Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

Should you be interested in automatic receiving of new tender notifications please follow the RSS Channel

 
TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
Personal Safety Equipment - Fall protection equipment

ID: Stredoslovenská distribučná / 23947

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa prostriedkov osobného zabezpečenia proti pádu z výšky (POZ).
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=1dee0ed7dc6457c40716bb616cab01ce&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Juliana Podhorská
Phone: +421 41 519 2455
E-mail:

Tender web page link

1560729600 17.6.2019 1563753600 22.7.2019
Covering of 17 pcs. catch sump of transformers

ID: Elektrárny Opatovice / 23964

Tender description:
Předmět:
• Zakrytí 17 ks záchytných transformátorových jímek v rozvodně R110kV.
Požadavky na provedení (dle vzoru na transformátoru T103):
• - Demontáž částečného zakrytí jímek včetně likvidace – doklad o ekologické likvidaci.
• - Nosné konstrukce a rošty v pozinkovaném provedení, upevňovací materiál v nerezovém provedení s ukotvením do betonu pomocí chemických kotev.
• - Nosnost min. 250 kg na 1m2.
• - Rošty umístit v jedné rovině s vrchním krajem záchytné jímky
• - Nosná konstrukce musí být umístěna tak, že nebude bránit zvednutí transformátorů na pozici pomocí patkových zvedáků.
• - Rošty musí být jednoduše demontovatelné pomoc klíče nebo nástroje.
• - Každá z jímek musí být provedena "na míru" rozměry se mohou lišit, celková plocha jímek je cca 550 m2.
• - Konstrukce a rošty budou vzájemně vodivě spojeny a spojeny s uzemňovací soustavou v souladu s požadavky příslušných ČSN.
Termín:
• - realizace 9-10/2019
Ostatní:
• - práce pod dozorem v blízkosti el. zařízení pod napětím VVN.

Contact person:
Name: Martin Hloušek
Phone: +420725571497
E-mail:

Tender web page link

1561075200 21.6.2019 1563321600 17.7.2019
Change of steam superheater PPII boiler K2 in EOP

ID: Elektrárny Opatovice / 23983

Tender description:
Předmětem ZAKÁZKY je DÍLO spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s Výměnou přehříváku páry PP II kotle K2 v EOP. DÍLO bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.

Podrobnosti o VŘ naleznete na našem profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/EOP

Contact person:
Name: Jiří Čáp
Phone: +420724010430
E-mail:

Tender web page link

1561420800 25.6.2019 1563926400 24.7.2019
Anchoring and suspension clamps for insulated LV aerial lines NFA2X

ID: Stredoslovenská distribučná / 23995

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa materiálu kotevné a nosné svorky pre NN izolované vzdušné káble, typ NFA2X, v zmysle Technického štandardu.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=69ff89712eb22eab650d2988df912037&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Mária Tatárová
Phone: + 421 41 519 2420
E-mail:

Tender web page link

1561507200 26.6.2019 1566518400 23.8.2019
Framework contract for maintenance and repairing roads in EOP´s site

ID: Elektrárny Opatovice / 24009

Tender description:
Předmětem VŘ je uzavření Rámcové smlouvy na údržbu a opravu komunikací v areálu EOP.

Contact person:
Name: Jiří Čáp
Phone: +420724010430
E-mail:

Tender web page link

1562198400 4.7.2019 1564099200 26.7.2019
SÚ Brezno - construction of garages and reinforced surfaces

ID: Stredoslovenská distribučná / 24020

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na vybudovanie novej garáže (trojgaráž) a spevnenej plochy pre materiál a techniku.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=36f15fc1bed314594fd76fbf2a9e79f6&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Michal Kazáni
Phone: +421 41 519 2544
E-mail:

Tender web page link

1562544000 8.7.2019 1563753600 22.7.2019
Roof reconstruction AB SMČ Žilina

ID: Stredoslovenská distribučná / 24022

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na rekonštrukciu strechy - pozostáva zo zateplenia strechy max. hr. 150 mm, izolačnej fólie Fatrafol 810 hr. 1,5 mm a ostatných vrstiev vyplývajúcich podľa noriem.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=f164193b457e99e45b01353a775b9909&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Michal Kazáni
Phone: +421 41 519 2544
E-mail:

Tender web page link

1562544000 8.7.2019 1563753600 22.7.2019
Delivery of atypical piping installation on order Repair of DN500 Bohdalec

ID: Termonta Praha / 24028

Tender description:
Dovolujeme si Vás informovat o vypsání výběrového řízení „Dodávka atypického potrubního uložení na akci Oprava uložení DN500 Bohdalec“, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 18. 7. 2019 v 10:00. Termín pro podání přihlášek a vstupních nabídek je nejpozději do 17. 7. 2019, 12:00 hod.
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, kterou je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele.


Contact person:
Name: Petr Zahrádka
Phone: +420739347190
E-mail:

Tender web page link

1562716800 10.7.2019 1563321600 17.7.2019
HV external three-pole circuit breakers 110 kV

ID: Stredoslovenská distribučná / 24041

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodanie VVN vonkajších trojpólových vypínačov.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=0a8acfa7904dff3a266bb62abf8d89a6&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Miroslav Sabela
Phone: + 421 41 519 3335
E-mail:

Tender web page link

1562803200 11.7.2019 1563494400 19.7.2019
HV disconnectors 110 kV

ID: Stredoslovenská distribučná / 24043

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodanie VVN odpojovačov 110 kV.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=fbf65cdb37b4434019aa5752468bbc92&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Miroslav Sabela
Phone: + 421 41 519 3335
E-mail:

Tender web page link

1562803200 11.7.2019 1563494400 19.7.2019
Výměna litinových rozváděčů

ID: United Energy / 24047

Tender description:
Předmětem zakázky je výměna litinových rozvaděčů v teplárně Komořany v sídle zadavatele, dle technického zadání Příloha č. 1 až 5 Pozvánky.

Contact person:
Name:
Phone:
E-mail: You have not entered an email address for this shortcode.

Tender web page link

1563148800 15.7.2019 1564099200 26.7.2019
ozonization for drinking water treatment

ID: Plzeňská teplárenská / 24052

Tender description:
Předmětem zakázky je dodávka a montáž technologie ozonizace pro úpravu pitné vody v Plzeňské teplárenské, a.s., areálu Teplárna.

Contact persons:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 377 180 161, +420 731 640 974
E-mail:

Name: Mgr. Jan Jandura
Phone: +420 377 180 160
E-mail:

Tender web page link

1563235200 16.7.2019 1565568000 12.8.2019
Aerial work by helicopter

ID: Stredoslovenská distribučná / 24054

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa leteckých prác vrtuľníkom na území Žilinského, Banskobystrického a časti Trenčianskeho kraja (okresy Prievidza, Považská Bystrica, Púchov, Ilava).
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=e86a6db7559946b425adc12b1dbd017d&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Katarína Bačinská
Phone: +421 41 519 2178
E-mail:

Tender web page link

1563235200 16.7.2019 1565136000 7.8.2019
LV single-core cables

ID: Stredoslovenská distribučná / 24057

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa NN káblov jednožilových.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=f89edd56438b86bdde91a436aff62fed&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Martina Kocurová
Phone: +421 41 5193131
E-mail:

Tender web page link

1563235200 16.7.2019 1566345600 21.8.2019
Ensuring radiation dose monitoring

ID: Slovenské elektrárně / 24061

Tender description:
IPR EBO10018 Zabezpečenie monitoringu radiačných dávok

Contact person:
Name: Soňa Puchelová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1563235200 16.7.2019 1563840000 23.7.2019