Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

Should you be interested in automatic receiving of new tender notifications please follow the RSS Channel

 
TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; EP Langage; EP South Humber Bank; Gazel Energie.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
Kilroot Black Start Infrastructure and Gas Engines

ID: Eggborough Power / 27180

Tender description:
To optimise the future use of the Kilroot Power Station Site a new 11kV electrical infrastructure, containerised gas engine generator package and associated works are required.

We are looking for an expert contractor to complete these works with initial works starting in Q3 2021. The successful contract will be required to design, supply, install and commission the works. The major items of plant as part of the contractors scope will be, but not limited to;

• Containerised Gas Engine package, onsite gas supply pipework and pressure reduction
• 11kV switchboard
• Auxiliary Transformers
• 11kV Ring Main Units
• 11kV underground and over-ground cabling
• Modifications and additions to existing 11kV and LV infrastructure within the existing power station for the sites GT1, GT2, GT3, GT4 and BESS (Battery Energy Storage Scheme)
• Protection, control and SCADA
• Settlement metering
• System monitoring
• Auxiliary supplies

The scope shall include all necessary civil and mechanical works required to install and operate the electrical system.

Contact person:
Name: Jacqueline Roose
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1614211200 25.2.2021 1618531200 16.4.2021
Ceramic long rod insulators for HV overhead lines

ID: Stredoslovenská distribučná / 27212

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku keramických ťahových izolátorov používaných na izolovanie VVN vedení.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=8e9b4ad0da3ae9e4608dab1f3370f141&jazyk=sk

Contact person:
Name: Natália Berníková
Phone: +421 908 908 220
E-mail:

Tender web page link

1614729600 3.3.2021 1618358400 14.4.2021
LV switch board for distribution systems - RST

ID: Stredoslovenská distribučná / 27224

Tender description:
Rozvádzače typu RST sú určené pre distribučné stĺpové a stožiarové trafostanice 22/0,4 kV, pripojované na sekundárnu stranu distribučných transformátorov s napätím 400 V a výkonom do 630 kVA. Rozvádzače RST sa vkladajú do skríň SVS, ktoré sa umiestňujú podľa typu trafostanice na stĺpy s predpätého betónu alebo na konštrukciu stožiara.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=34d2b26bf8294d3b887f207f260f1d1e&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Pavol Babík
Phone: +421 907 838 020
E-mail:

Tender web page link

1614902400 5.3.2021 1618444800 15.4.2021
Substation 400/110kV Rimavská Sobota - fence reconstrucion and change of guardhouse

ID: Stredoslovenská distribučná / 27316

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na rekonštrukciu oplotenia a zmena stanovišťa strážnej služby ES Rimavská Sobota.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=444c2d11dc0e9292a29a529ab25162bf&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Michal Kazáni
Phone: +421 918 605 943
E-mail:

Tender web page link

1616630400 25.3.2021 1618444800 15.4.2021
Composite long rod insulators for HV overhead lines

ID: Stredoslovenská distribučná / 27324

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku kompozitných ťahových izolátorov používaných na izolovanie VVN vedení.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=ca1a557d27b7b9728a835c7c4ec7d70d&jazyk=sk

Contact person:
Name: Natália Berníková
Phone: +421 908 908 220
E-mail:

Tender web page link

1617148800 31.3.2021 1620950400 14.5.2021
Production and supply of hammers for the year 2021 - 2024

ID: Elektrárny Opatovice / 27327

Tender description:
Jedná se o rámcovou smlouvu na dodávky tlukadel v přibližné výši 15.000ks v uvedeném období.

Contact person:
Name: Simona Beznosková
Phone: +420724010478
E-mail:

Tender web page link

1617148800 31.3.2021 1618444800 15.4.2021
Motorgenerators

ID: Stredoslovenská distribučná / 27329

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na motorgenerátory pre stavbu Rajčianka - Žilina.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=19146676a53e15c622fc45dfd313b6ba&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Pavol Babík
Phone: +421 907 838 020
E-mail:

Tender web page link

1617148800 31.3.2021 1619740800 30.4.2021
Delivery of switchboards for the construction of TR 22/6 kV Brezno - Prevodovka

ID: Stredoslovenská distribučná / 27393

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa rozvádzačov na TR 22/6 kV Brezno - Prevodovka.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=1d74915cdcbb420cef0deafd162879a4&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Katarína Chovanculiaková
Phone: +421 905 338 259
E-mail:

Tender web page link

1617840000 8.4.2021 1619481600 27.4.2021
Modernization of crane trolley

ID: Plzeňská teplárenská / 27397

Tender description:
Předmětem zakázky je náhrada stávající dožité troleje za novou trolej, která bude splňovat aktuální platné bezpečnostní normy, a výměna sběračů pro nový typ troleje.

Contact person:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 377 180 161, +420 731 640 974
E-mail:

Tender web page link

1617840000 8.4.2021 1619654400 29.4.2021
Remote controlled disconnector

ID: Stredoslovenská distribučná / 27395

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku Diaľkovo ovládaný úsekový odpínač s vákuovými zhášacími komorami , ktorý sa používa vo vonkajších vedeniach na odpojenie alebo pripojenie úsekov vedenia, odbočiek vedenia alebo prípojok k menším transformačným staniciam až do menovitého vypínacieho prúdu úsekového odpínača.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=a4d8b29e5e968c8ac9d788aec4b763dc&jazyk=sk

Contact person:
Name: Natália Berníková
Phone: +421 908 908 220
E-mail:

Tender web page link

1617840000 8.4.2021 1621209600 17.5.2021
Delivery of switchboards for the construction of TR Žilina Rajčianka

ID: Stredoslovenská distribučná / 27400

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa rozvádzačov na TR Žilina Rajčianka.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=30424377bb9fd48f75b078a0b257fc34&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Katarína Chovanculiaková
Phone: +421 905 338 259
E-mail:

Tender web page link

1617840000 8.4.2021 1619654400 29.4.2021
Kosenie areálov FVE, postreky proti burine a umývanie FVE panelov

ID: Stredoslovenská Energetika / 27412

Tender description:
Predmetom tohto obstarávania je výber dodávateľov na zabezpečenie nasledovných činností :
• Kosenie areálu
• Umývanie solárnych panelov
• Postreky proti burine
Uvedené činnosti sa budú vykonávať v lokalitách Slovenskej republiky
• Ľadovo
• Kalinovo
• Mikušovce

Výberové konanie zahŕňa 3 časti, uchádzači sa prihlasujú na vykonávanie všetkých troch činností.
Výsledkom OVS bude zmluva s úspešným uchádzačom. Predpokladaná doba trvania zmluvy: 3 roky + 1 rok opcia.

Bližšie informácie nájdete na stránke SSE a. s. https://www.sse.sk/informacie-pre-dodavatelov/vyberove-konania?page_id=280

Contact person:
Name: Ing. Andrej Macko
Phone: +421 915 728 573
E-mail:

Tender web page link

1617926400 9.4.2021 1619568000 28.4.2021
Purchase of a swap body carrier - mixer, tipper 6x6, 26t

ID: Stredoslovenská distribučná / 27415

Tender description:
Predmetom tohto obstarávania je výber dodávateľa na 1ks nákladného vozidla – nosič výmenných nadstavieb - domiešavač, sklápač 6x6, 26t.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=14eeaafee6a01b47a8a578ec196a317c&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Alena Zuščáková
Phone: +421 918 605 838
E-mail:

Tender web page link

1617926400 9.4.2021 1619395200 26.4.2021