Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

 

TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; EP Langage; EP South Humber Bank; Gazel Energie.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
HV FUSE HOLDERS WITH LIGHTNING ARRESTERS

ID: Stredoslovenská distribučná / 27998

Tender description:
VN poistkové spodky so zvodičmi prepätia sú určené k inštalácii VN poistiek do elektrického obvodu, slúžiacich na istenie transformátorov.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=aaf6d772f8c1f6ad0a86290cf114e667&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Pavol Babík
Phone: +421 907 838 020
E-mail:

Tender web page link

1631232000 10.9.2021 1634688000 20.10.2021
Citrix platform upgrade

ID: Stredoslovenská distribučná / 28040

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na upgrade licencií a prostredia systému Citrix (navýšenie počtu licencií a prechod na novú verziu, keďže stará už nie je podporovaná) v Stredoslovenskej distribučnej, a.s v lokalitách ZA a Varín a v komunikačnom centre BB. Bližší popis nájdete v prílohe "RfP_Technicka specifikacia_Citrix_FINAL".

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=c9d05d7fe5996bb556bbaf1699b4db87&jazyk=sk

Contact person:
Name: Mgr. Peter Mechtl
Phone: +421 918 947 828
E-mail:

Tender web page link

1632700800 27.9.2021 1635292800 27.10.2021
Service and emergency repairs of air conditioning equipment in the buildings of SSD, a.s. and SSE Holding, a.s.

ID: Stredoslovenská distribučná / 28086

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je vykonávanie pravidelných kontrol a prehliadok technického stavu klimatizačných jednotiek a vzduchotechnických zariadení vrátane vykonávania opráv a servisných zásahov v prípade havarijných porúch alebo na požiadanie objednávateľa, pravidelnú kontrolu úniku fluórovaných skleníkových plynov v týchto zariadeniach, vedenie prevádzkovej dokumentácie klimatizačných a technických zariadení v zmysle platnej legislatívy a technických noriem.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=5df1b928454693fdae98d914c43252d0&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Jana Kožová
Phone: +421 918 606 136
E-mail:

Tender web page link

1633305600 4.10.2021 1635120000 25.10.2021
General agreement for the repair and maintenance of storm and waste - water drains in the EOP.

ID: Elektrárny Opatovice / 28089

Tender description:
Předmětem Výběrového řízení je uzavření Rámcové smlouvy na opravu a údržbu dešťové a splaškové kanalizace v EOP. Rámcová smlouva bude s vybraným zhotovitelem uzavřená na 4 roky.

Contact person:
Name: Jiří Čáp
Phone: +420724010430
E-mail:

Tender web page link

1633305600 4.10.2021 1635206400 26.10.2021
Kotel ZEVO – rekonstrukce membránového stropu 2. tahu

ID: Plzeňská teplárenská / 28102

Tender description:
Předmětem plnění zakázky s názvem „Kotel ZEVO – rekonstrukce membránového stropu 2. tahu“ je rekonstrukce membránového stropu tlakového celku (TC) 2. tahu kotle pro spalování směsného komunálního odpadu, spočívající v záměně původního membránového stropu, z běžného materiálu, za strop chráněný na otápěné straně návarem Inconel (cladding). Rekonstruovaná část přímo navazuje na strop spalovací komory, který je claddingem chráněn od výstavby kotle. Dílo bude zhotovitelem realizováno formou dodávky „na klíč“.

Contact persons:
Name: Hana Šťáhlavská
Phone: +420377180455, +420603434223
E-mail:

Name: Jitka Navrátilová
Phone: +420377180459
E-mail:

Tender web page link

1633564800 7.10.2021 1634774400 21.10.2021
Migration of the mine water process control system

ID: MIBRAG / 28110

Tender description:
Migration of the mine water process control system

Contact person:
Name: Voigt, Kay
Phone: +49 3442481700
E-mail:

Tender web page link

1633564800 7.10.2021 1635292800 27.10.2021
Complete reconstruction of the roof of the building VS-7L Komenského 99 in Pilsen

ID: Plzeňská teplárenská / 28114

Tender description:
Předmětem zakázky je provedení celkové rekonstrukce střechy objektu VS-7L, který se nachází v ulici Komenského 99 v Plzni.

Contact person:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 377 180 161, +420 731 640 974
E-mail:

Tender web page link

1633651200 8.10.2021 1634860800 22.10.2021
Parts of external LV leads up to 1 kV

ID: Stredoslovenská distribučná / 28117

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku príslušenstva pre vonkajšie distribučné siete , použiteľné k inštalácii na stožiaroch a k uchyteniu vonkajších elektrických vedení. Vyhotovenie – z oceľových valcovaných profilov.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=0f746fa752ee8ba09a3120dda25dd309&jazyk=sk

Contact person:
Name: Natália Berníková
Phone: +421 908 908 220
E-mail:

Tender web page link

1633910400 11.10.2021 1637539200 22.11.2021
Kontinuálne monitorovanie vibrácii potrubí potrubnej siete.

ID: Eustream / 28119

Tender description:
Predmetom obstarávania je:
- Rozšírenie monitorovania vibrácií potrubia rozdeľovacieho uzla (RU) 02 Vysoká pri Morave – objekt D;
- Upgrade monitorovacieho systému vibrácií potrubia HPS Budince;
- Rozšírenie monitorovania vibrácií potrubia na RU03 Lakšárska Nová Ves;
- Úprava meracích miest pre monitorovanie vibrácií potrubia na trasovom uzávere (TU) 01 Ruská.

Contact person:
Name: Ján Jozefek
Phone: +421905423858
E-mail:

Tender web page link

1633996800 12.10.2021 1634774400 21.10.2021
Preventive and corrective maintenance of pressure parts of hydrogen semi-trailers in SE EBO

ID: Slovenské elektrárně / 28123

Tender description:
Preventívna a korektívna údržba tlakových častí vodíkových návesov v SE EBO

Contact person:
Name: Blanka Janovická
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1634083200 13.10.2021 1634688000 20.10.2021
LV single-core cables

ID: Stredoslovenská distribučná / 28125

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa NN káblov jednožilových.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=0a465650e3d5e87f96c0c8f835b69835&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Martina Poljaková
Phone: +421 908 997 407
E-mail:

Tender web page link

1634083200 13.10.2021 1636934400 15.11.2021
Repair of welding equipment and welding units for SE-EMO, SE-EBO, SE-ENO and SE-EVO

ID: Slovenské elektrárně / 28132

Tender description:
Oprava zváracej techniky a zváracích agregátov pre SE-EMO, SE-EBO, SE-ENO a SE-EVO

Contact person:
Name: Miriam Lenghardtová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1634169600 14.10.2021 1634688000 20.10.2021
Overhaul and reconstruction of 2 inlet devices TG1 VE Lipovec

ID: Slovenské elektrárně / 28134

Tender description:
Generálna oprava a rekonštrukcia 2ks vtokových zariadení TG1 VE Lipovec

Contact person:
Name: Miriam Lenghardtová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1634169600 14.10.2021 1634688000 20.10.2021