Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

Should you be interested in automatic receiving of new tender notifications please follow the RSS Channel

 
TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
Uprgrade Telephone dispatching system

ID: Stredoslovenská distribučná / 22789

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa, ktorý zabezpečí modernizáciu a konsolidáciu existujúceho TDS pre zabezpečenie opätovnej plnej podpory zo strany výrobcu a príslušenstva komunikačných systémov s cieľom zabezpečiť jednotnú správu pre poskytovanie služieb dispečingu v SSD, a.s.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=036cf207700907536668c2226585ae72&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Jana Kožová
Phone: +421 41 519 2938
E-mail:

Tender web page link

1541548800 7.11.2018 1547164800 11.1.2019
Reconstruction of the Civil Engineering Part of the Substation Building

ID: Elektrárny Opatovice / 22942

Tender description:
Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce stavební části budovy rozvoden v EOP na základě realizační projektové dokumentace vypracované Zhotovitelem. Předmětem díla jsou zejména následující činnosti:
• vypracování realizační projektové dokumentace. Obsah a členění projektové dokumentace musí být v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění včetně zásad organizace výstavby a stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP podle zákona o zajištění dalších podmínek BOZP (zák. 309/2006 Sb.). .
. vybourání luxferu v prostoru kobek transformátoru a jejich zazdění včetně doplnění omítek v celkové ploše cca 66m²,
• rekonstrukci původních luxfer v celkové ploše cca 158m²,
• výměna dřevěných oken za plastová hnědá/bílá (skla, rám) v počtu 56 ks, s plochou 54 m²,
• rekonstrukce zasklení západní stěny budovy č. 3 v celkové ploše cca 132 m²,
• výměna starých vchodových dveří na východní stěně za nové s lepšími izolačními vlastnostmi v počtu 6ks,
• rekonstrukce okapových chodníčků v celkové délce 298m,
• rekonstrukce fasády a její nátěr – celková plocha fasády je 5600 m²,
• nátěr plechových vrat v počtu 13ks, parapetů, stříšek převěsů vývodu 10,5kV – plocha nátěrů je celkem cca 132m²,
Výběrové řízení je prováděno elektronickou formou.

Contact person:
Name: Jiří Čáp
Phone: +420724010430
E-mail:

Tender web page link

1543363200 28.11.2018 1545264000 20.12.2018
Pražská Teplárenská a.s. vyhlásila veřejnou zakázku „Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3“.

ID: Pražská teplárenská / 22948

Tender description:
Lhůta pro podání žádostí o účast do 4. 1. 2019 do 10.00 hod.
Zveřejněno v NEN.

Contact person:
Name: Ing. Hana Přibylová
Phone: +420266752733
E-mail:

Tender web page link

1543795200 3.12.2018 1546560000 4.1.2019
Repair of salamandrine and abrasion lining of boilers

ID: Elektrárny Opatovice / 22955

Tender description:
Předmětem plnění ZAKÁZKY s názvem „Opravy žárových a otěruvzdorných vyzdívek strojního zařízení“ je závazek ÚČASTNÍKA, resp. DODAVATELE provádět údržbu a opravy žárových a otěruvzdorných vyzdívek strojních zařízení ve vlastnictví OBJEDNATELE dle jednotlivých objednávek ZADAVATELE, resp. dílčích smluv, které bude DODAVATEL uzavírat se ZADAVATELEM za podmínek stanovených RÁMCOVOU DOHODOU. ZAKÁZKA bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.

Zadávací dokumentace je uvedena na níže uvedeném odkaze:
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-446932975/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-446932975/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-468579402-446932974/ZadavaciDokumentace-468579402-446932974/

Další informace na níže uvedeném kontaktu.

Contact person:
Name: Martin Hloušek
Phone: +420725571497
E-mail:

Tender web page link

1543795200 3.12.2018 1545868800 27.12.2018
Screened MV connector and screened surge arrester

ID: Stredoslovenská distribučná / 22962

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa materiálu tienené konektory a tienený zvodič prepätia v zmysle Technického štandardu.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=77abb99ae70260177b64396c5b4e16e6&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Mária Tatárová
Phone: +421 41 519 2420
E-mail:

Tender web page link

1544140800 7.12.2018 1547769600 18.1.2019
Reconstruction of the technology CR, PS C 002

ID: Elektrárny Opatovice / 22967

Tender description:
Předmětem plnění této zakázky s názvem „CR, PS C002 – Rek. technologie PS“ je rekonstrukce stávajícího horkovodu za potrubí z předizolovaného potrubí 2x DN 100 v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby.
Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele www.e-zakazky.czProfil-Zadavatele126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945.

Contact person:
Name: Simona Beznosková
Phone: +420724010478
E-mail:

Tender web page link

1544486400 11.12.2018 1547596800 16.1.2019
Reconstruction of the hot water pipe HK, HV C - rek. mezi TB 4054-4053

ID: Elektrárny Opatovice / 22969

Tender description:
Předmětem plnění této zakázky s názvem „HK, HV C - rek. mezi TB 4054-4053“ je rekonstrukce stávajícího horkovodu za potrubí z předizolovaného potrubí 2x DN 150 v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby.
Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele www.e-zakazky.czProfil-Zadavatele126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945.

Contact person:
Name: Simona Beznosková
Phone: +420724010478
E-mail:

Tender web page link

1544486400 11.12.2018 1547596800 16.1.2019
Reconstruction of pipe Pce - A016

ID: Elektrárny Opatovice / 22971

Tender description:
Předmětem plnění této zakázky s názvem „Pce –A016 – Rekonstrukce sekundárních rozvodů“ je je rekonstrukce stávajících teplovodních rozvodů 2x DN 250-50 v kanálech za teplovody z předizolovaného potrubí v dimenzi 2x DN 150 - 25 ve stávajících trasách v celkové délce tras cca 1 650 m v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby.
Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele www.e-zakazky.czProfil-Zadavatele126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945.

Contact person:
Name: Simona Beznosková
Phone: +420724010478
E-mail:

Tender web page link

1544486400 11.12.2018 1547596800 16.1.2019
IPR EBO 10344 Replacement of devices with resistance thermometer in NPP EBO

ID: Slovenské elektrárně / 22974

Tender description:
IPR EBO 10344 Výmena prístrojov s odporovým teplomerom v SE EBO

Contact person:
Name: Andrea Fitošová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1544659200 13.12.2018 1545177600 19.12.2018
Assistance in repairing the steering control system (SKR) in NPP EBO

ID: Slovenské elektrárně / 22976

Tender description:
Výpomoc pri opravách systému kontroly riadenia (SKR) v SE-EBO

Contact person:
Name: Andrea Fitošová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1544659200 13.12.2018 1545177600 19.12.2018
Framework agreements for road construction in the opencast mines Jänschwalde, Welzow, Nochten / Reichwalde and in the industrial park Schwarze Pumpe

ID: LEAG / 22979

Tender description:
main scope:
road construction (earthworks, substructure, asphalt)
road maintenance
drainage ditches
banquets
slope protection
walkways
protective and guiding devices
marking works

contract term: May 2019 – April 2024

Contact person:
Name: Tobias Giese
Phone: +49 355 2887 2942
E-mail:

Tender web page link

1544659200 13.12.2018 1547164800 11.1.2019
Frame contract for maintenance, repair and troubleshooting on the refrigeration systems, conditioners and ventilation systems for the following locations of Lausitz Energie Bergbau AG

ID: LEAG / 22981

Tender description:
Lot 1 open cast area Nochten/Reichwalde incl. day plant
Lot 2 open cast area Welzow, industrial park Schwarze Pumpe, authority center Senftenberg
Lot 3 open cast area Jänschwalde/Cottbus-Nord, headquarter Cottbus

Requirement for the work in the open cast area is an off-road vehicle!

Planned term: 3 years + 2 years option

Contact person:
Name: Michelle Kricks
Phone: +49 355 2887 2978
E-mail:

Tender web page link

1544659200 13.12.2018 1547510400 15.1.2019
Engineering, manufacturing, assembly and commissioning of a HP-Modul for the 800 MW turbine of power plant Schwarze Pumpe, unit A

ID: LEAG / 22986

Tender description:
live steam parameters: 257 bar (abs) / 544°C
exhaust steam parameters: 56 bar (abs) / 315°C
mass flow: 672 kg/s

planned realization: April 2022
awarding: December 2019

Contact person:
Name: Nagel, Ottavia
Phone: +493552887 3601
E-mail:

Tender web page link

1544745600 14.12.2018 1547769600 18.1.2019
Repair of damaged parts of high pressure rotor of TG

ID: Slovenské elektrárně / 22988

Tender description:
Oprava poškodených častí rezervného VT rotora TG

Contact person:
Name: Miroslav Blažko
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1545004800 17.12.2018 1545177600 19.12.2018