Zpět na Přehled VŘ

Rekonstrukce trasy kabelů VN 6kV pro ČS Roudná

ID: / 29805

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je realizace kabelového vedení mezi rozvodnou R201 a ČS Roudná a zároveň realizace přeložky kabelového vedení ČEZ Telco Pro Services a.s.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 377 180 161, +420 731 640 974
E-mail:

Tisknout