocha fasády je 5600 m²,
• nátěr plechových vrat v počtu 13ks, parapetů, stříšek převěsů vývodu 10,5kV – plocha nátěrů je celkem cca 132m²,
Výběrové řízení je prováděno elektronickou formou.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail:

Tisknout