Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

Should you be interested in automatic receiving of new tender notifications please follow the RSS Channel

 
TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská energetika a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
Reconstruction of the technology Pce – C 016

ID: Elektrárny Opatovice / 21170

Tender description:
Jedná se o rekonstrukci stávajícího ohřevu teplé vody v předávací stanici tepla . Zadávací dokumentaci naleznete na profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945.

Contact person:
Name: Simona Beznosková
Phone: +420724010478
E-mail:

Tender web page link

1518480000 13.2.2018 1520985600 14.3.2018
Reconstruction of the technology Pce – C 027

ID: Elektrárny Opatovice / 21168

Tender description:
Jedná se o rekonstrukci stávajícího ohřevu teplé vody v předávací stanici tepla . Zadávací dokumentaci naleznete na profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945.

Contact person:
Name: Simona Beznosková
Phone: +420724010478
E-mail:

Tender web page link

1518480000 13.2.2018 1520985600 14.3.2018
Pce, Rekonstrukce HV přípojky C 002

ID: Elektrárny Opatovice / 21184

Tender description:
Předmětem plnění této zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí horkovodu za potrubí z předizolovaného systému v rozsahu dle projektové dokumentace stavby.

Zadávací dokumentaci naleznete na profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945

Contact person:
Name: Lenka Honzíčková
Phone: +420724010419
E-mail:

Tender web page link

1518566400 14.2.2018 1520812800 12.3.2018
Steel pipes DN 1000

ID: Eustream / 21144

Tender description:
Predmetom obstarávania je dodávka oceľových rúr pre projekt výstavby VTL plynovodu SK-PL, podľa technickej špecifikácie vypracovanej spoločnosťou ILF, GmbH Nemecko.
Predmet obstarávania bude rozdelený na 3 časti:
1. časť „Oceľové rúry LSAW/HSAW 18m x 1016 x 11,4mm“: oceľové rúry 1016 x 11,4 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 74 824 metrov;
2. časť „Oceľové rúry LSAW/HSAW 18m x 1016 x 13 – 18,6mm“:
a) oceľové rúry 1016 x 13 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 4 530 metrov;
b) oceľové rúry 1016 x 13,5 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW , spolu v celkovej dĺžke 9 533 metrov;
c) oceľové rúry 1016 x 16,2 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW , spolu v celkovej dĺžke 5 901 metrov;
d) oceľové rúry 1016 x 18,6 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW , spolu v celkovej dĺžke 8 451 metrov;
3. časť „Oceľové rúry LSAW 18m x 1016 x 16,2 – 18,6mm“:
a) oceľové rúry 1016 x 16,2 mm, nom. dĺžka 1 rúry 12m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW, spolu v celkovej dĺžke 127 metrov;
b) oceľové rúry 1016 x 18,6 mm, nom. dĺžka 1 rúry 12m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW , spolu v celkovej dĺžke 483 metrov;

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, niekoľko častí alebo všetky časti predmetu zákazky, avšak vždy na celé časti predmetu zákazky, a to pod podmienkou, že na príslušnú časť alebo časti predmetu zákazky preukáže splnenie podmienok účasti v zmysle týchto Súťažných podkladov.

The subject of the procurement is the supply of steel pipes for the construction of the high pressure gas pipeline SK-PL, according to the technical specification developed by ILF GmbH, Germany.
The subject of procurement will be divided into 3 parts:
1. part “Steel pipes LSAW/HSAW 18m x 1016 x 11.4mm”: steel pipes 1,016 x 11.4mm, nom. length of 1 pipe 18 m, material L485 ME, produced according to standard STN EN ISO 3183, type LSAW or HSAW in the total length of 74,824 metres;
2. part “Steel pipes LSAW/HSAW 18m x 1016 x 13 – 18.6mm”:
a) steel pipes 1,016 x 13mm, nom. length of 1 pipe 18 m, material L485 ME, produced according to standard STN EN ISO 3183, type LSAW or HSAW including reserve (2%) in the total length of 4,530 metres;
b) steel pipes 1,016 x 13.5mm, nom. length of 1 pipe 18 m, material L485 ME, produced according to standard STN EN ISO 3183, type LSAW or HSAW in the total length of 9,533 metres;
c) steel pipes 1,016 x 16.2mm, nom. length of 1 pipe 18 m, material L485 ME, produced according to standard STN EN ISO 3183, type LSAW or HSAW in the total length of 5,901 metres;
d) steel pipes 1,016 x 18.6mm, nom. length of 1 pipe 18 m, material L485 ME, produced according to standard STN EN ISO 3183, type LSAW or HSAW in the total length of 8,451 metres;
3. part “Steel pipes LSAW 18m x 1016 x 16.2 – 18.6mm”:
a) steel pipes 1,016 x 16.2mm, nom. length of 1 pipe 12 m, material L485 ME, produced according to standard STN EN ISO 3183, type LSAW in the total length of 127 metres;
b) steel pipes 1,016 x 18.6mm, nom. length of 1 pipe 12 m, material L485 ME, produced according to standard STN EN ISO 3183, type LSAW in the total length of 483 metres;

The applicant may submit a tender for one part, several parts or all parts of the subject of the Contract but always for the whole part of the subject of the Contract, provided that the relevant part or parts of the subject of the Contract demonstrates that the conditions for participation in these Procurement Documents have been met.

Contact persons:
Name: Ján Repa
Phone: +421 2 62507167
E-mail:

Name: Martin Mikula
Phone: +421 2 62507161
E-mail:

Tender web page link

1518393600 12.2.2018 1520553600 9.3.2018
Modernization of the main fan stations at the coal mine

ID: PGS / 21149

Tender description:
more information: http://www.pgsilesia.pl/pl/wspolpraca-biznesowa/przetargi

Contact persons:
Name: Anna Kempanowska - information about tender
Phone: +48 790 801 510
E-mail:

Name: Grzegorz Zemczak - technical information
Phone: +48 668 648 718
E-mail:

Tender web page link

1518393600 12.2.2018 1519603200 26.2.2018
upgrading of PCS 7 - K1 servers

ID: Plzeňská energetika / 21165

Tender description:
Předmětem díla je modernizace stávající HW technologie řídicího systému Siemens SIMATIC PCS 7 V8.0 náhradou stávající dvojice rudundantních serverů pro kotle K1 a K7 za nové servery technologicky vyspělejší.

Contact person:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 378 133 105
E-mail:

Tender web page link

1518480000 13.2.2018 1520294400 6.3.2018
IPR EBO1092_2 part 1 Replacement of drainage pipes and fittings TVD in SO530 SO490 SO805

ID: Slovenské elektrárně / 21181

Tender description:
IPR EBO1092_2 časť 1 Výmena drenážnych potrubí a armatúr TVD v SO530 SO490 SO805

Contact person:
Name: Patrik Zvolenský
Phone: +421910673838
E-mail:

Tender web page link

1518480000 13.2.2018 1519689600 27.2.2018
Pce D 004 – Rekonstrukce sekundárních rozvodů

ID: Elektrárny Opatovice / 21187

Tender description:
Předmětem plnění této zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí za potrubí z předizolovaného systému v rozsahu dle projektové dokumentace stavby.

Zadávací dokumentaci naleznete na profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945

Contact person:
Name: Lenka Honzíčková
Phone: +420724010419
E-mail:

Tender web page link

1518566400 14.2.2018 1520812800 12.3.2018
Replacement of sectional shutters (RT Most - SU 6, SU 11 and SU 11/5)

ID: Severočeská teplárenská / 21214

Tender description:
Předmětem zakázky je provedení montáže 2 ks uzavíracích přivařovacích klapek DN 600/PN 25 s ručním ovládáním, 2 ks přivařovacích kulových kohoutů DN 400/PN 25 s elektrickým pohonem a 2 ks přivařovacích kulových kohoutů DN 300/PN 25 s ručním ovládáním s převodovkou jako náhrada za 2 ks přírubových šoupátek DN 600/PN 40 s elektropohonem a 4 ks přírubových šoupátek DN 400/PN 40 na ruční ovládání. Předmět díla je detailně vymezen v technickém zadání (Přílohy č. 1a 2 Pozvánky EA id. 2642).

Contact person:
Name: Diana Stejskalová
Phone: +420731661740
E-mail:

Tender web page link

1518652800 15.2.2018 1519862400 1.3.2018
Replacement of sectional shutters (RT Litvínov - SU 3 and SU 60)

ID: Severočeská teplárenská / 21220

Tender description:
Předmětem tohoto výběrového řízení je montáž 2 ks přivařovacích kulových kohoutů DN 500/PN 40 s elektrickým pohonem a 2 ks přivařovacích kulových kohoutů DN 300/PN 25 s ručním ovládáním s převodovkou jako náhrada za 2 ks přírubových šoupátek DN 500/PN 40 s elektropohonem a 2 ks přírubových šoupátek DN 350/PN 40 na ruční ovládání. Detailně je popis tendru v Podrobných zadávacích podkladech (Příloha č. 1 Pozvánky EA id. 2643).

Contact person:
Name: Diana Stejskalová
Phone: +420731661740
E-mail:

Tender web page link

1518652800 15.2.2018 1519862400 1.3.2018
Elektrická ohýbačka kotlových trubek

ID: Plzeňská energetika / 21229

Tender description:
Předmětem zakázky je nákup 1 ks elektrické ohýbačky kotlových trubek.

Contact person:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 378 133 105
E-mail:

Tender web page link

1518739200 16.2.2018 1520208000 5.3.2018
TG8 - Cooling tower - modernization of the cooling system

ID: Plzeňská energetika / 21231

Tender description:
Předmětem plnění zakázky s názvem „TG8 – Chladící věž – modernizace chladící vestavby“ je modernizace vnitřní chladící vestavby věže, ocelových a dřevěných konstrukcí včetně betonové stolice.

Contact person:
Name: Jitka Navrátilová
Phone: +420378132304
E-mail:

Tender web page link

1518998400 19.2.2018 1520380800 7.3.2018
Výkon profesie zvárač a prípravár

ID: Eustream / 21271

Tender description:
Predmetom obstarávania je dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov v zmysle §58a Zákonníka práce na výkon zváračských prác v rozsahu profesia zvárač a prípravár.

Contact person:
Name: Katarína Lajchová
Phone: 00421 2 6250 7169
E-mail:

Tender web page link

1518998400 19.2.2018 1519689600 27.2.2018
Scrap metal recycling/disposal Lausitz Energie Bergbau AG

ID: LEAG / 21275

Tender description:
Tender for framework contracts for the recycling of scrap metal accrued by Lausitz Energie Bergbau AG during ongoing maintenance and dismantling work

Planned term: 01.09.2018 – 31.08.2021 + option 2 years

Awarding planned: 07/2018

Contact person:
Name: Sina Engel
Phone: +49 355 2887 3095
E-mail:

Tender web page link

1519084800 20.2.2018 1520553600 9.3.2018
Rent Dumpers 40 t

ID: MIBRAG / 21281

Tender description:
Rent Dumpers 40 t (10 pcs.) - mine site - Tagebau Schöningen

Contact person:
Name: Eißner, Albrecht
Phone: +49 034424 81598
E-mail:

Tender web page link

1519171200 21.2.2018 1519776000 28.2.2018
Earth compactor

ID: MIBRAG / 21283

Tender description:
Earth compactor (1 pcs.)

Contact person:
Name: Eißner, Albrecht
Phone: +49 034424 81598
E-mail:

Tender web page link

1519171200 21.2.2018 1519776000 28.2.2018
Sorptive patron PJA

ID: Slovenské elektrárně / 21288

Tender description:
Sorpčná patróna PJA

Contact person:
Name: Dana Dančejová
Phone: +421 56 631 2156
E-mail:

Tender web page link

1519171200 21.2.2018 1520380800 7.3.2018
NDT Tender 2018

ID: Lynemouth Power / 21292

Tender description:
Tender for delivery of the NDT services at Lynemouth Power, Ashington , Northumberland for the period of May 2018 – May 2022.

Contact person:
Name: Natalie Logan
Phone: 01670 84 4390
E-mail:

Tender web page link

1519171200 21.2.2018 1521158400 16.3.2018
Installation of DHZ - project documentation for building permits

ID: United Energy Invest / 21298

Tender description:
Předmětem zakázky je Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na provedení instalace aktivních požárně bezpečnostních hasicích zařízení.

Výběrové řízení je prováděno formou on-line elektronické nákupní aukce „ERMMA“
(aukční síň PROebiz).

Contact person:
Name: Vladimír Hyneš
Phone: +420733628858
E-mail:

Tender web page link

1519257600 22.2.2018 1520899200 13.3.2018
Repair and maintenance of electrical equipment in SE-ENO

ID: Slovenské elektrárně / 21300

Tender description:
Diagnostika, operatívna údržba a oprava elektrických rozvodov, prístrojov a elektrických zariadení v rozsahu od malého po veľmi vysoké napätie do 110kV v celej prevádzke ENO a jej odlúčených prevádzkach

Contact person:
Name: Vladimír Mužík
Phone: +421 2 5866 3169
E-mail:

Tender web page link

1519257600 22.2.2018 1519776000 28.2.2018
Servis a opravy klimatizačných a vzduchotechnických zariadení a kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov

ID: Eustream / 21303

Tender description:
Výkon pravidelného jarného a jesenného servisu a výkon nepravidelného servisu
Pre viac informácií navštívte stránku eustream a.s.:
http://www.eustream.sk/sk_nasa-spolocnost/sk_obstaravanie/sk_obchodne-verejne-sutaze

Contact person:
Name: Lenka Gažová
Phone: +421262507147
E-mail:

Tender web page link

1519344000 23.2.2018 1520553600 9.3.2018
Nákup a 36 mesačný suport bezpečnostných zariadení / (firewalls)

ID: Slovenské elektrárně / 21306

Tender description:
Nákup a 36 mesačný suport bezpečnostných zariadení / (firewalls)

Contact person:
Name: Dagmar Lopatková Spišáková
Phone: +421 2 5866 3533
E-mail:

Tender web page link

1519344000 23.2.2018 1519776000 28.2.2018