Zpět na Přehled VŘ

OVS – Časti a súčasti vedení do 35 kV

ID: / 32815

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku:

Časti a súčastí vedení do 35kV: príslušenstvo pre vonkajšie VN distribučné siete SSD použiteľné k inštalácii na stožiaroch a k uchyteniu vonkajších elektrických vedení.
Vyhotovenie- z oceľových valcovaných profilov.
Povrchová úprava– žiarovo zinkované.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=a281eba57b716b245ee3d4dd511a4de1&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Denisa Kudlová
Telefon: +421 905 745331
E-mail:

Tisknout