Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

 

TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; EP Langage; EP South Humber Bank; Gazel Energie.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
Innovative Storage Power Plant (“ISPP”)

ID: LEAG / 28398

Tender description:
Lausitz Energie Kraftwerke AG (“LEAG”) intends to build an Innovative Storage Power Plant (“ISPP”) with the goal for provision of secure capacity with the integration of volatile renewable electricity at the Jänschwalde site in Brandenburg, East Germany.

The whole facility will consist of a CCGT, a solid thermal storage plant and a hydrogen plant.

For this purpose, we are seeking expressions of interest from companies interested in undertaking the design, engineering, procurement, construction, commissioning and testing of the project on a fully turnkey (engineering, procurement and construction (“EPC”)) basis.

Contact person:
Name: Lachmann, Sebastian
Phone: +49 355 2887 2986
E-mail:

Tender web page link

1638489600 3.12.2021 1643587200 31.1.2022
Pipeline construction for the heating line BHKW Profen

ID: MIBRAG / 28497

Tender description:
Pipeline construction for the heating line BHKW Profen

Contact person:
Name: Götze David
Phone: +49 34424 81256
E-mail:

Tender web page link

1640044800 21.12.2021 1643155200 26.1.2022
Dotační akce – HK, PS F060 Čeperka-rek.mezi TB7328-7312

ID: Elektrárny Opatovice / 28516

Tender description:
Předmětem plnění této zakázky s názvem „HK, PS F060 Čeperka-rek. mezi TB7328-7312““ je rekonstrukce stávajících teplovodních rozvodů 2x DN 125 v kanálech za teplovody z předizolovaného potrubí v dimenzi 2x DN 125 ve stávajících trase v celkové délce cca 200 m v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby.
Zadávací dokumentaci je možno stáhnout na profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945

Contact person:
Name: Simona Beznosková
Phone: +420724010478
E-mail:

Tender web page link

1640649600 28.12.2021 1643587200 31.1.2022
Dotační akce – Pce, HV A – Rek. HV přípojky PS A 030 a Pce, HV A – Rek. HV přípojky PS A033

ID: Elektrárny Opatovice / 28518

Tender description:
Předmětem plnění této zakázky je rekonstrukce stávajících horkovodních přípojek za horkovod z předizolovaného potrubí a provizorní horkovodní propoj z předizolovaného potrubí.
Zadávací dokumentaci je možno stáhnout na profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945

Contact person:
Name: Simona Beznosková
Phone: +420724010478
E-mail:

Tender web page link

1640649600 28.12.2021 1643587200 31.1.2022
Aluminium conductors steel reinforced (ACSR), Aluminium alloy conductors (AAAC)

ID: Stredoslovenská distribučná / 28537

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku AlFe lán vonkajších vzdušných vedení (ACSR) a zliatinových lán vonkajších vedení (AAAC) používaných ako holé vodiče pre diaľkové vonkajšie elektrické vedenia VN, VVN.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=1b2094147edc1d47e371847391a3ee0c&jazyk=sk

Contact person:
Name: Natália Berníková
Phone: +421 908 908 220
E-mail:

Tender web page link

1641859200 11.1.2022 1645401600 21.2.2022
Rekonštrukcia digitálnych ochrán na blokoch ES1, ES2 a ES3 na KS01 Veľké Kapušany v rámci výstavby prepojovacieho VTL plynovodu SK-PL

ID: Eustream / 28539

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je Rekonštrukcia digitálnych ochrán na blokoch ES1, ES2 a ES3 na KS01 Veľké Kapušany v rámci výstavby prepojovacieho VTL plynovodu SK-PL. Bližšie informácie sú zverejnené na web stránke eustream.sk

Contact person:
Name: Katarína Lajchová
Phone: +421262507169
E-mail:

Tender web page link

1642032000 13.1.2022 1643155200 26.1.2022
Reconstruction of paved areas AB Prievidza

ID: Stredoslovenská distribučná / 28560

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na rekonštrukciu spevnených plôch AB Prievidza, ul. Vápenická. Rekonštrukcia pozostáva z výmeny poškodeného povrchu, sanácie podložia, vyrovnania lokálnych nerovností so zachovaním pôvodných bodov odvodnenia.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=61f60922672e20bc3ad1cfac76fb26f6&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Michal Kazáni
Phone: +421 918 605 943
E-mail:

Tender web page link

1642377600 17.1.2022 1644192000 7.2.2022
INSTALLATION OF THE PROTECTIVE SHIELD IN ABS 4

ID: Elektrárny Opatovice / 28570

Tender description:
Předmětem plnění zakázky s názvem „INSTALACE OCHRANNÉHO ŠTÍTU V ABS 4“ je instalace ochranného štítu nad vstupní hrdlo do absorbéru č. 4 a jeho napojení na stávající ochranný systém absorbéru, včetně souvisejících prací, činností a služeb. Realizace této zakázky je dodávka formou na klíč.

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, kterou Vám zašleme na Vaši žádost odeslanou na kontaktní e-mail uvedený níže.

S pozdravem,

Martin Hloušek

Contact person:
Name: Martin Hloušek
Phone: +420725571497
E-mail:

Tender web page link

1642550400 19.1.2022 1644451200 10.2.2022
Electrostatic cleaning and replenishment of TB32S oil additives

ID: Slovenské elektrárně / 28572

Tender description:
Elektrostatické čistenie a doplnenie aditív do oleja TB32S

Contact person:
Name: Jana Stansberry
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1642636800 20.1.2022 1643155200 26.1.2022
BO TG 4

ID: United Energy / 28574

Tender description:
Předmětem zakázky je provedení díla sestávající z provedení prací při běžné opravě TG 4 v teplárně Komořany v sídle zadavatele, dle technického zadání a rozpisu prací.

Contact person:
Name: Ing. František Landa
Phone: +420724499886
E-mail:

Tender web page link

1642636800 20.1.2022 1643328000 28.1.2022
Execution of technical inspections and technical tests of reserved technical electrical equipment in the Nováky Power Plant

ID: Slovenské elektrárně / 28576

Tender description:
Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických v Závode Elektrárne Nováky

Contact person:
Name: Iveta Bodnárová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1642723200 21.1.2022 1643846400 3.2.2022