Zpět na Přehled VŘ

Výmena páskových knižníc

ID: / 24364

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na obmenu fyzických páskových knižníc časti infraštruktúry riešenia zálohovacieho systému v Stredoslovenskej distribučnej, a.s., alebo poskytnutie služby v rovnakom rozsahu v zmysle zadania (RfP).
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=b824a33442487406f8dc59d0a0caf99e&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Mgr. Peter Mechtl
Telefon: +421 41 519 2679
E-mail:

Tisknout