Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

Should you be interested in automatic receiving of new tender notifications please follow the RSS Channel

 
TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; EP Langage; EP South Humber Bank; Gazel Energie.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
Exchanger stations - reconstruction of heating V.

ID: Plzeňská teplárenská / 26886

Tender description:
Předmětem této zakázky s názvem „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu V.“ je rekonstrukce technologie ohřevu topné vody (ÚT), zabezpečovacího zařízení a souvisejících úprav elektroinstalací a systému měření a regulace (MaR) v blokových předávacích stanicích tepla (VS). Nová technologie bude napojená na stávající rozvody. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň a k.ú. Bolevec, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Contact person:
Name: Jan Jandura
Phone: +420378133105
E-mail:

Tender web page link

1608163200 17.12.2020 1612137600 1.2.2021
Exchanger stations - reconstruction of heating VI.

ID: Plzeňská teplárenská / 26889

Tender description:
Předmětem této zakázky s názvem „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu VI.“ je rekonstrukce technologie ohřevu topné vody (ÚT), zabezpečovacího zařízení a souvisejících úprav elektroinstalací a systému měření a regulace (MaR) v blokových předávacích stanicích tepla (VS). Nová technologie bude napojená na stávající rozvody. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň, k.ú. Skvrňany, k.ú. Doubravka, k.ú. Hradiště u Plzně a k.ú. Bolevec, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Contact person:
Name: Jan Jandura
Phone: +420378133105
E-mail:

Tender web page link

1608163200 17.12.2020 1612137600 1.2.2021
VS 3 S Vojanova 29 Reconstruction of central heating in an impenetrable heating channel

ID: Plzeňská teplárenská / 26891

Tender description:
Předmětem této zakázky s názvem „VS 3 S Vojanova 29 Rekonstrukce ÚT v neprůlezném topném kanálu“ je rekonstrukce stávajícího teplovodního rozvodu v ulici Vojanova v klasickém čtyřtrubkovém provedení uloženého v neprůlezném topném kanálu. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Skvrňany, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Contact person:
Name: Jan Jandura
Phone: +420 378 133 105, +420 731 626 929
E-mail:

Tender web page link

1608163200 17.12.2020 1612310400 3.2.2021
VS 4 D Na Dlouhých 76 - Reconstruction of central heating and hot water distribution in an impassable heating channel

ID: Plzeňská teplárenská / 26893

Tender description:
Předmětem této zakázky s názvem „VS 4 D Na Dlouhých 76 – Rekonstrukce rozvodů ÚT a TV v neprůlezném topném kanálu“ je rekonstrukce stávajícího teplovodního rozvodu v ulici Vojanova v klasickém čtyřtrubkovém provedení uloženého v neprůlezném topném kanálu. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Skvrňany, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Contact person:
Name: Jan Jandura
Phone: +420 378 133 105, +420 731 626 929
E-mail:

Tender web page link

1608163200 17.12.2020 1612310400 3.2.2021
VS 5 S Macháčkova 40 - reconstruction of central heating and hot water distribution in an impassable heating channel

ID: Plzeňská teplárenská / 26899

Tender description:
Předmětem této zakázky s názvem „VS 5 S Macháčkova 40 - rekonstrukce rozvodů ÚT a TV v neprůlezném topném kanálu“ je rekonstrukce stávajícího teplovodního rozvodu v ulici Macháčkova v klasickém čtyřtrubkovém provedení uloženého v neprůlezném topném kanálu. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Skvrňany, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Contact person:
Name: Jan Jandura
Phone: +420 378 133 105, +420 731 626 929
E-mail:

Tender web page link

1608163200 17.12.2020 1612310400 3.2.2021
Ložiská valivé - č. 2020/08328

ID: Slovenské elektrárně / 26909

Tender description:
Ložiská valivé - č. 2020/08328

Contact person:
Name: Dana Dančejová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1608595200 22.12.2020 1612137600 1.2.2021
Reconstruction of heat distribution Skupova 4a - 20

ID: Plzeňská teplárenská / 26916

Tender description:
Předmětem této zakázky s názvem „Rekonstrukce tepelných rozvodů Skupova 4a - 20“ je provedení rekonstrukce stávajících tepelných rozvodů v trase Skupova 4a - 20 ve čtyřtrubkovém vedení uloženého ve stávajících betonových topných kanálech a částečně také ve volném vedení v tranzitech pod bytovými domy. Celková délka rekonstruované trasy tepelné sítě je 294 m. Na základě údajů o potřebě tepla pro vytápění a pro přípravu teplé vody byl proveden přepočet dimenzí, které zohledňují reálné potřeby tepla.
Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Contact person:
Name: Jan Jandura
Phone: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Tender web page link

1608681600 23.12.2020 1612483200 5.2.2021
Expansion of monitoring of own consumption substations

ID: Plzeňská teplárenská / 26955

Tender description:
Předmětem zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění monitorovacího systému MicroSCADA ABB pro rozvodny vlastní spotřeby zákotlí a odsíření bloků K1 - Tg8 a K3 - Tg9 zdroje Energetika Plzeňské teplárenské, a.s.

Contact person:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 377 180 161, +420 731 640 974
E-mail:

Tender web page link

1610323200 11.1.2021 1612137600 1.2.2021
New oil coolers for TTG 10 transformer

ID: Plzeňská teplárenská / 26961

Tender description:
Předmětem zakázky je instalace nových deskových chladičů oleje blokového transformátoru TTG 10 zdroje Energetika Plzeňské teplárenské, a.s.

Contact person:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 377 180 161, +420 731 640 974
E-mail:

Tender web page link

1610496000 13.1.2021 1612310400 3.2.2021
K6 - replacement of pipes of the part of the lower block LUVO (change of material)

ID: Plzeňská teplárenská / 26965

Tender description:
Předmětem plnění zakázky s názvem „K6 – Výměna trubek části spodního bloku LUVA (změna materiálu)“ je náhrada trubek z uhlíkové oceli trubkami z nerezového materiálu u spodního bloku ohříváku vzduchu kotle K6 a výměna nerezových již instalovaných, avšak poškozených trubek, za nové nerezové trubky.
Předmět plnění zakázky, místo plnění včetně požadavků na termíny plnění, vymezení množství a druhu požadovaných dodávek věcí, prací a služeb a požadovaných standardů je detailně specifikován v Zadávací dokumentaci.
Místem plnění je sídlo objednatele, areál Teplárna, výrobní blok – zákotlí kotle K6, které se nachází na adrese Doubravecká 2760/1, Plzeň.

Contact person:
Name: Jan Jandura
Phone: +420377180160, +420 731 626 929
E-mail:

Tender web page link

1610496000 13.1.2021 1612915200 10.2.2021
Desulphurisation control system replacement

ID: Plzeňská teplárenská / 26974

Tender description:
Výměna řídícího systému odsíření Contronic P od firmy Hartmann & Braun. Součástí výměny řídícího systému budou i nezbytné úpravy v dotčených prostorách rozvoden a velína odsíření, jako např. stavební úpravy, nové kabelové trasy a prostupy, změny rozmístění stávajících rozvaděčů a úpravy kabeláží a další, zde výslovně nespecifikované práce, vedoucí k úspěšně dokončené zakázce.

Contact person:
Name: Hana Šťáhlavská
Phone: 603434223
E-mail:

Tender web page link

1610668800 15.1.2021 1613088000 12.2.2021
Rewind the electromor 6kV.

ID: Elektrárny Opatovice / 26978

Tender description:
Předmětem realizace je převinutí elektromotoru 6kV 135 kW. Podrobný rozsah specifikace je opravy je popsán ve VŘ.

Contact person:
Name: Jiří Čáp
Phone: +420724010430
E-mail:

Tender web page link

1610928000 18.1.2021 1611878400 29.1.2021
Běžná oprava K9 – elektro

ID: United Energy / 26982

Tender description:
Předmětem zakázky je provedení díla sestávajícího z provedení běžné opravy elektro zařízení K9 v teplárně Komořany v sídle zadavatele, dle technického zadání a rozpisu prací (Příloha č. 1 této Pozvánky) včetně vyhotovení dvou paré dokumentace o provedené opravě v papírové a elektronické podobě.

Revizí při BO se rozumí provedení demontáže (rozebrání), provedení kontroly, vyčištění dílů, provedení případné opravy poškozených dílů, respektive výměny nebo zhotovení dílů nových, výměna těsnění, doplnění maziva apod. a opětovné provedení montáže. U prací na rozvaděčích požaduje zadavatel zvýšenou pozornost utěsnění rozváděčů pro dané prostředí.

Contact person:
Name: Ing. František Landa
Phone: +420724499886
E-mail:

Tender web page link

1610928000 18.1.2021 1613088000 12.2.2021
Replacing the steam collector 5-14 bar bl. 1 and 2

ID: Elektrárny Opatovice / 26992

Tender description:
Předmětem realizace je zejména dodávka materiálu, demontáž původní potrubní trasy, montáž nové potrubní trasy, provedení požadovaných kontrol a zkoušek, vyhotovení dokumentace skutečného provedení. Dodávka materiálu zahrnuje zejména potrubí a tvarovky, uložení potrubí, armatury včetně těsnění a spojovacího materiálu, izolace potrubí a armatur, akční členy a čidla a to vše podle PD a technického zadání. V rozsahu dodávky jsou i lešenářské i izolatérské práce.

Contact person:
Name: Jiří Čáp
Phone: +420724010430
E-mail:

Tender web page link

1611187200 21.1.2021 1613692800 19.2.2021
ROCKWELL fittings

ID: Slovenské elektrárně / 26994

Tender description:
ND armatúry ROCKWELL

Contact person:
Name: Dana Dančejová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1611187200 21.1.2021 1611792000 28.1.2021
Purchase of a measuring vehicle for diagnostics, location and measurement of cable lines faults

ID: Stredoslovenská distribučná / 26996

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na 1ks meracieho vozidla na diagnostiku káblových vedení.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=9b2d14e43de1a5c0453e008fc4bf5824&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Alena Zuščáková
Phone: + 421 918 605 838
E-mail:

Tender web page link

1611187200 21.1.2021 1613001600 11.2.2021
Repair and maintenance of electrical equipment in SE-ENO

ID: Slovenské elektrárně / 27010

Tender description:
Oprava a údržba elektrických zariadení v SE-ENO

Contact person:
Name: Andrea Fitošová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1611532800 25.1.2021 1611792000 28.1.2021
Instrument transformers HV

ID: Stredoslovenská distribučná / 27013

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodanie prístrojových transformátorov napätia, prúdu a kombinovaných prístrojových transformátorov VVN.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=617ff4cfff18fa96f9d5c39fa087d261&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Miroslav Sabela
Phone: +421 907 878 584
E-mail:

Tender web page link

1611532800 25.1.2021 1612224000 2.2.2021
Oils

ID: Slovenské elektrárně / 27015

Tender description:
Oleje

Contact person:
Name: František Tomajko
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1611532800 25.1.2021 1612051200 31.1.2021
Extension of the industrial vacuum cleaner distribution

ID: Elektrárny Opatovice / 27018

Tender description:
Prodloužení stávajícího potrubí rozvodu průmyslového vysavače a jeho uvedení do provozu.

Contact person:
Name: Martina Horáčková
Phone: 739481134
E-mail:

Tender web page link

1611532800 25.1.2021 1612656000 7.2.2021
Computational and non-computational evaluations of SKK and SKR equipment of Units 1 and 2 of NPP EMO1,2, including the elaboration of draft measures

ID: Slovenské elektrárně / 27022

Tender description:
Výpočtové a nevýpočtové hodnotenia zariadení SKK a SKR 1. a 2. blok JE EMO1,2 vrátane vypracovania návrhov opatrení

Contact person:
Name: Terézia Vanyová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1611619200 26.1.2021 1612137600 1.2.2021
Repair of mechanical seals

ID: Slovenské elektrárně / 27026

Tender description:
Repasia mechanických upchávok ENČ

Contact person:
Name: Blanka Janovická
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1611705600 27.1.2021 1612396800 4.2.2021