Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

 

TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; EP Langage; EP South Humber Bank; Gazel Energie.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
Realizace akce PCE – HV, TV a PS A132 – BD Nová Tesla. II. etapa objekt D

ID: Elektrárny Opatovice / 29935

Tender description:
Předmětem je realizace stavby nové předávací stanice tepla A 132 v objektu „D1“ a sekundární rozvody tepla a tři objektové směšovací stanice „D1“ „D2“ a „D3“. Dále vývody teplovodu pro napojení dalších objektů „F“ a „D4“ z předizolovaného potrubí vč. uvedení díla do provozu.

Contact person:
Name: Simona Beznosková
Phone: +420724010478
E-mail:

Tender web page link

1677110400 23.2.2023 1680220800 31.3.2023
Rounding RT Most

ID: Severočeská teplárenská / 29937

Tender description:
Předmětem plnění je výměna dožívajícího potrubí DN 150 za potrubí nové DN 250 a pouze instalace potrubí DN 250. Celá akce je rozdělena na 4 úseky o celkové délce cca 705 m, které na sebe navazují a ve kterých se provádí:
Úsek šachta Š1 - šachta Š2
- v tomto úseku bude provedena výměna dožívajícího potrubí v klasickém provedení DN150 za potrubí nové DN250 v klasickém provedení v neprůlezném topném kanálu. Vzhledem ke zvětšení dimenze potrubí bude stávající topný kanál nadezděn.
Úsek šachta Š2 - výměníková stanice VS 809
- v tomto úseku bude provedena výměna dožívajícího potrubí v klasickém provedení DN150 za potrubí DN250 v klasickém provedení ve stávající trase v průchozím topném kanálu. Potrubí bude nově umístěno na nových konzolích nad sebou. Dále dojde k demontážím potrubí již nefunkčních potrubí ÚT, TV a SV vč. starého uložení. Tento úsek bude ukončen vyhotovením sekčními uzavíracími armaturami DN 250 (vč. klenutých den) ve VS, aby bylo možné po odstávce tento úsek zprovoznit.
Úsek výměníková stanice VS 809 - VS 808
- v tomto úseku bude provedena instalace potrubí v klasickém provedení 2 x DN 250 v klasickém provedení v průchozím kolektoru na novém uložení.
Úsek výměníková stanice VS 808 - TG 47
- v tomto úseku bude provedena výměna stávajícího potrubí DN150 v klasickém provedení za potrubí DN250 v klasickém provedení v průchozím kolektoru vč. vyhotovení odbočky pro VS 808 o 2 x DN 150 vč. armatur. Úsek bude ukončen sekčními armaturami DN 250 (vč. klenutých den), aby bylo možné po odstávce zprovoznit tento úsek.

Výběrové řízení je prováděno formou on-line elektronického profilu „PRO ebiz“.

Contact persons:
Name: Vladimír Hyneš
Phone: +420733628858
E-mail:

Name: Ing. Jaromír Kneifl
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1677196800 24.2.2023 1680480000 3.4.2023
Reconstruction of social facilities - TEPLÁRNA area

ID: Plzeňská teplárenská / 29956

Tender description:
Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce sociálního zázemí provozní budovy areál Teplárna dle zpracované projektové dokumentace. Rekonstrukce sociálních zařízení se týká dispozičních stavebních úprav, výměny hydroizolačních vrstev, obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, dveří, dále úpravy světel, ZTI a vytápění.

Zakázka bude nabízena formou dodávky na klíč a bude nabízena podle norem ČSN, ČSN EN, platných českých zákonů a předpisů, které jsou platné v době provádění zakázky.

Contact person:
Name: Pavel Bláha
Phone: +420 739 348 627
E-mail:

Tender web page link

1677628800 1.3.2023 1680134400 30.3.2023
Control information system and protection of the Košuty transformer station

ID: Stredoslovenská distribučná / 29964

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodanie RIS a ochrán pre Tr 110/22 kV Košúty.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=01ff86b32b4eae5dc0d643ac7af8c8d2&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Miroslav Sabela
Phone: + 421 907 878 584
E-mail:

Tender web page link

1677628800 1.3.2023 1680220800 31.3.2023
Realisation of several photovoltaic projects

ID: LEAG / 29975

Tender description:
GigawattFactory will be the largest cluster of renewable energies in Germany. We are already working on the green future of Lusatia. The addition of wind and PV plants on post-mining land with an installed capacity of 1,000 MW by 2026 is the basis for a transformation of Lusatia as an energy location. By 2023 in total seven gigawatts of photovoltaic and wind plants shall be realized.
Already today several projects are at an advanced stage of approval.

Read more about GigawattFactory and current projects: GigawattFactory | LEAG.de

You want to participate in photovoltaic project tenders?
Contact us, irrespective if whether you erect plants EPC or provide partial services or deliver components.

Contact person:
Name: Andreas Voigt
Phone: +49 172 1085374
E-mail:

Tender web page link

1677628800 1.3.2023 1688083200 30.6.2023
Optical Ground Wire

ID: Stredoslovenská distribučná / 29978

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa kombinovaného zemného lana.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=cc6672a1576ec39f4a90b97859689d48&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Katarína Chovanculiaková
Phone: +421 905 338 259
E-mail:

Tender web page link

1677715200 2.3.2023 1680134400 30.3.2023
Excavation work for SMČ

ID: Stredoslovenská distribučná / 29980

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na výkopové práce pre potreby divízie SMČ.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=00503cbceab516e07c9b5c7752ab02b0&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Miroslav Stasinka
Phone: +421 918 436 344
E-mail:

Tender web page link

1677715200 2.3.2023 1679875200 27.3.2023
Reconstruction of the passenger lift in the chemical water treatment plant building

ID: Plzeňská teplárenská / 29999

Tender description:
Předmětem zakázky je dodávka a instalace nového osobního výtahu vč. pohonu a veškerého příslušenství do budovy CHÚV v areálu TEPLÁRNA společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.

Contact person:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 377 180 161, +420 731 640 974
E-mail:

Tender web page link

1678147200 7.3.2023 1679875200 27.3.2023
Realizace akce Pce, Rek. TN DN700 u TB3024 – Srch

ID: Elektrárny Opatovice / 30011

Tender description:
Předmětem plnění této zakázky je realizace díla umístěného na okraji obce Srch, dle realizační projektové dokumentace, a to rekonstrukce stávajícího horkovodu 1x DN 700 v nadzemním provedení v celkové délce trasy cca 25 m včetně příslušných stavebních a montážních prací.

Contact person:
Name: Simona Beznosková
Phone: +420724010478
E-mail:

Tender web page link

1678233600 8.3.2023 1681862400 19.4.2023
Stabilization of inlet wings Lipovec

ID: Slovenské elektrárně / 30014

Tender description:
Stabilizácia vtokových krídel Lipovec

Contact person:
Name: Terézia Vanyová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1678320000 9.3.2023 1680652800 5.4.2023
Ervenický heat conduction – REKO section of Třebušice

ID: United Energy Invest / 30046

Tender description:
Předmětem zakázky je rekonstrukce potrubí Ervěnického řadu v rozsahu dle Zadávací dokumentace a detailně je rozsah plnění uveden v projektu „KOMOŘANY, REKONSTRUKCE ERVĚNICKÉHO ŘADU“, zpracované společností BROCHIER s. r. o., pod č. zakázky 20220701, z 07/2022.

Výběrové řízení je prováděno formou on-line elektronické nákupní aukce „ERMMA“
(aukční síň PRO ebiz).

Contact person:
Name: Vladimír Hyneš
Phone: +420733628858
E-mail:

Tender web page link

1678752000 14.3.2023 1680739200 6.4.2023
Replacement of the plate heat exchanger power plant Schwarze Pumpe

ID: LEAG / 30050

Tender description:
Manufacture, delivery and installation of a plate heat exchanger in the Schwarze Pumpe power plant of Lausitz Energie Kraftwerke AG.
Technical specifications: Output 18,690 kW, operating pressure max. 25 bar, operating temperature max. 150°C

Planned execution period: Sep – Oct 2023
Optionally another plate heat exchanger in 2024

Awarding planned: June 2023

Contact person:
Name: Heiko Kurth
Phone: +49 34342 2 2652
E-mail:

Tender web page link

1678752000 14.3.2023 1681257600 12.4.2023
Small building plumbing work EVO

ID: Slovenské elektrárně / 30054

Tender description:
Drobné stavebné inštalatérske práce EVO

Contact person:
Name: František Hujavý
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1678924800 16.3.2023 1681516800 15.4.2023
Rekonštrukcia rozdeľovacieho uzla RU01 Plavecký Peter na nové prevádzkové stavy (22-0039-OVS)

ID: Eustream / 30056

Tender description:
Predmetom obstarávania je realizácia projektu „Rekonštrukcia rozdeľovacieho uzla RU01 Plavecký Peter“ na nové prevádzkové stavy - časť PS03 MaR a SRTP.
Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Contact person:
Name: Ing. Natália Kerekešová
Phone: +421 2 6250 7140
E-mail:

Tender web page link

1678060800 6.3.2023 1679875200 27.3.2023
Internal inspections of pipelines DN 900 and DN 1000

ID: Eustream / 30062

Tender description:
The subject of procurement is to perform internal inspection of natural gas pipeline defects on the gas pipelines in order to collect data from the pipelines on the transmission network. By internal inspection the technical condition of the gas pipelines in operation is monitored according to standard ASME B31G by using the technique of the Magnetic flux leakage (MFL).
Subject of procurement is divided into 2 separate parts:
1. Part – performance, of the internal (in line) inspection together with geometry inspection, on the newly build gas interconnector DN 1000/40” from Compressor station 01 Veľké Kapušany to Boarder metering station Výrava in total length 98km.
2. Part – performance of the internal (in line) inspection of 3 pipelines DN 900/36” in total length of 122,4 km:
 C1 – North: from Plavecký Peter to Lanžhot in total length 38,9 km;
 C2 – South: from Plavecký Peter to Lanžhot in total length 39,0 km;
 R2 – from Plavecký Peter to Vysoká pri Morave in total length 44,5 km.
 Option – processing and supply of report from comparison of two successive runs from consecutive performed inspection of the same section „raw data“ (i.e. direct records captured by inspection equipment).

Contact person:
Name: Ján Repa
Phone: +421262507167
E-mail:

Tender web page link

1679356800 21.3.2023 1680480000 3.4.2023
Modernization of the roof of the VS-12L building at Tachovská 83, Plzeň

ID: Plzeňská teplárenská / 30066

Tender description:
Předmětem zakázky je provedení celkové rekonstrukce střechy objektu VS 13L, který se nachází na adrese Tachovská 83 v Plzni.

Contact person:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 377 180 161, +420 731 640 974
E-mail:

Tender web page link

1679356800 21.3.2023 1681257600 12.4.2023
Modernization of the roof of the VS-9L building at Komenského 45, Plzeň

ID: Plzeňská teplárenská / 30069

Tender description:
Předmětem zakázky je provedení celkové rekonstrukce střechy objektu VS 9L, který se nachází na adrese Komenského 45 v Plzni.

Contact person:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 377 180 161, +420 731 640 974
E-mail:

Tender web page link

1679356800 21.3.2023 1681257600 12.4.2023
Mud services for the well drilling operations

ID: Nafta / 30083

Tender description:
Výplachové služby, ktoré sú potrebné počas vrtných operácií, resp. podzemných opravách existujúcich sond z dôvodu vyplavovania vrtných úlomkov na povrch vrtu počas odvŕtavania jednotlivých kolón vrtu a taktiež z dôvodu prečisťovania týchto kolón medzi jednotlivými technologickými operáciami. Súčasťou poskytovaných služieb je aj dodávka výplachových zmesí. Odkaz: https://nafta.1803sw.com.

Contact persons:
Name: Ing. Matúš Jurových PhD.
Phone: +421240242674
E-mail:

Name: Ing. Jaroslav Kuník
Phone: +421346974681
E-mail:

Tender web page link

1679356800 21.3.2023 1680825600 7.4.2023
Cementing services for the well casing columns

ID: Nafta / 30085

Tender description:
Cementačné služby, ktorú sú potrebné počas vrtných operácií z dôvodu stabilizácie pažnicových kolón vrtov, resp. počas podzemných opráv/likvidácie existujúcich sond.

Contact persons:
Name: Ing. Matúš Jurových PhD.
Phone: +421240242674
E-mail:

Name: Ing. Jaroslav Kuník
Phone: +421346974681
E-mail:

Tender web page link

1679356800 21.3.2023 1680825600 7.4.2023
18 to 20 MWel Electrolyser with modular expansion up to 100MWel

ID: LEAG / 30087

Tender description:
Lausitz Energie Kraftwerke AG for several years now has been expanding its portfolio to include energy generation plants in the field of renewable energies and storage technologies, or developing other new business areas. The future production and marketing of green hydrogen on the basis of regionally produced green electricity plays a key role here. It is planned to build central electrolysis plants in modular design as part of the further development of existing power plant sites, already decommissioned power plant sites or at new sites.

In this context, we are looking for potential suppliers of

Engineering, delivery, assembly, commissioning and trial operation of an electrolysis plant including ancillary plants for the production of hydrogen with quality 5.0 with an electrode capacity of 18 to 20 MWel

Contact person:
Name: Andreas Voigt
Phone: +49 172 1085374
E-mail:

Tender web page link

1679443200 22.3.2023 1681430400 14.4.2023
Service of transformer turns switches

ID: Plzeňská teplárenská / 30090

Tender description:
Předmětem zakázky je provedení servisu přepínačů odboček transformátorů T101, T102, T11, 6BBT10 a A1BBT50.

Typ transformátorů:
T101, T102 - 110/6,3kV typ OPZ 3 110/200
T11 - 10,5/6,3kV MR MA7),
6BBT10 - ABB UB
A1BBT50 - MR V

1.2 Rozsah díla prováděného účastníkem:

Provedení servisních prací na přepínačích odboček transformátorů zahrnuje zejména:

- demontáž (vyjmutí) přepínače odboček z nádoby,
- kontrola kontaktů a jejich případné přemístění,
- vyčištění nádoby,
- výměna silikagelu ve všech vysoušečích,
- dodávka a výměna oleje v nádobě,
- zpětná montáž přepínače odboček do nádoby,
- odzkoušení, kontrola a vyčištění rozvaděče přepínače odboček,
- vyhotovení protokolu o rozboru dodaného oleje,
- vyhotovení protokolu o výsledku provedení servisu,
- předání díla.

Contact person:
Name: Pavel Bláha
Phone: +420 739 348 627
E-mail:

Tender web page link

1679443200 22.3.2023 1679961600 28.3.2023
Pillar and plastic disconnecting and securing cabinets.

ID: Stredoslovenská distribučná / 30095

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa Skríň plastových PRIS DIN.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=c3498736ce3d1b3ab50f08fe590fe86d&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Katarína Chovanculiaková
Phone: +421 905 338 259
E-mail:

Tender web page link

1679529600 23.3.2023 1681948800 20.4.2023
Reconstruction of part of the distribution of medical technical installations AB1

ID: Plzeňská teplárenská / 30099

Tender description:
Rekonstrukce části rozvodů zdravotně technických instalací v rámci sociálního zázemí objektu administrativní budovy AB1.

Contact person:
Name: Hana Šindelková
Phone: 603434223
E-mail:

Tender web page link

1679616000 24.3.2023 1681430400 14.4.2023
Vykonávanie preventívnych prehliadok a opráv vypínačov, odpojovačov, prístrojových transformátorov, zvodičov prepätia a izolátorových reťazcov na elektrickej rozvodni R110 kV – KS 01 Veľké Kapušany

ID: Eustream / 30102

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je vykonávanie preventívnych prehliadok a opráv vypínačov, odpojovačov, prístrojových transformátorov, zvodičov prepätia a izolátorových reťazcov na elektrickej rozvodni R110 kV – KS 01 Veľké Kapušany. Bližšie informácie sú zverejnené na www.eustream.sk.

Contact person:
Name: Katarína Lajchová
Phone: +421262507169
E-mail:

Tender web page link

1679616000 24.3.2023 1681257600 12.4.2023