Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

 

TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; EP Langage; EP South Humber Bank; Gazel Energie.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
EPC Contractor for an H2 Power Plant at the Boxberg Site

ID: LEAG / 30523

Tender description:
In the course of the energy turnaround in Germany (Climate Protection Act, Renewable Energy Act, end of coal-fired power generation, sharp rise in electricity demand, massive expansion of renewable energies and ramp-up of the hydrogen economy), LEAG intends to develop the Boxberg power plant site into a sustainable, green energy site - the H2UB Boxberg.
The H2UB Boxberg consists of a large battery storage facility and an H2 power plant that converts the surpluses of fluctuating renewable energies into hydrogen, stores the hydrogen, markets the hydrogen or converts it to electricity when needed in a secured manner. Batteries and H2 power plant are connected to the 380KV grid via a gas-insulated switchgear (GIS).

The preliminary design of the modular expandable H2 power plant is:
- H2 generation with approx. 110 MWe by means of PEM electrolysis,
- H2 storage of 2000 MWh and 60t H2 in a tubular storage tank
- PEM fuel cell with a capacity of 10 MWe.

The plant is located in the immediate vicinity of the Nochten and Reichwalde opencast mines, where LEAG is installing renewable energy with a capacity of around 900 MW.
The GIS is scheduled to be operational from September 2026, the battery storage in 2026 and 2027. The H2 power plant is to be operated for 20 years from 01.01.2029.

For the H2 power plant, LEAG is looking for an EPC contractor to take over the engineering, manufacturing, construction, assembly, commissioning, approval and documentation of the project. The EPC contract will be put out to tender in May 2024 and awarded in July 2025.

We invite interested companies to inform our purchasing department about their interest in the project and about their company and to name a contact person.

Contact person:
Name: Sebastian Lachmann
Phone: +4935528872986
E-mail:

Tender web page link

1688515200 5.7.2023 1702857600 18.12.2023
Realizace stavby HK, HV C – Rek. mezi TB5299-C050 (předizolované potrubí)

ID: Elektrárny Opatovice / 30673

Tender description:
Předmětem této zakázky (díla) je položení nového předizolovaného potrubí v podzemním bezkanálovém provedení (PIP 2xDN125, 2xDN100 a 2xDN80 v jednotlivých úsecích), jako náhrada za stávající potrubí, které je uloženo v neprůlezném železobetonovém kanálu. Nové předizolované potrubí bude ve stávající trase primárního rozvodu sloužícího pro napojení předávacích stanic PS C033, C034 a C049, C050 v Hradci Králové, Moravské Předměstí. Realizace akce bude včetně příslušných stavebních a montážních prací.

Contact person:
Name: Simona Beznosková
Phone: +420724010478
E-mail:

Tender web page link

1691366400 7.8.2023 1696809600 9.10.2023
Realizace stavby HK, HV A – Rek. příp. k PS A040, 41, 42 (předizolované potrubí)

ID: Elektrárny Opatovice / 30765

Tender description:
Předmětem plnění této zakázky je akce, při které bude položeno nové předizolované potrubí Fintherm v podzemním bezkanálovém provedení jako náhrada za stávající předizolované potrubí. Akce bude realizována v Hradci Králové. Realizace akce bude včetně příslušných stavebních a montážních prací.

Contact person:
Name: Simona Beznosková
Phone: +420724010478
E-mail:

Tender web page link

1692748800 23.8.2023 1697414400 16.10.2023
coupling transformers

ID: MIBRAG / 30791

Tender description:
Delivery - 2 pcs. 80 MVA coupling transformers - Green grid

Contact person:
Name: Kay Voigt
Phone: 004934424-81700
E-mail:

Tender web page link

1693180800 28.8.2023 1695945600 29.9.2023
Kontroly, opravy a skúšky EPS ESSER v zmysle Vyhl.726/2002 Z.z. a SHZ v zmysle Vhl. 169/2006 Z.z. a Vyhl. 508/2009 Z.z.

ID: Slovenské elektrárně / 30827

Tender description:
Kontroly, opravy a skúšky EPS ESSER v zmysle Vyhl.726/2002 Z.z. a SHZ v zmysle Vhl. 169/2006 Z.z. a Vyhl. 508/2009 Z.z.

Contact person:
Name: Zuzana Krasková
Phone: +421 910801686
E-mail:

Tender web page link

1694044800 7.9.2023 1696464000 5.10.2023
Oprava vnútorných rozvodov splaškovej kanalizácie, vodovodov a zariaďovacích predmetov

ID: Slovenské elektrárně / 30833

Tender description:
Oprava vnútorných rozvodov splaškovej kanalizácie, vodovodov a zariaďovacích predmetov

Contact person:
Name: Anikó Mojžišová
Phone: +421 910673278
E-mail:

Tender web page link

1694131200 8.9.2023 1696118400 1.10.2023
Dodávka elektriny pre eustream, a.s. na roky 2024 a 2025, s opciou na roky 2026 a 2027.

ID: Eustream / 30847

Tender description:
Dodávka elektriny pre eustream, a.s. na roky 2024 a 2025, s opciou na roky 2026 a 2027. Bližšie informácie o vyžiadaní súťažných podkladov sú zverejnené na web stránke www.eustream.sk

Contact person:
Name: Katarína Lajchová
Phone: +421262507169
E-mail:

Tender web page link

1694476800 12.9.2023 1695859200 28.9.2023
K7 - reconstruction of bed ash transport

ID: Plzeňská teplárenská / 30853

Tender description:
Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „K7 – rekonstrukce dopravy ložového popela“ je funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek, věcí, prací a služeb spojených s demontáží stávajícího zastaralého zařízení a instalací nové technologie, konkrétně výměnou chladících šneků na výstupu ložového popela z kotle K7, instalací mokrého redleru a instalací nové trasy pasové dopravy navazující na stávající pas TO2 v rámci obnovy zdroje. Zakázka bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v zadávací dokumentaci.

Contact person:
Name: Hana Šindelková
Phone: 603434223
E-mail:

Tender web page link

1694563200 13.9.2023 1697414400 16.10.2023
Exchanger station for apartment building Poděbradova EMC III, Pilsen

ID: Plzeňská teplárenská / 30856

Tender description:
Předmětem plnění zakázky je dodávka, montáž, vyzkoušení a předání kompaktní předávací stanice tepla, která bude napojena na nově vybudovaný horkovodní rozvod (řešeno samostatným projektem), za účelem zajištění vytápění novostavby bytového domu a zajištění centrální přípravy teplé vody.
Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň, Poděbradova ulice, novostavba bytového domu EMC III, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených Zadávacími podmínkami.

Contact person:
Name: Jan Jandura
Phone: +420 377 180 160 ; +420 731 626 929
E-mail:

Tender web page link

1694649600 14.9.2023 1695772800 27.9.2023
reconstruction of railway siding in Podbrezova substation

ID: Stredoslovenská distribučná / 30859

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodanie projektovej dokumentácie na opravu vlečky v zmysle posudku, realizácia komplexnej opravy, získanie osvedčenia o technickej spôsobilosti vlečky TR Podbrezová.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=e75782da39719324f2e0e4d84c825b9e&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Michal Kazáni
Phone: +421 918 605 943
E-mail:

Tender web page link

1694995200 18.9.2023 1696809600 9.10.2023
Modernization of the 22kV substation at the Hričov hydroelectric power plant

ID: Slovenské elektrárně / 30914

Tender description:
Modernizácia 22kV rozvodní na VE Hričov

Contact person:
Name: Daša Julíniová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1695254400 21.9.2023 1695945600 29.9.2023