Zpět na Přehled VŘ

Rekonstrukce trasy kabelů VN 6kV pro ČS Roudná – Projektová dokumentace

ID: / 27815

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je vypracování realizační Projektové dokumentace na úrovni prováděcího projektu pro výběr zhotovitele pro akci "Rekonstrukce trasy kabelů VN 6kV pro ČS Roudná".

Kontaktní osoby:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 377 180 161, +420 731 640 974
E-mail:

Jméno: Ing. Jitka Navrátilová
Telefon: +420 377 180 459, +420 731 683 418
E-mail:

Tisknout