Zpět na Přehled VŘ

VN Priehradové stožiare pre vonkajšie vedenia

ID: / 25770

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na VN priehradové stožiare, ktoré sa používajú ako nosné konštrukcie VN distribučných vedení.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=9f12482e0fcd71542e95bc7b22dbf84f&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Tisknout