Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

 

TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; EP Langage; EP South Humber Bank; Gazel Energie.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
Auxiliary crane work in SE EBO and SE EMO plants

ID: Slovenské elektrárně / 31842

Tender description:
Čierna – biela technika

Contact person:
Name: František Hujavý
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1707955200 15.2.2024 1711324800 25.3.2024
Hot water connection for apartment building Na Roudné - Madruzzo, Pilsen

ID: Plzeňská teplárenská / 31868

Tender description:
Předmětem plnění zakázky je provedení nového horkovodního řadu a přípojky pro připojení novostavby bytového domu – Madruzzo v ulici Na Roudné, Plzeň, přičemž nový horkovodní rozvod bude napojen jako pokračování stávajícího horkovodního řadu provedeného technologií předizolovaného potrubí v dimenzi DN 80/160. Celková délka nově navrhované tepelné sítě je cca 120,5 m (páteřní vedení DN 80/180) a cca 10,8 m (přípojka DN 40/125 pro bytový dům).

Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň, ulice Na Roudné, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených Zadávacími podmínkami.

Contact person:
Name: Jan Jandura
Phone: +420 377 180 160 ; +420 731 626 929
E-mail:

Tender web page link

1708387200 20.2.2024 1710288000 13.3.2024
Procurement of loader and bulldozer

ID: MIBRAG / 31871

Tender description:
Procurement of:

1 piece bulldozer 23 to. with shild and rear ripper
4 pieces loader 12-13 to.

Contact person:
Name: Herr Naumann
Phone: +49 034424-81568
E-mail:

Tender web page link

1708473600 21.2.2024 1709856000 8.3.2024
Procurement of truck-tanker, roll-off container truck, truck trailer for roll-off container

ID: MIBRAG / 31873

Tender description:
Procurement of:

1 piece truck tanker,
1 piece roll-off container truck,
1 piece trailer for roll-off container

Contact person:
Name: Herr Naumann
Phone: +49 034424-81568
E-mail:

Tender web page link

1708473600 21.2.2024 1709856000 8.3.2024
Delivery and installation of a transformer station in Deuben

ID: MIBRAG / 31877

Tender description:
Delivery and installation of a transformer station

Contact person:
Name: Chris Arnold
Phone: +49 34424-81585
E-mail:

Tender web page link

1708473600 21.2.2024 1711065600 22.3.2024
Repair of the façade of VS 2B Skupova 4

ID: Plzeňská teplárenská / 31883

Tender description:
Předmětem zakázky je obnova fasády a stavebních prvků v obvodovém plášti budovy výměníkové stanice VS 2B v ulici Skupova 4 na sídlišti Plzeň – Bory.

Zakázka bude nabízena formou dodávky na klíč a bude nabízena podle norem ČSN, ČSN EN, platných českých zákonů a předpisů, které jsou platné v době provádění zakázky.

Contact person:
Name: Pavel Bláha
Phone: +420 739 348 627
E-mail:

Tender web page link

1708560000 22.2.2024 1709769600 7.3.2024
Detectors GM Stock

ID: Slovenské elektrárně / 31899

Tender description:
Detektory GM Zásoba

Contact person:
Name: Róbert Štefina
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1708560000 22.2.2024 1709856000 8.3.2024
Battery storage Mikšová - Supply of transformer 10MVA

ID: Slovenské elektrárně / 31901

Tender description:
Batériové úložisko Mikšová - Dodávka transformátora 10MVA

Contact person:
Name: Roman Riedl
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1708560000 22.2.2024 1711324800 25.3.2024
Realizace stavby HK, HV a PS F025 WLC Březhrad

ID: Elektrárny Opatovice / 31916

Tender description:
Předmětem výběrového řízení výměna stávajících paralelních odboček na horkovodní přípojce za nové, dále provedení nové horkovodní přípojky do objektu výměníkové stanice a instalace předávací stanice (dále jen „PS“) vč. MaR a dopojení studené vody do PS.

Contact person:
Name: Simona Beznosková
Phone: +420724010478
E-mail:

Tender web page link

1708905600 26.2.2024 1710201600 12.3.2024
OVS - B-projects REPower EU

ID: Stredoslovenská distribučná / 31918

Tender description:
Súťaž je vyhlásená len pre prekvalifikovaných dodávateľov.

Podmienky prekvalifikácie nájdete na stránke:

https://www.ssd.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/prekvalifikacne-systemy?page_id=4337

Contact person:
Name: Ing. Miroslav Stasinka
Phone: +421 918 436 344
E-mail:

Tender web page link

1708905600 26.2.2024 1710115200 11.3.2024
Poskytovanie strážnych služieb

ID: Eustream / 31920

Tender description:
Bližšie informácie o predmete obstarávania nájdete na webovej stránke: https://www.eustream.sk/files/sk/transparency/obstaravanie/obchodne-verejne-sutaze/vyhlasenie-ovs_e-obstaravanie_poskytovanie-straznych-sluzieb2024.pdf

Contact person:
Name: Tomáš Kóša
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1708905600 26.2.2024 1709510400 4.3.2024
Bringing the economy of ТVO ENO to a safe state

ID: Slovenské elektrárně / 31927

Tender description:
Uvedenie hospodárstva ŤVO ENO do bezpečného stavu

Contact person:
Name: František Hujavý
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1708992000 27.2.2024 1710460800 15.3.2024
Construction of switching station Nová Baňa

ID: Stredoslovenská distribučná / 31930

Tender description:
"Nová Baňa - nová spínacia stanica 22 kV" je nová výstavba spínacej stanice. Dôvodom výstavby novej spínacej stanice VN/VN Nová Baňa je potreba posilnenia odberu a bezpečnosti zásobovania odberateľov v oblasti mesta Nová Baňa.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=30088b1140cc1df7ddd71a04ff18579f&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Michal Kazáni
Phone: +421 918 605 943
E-mail:

Tender web page link

1709078400 28.2.2024 1710288000 13.3.2024
1000136103 - Laboratórne zariadenie s príslušenstvom na stanovenie aniónov v prostredí kyseliny boritej

ID: Slovenské elektrárně / 31932

Tender description:
1000136103 - Laboratórne zariadenie s príslušenstvom na stanovenie aniónov v prostredí kyseliny boritej

Contact person:
Name: Jana Polačková
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1709078400 28.2.2024 1710374400 14.3.2024
Výmena komponentov na zariadeniach I. kategórie ZN na 3. bloku EMO

ID: Slovenské elektrárně / 31934

Tender description:
Výmena komponentov na zariadeniach I. kategórie ZN na 3. bloku EMO

Contact person:
Name: Soňa Puchelová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1709078400 28.2.2024 1712016000 2.4.2024
Replacement of 6kV cables for BQDV pump drives

ID: Slovenské elektrárně / 31936

Tender description:
Výmena 6kV káblov na pohony BQDV čepadiel

Contact person:
Name: Zuzana Krasková
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1709164800 29.2.2024 1709510400 4.3.2024
Special cleaning in the area of TNR nozzles in SE EBO

ID: Slovenské elektrárně / 31938

Tender description:
Špeciálne čistenie v zóne nátrubkov TNR v SE EBO

Contact person:
Name: Anikó Mojžišová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1709164800 29.2.2024 1709769600 7.3.2024
Cleaning of the internal surface of TNR and designated VRČ as a service during RGO3 and RGO4 in 2024 in SE EBO with equipment owned by SE, a.s.

ID: Slovenské elektrárně / 31940

Tender description:
Čistenie vnútorného povrchu TNR a určených VRČ formou služby počas RGO3 a RGO4 v roku 2024 v SE EBO so zariadeniami vo vlastníctve SE, a.s

Contact person:
Name: Maroš Novota
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1709164800 29.2.2024 1709596800 5.3.2024
Provision of metrological services of gauges in SE, a.s. factories.

ID: Slovenské elektrárně / 31946

Tender description:
Poskytovanie metrologických služieb meradiel v závodoch SE, a.s.

Contact person:
Name: Iveta Bodnárová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1709164800 29.2.2024 1709856000 8.3.2024
Modification and subsequent replacement of the insulation of pipes and fittings in the Longitudinal shelf

ID: Slovenské elektrárně / 31948

Tender description:
Modifikácia a následná výmena izolácie potrubí a armatúr v Pozdĺžnej etažérke

Contact person:
Name: Terézia Vanyová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1709164800 29.2.2024 1709856000 8.3.2024
Service of high-pressure (hereinafter referred to as "HT") air drying stations at the Mochovce plant, block 3 and block 4

ID: Slovenské elektrárně / 31950

Tender description:
Servis sušiacich staníc vysokotlakých (ďalej len „VT“) vzduchu na závode Mochovce 3.bloku a 4.bloku

Contact person:
Name: Tatiana Tillingerová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1709251200 1.3.2024 1709683200 6.3.2024
Supply of 25% ammonia water solution

ID: Plzeňská teplárenská / 31953

Tender description:
Předmětem zakázky jsou dodávky 25% roztoku čpavkové vody technické, která bude použita k rozstřikování zředěné technologické přísady do kouřových plynů ve spalovací komoře k snížení znečišťujících látek, především sloučenin NOx spalovacího kotle v areálu ZEVO Plzeň.

Prodávající dodá kupujícímu spolu s dodacím listem Atest o jakosti výrobku. Atest bude zaslán kupujícímu v elektronické podobě 1-2 dny před dodávkou zboží.

Contact person:
Name: Pavel Bláha
Phone: +420 739 348 627
E-mail:

Tender web page link

1709251200 1.3.2024 1710115200 11.3.2024