Zpět na Přehled VŘ

Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu II.

ID: / 24602

Předmět a popis VŘ:
Předmětem a cílem zakázky s názvem „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu II.“ je rekonstrukce technologie ÚT, zabezpečovacího zařízení a souvisejících úprav elektroinstalací a systému měření a regulace (MaR) v blokových předávacích stanicích tepla (VS). Nová technologie bude napojená na stávající rozvody. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň a v k.ú Bolevec. Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje účastníky, že neumožňuje dílčí plnění zakázky, když tato musí být účastníkem plněna jako celek.
Z pohledu zákona se jedná o podlimitní sektorovou zakázku na stavební práce, která je vzhledem k povaze a ceně zadávána dle „Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK“, platných ke dni zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele.
Kvalifikační a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na profilu zadavatele https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/ nebo na https://www.pltep.cz/zadavani-zakazek/.

Kontaktní osoby:
Jméno: Mgr. Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Jméno: Ing. Jitka Navrátilová
Telefon: +420 377 180 459, +420 731 683 418
E-mail:

Tisknout