Zpět na Přehled VŘ

VN vonkajšie odpojovače bezkomorové

ID: / 26231

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na VN vonkajšie odpojovače bezkomorové, ktoré sa používajú na zapínanie a vypínanie elektrických obvodov bez zaťaženia a na viditeľné odpojenie elektrických zariadení od napätia.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=9398a32f56a06e0395268936b461c62e&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Tisknout