Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

Should you be interested in automatic receiving of new tender notifications please follow the RSS Channel

 
TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská energetika a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
Providing of the well logging services and other services regarding to the well testing

ID: Nafta / 22537

Tender description:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je:
1. Realizácia karotážnych meraní v otvorenom nezapaženom i zapaženom, vertikálnom i usmernenom vrte vrátane ďalších služieb spojených s testovaním vrtu, predovšetkým SFT testovanie a TCP perforácia vrtu;
2. Poskytnutie potrebných zariadení, náradia, meracích prístrojov a potrebného personálu.

Súťažné podklady sú zverejnené na www.nafta.sk a nasledujúcich odkazoch:
a) vyhlásenie súťaže: https://www.nafta.sk/sites/default/files/anouncement_of_tender_well_logging_en_final.pdf
b) súťažné podklady: https://www.nafta.sk/sites/default/files/td_well_logging_en_final.pdf
c) návrh rámcovej zmluvy: https://www.nafta.sk/sites/default/files/well_logging_frame_contract_en-sk_final.pdf

Súťaž je realizovaná prostredníctvom nákupného portálu NAFTA a.s. - https://nafta.1803sw.com/

Contact person:
Name: Jaroslav Kuník
Phone: +421 34 697 4681
E-mail:

Tender web page link

1538697600 5.10.2018 1542585600 19.11.2018
Providing of the cementing services for the well casing columns

ID: Nafta / 22539

Tender description:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je:
1. Realizácia cementácie pažnicových kolón ťažobných, zásobníkových, prieskumných a iných vrtov v hĺbkovom rozsahu max. do 2.000 m;
2. Dodávka potrebných materiálov k poskytnutiu služby, najmä cementov a aditív;
3. Návrh dizajnu cementácií a príslušných zmesí a ich rozborov.

Súťažné podklady sú zverejnené na www.nafta.sk a nasledujúcich odkazoch:
a) vyhlásenie súťaže: https://www.nafta.sk/sites/default/files/anouncement_of_tender_well_cementing_en_final.pdf
b) súťažné podklady: https://www.nafta.sk/sites/default/files/td_well_cementing_en_final.pdf
c) návrh rámcovej zmluvy: https://www.nafta.sk/sites/default/files/well_cementing_frame_contract_en-sk_final.pdf

Súťaž je realizovaná prostredníctvom nákupného portálu NAFTA a.s. - https://nafta.1803sw.com/

Contact person:
Name: Jaroslav Kuník
Phone: +421 34 697 4681
E-mail:

Tender web page link

1538697600 5.10.2018 1542585600 19.11.2018
Providing of mud services for the well drilling operations

ID: Nafta / 22544

Tender description:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže sú:
1. Služby spojené s návrhom, prípravou a kontrolou požadovaných parametrov vrtného výplachu na vŕtanie vertikálnych a usmernených prieskumných vrtov, usmernených a horizontálnych vrtov pre podzemný zásobník zemného plynu, vrátane materiálu na jeho prípravu, očisťovanie, úpravu, kontrolu pevnej fázy – odvodňovanie, riadenie odpadov a ich prekladanie a nakladanie pri vrtnej činnosti na vrtnom bode. Navrhnutý výplachový systém musí zaručovať bezpečné a rýchle vŕtanie daného vrtu.

Súťažné podklady sú zverejnené na www.nafta.sk a nasledujúcich odkazoch:
a) vyhlásenie súťaže: https://www.nafta.sk/sites/default/files/anouncement_of_tender_mud_services_en_final.pdf
b) súťažné podklady: https://www.nafta.sk/sites/default/files/td_mud_services_en_final.pdf
c) návrh rámcovej zmluvy: https://www.nafta.sk/sites/default/files/mud_services_frame_contract_en-sk_final.pdf

Súťaž je realizovaná prostredníctvom nákupného portálu NAFTA a.s. - https://nafta.1803sw.com/

Contact person:
Name: Jaroslav Kuník
Phone: +421 34 697 4681
E-mail:

Tender web page link

1538697600 5.10.2018 1542585600 19.11.2018
Providing of the mud logging services

ID: Nafta / 22546

Tender description:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je:
1. Monitorovanie požadovaných vrtných parametrov počas vŕtania vrtu;
Požadovaný druh a rozsah služieb:
- uchádzač musí disponovať minimálne jednou aktívnou jednotkou pre geologickú kontrolu vŕtania;
- uchádzač musí mať k dispozícii potrebný technický personál;
- uchádzač musí mať k dispozícii náhradné diely potrebné pre bezproblémový chod jednotky.

Súťažné podklady sú zverejnené na www.nafta.sk a nasledujúcich odkazoch:
a) vyhlásenie súťaže: https://www.nafta.sk/sites/default/files/anouncement_of_tender_mud_logging_en_final.pdf
b) súťažné podklady: https://www.nafta.sk/sites/default/files/td_mud_logging_en_final.pdf
c) návrh rámcovej zmluvy: https://www.nafta.sk/sites/default/files/mud_logging_frame_contract_en-sk_final.pdf

Súťaž je realizovaná prostredníctvom nákupného portálu NAFTA a.s. - https://nafta.1803sw.com/

Contact person:
Name: Jaroslav Kuník
Phone: +421 34 697 4681
E-mail:

Tender web page link

1538697600 5.10.2018 1542585600 19.11.2018
Providing of the directional drilling services

ID: Nafta / 22548

Tender description:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže sú:
1. Služby spojené s návrhom a realizáciou usmerneného vŕtania pre usmernené prípadne i horizontálne vrty, vrátane potrebného zariadenia (napr. MWD, LWD, ponorné motory, potrebné prechody a iné) a personálu. Navrhnuté zostavy pre jednotlivé úseky vrtu musia zaručovať bezpečné a rýchle vŕtanie.

Súťažné podklady sú zverejnené na www.nafta.sk a nasledujúcich odkazoch:
a) vyhlásenie súťaže: https://www.nafta.sk/sites/default/files/anouncement_of_tender_directional_drilling_en_final.pdf
b) súťažné podklady: https://www.nafta.sk/sites/default/files/td_directional_drilling_en_final.pdf
c) návrh rámcovej zmluvy: https://www.nafta.sk/sites/default/files/directional_drilling_services_frame_contract_en-sk_final.pdf

Súťaž je realizovaná prostredníctvom nákupného portálu NAFTA a.s. - https://nafta.1803sw.com/

Contact person:
Name: Jaroslav Kuník
Phone: +421 34 697 4681
E-mail:

Tender web page link

1538697600 5.10.2018 1542585600 19.11.2018
HV one faze fuse bases with surge arresters

ID: Stredoslovenská distribučná / 22575

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na VN vonkajšie jednopólové poistkové spodky so zvodičom prepätia, ktoré sú určené k inštalácii VN poistiek do elektrického obvodu, slúžiacich na istenie transformátorov. Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=a043069baff6855346900dbe114740f3&jazyk=sk.

Contact person:
Name: Ing. Pavol Babík
Phone: +421 41 519 2939
E-mail:

Tender web page link

1539302400 12.10.2018 1542672000 20.11.2018
Mercury separation plant

ID: MIBRAG / 22581

Tender description:
Mercury separation plant

Contact person:
Name: Bluhm, Christiane
Phone: +49 03442481599
E-mail:

Tender web page link

1539561600 15.10.2018 1543536000 30.11.2018
Modernization of heat distribution stations Most ST, a. S. In 2019 - REKO hot water pipelines

ID: Severočeská teplárenská / 22704

Tender description:
Předmět a popis výběrového řízení, které je dílčí částí projektu „Modernizace rozvodů tepla Most ST, a. s. v roce 2019“, kde zadavatel žádá o dotaci v rámci operačního programu OPPIK:
Předmětem plnění této zakázky, která je rozdělena na 4 části, je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího pozinkovaného potrubí za potrubí nové v plastovém provedení (polypropylen polyfúzně svařovaný) v průlezném topném kanálu a v prostorách objektů. V části 1 a části 2 zakázky bude potrubí uloženo na nových a stávajících konzolích. V části 3 a 4 zakázky bude potrubí uloženo pouze na nových konzolích, v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby.
Oznámení o zahájení výběrového řízení a kompletní Zadávací dokumentace byly dne 22.10.2018 umístěny (ke stažení) na profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1
V případě, že se rozhodnete účastnit VŘ, zašlete prosím oběma kontaktním osobám zadavatele „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti ve výběrovém řízení“, jak je požadováno v čl. 13 Zadávací dokumentace této zakázky.

Contact persons:
Name: Diana Stejskalová
Phone: +420 731661740
E-mail:

Name: Ing. Jaromír Kneifl
Phone: +420 606633310
E-mail:

Tender web page link

1540339200 24.10.2018 1543968000 5.12.2018
REKO heat networks Most 2019 - REKO heat networks III. phase

ID: Severočeská teplárenská / 22706

Tender description:
Předmět a popis výběrového řízení, které je dílčí částí projektu „REKO tepelné sítě Most 2019“, kde zadavatel žádá o dotaci v rámci operačního programu OPPIK:
Předmětem plnění této zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí v klasickém provedení za potrubí nové v předizolovaném systému, v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby.
Oznámení o zahájení výběrového řízení a kompletní Zadávací dokumentace byly dne 22.10.2018 umístěny (ke stažení) na profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1
V případě, že se rozhodnete účastnit VŘ, zašlete prosím oběma kontaktním osobám zadavatele „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti ve výběrovém řízení“, jak je požadováno v čl. 13 Zadávací dokumentace této zakázky.

Contact persons:
Name: Diana Stejskalová
Phone: +420731661740
E-mail:

Name: Ing. Jaromír Kneifl
Phone: +420 606633310
E-mail:

Tender web page link

1540339200 24.10.2018 1543968000 5.12.2018
Modernization of heat distribution Most ST, a.s. in 2019 - REKO thermal networks Velebudice

ID: Severočeská teplárenská / 22708

Tender description:
Předmět a popis výběrového řízení, které je dílčí částí projektu „Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce 2019“, kde zadavatel žádá o dotaci v rámci operačního programu OPPIK:
Předmětem plnění této zakázky, která je rozdělena na 2 části, je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí za potrubí nové v klasickém provedení se snížením dimenze, kdy je potrubí uloženo v neprůlezném kanálu (v části 1 i části 2 zakázky), v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby.
Oznámení o zahájení výběrového řízení a kompletní Zadávací dokumentace byly dne 22.10.2018 umístěny (ke stažení) na profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1
V případě, že se rozhodnete účastnit VŘ, zašlete prosím oběma kontaktním osobám zadavatele „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti ve výběrovém řízení“, jak je požadováno v čl. 13 Zadávací dokumentace této zakázky.

Contact persons:
Name: Diana Stejskalová
Phone: +420731661740
E-mail:

Name: Ing. Jaromír Kneifl
Phone: +420 606633310
E-mail:

Tender web page link

1540339200 24.10.2018 1543881600 4.12.2018
Modernization of heat distribution Most ST, a.s. in 2019 - REKO pipeline TV and TU

ID: Severočeská teplárenská / 22710

Tender description:
Předmět a popis výběrového řízení, které je dílčí částí projektu „Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce 2019“, kde zadavatel žádá o dotaci v rámci operačního programu OPPIK:
Předmětem plnění této zakázky, která je rozdělena na 3 části, je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí teplé vody a ústředního topení za potrubí nové v klasickém, plastovém a předizolovaném provedení. Uložené v objektech a ve stávajících topných kanálech, které přijdou rozvalit (demontovat) a nově pokládané potrubí bude uloženo bezkanálovým způsobem, v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby.
Oznámení o zahájení výběrového řízení a kompletní Zadávací dokumentace byly dne 22.10.2018 umístěny (ke stažení) na profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1
V případě, že se rozhodnete účastnit VŘ, zašlete prosím oběma kontaktním osobám zadavatele „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti ve výběrovém řízení“, jak je požadováno v čl. 13 Zadávací dokumentace této zakázky.

Contact persons:
Name: Diana Stejskalová
Phone: +420731661740
E-mail:

Name: Ing. Jaromír Kneifl
Phone: +420 606633310
E-mail:

Tender web page link

1540339200 24.10.2018 1543881600 4.12.2018
Regular cleaning services and cleaning work and delivery of hygienic goods

ID: Stredoslovenská distribučná / 22713

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber poskytovateľa upratovacích a čistiacich prác a zabezpečenie dodávky hygienických potrieb pre energetické a neenergetické objekty spoločnosti SSD, a.s. a pre objekty spoločnosti SSE, a.s.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=8680af5319c6e2b8ee18ff4b511ac31b&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Jana Kožová
Phone: +421 41 519 2938
E-mail:

Tender web page link

1540425600 25.10.2018 1542585600 19.11.2018
Replacing a coal caps on K6

ID: Elektrárny Opatovice / 22730

Tender description:
Předmětem plnění zakázky s názvem „Výměna uhelných uzávěrů na K6“ je výměna uhelných uzávěrů ovládaných hydraulickým pohonem za uzávěry ovládané elektrickým pohonem na kotli K6 podle projektové dokumentace vypracované společností TESPO Engineering s.r.o.

Contact person:
Name: Martin Hloušek
Phone: +420725571497
E-mail:

Tender web page link

1540512000 26.10.2018 1543190400 26.11.2018
BO TG 5

ID: United Energy / 22748

Tender description:
Předmětem zakázky je provedení BO TG 5 v teplárně Komořany v sídle zadavatele, dle technického zadání Přílohy č. 1 až 6 Pozvánky.

Contact person:
Name: Ing. František Landa
Phone: +420724499886
E-mail:

Tender web page link

1540944000 31.10.2018 1542931200 23.11.2018
Orstech insulation mats

ID: Elektrárny Opatovice / 22782

Tender description:
Jedná se o dodávku izolačních rohoží z minerální plsti pro izolaci technologického zařízení.

Contact person:
Name: Petra Floriánová
Phone: +420734390126
E-mail:

Tender web page link

1541548800 7.11.2018 1542326400 16.11.2018
Uprgrade Telephone dispatching system

ID: Stredoslovenská distribučná / 22789

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa, ktorý zabezpečí modernizáciu a konsolidáciu existujúceho TDS pre zabezpečenie opätovnej plnej podpory zo strany výrobcu a príslušenstva komunikačných systémov s cieľom zabezpečiť jednotnú správu pre poskytovanie služieb dispečingu v SSD, a.s.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=036cf207700907536668c2226585ae72&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Jana Kožová
Phone: +421 41 519 2938
E-mail:

Tender web page link

1541548800 7.11.2018 1544140800 7.12.2018
REKO thermal networks Most 2019 - Connection of the building Grammer Velebudice

ID: Severočeská teplárenská / 22792

Tender description:
Předmět a popis výběrového řízení, které je dílčí částí projektu „REKO tepelné sítě Most 2019“, kde zadavatel žádá o dotaci v rámci operačního programu OPPIK:
Předmětem plnění této zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí v klasickém provedení za potrubí nové v předizolovaném systému, v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby.
Oznámení o zahájení výběrového řízení a kompletní Zadávací dokumentace byly dne 05.11.2018 umístěny (ke stažení) na profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1
V případě, že se rozhodnete účastnit VŘ, zašlete prosím oběma kontaktním osobám zadavatele „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti ve výběrovém řízení“, jak je požadováno v čl. 13 Zadávací dokumentace této zakázky.

Contact persons:
Name: Diana Stejskalová
Phone: +420731661740
E-mail:

Name: Ing. Jaromír Kneifl
Phone: +420 606633310
E-mail:

Tender web page link

1541548800 7.11.2018 1544572800 12.12.2018
Steam generator for ignition oil pre heating in the power Plant Jänschwalde of Lausitz Energie Kraftwerke AG

ID: LEAG / 22795

Tender description:
Planning, installation and comissioning of a steam generator to provide steam for the ignition oil pre heating in the power Plant Jänschwalde
steam quantity: 10,0 t/h, temperature: 220°C, pressure: 8 bar

Planned realization: April 2020
Awarding planned: June 2019

Contact person:
Name: Wüsten, Caroline
Phone: +49 355 2887 2326
E-mail:

Tender web page link

1541721600 9.11.2018 1544745600 14.12.2018
BO TG 21 a BO TG 22

ID: United Energy / 22798

Tender description:
Předmětem zakázky je provedení BO TG 21 a BO TG 22 v teplárně Komořany v sídle zadavatele, dle technického zadání Přílohy č. 1 až 12 Pozvánky.

Contact person:
Name: Ing. František Landa
Phone: +420724499886
E-mail:

Tender web page link

1541980800 12.11.2018 1543795200 3.12.2018
Dodávka trubek a oblouků ložových hadů pro kotel K10

ID: United Energy / 22800

Tender description:
Předmětem zakázky je dodání materiálu (trubek a oblouků ložových hadů) do lože fluidního kotle K 10 v teplárně Komořany dle tech. zadání - Příloha č. 1 a Výkres č. 2 Pozvánky.

Contact person:
Name: Ing. František Landa
Phone: +420724499886
E-mail:

Tender web page link

1541980800 12.11.2018 1542672000 20.11.2018
Temporary sludge bed ENO – building a reaction barrier

ID: Slovenské elektrárně / 22802

Tender description:
Dočasné odkalisko ENO-vybudovanie reakčnej bariéry

Contact person:
Name: Katarína Pažická
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1541980800 12.11.2018 1542585600 19.11.2018
Úpravy v objektu GABIT

ID: Severočeská teplárenská / 22824

Tender description:
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Podrobně je rozsah plnění zakázky specifikován ve Studii využití objektu 99/1 v Mostě a v návrhu smlouvy, které jsou přílohou Pozvánky.

Contact person:
Name: Ing. František Landa
Phone: +420724499886
E-mail:

Tender web page link

1542153600 14.11.2018 1543795200 3.12.2018
VET65912 Reconstruction CIS of on HPP_delivery of components CIS

ID: Slovenské elektrárně / 22827

Tender description:
VET 65912 Rekonštrukcia RIS na VE_dodávka komponentov RIS

Contact person:
Name: Tatiana Tillingerová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1542153600 14.11.2018 1542326400 16.11.2018
Steam turbine TG5 replacement

ID: Elektrárny Opatovice / 22831

Tender description:
Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele:

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-446932975/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-446932975/

Contact person:
Name: Lenka Honzíčková
Phone: +420724010419
E-mail:

Tender web page link

1542153600 14.11.2018 1544400000 10.12.2018