Zpět na Přehled VŘ

Výměna přehříváku páry PP II kotle K2 v EOP

ID: / 23983

Předmět a popis VŘ:
Předmětem ZAKÁZKY je DÍLO spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s Výměnou přehříváku páry PP II kotle K2 v EOP. DÍLO bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.

Podrobnosti o VŘ naleznete na našem profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/EOP

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail:

Tisknout