Zpět na Přehled VŘ

Rekonštrukcia rozvodne Horný Hričov – Realizácia diela

ID: / 25934

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na rekonštrukciu časti rozvodne (soc. priestory, sklady, vstupná brána) a vybudovanie garáží a skladu.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=81d2891dacb270219872523ff45ffd7f&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Michal Kazáni
Telefon: +421 918 605 943
E-mail:

Tisknout