Zpět na Přehled VŘ

VVN Keramické ťahové izolátory 110kV

ID: / 23478

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na Keramické ťahové izolátory 110kV, ktoré sa používajú na izolovanie vzdušných vedení 110 kV.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=ab9af3599d713a20318a15626b18e165&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 41 519 2209
E-mail:

Tisknout