Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

 

TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; EP Langage; EP South Humber Bank; Gazel Energie.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
Preventing access of birds to the premises of the ELÚ III building

ID: Plzeňská teplárenská / 29307

Tender description:
Předmětem zakázky je zamezení přístupu ptactva okny do provozních prostor elektrárny ELÚ III v areálu ENERGETIKA Plzeňské teplárenské, a.s.

Contact person:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 377 180 161, +420 731 640 974
E-mail:

Tender web page link

1658275200 20.7.2022 1660089600 10.8.2022
LV cable connectors straight and with paper insulation

ID: Stredoslovenská distribučná / 29316

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodanie NN priamych káblových spojok a NN spojok s papierovou izoláciou.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=3a1a798a47cb6aee495218667b112ab4&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Adrián Babiš
Phone: +421 908 394 573
E-mail:

Tender web page link

1658448000 22.7.2022 1662076800 2.9.2022
ND na systém TXS

ID: Slovenské elektrárně / 29334

Tender description:
ND na systém TXS

Contact person:
Name: Jana Polačková
Phone: +421 910674370
E-mail:

Tender web page link

1659398400 2.8.2022 1660780800 18.8.2022
Náhradné diely pre armatúry PERSTA

ID: Slovenské elektrárně / 29336

Tender description:
Náhradné diely pre armatúry PERSTA

Contact person:
Name: Dana Dančejová
Phone: +421 910673714
E-mail:

Tender web page link

1659571200 4.8.2022 1660867200 19.8.2022
Nákup čierneho energetického uhlia (ČEU) pre elektráreň Vojany v období do 31. decembra 2022

ID: Slovenské elektrárně / 29338

Tender description:
Nákup čierneho energetického uhlia (ČEU) pre elektráreň Vojany v období do 31. decembra 2022

Contact person:
Name: Slavomír Roják
Phone: +421 910674650
E-mail:

Tender web page link

1659571200 4.8.2022 1661212800 23.8.2022
Údržbárske práce pri opravách zariadení SKR v SE EMO

ID: Slovenské elektrárně / 29340

Tender description:
Údržbárske práce pri opravách zariadení SKR v SE EMO

Contact person:
Name: Stanislava Jurkasová
Phone: +421 910673334
E-mail:

Tender web page link

1659657600 5.8.2022 1661299200 24.8.2022