Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

Should you be interested in automatic receiving of new tender notifications please follow the RSS Channel

 
TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
modernization the management of stable diesel generator

ID: Plzeňská teplárenská / 23198

Tender description:
Předmětem zakázky je dodání, montáž a uvedení do provozu modernizovaného rozvaděče automatiky řízení včetně regulace napětí.

Contact person:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 378 133 105
E-mail:

Tender web page link

1550448000 18.2.2019 1554422400 5.4.2019
Replacement of heat exchanger packages on the air-preheater of power Plant Lippendorf Unit R of Lausitz Energie Kraftwerke AG

ID: LEAG / 23212

Tender description:
Replacement of heat exchanger packages on the air-preheater in the power plant Lippendorf Unit R

Planned realization: quarter 2/ 2020
Awarding planned: 08/2019

Contact person:
Name: Wüsten, Caroline
Phone: +49 355 2887 2326
E-mail:

Tender web page link

1550707200 21.2.2019 1553817600 29.3.2019
Provision of General Mechanical Services for PSSR Outage at Langage Power Station

ID: EP Langage / 23220

Tender description:
To provide Mechanical Services to help deliver the statutory outage Inspection under PSSR regulations currently planned for July 2019, with a turnkey approach for the provision of Scaffolding and Lagging.

Contact persons:
Name: Kim Worthington
Phone: 0044 1752756142
E-mail:

Name: Chris Quirk
Phone: 0044 1752756071
E-mail:

Tender web page link

1550707200 21.2.2019 1553817600 29.3.2019
Reconstruction of the hot water pipe Pce HV F, rek. mezi TB 5239-5350

ID: Elektrárny Opatovice / 23231

Tender description:
Předmětem plnění této zakázky s názvem „Pce HV F, rek. mezi TB 5239-5350“ je rekonstrukce stávajícího horkovodu 2x DN 200 z předizolovaného potrubí za horkovod z předizolovaného potrubí v dimenzi 2x DN 150 ve stávající trase v celkové délce trasy cca 85 m v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby.

Contact person:
Name: Simona Beznosková
Phone: +420724010478
E-mail:

Tender web page link

1551052800 25.2.2019 1553817600 29.3.2019
Systém pre obsluhu zákazníkov (SOZ)

ID: Stredoslovenská Energetika / 23250

Tender description:
Predmetom obstarávania je výber dodávateľa pre návrh riešenia, dodávku, implementáciu a následnú podporu Systému pre obsluhu zákazníkov.
Bližšie informácie o výberovom konaní sa nachádzajú na stránke:
https://www.sse.sk/informacie-pre-dodavatelov/vyberove-konania?page_id=280

Contact person:
Name: Ing. Andrej Macko
Phone: +421 915 728 573
E-mail:

Tender web page link

1551398400 1.3.2019 1553817600 29.3.2019
Nové webové stránky společnosti Pražská teplárenská a.s.

ID: Pražská teplárenská / 23264

Tender description:
Vytvoření nových webových stránek a zajištění doplňkových služeb včetně technické podpory. Nový web má fungovat jako zdroj přehledně členěných a srozumitelných informací, který vyhovuje všem současným technickým i bezpečnostním nárokům a nabízí snadnou obsluhu jak z hlediska uživatele, tak administrátora/editora.

Contact person:
Name: Iveta Barešová
Phone: ibaresova@ptas.cz
E-mail:

Tender web page link

1551744000 5.3.2019 1555372800 16.4.2019
Oprava severní fasády zauhlování + přesklení oken (pohled z Domažlické ul.)

ID: Plzeňská teplárenská / 23349

Tender description:
Předmětem zakázky je oprava severní fasády zauhlování ELÚ III včetně přesklení oken a nátěru kovových konstrukcí.

Contact person:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 378 133 105
E-mail:

Tender web page link

1551830400 6.3.2019 1553644800 27.3.2019
Oprava východní fasády zauhlování (navázání na severní fasádu)

ID: Plzeňská teplárenská / 23351

Tender description:
Předmětem zakázky je oprava východní fasády zauhlování ELÚ III včetně opravy poškozených oken a nátěru kovových konstrukcí.

Contact person:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 378 133 105
E-mail:

Tender web page link

1551830400 6.3.2019 1553644800 27.3.2019
Modernizace kancelářské budovy ELÚ III – zateplení meziokenních prostor

ID: Plzeňská teplárenská / 23353

Tender description:
Předmětem zakázky je odstranění stávajících nestabilních skleněných výplní meziokenních prostor fasády kancelářské budovy ELÚ III v rozsahu 1. až 4. patro východní stěny (20 ks) a 1. a 2. patro jižní stěny (2 ks) a dodávka a montáž nových tepelně-izolačních fasádních prvků na místo původních skleněných výplní meziokenních prostor.

Contact person:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 378 133 105
E-mail:

Tender web page link

1551830400 6.3.2019 1553558400 26.3.2019
Storage of construction waste for deposition

ID: Termonta Praha / 23359

Tender description:
Dovolujeme si Vás informovat o vypsání výběrového řízení „Ukládání stavebních materiálů na deponie (rámcová smlouva)“.
Termín pro podání vstupních nabídek je nejpozději do 26. 3. 2019, 12:00 hod.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, kterou je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele.

Contact person:
Name: Petr Zahrádka
Phone: +420739347190
E-mail:

Tender web page link

1551830400 6.3.2019 1553558400 26.3.2019
Paper-mill - Technology connection to EOP powerplant

ID: Elektrárny Opatovice / 23386

Tender description:
Předmětem plnění zakázky s názvem „Papírna – napojení na EOP“ je dodání, namontování a uvedení do provozu přípojky páry, zpětné páry, kondenzátu a vysokého napětí (VN) ze zdroje EOP do objektu papírny ROLLPAP dle realizační projektové dokumentace.
Investor RollPap podepsal se společností EOP smlouvy na dodávky energií a služeb pro napojení na energie ze spol. EOP. Na straně EOP je povinnost napojit papírnu na dodávky energie z EOP.
• Dodávky tepla
 přívodní parovod do ROLL PAP - bude napojen v první, druhé a třetí sekci VT parovodu
 vratné potrubí páry z ROLL PAP bude napojeno do horní sběrny 5-14 do první a třetí sekce
 vratné potrubí kondenzátu z ROLL PAP bude napojeno do sběrných nádrží kondenzátů bloků 2,3 a 4
• Dodávky elektrické energie
 pro I. Etapu bude papírna napojena z rozvodny nového odsíření (napojení bude bez zálohy)
 Dodávky elektrické energie budou z rozvodny 6R6-16A. Kabelové trasy budou vedeny po stávajícím (kabelové lávky se doplní dle potřeby) a novém potrubním mostu. Napájená z rozvodny R6-16A je pouze provizorní řešení. Rozvodna R6-16A
 Kabel bude navržen v provedení 35 kV tak, aby bylo možné použít i pro II. ETAPU spol. ROllPAP
• Mostní konstrukce
 Posouzení stávajícího potrubního mostu a jeho zesílení/úprava
 Výstavba nového potrubního mostu až do objektu ROLLPAP

Pro více informací se prosím obracejte na níže uvedenou kontaktní osobu.

Contact person:
Name: Martin Hloušek
Phone: +420725571497
E-mail:

Tender web page link

1552262400 11.3.2019 1555027200 12.4.2019
Revision steam turbine

ID: MIBRAG / 23395

Tender description:
Revision steam turbine Deuben power plant

Contact person:
Name: Voigt, Kay
Phone: +49 034424 81700
E-mail:

Tender web page link

1552348800 12.3.2019 1553817600 29.3.2019
Demi - modernization of tanks for regenerant

ID: Plzeňská teplárenská / 23406

Tender description:
Předmětem a cílem modernizace dožité ocelové nádrže na odpadní regenerant je dodání, montáž a uvedení do provozu nové, technologicky a provozně vhodné dvouplášťové nádrže v provedení s možností pro uskladnění 10% roztoků NaOH i HCl.
Dílo bude zhotovitelem realizováno formou dodávky "na klíč" a zahrnuje kompletní dokumentaci, dodávku, montáž, revize, zkoušky, uvedení do provozu a zkušební provoz.

Contact person:
Name: Jan Jandura
Phone: +420731626929
E-mail:

Tender web page link

1552348800 12.3.2019 1554163200 2.4.2019
Praha v barvách – úprava fasád 6 VS formou graffiti nebo jinou výtvarnou technikou

ID: Pražská teplárenská / 23414

Tender description:

Contact person:
Name: Iveta Barešová
Phone: +420266752740
E-mail:

Tender web page link

1552348800 12.3.2019 1553817600 29.3.2019
Partial replacement of the evaporator heating surfaces in the Power Plant Lippendorf

ID: LEAG / 23416

Tender description:
- Partial replacement (300 m²) of the of the evaporator heating surfaces of Unit R, optional Unit S

- Partial replacement of the of the cold-end sections Ü4; ZÜ2; ZÜ1 of Unit R, optional Unit S

Planned realization: Unit R 2nd Quarter 2020, Option Unit S 3th quarter 2021
Awarding planned: 10/2019

Contact person:
Name: Wüsten, Caroline
Phone: +49 355 2887 2326
E-mail:

Tender web page link

1552435200 13.3.2019 1555027200 12.4.2019
Replacement of Conveyor Belt 6A at the Coal Handling in EOP

ID: Elektrárny Opatovice / 23426

Tender description:
Předmětem VŘ je výměna gumového dopravníkového pasu č. 6A,o šíři 1 400 mm a délce 285 m na středisku zauhlování v EOP. Sklon pasu je 18°.
Součástí díla je zejména: povolení stěračů a předstěračů, demontáž a výměna pásu, natažení nového pásu, 3 x spojení za studena, napnutí a seřízení pásu, seřízení stěračů a předstěračů. Spoje pásu budou provedeny v celé šíři najednou. Dopravní pás DODÁ OBJEDNATEL a to ve třech baleních po 100 m a není předmětem nabídky. Starý opotřebovaný dopravníkový pás bude rozřezat na cca. 10 m smotané pruhy.

Contact person:
Name: Jiří Čáp
Phone: +420724010430
E-mail:

Tender web page link

1552521600 14.3.2019 1553817600 29.3.2019
Repair and service of Atlas Copco compressors and dryers and their accessories at the Nováky Power Plant

ID: Slovenské elektrárně / 23439

Tender description:
Oprava a servis kompresorov a sušičov Atlas Copco a ich príslušenstva na závode Elektrárne Nováky

Contact person:
Name: Tatiana Tillingerová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1553040000 20.3.2019 1553558400 26.3.2019
Special tests and Special examinations of the restricted technical – electrical equipment in plant Novaky

ID: Slovenské elektrárně / 23441

Tender description:
Odborné skúšky a Odborné prehliadky vyhradených technických zariadení elektrických v ENO

Contact person:
Name: Iveta Bodnárová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1553126400 21.3.2019 1553817600 29.3.2019
Kotel ZEVO – oprava vyzdívek

ID: Plzeňská teplárenská / 23446

Tender description:
Jedná se o revizi a opravu tepelných vyzdívek na kotli ZEVO v době letní odstávky 2019. Protiplnění zadavatele je dodávka SiC obkladu a materiálu pro jeho montáž.

Contact person:
Name: Simona Mušková
Phone: +420 731 591 669
E-mail:

Tender web page link

1553126400 21.3.2019 1554854400 10.4.2019
Prečerpávanie zemného plynu mobilným kompresorom

ID: Eustream / 23448

Tender description:
Výpomoc pri prečerpávaní zemného plynu mobilnými kompresormi externých dodávateľov. Prečerpávanie zemného plynu sa bude vykonávať za prevádzky technologických zariadení na trasových uzáveroch a kompresorových staniciach samostatne, resp. súbežne s kompresormi obstarávateľa na čerpanie zvyškového zemného plynu, ktorý bude spolupracovať v procese prečerpávania zemného plynu z jednej línie do druhej v paralelnom zapojení, alebo v sériovom zapojení s mobilným kompresorom obstarávateľa. Mobilný kompresor, nainštalovaný medzi prečerpávaný úsek potrubia, musí byť schopný dodávať zemný plyn, do výtlaku až 7 MPa, pri teplote do 40ºC, s výkonom v rozsahu 20 000 až 2 500 Nm3/hod.

Contact person:
Name: Ján Repa
Phone: +421 2 6250 7167
E-mail:

Tender web page link

1553126400 21.3.2019 1553817600 29.3.2019
Tlačové zariadenia

ID: Eustream / 23452

Tender description:
Predmetom obstarávania sú nové, nepoužité a nerepasované tlačové zariadenia, čítačky kariet, originálny servisný materiál a opcia na dodávku originálneho spotrebného materiálu.

Contact person:
Name: Michal Ladányi
Phone: +421 (2) 6250 7164
E-mail:

Tender web page link

1553472000 25.3.2019 1554422400 5.4.2019