Zpět na Přehled VŘ

Ukládání stavebních materiálů na deponie (rámcová smlouva)

ID: / 23359

Předmět a popis VŘ:
Dovolujeme si Vás informovat o vypsání výběrového řízení „Ukládání stavebních materiálů na deponie (rámcová smlouva)“.
Termín pro podání vstupních nabídek je nejpozději do 26. 3. 2019, 12:00 hod.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, kterou je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele.

Kontaktní osoba:
Jméno: Petr Zahrádka
Telefon: +420739347190
E-mail:

Tisknout