Zpět na Přehled VŘ

Zakrytí záchytných jímek 17 ks. transformátorů

ID: / 23964

Předmět a popis VŘ:
Předmět:
• Zakrytí 17 ks záchytných transformátorových jímek v rozvodně R110kV.
Požadavky na provedení (dle vzoru na transformátoru T103):
• - Demontáž částečného zakrytí jímek včetně likvidace – doklad o ekologické likvidaci.
• - Nosné konstrukce a rošty v pozinkovaném provedení, upevňovací materiál v nerezovém provedení s ukotvením do betonu pomocí chemických kotev.
• - Nosnost min. 250 kg na 1m2.
• - Rošty umístit v jedné rovině s vrchním krajem záchytné jímky
• - Nosná konstrukce musí být umístěna tak, že nebude bránit zvednutí transformátorů na pozici pomocí patkových zvedáků.
• - Rošty musí být jednoduše demontovatelné pomoc klíče nebo nástroje.
• - Každá z jímek musí být provedena "na míru" rozměry se mohou lišit, celková plocha jímek je cca 550 m2.
• - Konstrukce a rošty budou vzájemně vodivě spojeny a spojeny s uzemňovací soustavou v souladu s požadavky příslušných ČSN.
Termín:
• - realizace 9-10/2019
Ostatní:
• - práce pod dozorem v blízkosti el. zařízení pod napětím VVN.

Kontaktní osoba:
Jméno: Martin Hloušek
Telefon: +420725571497
E-mail:

Tisknout