Zpět na Přehled VŘ

UPS pre záložný dispečing Varín

ID: / 24399

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku komplexnej technológie pre modernizáciu vlastnej spotreby a zálohového napájania DC VAT. Cieľom je zabezpečiť zvýšenie príkonu pre potreby zariadení umiestnených v DC VAT, zvýšenie technických štandardov, spoľahlivosti a dostupnosti zálohového napájania, zlepšenie monitorovania systému a zlepšenie efektivity celého napájacieho systému.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=c3b7b69d20fccb17d0e8c88bc40c0026&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Miroslav Sabela
Telefon: +421 41 519 3335
E-mail:

Tisknout