Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

Should you be interested in automatic receiving of new tender notifications please follow the RSS Channel

 
TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
RECONSTRUCTION OF SQUARE DRAINAGE TANKS

ID: Elektrárny Opatovice / 26619

Tender description:
Předmětem plnění VEŘEJNÉ ZAKÁZKY je DÍLO spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s rekonstrukcí 4 odvodňovacích nádrží škváry a konstrukční úpravy jejich podpůrných ocelových konstrukcí. ZAKÁZKA má charakter „dodávky na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v knize B ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

Podrobnosti o účasti ve veřejné zakázce jsou uvedeny na našem profilu zadavatele : https://nen.nipez.cz/profil/EOP

Contact person:
Name: Martin Hloušek
Phone: +420725571497
E-mail:

Tender web page link

1604275200 2.11.2020 1606694400 30.11.2020
Coaling operating building - reconstruction of social facilities, 2nd and 3rd floor

ID: Plzeňská teplárenská / 26663

Tender description:
Rekonstrukce sociálních zázemí týkající se dispozičních stavebních úprav, výměny hydroizolačních vrstev, obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, dveří, dále úprava osvětlení a vytápění. Nová výmalba a zajištění nuceného větrání stávajícího prostoru šaten, sociálního zázemí a velínu zauhlování.

Contact person:
Name: Hana Šťáhlavská
Phone: 603434223
E-mail:

Tender web page link

1604880000 9.11.2020 1606694400 30.11.2020
REPLACEMENT OF LOWER PARTS OF SETTLEMENT AND EQUALIZING TANKS

ID: Elektrárny Opatovice / 26669

Tender description:
Předmětem realizace akce „VÝMĚNA SPODNÍCH ČÁSTÍ USAZOVACÍCH A VYROVNÁVACÍCH NÁDRŽÍ“ je náhrada 2 ks spodních částí usazovacích nádrží a 2 ks spodních částí vyrovnávacích nádrží v objektu míchacího centra v EOP včetně souvisejících prací, činností a služeb a uvedení do provozu. Realizace této zakázky je dodávka formou na klíč.

Contact person:
Name: Jiří Čáp
Phone: +420724010430
E-mail:

Tender web page link

1604966400 10.11.2020 1606694400 30.11.2020
Multipurpose Working Clothes

ID: Stredoslovenská distribučná / 26675

Tender description:
Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže je nákup ochranných pracovných odevov pre zamestnancov vyhlasovateľa formou zákazkového šitia.
Elektronické výberové konanie je rozdelené na dve samostatné časti:
ČASŤ 1: Odev pracovný multifunkčný
ČASŤ 2: Odev multifunkčný nehorľavý NOMEX®
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=6f78bfd901294d5cab99bef0bb9b9421&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Juliana Podhorská
Phone: +421 907 703 357
E-mail:

Tender web page link

1605052800 11.11.2020 1607904000 14.12.2020
Revision of chimneys in EOP

ID: Elektrárny Opatovice / 26692

Tender description:
Předmětem VŘ je provádění pravidelných revizí 3 komínů v EOP dle ČSN-EN 13084-1.
Na komínech kotelny (2 ks )se v lichých letech provádí revize I. stupně a v sudých letech revize II. stupně. Na komínu odsíření se provádí každý rok revize II. stupně.
S vybraným uchazečem bude uzavřená Rámcová smlouva na čtyři roky

Contact person:
Name: Jiří Čáp
Phone: +420724010430
E-mail:

Tender web page link

1605225600 13.11.2020 1606694400 30.11.2020