Zpět na Přehled VŘ

Rekonštrukcia UPS1 a UPS2 na velíne I. na KS04 Ivanka pri Nitre a rekonštrukcia UPS pre stroje CR3 a CR4 na KS01 Veľké Kapušany

ID: / 27996

Předmět a popis VŘ:
Rekonštrukcia UPS1 a UPS2 na velíne I. na KS04 Ivanka pri Nitre a rekonštrukcia UPS pre stroje CR3 a CR4 na KS01 Veľké Kapušany.
Žiadosť o súťažné podklady je potrebné zaslať e – mailom na e – mailovú adresu: katarina.lajchova@eustream.sk v lehote do 22.09.2021 do 10:00.
Žiadosť o súťažné podklady musí obsahovať nasledovné informácie:
- identifikačné údaje záujemcu - obchodné meno, sídlo, IČO,
- meno, priezvisko a funkciu kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, e-mail,
- predmet súťaže.

Kontaktní osoba:
Jméno: Katarína Lajchová
Telefon: +421262507169
E-mail:

Tisknout