Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

Should you be interested in automatic receiving of new tender notifications please follow the RSS Channel

 
TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
New underslung slug cranes

ID: Plzeňská teplárenská / 23101

Tender description:
Předmětem této akce je modernizace podvěsného škvárového jeřábu spočívající v dodání, montáži a uvedení do provozu nového jeřábu včetně nové drapákové lžíce.
Nový podvěsný škvárový jeřáb bude provozován jako náhrada za dožitý původní jeřáb. V modernizované verzi je požadována otočná drapáková lžíce o 90° a otočná sedačka obsluhy v jeřábové kabině.
Dílo bude pro objednatele realizováno zhotovitelem formou dodávky "na klíč" a zahrnuje kompletní dokumentaci, dodávku, montáž, revize, zkoušky, uvedení do provozu a zkušební provoz.
V případě zájmu doporučujeme prohlídku místa plnění.

Contact person:
Name: Jan Jandura
Phone: +420378133105, +420 731 626 929
E-mail:

Tender web page link

1548633600 28.1.2019 1551225600 27.2.2019
Reconstruction of the hot water pipe HK, HV A - rek. mezi TB 4026-4028

ID: Elektrárny Opatovice / 23113

Tender description:
Předmětem plnění této zakázky s názvem „HK, HV A - rek. mezi TB 4026-4028“ je rekonstrukce stávajícího horkovodu za potrubí z předizolovaného potrubí 2x DN 200 a 2x DN 250 v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby.

Contact person:
Name: Simona Beznosková
Phone: +420724010478
E-mail:

Tender web page link

1548633600 28.1.2019 1551139200 26.2.2019
Reconstruction of the hot water pipe Pce HV A –Rek. HV PS A 031

ID: Elektrárny Opatovice / 23115

Tender description:
Předmětem plnění této zakázky s názvem „Pce HV A –Rek. HV přípojky PS A 031“ je rekonstrukce stávající horkovodní přípojky 2xDN 200 v kanále za horkovod z předizolovaného potrubí v dimenzi 2x DN 100 ve stávající trase v celkové délce trasy cca 100 m v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby.

Contact person:
Name: Simona Beznosková
Phone: +420724010478
E-mail:

Tender web page link

1548633600 28.1.2019 1551139200 26.2.2019
Framework agreements for the operation of stationary elevator and crane systems

ID: LEAG / 23132

Tender description:
Framework agreements for the operation of stationary elevator and crane systems as part of ongoing maintenance and during overhauls at the Jänschwalde, Boxberg, Schwarze Pumpe and Lippendorf power plants.

Contact person:
Name: Ralf Noack
Phone: +49355 2887 3016
E-mail:

Tender web page link

1549238400 4.2.2019 1550793600 22.2.2019
Oprava ŘS zauhlování

ID: Plzeňská teplárenská / 23161

Tender description:
Předmětem zakázky je generální oprava řídicího systému zauhlování. V rámci generální opravy bude provedena výměna procesorové části a dotčených komponent, komunikační sběrnice a v návaznosti na toto bude provedena oprava uživatelského software. V rámci generální opravy NEBUDOU do systému instalovány nové funkce a NEBUDE provedeno jeho rozšiřování nad rámec stávajícího stavu.

Contact person:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 378 133 105
E-mail:

Tender web page link

1549497600 7.2.2019 1550793600 22.2.2019
Projektová dokumentace provozní budova zauhlování – rekonstrukce sociálního zázemí

ID: Plzeňská teplárenská / 23166

Tender description:
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci Provozní budova - rekonstrukce sociálního zázemí.

Contact person:
Name: Simona Mušková
Phone: +420 731 591 669
E-mail:

Tender web page link

1549584000 8.2.2019 1551139200 26.2.2019
Service of DZK compressors, turbocompressors for Slovenské elektrárne a.s., powerplant Nováky

ID: Slovenské elektrárně / 23175

Tender description:
Servis kompresorov DZK, turbokompresorov pre Slovenské elektrárne a.s., závod Elektrárne Nováky

Contact person:
Name: Janovická Blanka
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1549929600 12.2.2019 1550707200 21.2.2019
Ongoing maintenance of cooling tower installations in the power plants of Lausitz Energie Kraftwerke AG

ID: LEAG / 23178

Tender description:
Lausitz Energie Kraftwerke AG intends to tender the contracts for ongoing maintenance of cooling tower installations in the power plants Boxberg, Jänschwalde, Lippendorf and Schwarze Pumpe.

Duration: 01.01.2020 – 31.12.2023 + 2 further years as an option

Contact person:
Name: Kley, Christian
Phone: +49 355 2887 3811
E-mail:

Tender web page link

1550016000 13.2.2019 1551398400 1.3.2019
Údržba rozvodny R110 kV

ID: Plzeňská teplárenská / 23181

Tender description:
Předmětem zakázky je údržba všech prvků v rozvodně R110kV (0AEA) pole 1-8., včetně pohonů (vypínače v poli 4 a 5 mají každý tři pohony, ostatní mají jeden pohon), řídících skříní (jedna v každém poli). Součástí je i čištění izolátorů na transformátorech na straně 110 a 6kV. Odpojovače Q21 a Q22 ve všech polích kromě pole 6 jsou pantografové, odpojovače Q23 a v poli 6 jsou horizontální.

Contact person:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 378 133 105
E-mail:

Tender web page link

1550188800 15.2.2019 1552003200 8.3.2019
Elaboration of Working Documentation PCE-HV a PS A114 – BD U Vinice D II

ID: Elektrárny Opatovice / 23185

Tender description:
Předmětem díla je vypracování prováděcí projektové dokumentace horkovodní přípojky a PS A 100 BD U Vinice D II. Pardubice, která bude zároveň sloužit pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Contact person:
Name: Simona Beznosková
Phone: +420724010478
E-mail:

Tender web page link

1550188800 15.2.2019 1551052800 25.2.2019
Delivery of 24 000kg sodium hydroxide in the tank

ID: Elektrárny Opatovice / 23187

Tender description:
Jedná se o jednorázovou dodávku Hydroxidu sodného v cisterně v min. koncentraci 49% dle ČSN651411.

Contact person:
Name: Simona Beznosková
Phone: +420724010478
E-mail:

Tender web page link

1550188800 15.2.2019 1550793600 22.2.2019
Adjustments R35 for powering coal quarries

ID: United Energy / 23194

Tender description:
Předmětem plnění této zakázky s názvem „Úpravy R35 pro napájení uhelných lomů“ je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací a služeb spojených s realizací v hranicích dodávky dle Zadávací technické dokumentace.
a) Přezbrojení dvou kobek (č.6 a č.9) v rozvodně 35kV UE, a.s. tak, aby tyto mohly sloužit pro napájení Úpravny v Komořanech dvěma kabely 35kV, a související úpravy v ovládání, fázování, chránění, měření spotřeby, úpravy stavební a ostatní vyvolané úpravy.
b) Nahrazení dožitých tlakovzdušných spínačů (3ks vypínač a 10ks odpojovač) novými, v kobkách využívaných UE a ostatní úpravy tímto vyvolané.

Rozšířená poptávka - OPCE:
c) Přezbrojení dalších dvou kobek (č.1 a č.3) v rozvodně 35kV UE, a.s. tak, aby tyto mohly sloužit pro napájení Severní energetické dvěma vrchními vedeními (linkami) 35kV, a související úpravy v ovládání, fázování, chránění, měření spotřeby, úpravy stavební a ostatní vyvolané úpravy.

Výběrové řízení je prováděno elektronickou formou.

Contact persons:
Name: Vladimír Hyneš
Phone: +420733628858
E-mail:

Name: ing. Jaromír Kneifl
Phone: +420606633610
E-mail:

Tender web page link

1550448000 18.2.2019 1552262400 11.3.2019
Reconstruction of the hot water pipe Pce – HV B – rek. mezi TB 4010 a 5029

ID: Elektrárny Opatovice / 23196

Tender description:
Předmětem plnění této zakázky s názvem „Pce – HV B – rek. mezi TB 4010 a 5029“ je rekonstrukce stávajícího horkovodu 2x DN 200 v kanálovém provedení ve stávající trase v celkové délce 25 m v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby.

Contact person:
Name: Simona Beznosková
Phone: +420724010478
E-mail:

Tender web page link

1550448000 18.2.2019 1553212800 22.3.2019
modernization the management of stable diesel generator

ID: Plzeňská teplárenská / 23198

Tender description:
Předmětem zakázky je dodání, montáž a uvedení do provozu modernizovaného rozvaděče automatiky řízení včetně regulace napětí a připojení nové řídicí jednotky do komunikace stávajícího systému řízení rozvoden MicroSCADA.

Contact person:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 378 133 105
E-mail:

Tender web page link

1550448000 18.2.2019 1552262400 11.3.2019
Common repair of mechanical part of TG 2 HPP Trenčín

ID: Slovenské elektrárně / 23200

Tender description:
Bežná oprava strojnej časti turbíny TG 2 VE Trenčín

Contact person:
Name: Miroslav Blažko
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1550448000 18.2.2019 1550793600 22.2.2019
Tisk a distribuce firemního časopisu

ID: Pražská teplárenská / 23203

Tender description:

Contact person:
Name: Karel Fuka
Phone: +420266752732
E-mail:

Tender web page link

1550534400 19.2.2019 1551916800 7.3.2019
Reimbursement of Logic Manager for 110 kV substation

ID: Plzeňská teplárenská / 23206

Tender description:
Předmětem plnění zakázky s názvem „Náhrada Logic Manageru pro řízení rozvodny 110 kV“ je náhrada Logic Manageru pro řízení rozvodny 110 kV (instalace v roce 1998) kontrolérem C300 Honeywell s redundantní CPU, napájením a komunikací. HW bude rozdělen do 2 částí (rozvodna +4 m a domeček v 110 kV rozvodně). Jedná se o první krok celkové modernizace ŘS Honeywell 3. etapy a ovládání rozvoden.

Contact person:
Name: Miloslav Kolařík
Phone: +420 739 540 309
E-mail:

Tender web page link

1550620800 20.2.2019 1552608000 15.3.2019
Completion of transmission equipment for connecting nodal areas Sučany, Lisková, Liptovská Mara - realization

ID: Stredoslovenská distribučná / 23208

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa elektromontážnych prác pre vytvorenie spojovacej cesty medzi rozvodňami TR 110 kV Sučany (V7856, V7857) - Lisková - Liptovská Mara (V7203, 7204) z prenosových zariadení SEL2440.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=7569fb0da32d19a4f9fe124409572061&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Katarína Bačinská
Phone: +421 41 519 2178
E-mail:

Tender web page link

1550620800 20.2.2019 1551398400 1.3.2019