Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

 

TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; EP Langage; EP South Humber Bank; Gazel Energie.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
Self-supporting fibre optic cable and fittings

ID: Stredoslovenská distribučná / 32313

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na Samonosný optický kábel a armatúry

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=559205f705f8a8d7537f8eaa66ed3383&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Adrián Babiš
Phone: +421 908 394 573
E-mail:

Tender web page link

1714348800 29.4.2024 1719792000 1.7.2024
Shielded HV connectors a shielded surge arrester

ID: Stredoslovenská distribučná / 32470

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na Tienené VN konektory a tienený zvodič prepätia

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=4e05a31f9ab2bc25ebe7cf5b555183de&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Adrián Babiš
Phone: +421 908 394 573
E-mail:

Tender web page link

1715731200 15.5.2024 1719532800 28.6.2024
Reconstruction of the cleaning system of the Hričov hydroelectric power plant inlet facility

ID: Slovenské elektrárně / 32776

Tender description:
Rekonštrukcia systému čistenia vtokového objektu VE Hričov

Contact person:
Name: Miriam Lenghardtová
Phone: +421910673658
E-mail:

Tender web page link

1716508800 24.5.2024 1719964800 3.7.2024
Demolition, deconstruction and waste-recycling of the Buschhaus power plant

ID: MIBRAG / 32794

Tender description:
Demolition, deconstruction and waste-recycling of the Buschhaus power plant in the Helmstedt mining district

Contact person:
Name: Sven Fischer
Phone: 0049 34424-81561
E-mail:

Tender web page link

1716768000 27.5.2024 1721606400 22.7.2024
Control system replacement in heat exchanger stations (3pcs) + visualization

ID: Severočeská teplárenská / 32804

Tender description:
Předmětem plnění této zakázky je výměna stávajících řídicích systémů (ŘS) Amit ART4000A s přenosem dat pomocí GPRS v 3ks domovních výměníkových stanic (DVS). Součástí akce je přesun vizualizace Promotic DVS Janov a DVS Chánov do vizualizace Promotic 8.3.15 v PC dispečinku za účelem zrušení operátorského PC monitorování 5ks DVS.
Výběrové řízení je prováděno formou on-line elektronického profilu „PROebiz“.

Contact person:
Name: Marek Čech
Phone: +420 476 447 510
E-mail:

Tender web page link

1716854400 28.5.2024 1719273600 25.6.2024
Výroba a dodávka odlitků tlukadel

ID: Elektrárny Opatovice / 32811

Tender description:
Předmětem výběrového řízení je uzavření rámcové smlouvy na průběžné dodávky odlitků tlukadel uhlí do roku 2027 v celkovém objemu cca 10 000 ks.

Contact person:
Name: Simona Beznosková
Phone: +420724010478
E-mail:

Tender web page link

1716940800 29.5.2024 1719532800 28.6.2024
Parts of lines up to 35 kV

ID: Stredoslovenská distribučná / 32815

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku:

Časti a súčastí vedení do 35kV: príslušenstvo pre vonkajšie VN distribučné siete SSD použiteľné k inštalácii na stožiaroch a k uchyteniu vonkajších elektrických vedení.
Vyhotovenie- z oceľových valcovaných profilov.
Povrchová úprava– žiarovo zinkované.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=a281eba57b716b245ee3d4dd511a4de1&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Denisa Kudlová
Phone: +421 905 745331
E-mail:

Tender web page link

1716940800 29.5.2024 1719532800 28.6.2024
Replacement of rectifier components 24Vjs and 220Vjs on EMO12

ID: Slovenské elektrárně / 32829

Tender description:
Výmena komponentov usmerňovačov 24Vjs a 220Vjs na EMO12

Contact person:
Name: Soňa Puchelová
Phone: +421910673273
E-mail:

Tender web page link

1717027200 30.5.2024 1719792000 1.7.2024
Repair of the pipeline bridge over Berounka

ID: Plzeňská teplárenská / 32876

Tender description:
Předmětem zakázky je oprava stávajícího potrubního mostu vedoucího přes řeku Berounku obsahující sanaci mostní konstrukce, provedení nezbytné opravy železobetonového mostního pilíře, očištění ocelové konstrukce mostu, včetně provedení nového nátěru a výměny pochozích lávek a žebříků sloužících pro potřebu údržby mostu.

Předpokládaný termín realizace: 19. 8. 2024 - 28. 11. 2024

Místo plnění: prostor stavby potrubního mostu přes řeku Berounku a přilehlého okolí, který se nachází na adrese Doubravecká 2578, 301 00 Plzeň, parc. č. 603/4, 12822/1, 12222, 12220/2, 12220/3 a 603

Contact person:
Name: Jan Jandura
Phone: +420 377 180 160 ; +420 731 626 929
E-mail:

Tender web page link

1717632000 6.6.2024 1719273600 25.6.2024
IPR M21023 Monitoring of gaseous discharges EMO12

ID: Slovenské elektrárně / 32883

Tender description:
IPR M21023 Monitorovanie plynných výpustí EMO12

Contact person:
Name: Julíniová Daša
Phone: +421910673968
E-mail:

Tender web page link

1717718400 7.6.2024 1720569600 10.7.2024
Processing of project documentation for the implementation of construction for the event entitled: "REKO and GO thermal networks Most"

ID: Severočeská teplárenská / 32901

Tender description:
Předmětem plnění této zakázky s názvem „REKO a GO tepelné sítě Most“ je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu, který odpovídá § 3 a přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, s podrobným soupisem prací a dodávek s výkazy výměr, specifikací materiálu a rozpočtu (dále jen „projekt“ nebo „projektová dokumentace“).

Vzhledem k rozsahu, je zakázka rozdělena na 8 samostatných částí, a to:
- část 1 zakázky - REKO odbočky k VS 35 Most,
- část 2 zakázky - REKO odbočky k VS 54 a 55 Most,
- část 3 zakázky - REKO TK 14 – ÚT a TV,
- část 4 zakázky - REKO TK 53 – TV v TK pro nízkou zástavbu,
- část 5 zakázky - GO přípojky VS 4 a 5 Most,
- část 6 zakázky - GO přípojky VS 61 Most,
- část 7 zakázky - GO přípojky VS 67 (Astra) Most,
- část 8 zakázky - GO TN 8. obvod Most (úsek odbočky z V. etapy – napojení na okr. 23, včetně přípojky VS SPŠ),
přičemž je účastník oprávněn podat nabídku na 8 částí i na jakoukoliv jednotlivou část.

Výběrové řízení je prováděno formou on-line elektronického profilu „PROebiz“.

Contact person:
Name: Barbora Weberová
Phone: +420725870781
E-mail:

Tender web page link

1718150400 12.6.2024 1719446400 27.6.2024
Sale of the Gas Generators and Power Turbines SGT-A35 / Industrial RB 211 24G DLE and RT 62

ID: Eustream / 32906

Tender description:
The subject-matter of this Competition is the sale of surplus assets that include the following goods:
- 2 pcs Gas Generator SGT-A35 / Industrial RB 211 24G DLE equipped with long DLE combustors and hydraulic starter;
- 2 pcs Power Turbine RT 62;
- 2 pcs LOT Transport Stand LOT26426 for DLE Gas Generator RB 211;
- 2 pcs MVP Bag LOT28152 for DLE Gas Generator RB 211;
- 2 sets Special Tools for GG and PT operation & maintenance;
Deadline for bid submission: July 08, 2024, 14:00 hr. CEST;
All details on this sales tendering procedure are available at the link: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/56795/summary

Contact person:
Name: Martin Mikula
Phone: +421905962107
E-mail:

Tender web page link

1718150400 12.6.2024 1720396800 8.7.2024
Technical maintenance of SSE Holding properties

ID: Stredoslovenská distribučná / 32910

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na výkon technickej údržby budov.
(drobná stavebná údržba, vodoinštalačné, kúrenárske a elektroinštalačné práce)

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=5a68e31de6709bd4bb3faaa551c88a52&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Michal Kazáni
Phone: +421 918 605 943
E-mail:

Tender web page link

1718236800 13.6.2024 1719446400 27.6.2024
Repairs and service of THERMO measuring devices

ID: Slovenské elektrárně / 32912

Tender description:
Opravy a servis meracích zariadení THERMO

Contact person:
Name: Dana Markechová
Phone: 0910801256
E-mail:

Tender web page link

1718236800 13.6.2024 1719187200 24.6.2024
Implementation and maintenance of the IAM system

ID: Stredoslovenská distribučná / 32915

Tender description:
Predmetom tejto OVS je výber dodávateľa na dodanie a implementácia systému IAM (Identity and Access management) s nasledujúcimi cieľmi:
- Odstránenie resp. zníženie aktuálnych bezpečnostných rizík.
- Zavedenie štruktúry a systému do informácií, postupov a procesov súvisiacich s IAM.
- Dosiahnutie súladu s požiadavkami ZKB.
- Odstránenie opakovaných zistení z finančných a interných auditov realizovaných v minulosti.
- Zefektívnenie a zautomatizovanie procesov a postupov IAM.
- Zvýšenie kvality a zníženie chybovosti, ktorá predstavuje bezpečnostné riziko.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=fabcbea2bb722194d0b151be2149effd&jazyk=sk

Contact person:
Name: Mgr. Peter Mechtl
Phone: +421 918 947 828
E-mail:

Tender web page link

1718323200 14.6.2024 1721088000 16.7.2024
Capture of natural gas fumes at TKG1 - TKG3 electro - part

ID: Nafta / 32917

Tender description:
Predmetom súťaže „Zachytávanie odfukov zemného plynu na TKG1-TKG3“ je :
realizácia Diela MaR, SRTP, Silnoprúdu, EPS a PDS podľa realizačného projektu vypracovaného spoločnosťou GasOil technology a.s., Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, zák. číslo. 0306-22-60, ktorá tvorí Prílohu č.2 týchto súťažných podkladov. Vrátane vykonania predpísaných revízií a 1.úradných skúšok
Vykonanie individuálnych a komplexných skúšok
Odovzdanie diela vrátane sprievodnej dokumentácie v zmysle štandardov NAFTA. 3 x paré papierovej form a 3x v elektronickej forme.

Contact person:
Name: Antonia Cavalli
Phone: +421905465634
E-mail:

Tender web page link

1718323200 14.6.2024 1719532800 28.6.2024
Plastic switchboards PRIS DIN

ID: Stredoslovenská distribučná / 32927

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa Skríň plastových PRIS DIN

Bližšie informácie nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=ceba83a58705445c4b02a68f232a91b0&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Veronika Tarhajová
Phone: +421 905 558 794
E-mail:

Tender web page link

1718668800 18.6.2024 1721692800 23.7.2024
New storage objects Teplárna

ID: Plzeňská teplárenská / 32930

Tender description:
Předmětem realizace je výstavba nových trvalých staveb skladových jednopodlažních hal s navazujícím otevřeným přístřeškem (objekt SO 01 a SO 03) a jednopodlažního zděného objektu pro instalaci nůžek a navazujícího skladu nebezpečného odpadu a skladu hořlavých kapalin (SO 02).

Contact person:
Name: Jitka Navrátilová
Phone: +420377180459, +420731683418
E-mail:

Tender web page link

1718755200 19.6.2024 1720742400 12.7.2024
Cleaning the steam generator pockets during RGO

ID: Slovenské elektrárně / 32932

Tender description:
Čistenie káps parogenerátora počas RGO

Contact person:
Name: Iveta Bodnárová
Phone: +421 366362097
E-mail:

Tender web page link

1718668800 18.6.2024 1719532800 28.6.2024
Maintenance work in the repair of electrical equipment in SE EMO

ID: Slovenské elektrárně / 32934

Tender description:
Údržbárske práce pri opravách elektrozariadení v SE EMO

Contact persons:
Name: Adriana Oltmanová
Phone: +421910674685
E-mail:

Name: Soňa Puchelová
Phone: 0910673273
E-mail:

Tender web page link

1718668800 18.6.2024 1721779200 24.7.2024
17727 – Lieskovec ESt 110/22 kV reconstruction

ID: Stredoslovenská distribučná / 32936

Tender description:


Súťaž je vyhlásená len pre prekvalifikovaných dodávateľov.

Podmienky prekvalifikácie nájdete na stránke:https://www.ssd.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/prekvalifikacne-systemy?page_id=4337

Contact person:
Name: Ing. Michal Škulec
Phone: +421 905 218 523
E-mail:

Tender web page link

1718755200 19.6.2024 1719273600 25.6.2024
Spare parts for the reactor

ID: Slovenské elektrárně / 32940

Tender description:
Náhradné diely na reaktor

Contact person:
Name: Jana Bučányová
Phone: +421 910673715
E-mail:

Tender web page link

1718755200 19.6.2024 1719187200 24.6.2024
Preventive and corrective maintenance of electrical equipment and SKR of the CZT system

ID: Slovenské elektrárně / 32942

Tender description:
Preventívna a korektívna údržba zariadení elektro a SKR systému CZT

Contact person:
Name: Andrea Fitošová
Phone: +421 910673839
E-mail:

Tender web page link

1718755200 19.6.2024 1719360000 26.6.2024
Diagnostics and repair of components, adjustment and adjustment of SW controllers of turbines and excitation MicroStep MSRX02, MSRX04 at the SE-VE plant

ID: Slovenské elektrárně / 32944

Tender description:
Diagnostika a oprava komponentov, nastavenie a úprava SW regulátorov turbín a budenia MicroStep MSRX02, MSRX04 v závode SE-VE

Contact person:
Name: Miloslava Kalapošová
Phone: +421 910 674 808
E-mail:

Tender web page link

1718755200 19.6.2024 1719532800 28.6.2024
Exchange of DIWA servers including SW

ID: Slovenské elektrárně / 32946

Tender description:
Výmena serverov DIWA vrátane SW

Contact person:
Name: Lenka Ušáková
Phone: +421 33 597 2905
E-mail:

Tender web page link

1718841600 20.6.2024 1720137600 5.7.2024
Calcium hydrate, Ca(OH)2

ID: Slovenské elektrárně / 32948

Tender description:
Vápenný hydrát, Ca(OH)2

Contact person:
Name: Jana Bučányová
Phone: +421910673715
E-mail:

Tender web page link

1718841600 20.6.2024 1719792000 1.7.2024
Forks, sockets SNCZM Elsib Novosibirsk

ID: Slovenské elektrárně / 32952

Tender description:
Vidlice, zásuvky SNCZM Elsib Novosibirsk

Contact person:
Name: Róbert Štefina
Phone: +421910801173
E-mail:

Tender web page link

1718928000 21.6.2024 1719532800 28.6.2024
Ammonia water

ID: Slovenské elektrárně / 32956

Tender description:
1000137757 - Čpavková voda

Contact person:
Name: Jana Polačková
Phone: 0910674370
E-mail:

Tender web page link

1718928000 21.6.2024 1719532800 28.6.2024