Zpět na Přehled VŘ

Vysokotlaký plynovod DN 500/400

ID: / 29421

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je funkční dílo spočívající v realizaci zakázky na výstavbu nového vysokotlakého plynovodu DN 500/400, napojeného na stávající distribuční plynovod DN 500 v majetku společnosti GasNet, s.r.o. Celková délka plynovodu DN 500/400 činí cca 237 m. Plynovod DN 500/400 je zakončen hlavním uzávěrem plynu (HUP) na pozemku zadavatele. Veřejná zakázka bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v knize A a knize B Zadávací dokumentace (ZD).

Odkaz na ZD :
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1418511576-1253429299/ZadavaciDokumentace-1418511576-1253429299/

Odkaz na profil zadavatele:
https://nen.nipez.cz/profil/EOP1
Kontaktní osoba:
Jméno: Martina Horáčková
Telefon:
E-mail:

Tisknout