Zpět na Přehled VŘ

Zokruhování RT Most

ID: / 29937

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění je výměna dožívajícího potrubí DN 150 za potrubí nové DN 250 a pouze instalace potrubí DN 250. Celá akce je rozdělena na 4 úseky o celkové délce cca 705 m, které na sebe navazují a ve kterých se provádí:
Úsek šachta Š1 - šachta Š2
- v tomto úseku bude provedena výměna dožívajícího potrubí v klasickém provedení DN150 za potrubí nové DN250 v klasickém provedení v neprůlezném topném kanálu. Vzhledem ke zvětšení dimenze potrubí bude stávající topný kanál nadezděn.
Úsek šachta Š2 - výměníková stanice VS 809
- v tomto úseku bude provedena výměna dožívajícího potrubí v klasickém provedení DN150 za potrubí DN250 v klasickém provedení ve stávající trase v průchozím topném kanálu. Potrubí bude nově umístěno na nových konzolích nad sebou. Dále dojde k demontážím potrubí již nefunkčních potrubí ÚT, TV a SV vč. starého uložení. Tento úsek bude ukončen vyhotovením sekčními uzavíracími armaturami DN 250 (vč. klenutých den) ve VS, aby bylo možné po odstávce tento úsek zprovoznit.
Úsek výměníková stanice VS 809 - VS 808
- v tomto úseku bude provedena instalace potrubí v klasickém provedení 2 x DN 250 v klasickém provedení v průchozím kolektoru na novém uložení.
Úsek výměníková stanice VS 808 - TG 47
- v tomto úseku bude provedena výměna stávajícího potrubí DN150 v klasickém provedení za potrubí DN250 v klasickém provedení v průchozím kolektoru vč. vyhotovení odbočky pro VS 808 o 2 x DN 150 vč. armatur. Úsek bude ukončen sekčními armaturami DN 250 (vč. klenutých den), aby bylo možné po odstávce zprovoznit tento úsek.

Výběrové řízení je prováděno formou on-line elektronického profilu „PRO ebiz“.

Kontaktní osoby:
Jméno: Vladimír Hyneš
Telefon: +420733628858
E-mail:

Jméno: Ing. Jaromír Kneifl
Telefon:
E-mail:

Tisknout