Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

Should you be interested in automatic receiving of new tender notifications please follow the RSS Channel

 
TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská energetika a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
Intensification of wet srubling desulphurisation at Plzeňská energetika a.s.

ID: Plzeňská energetika / 22215

Tender description:
Předmětem Zakázky je Dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s přípravou a provedením intenzifikace stávající technologie odsíření na bázi mokré vápencové vypírky spalin ve společnosti Plzeňská energetika a.s. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“.
Základní rozsah Díla - Zadavatel předpokládá následující základní rozsah Díla tvořící Zakázku:
- zpracování dokumentace nutné pro přípravu a realizaci Díla, a to zejména v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a další dokumentace včetně dodavatelské nutné pro zboží, služby a další činnosti spojené s přípravou a realizací Díla včetně jeho vyzkoušení, uvedení do provozu a předání Zadavateli, a
- případné demolice a odstranění stávajících staveb, sítí anebo zařízení v místě provádění Díla, a to včetně nutných souvisejících přeložek stávajících staveb, sítí anebo zařízení Zadavatele, které nesmí být prováděním Díla dotčeny, vše v rozsahu nutném pro provedení Díla, a
- úpravy a modernizace části stávající technologie, dodávku nové technologie, montáž, vyzkoušení a uvedení do provozu a provedení takových úprav, aby bylo dosaženo požadované výstupní koncentrace SO2 max. 145 mg/Nm3 a TZL 7 mg/Nm3, a to včetně provedení vazeb na stávající zařízení a stavby, a
- provedení navazujících služeb souvisejících s Dílem jako je koordinace Díla, pojištění, obstarání rozhodnutí správních orgánů v návaznosti na provádění Díla, zaškolení obsluhy zadavatele, řízení kvality a zajištění BOZP při provádění Díla.

Contact persons:
Name: Jitka Navrátilová
Phone: +420378132304; +420731683418
E-mail:

Name: Jiří Beran
Phone: +420378134723; +420605232491
E-mail:

Tender web page link

1532304000 23.7.2018 1535500800 29.8.2018
- Making and delivery of 4 inlet panes for TG 2 in hydroelectric power plant - Horná Streda

ID: Slovenské elektrárně / 22267

Tender description:
Výroba a dodávka 4 ks vtokových tabúľ pre TG 2 VE Horná Streda

Contact person:
Name: Zvolenský Patrik
Phone: +421 910673838
E-mail:

Tender web page link

1533859200 10.8.2018 1535328000 27.8.2018
Obměna řešení pro obsluhu Datových schránek

ID: Pražská teplárenská / 22278

Tender description:

Contact person:
Name: Karel Fuka
Phone: +420266752732
E-mail:

Tender web page link

1534118400 13.8.2018 1534809600 21.8.2018
Optical cable b. 64 - ELU III

ID: Plzeňská energetika / 22281

Tender description:
Předmětem této akce je instalace optického kabelu (cca 1200 m) převážně v horkovodním kanálu (cca 890 m) v průmyslovém areálu ŠKODA Plzeň, a to z budovy č. 64 do budovy č. 123, ELÚ III Plzeňské energetiky a.s.

Contact person:
Name: Jan Jandura
Phone: +420378133105
E-mail:

Tender web page link

1534204800 14.8.2018 1535500800 29.8.2018
Wood for mining works

ID: PGS / 22285

Tender description:
For more info about this tender, please visit our website
http://www.pgsilesia.pl/pl/wspolpraca-biznesowa/przetargi

Contact persons:
Name: Bernadeta Smolorz
Phone: +48 666 827 538
E-mail:

Name: Beata Pawela
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1534204800 14.8.2018 1534982400 23.8.2018
Prepínače CISCO – WAN

ID: Eustream / 22288

Tender description:
Kúpna zmluva na CISCO komponenty.

Contact person:
Name: Michal Ladányi
Phone: +421 (2) 6250 7164
E-mail:

Tender web page link

1534204800 14.8.2018 1535414400 28.8.2018
Propojení kanálu chladící vody, část regulace množství a teploty vypouštěné chladící vody z EOP

ID: Elektrárny Opatovice / 22294

Tender description:
Instalace zařízení, které v případě vyššího podílu cirkulačního chlazení oproti průtočnému chlazení umožní:
• Regulaci množství (hladiny) teplé chladící vody na jednotlivých prstových přepadech kanálů A, B a C teplé vody tak, aby bylo zajištěno dostatečné množství vody pro provoz čerpadel umístěných na prstových přepadech a aby voda přes přepady nadměrně nepřetékala. Regulace bude prováděna stavidly jímek teplé vody příslušných turbín (mimo TG 5). Za tím účelem budou stávající pohony stavidel rekonstruovány.
• Regulaci teploty vody v jednotlivých prstových přepadech kanálů A, B a C teplé vody tak, aby teplota nepřekročila povolený teplotní limit v závislosti na množství vody odebírané z Labe. Regulace bude prováděna třemi novými přepouštěcími stavidly s elektrickými pohony. Stavidla budou instalována namísto stávajících krátkých bočních přepadů mezi kanály A, B a C studené a teplé vody.
• Součástí zařízení bude doplnění příslušných měřících členů pro možnost provádění uvedených regulací a to včetně souvisejících prací, činností a služeb.

Zadávací dokumentace na vyžádání u níže uvedeného kontaktu.

Děkuji.

Contact person:
Name: Martin Hloušek
Phone: +420725571497
E-mail:

Tender web page link

1534204800 14.8.2018 1536537600 10.9.2018
Modernization of lighting interengine room and condensation

ID: Plzeňská energetika / 22298

Tender description:
Předmětem díla je modernizace stávajícího osvětlení v prostorách provozu teplárny ELÚ III Plzeňské energetiky a.s., a to zejména instalace hlavního napájecího rozvaděče, instalace svítidel, instalace zásuvkových skříněk 230/24 V a souvisejícího kabelového propojení a kabelových tras. Objednatelem požadované provedení díla je detailně zpracováno v Dokumentaci pro výběr zhotovitele (vč. Technické zprávy, Výkazu výměr, Výkresové části, Schémat, apod.).

Contact person:
Name: Jan Jandura
Phone: +420378133105
E-mail:

Tender web page link

1534377600 16.8.2018 1535587200 30.8.2018
OVS - Údržba a opravy železničnej dráhy – vlečky v Elektrárni Nováky

ID: Slovenské elektrárně / 22300

Tender description:
Údržba a opravy železničnej dráhy – vlečky v Elektrárni Nováky

Contact person:
Name: Pozdechová Danica
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1534464000 17.8.2018 1536624000 11.9.2018