Zpět na Přehled VŘ

Upgrade Telefónneho dispečerského systému

ID: / 22789

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa, ktorý zabezpečí modernizáciu a konsolidáciu existujúceho TDS pre zabezpečenie opätovnej plnej podpory zo strany výrobcu a príslušenstva komunikačných systémov s cieľom zabezpečiť jednotnú správu pre poskytovanie služieb dispečingu v SSD, a.s.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=036cf207700907536668c2226585ae72&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Jana Kožová
Telefon: +421 41 519 2938
E-mail:

Tisknout