Zpět na Přehled VŘ

Sklad B. Bystrica Kráľová – stavebná rekonštrukcia budovy

ID: / 27811

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na rekonštrukciu budovy skladu B. Bystrica Kráľová. Rekonštukcia budovy pozostáva zo zateplenia plášťa a strechy budovy, výmeny výplňových konštrukcií, úpravy elektroinštalácie, úpravy spevnených plôch a náteru strechy.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=5da1bd0509fffbd150015dc8c51300bf&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Michal Kazáni
Telefon: +421 918 605 943
E-mail:

Tisknout