Zpět na Přehled VŘ

VVN keramické ťahové izolátory

ID: / 27212

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku keramických ťahových izolátorov používaných na izolovanie VVN vedení.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=8e9b4ad0da3ae9e4608dab1f3370f141&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Tisknout