Zpět na Přehled VŘ

Výber dodávateľa na operatívny leasing vozidiel do 3,5t

ID: / 26255

Předmět a popis VŘ:
Predmetom súťaže je výber poskytovateľa operatívneho lízingu a súvisiacich služieb pre vozidlá do 3,5t.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=e3036725ad38c3721625d34019d0a512&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Miroslav Stasinka
Telefon: +421 918 436 344
E-mail:

Tisknout