Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

Should you be interested in automatic receiving of new tender notifications please follow the RSS Channel

 
TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
Modernizace kancelářské budovy ELÚ III – zateplení meziokenních prostor

ID: Plzeňská teplárenská / 23353

Tender description:
Předmětem zakázky je odstranění stávajících nestabilních skleněných výplní meziokenních prostor fasády kancelářské budovy ELÚ III v rozsahu 1. až 4. patro východní stěny (20 ks) a 1. a 2. patro jižní stěny (2 ks) a dodávka a montáž nových tepelně-izolačních fasádních prvků na místo původních skleněných výplní meziokenních prostor.

Contact person:
Name: Simona Vávrová
Phone: +420 377 180 161, +420 731 640 974
E-mail:

Tender web page link

1551830400 6.3.2019 1559260800 31.5.2019
Continuous measurement of Hg emissions beyond desulphurisation line 3

ID: Elektrárny Opatovice / 23702

Tender description:
Předmětem plnění zakázky s názvem „Kontinuální měření emisí Hg za odsiřovací linkou č. 3 “ instalace nového emisního měření Hg. Součástí je instalace odběrových sond na výstupním kouřovodu OL na kótě + 36 m, vyhodnocovacích aparatur a s tím související instalace/úpravy odběrových míst, úpravy vybudování kabelových/odběrových tras, instalace klimatizovaného kontejneru pro umístění vyhodnocovací aparatury Hg na kótě 0m. Předmětem DÍLA jsou i veškeré služby a dodávky související s předmětem realizace projektu Kontinuální měření emisí Hg za odsiřovací linkou č. 3 jako zejména dodávky stavební, dodávky elektro, dodávky systému řízení a regulace.

Pro zaslání Zadávací dokumentace kontaktujte níže uvedenou osobu.

Contact person:
Name: Martin Hloušek
Phone: +420725571497
E-mail:

Tender web page link

1557187200 7.5.2019 1559692800 5.6.2019
Modernization of heat distribution Most ST, a.s. in 2020 - REKO pipe TV and CH

ID: Severočeská teplárenská / 23710

Tender description:
Předmět a popis výběrového řízení, které je dílčí částí projektu „Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce 2020“, kde zadavatel žádá o dotaci v rámci operačního programu OPPIK:
Předmětem plnění této zakázky, která je rozdělena na 2 části, je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí teplé vody a ústředního topení za potrubí nové v klasickém, plastovém a předizolovaném provedení, uložené v objektech a ve stávajících topných kanálech, které přijdou rozvalit (demontovat) a nově pokládané potrubí bude uloženo bezkanálovým způsobem, v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby. Předmětem plnění zakázky (části 1 až části 2 zakázky) není dodávka vybraných komponentů předizolovaného systému.

Oznámení o zahájení výběrového řízení a kompletní Zadávací dokumentace byly dne 07.05.2019 umístěny (ke stažení) na profilu zadavatele:

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1

V případě, že se rozhodnete účastnit VŘ, zašlete prosím oběma kontaktním osobám zadavatele „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti ve výběrovém řízení“, jak je požadováno v čl. 13 Zadávací dokumentace této zakázky.

Contact persons:
Name: Diana Stejskalová
Phone: +420 731661740
E-mail:

Name: Ing. Jaromír Kneifl
Phone: +420 606633310
E-mail:

Tender web page link

1557360000 9.5.2019 1560729600 17.6.2019
Modernization of heat distribution Most ST, a.s. in 2020 - REKO hot water pipes

ID: Severočeská teplárenská / 23712

Tender description:
Předmět a popis výběrového řízení, které je dílčí částí projektu „Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce 2020“, kde zadavatel žádá o dotaci v rámci operačního programu OPPIK:
Předmětem plnění této zakázky, která je rozdělena na 3 části, je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího pozinkovaného potrubí za potrubí nové v plastovém provedení polypropylen polyfúzně svařovaný (alternativa polybuten) v průlezném topném kanálu a v prostorách objektů. V části 1 a části 2 zakázky bude potrubí uloženo na nových a stávajících konzolích. V části 3 zakázky bude potrubí uloženo pouze na nových konzolích, v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby.

Oznámení o zahájení výběrového řízení a kompletní Zadávací dokumentace byly dne 07.05.2019 umístěny (ke stažení) na profilu zadavatele:

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1

V případě, že se rozhodnete účastnit VŘ, zašlete prosím oběma kontaktním osobám zadavatele „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti ve výběrovém řízení“, jak je požadováno v čl. 13 Zadávací dokumentace této zakázky.

Contact persons:
Name: Diana Stejskalová
Phone: +420731661740
E-mail:

Name: Ing. Jaromír Kneifl
Phone: +420 606 633 310
E-mail:

Tender web page link

1557360000 9.5.2019 1560729600 17.6.2019
Modernization of heat distribution Most ST, a.s. in 2020 - REKO TN Vršany, section of the Čepirohy course - branch VS Hrabák

ID: Severočeská teplárenská / 23714

Tender description:
Předmět a popis výběrového řízení, které je dílčí částí projektu „Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce 2020“, kde zadavatel žádá o dotaci v rámci operačního programu OPPIK:
Předmětem plnění této zakázky, je rekonstrukce spočívající ve výměně dožívajícího potrubí 2 x DN 350 v neprůlezném topném kanále a v pozemním provedení o celkové délce cca 2 x 907 m (rozvinutá délka 2 x 973m), v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby. Předmětem plnění zakázky není dodávka vybraných komponentů předizolovaného systému DN 350.

Oznámení o zahájení výběrového řízení a kompletní Zadávací dokumentace byly dne 07.05.2019 umístěny (ke stažení) na profilu zadavatele:

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1

V případě, že se rozhodnete účastnit VŘ, zašlete prosím oběma kontaktním osobám zadavatele „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti ve výběrovém řízení“, jak je požadováno v čl. 13 Zadávací dokumentace této zakázky.

Contact persons:
Name: Diana Stejskalová
Phone: +420731661740
E-mail:

Name: In
Phone: +420 606633310
E-mail:

Tender web page link

1557360000 9.5.2019 1560729600 17.6.2019
Reconstruction of pipe HK - HV k PS C192 – C198, PETROF

ID: Elektrárny Opatovice / 23725

Tender description:
Předmětem plnění této zakázky s názvem „HK - HV k PS C192 – C198, PETROF“ je rekonstrukce stávajícího nadzemního horkovodu a nového horkovodu z předizolovaného potrubí 2x DN 150 až 2x DN 32.
Zadávací dokumentace je přístupná ke stažení na profilu zadavatele – odkaz: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945.

Contact person:
Name: Simona Beznosková
Phone: +420724010478
E-mail:

Tender web page link

1557705600 13.5.2019 1560124800 10.6.2019
Elaboration of Working Documentation and realization HK, HV A – Rek. HV přípojky PS A010

ID: Elektrárny Opatovice / 23728

Tender description:
Jedná se o vypracování realizační projektové dokumentace horkovodní přípojky pro PS A010 v Hradci Králové a realizaci horkovodní přípojky pro PS A010 v Hradci Králové.

Contact person:
Name: Simona Beznosková
Phone: +420724010478
E-mail:

Tender web page link

1557705600 13.5.2019 1558915200 27.5.2019
Construction work on the substation Kysucke Nove Mesto

ID: Stredoslovenská distribučná / 23788

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na:
- vybúranie časti existujúcej komunikácie
- vybudovanie nových doplnených spevnených plôch pre zabezpečenie prístupu techniky na obsluhu a údržbu novo navrhovaných technologických zariadení rozvodne
- dočasné oplotenie na oddelenie prevádzkovanej časti rozvodne
- vybudovanie nových základov pre hlavné a pomocné oceľové konštrukcie prístrojov R 110kV
- doplnenie existujúcej hlavnej uzemňovacej siete v elektrickej stanici, v dvoch nových poliach 110 kV

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=be242ad2839ea44282025bbe1effbf03&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Michal Kazáni
Phone: +421 41 519 2544
E-mail:

Tender web page link

1558051200 17.5.2019 1559260800 31.5.2019
Supply of the pipeline support

ID: Termonta Praha / 23792

Tender description:
Dovolujeme si Vás informovat o vypsání výběrového řízení „Dodávka potrubního uložení na akci Oprava TN DN500 Čimická - I.etapa“, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 28. 5. 2018 v 10:00. Termín pro podání přihlášek a vstupních nabídek je nejpozději do 27. 5. 2018, 11:00 hod.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, kterou je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele.

Contact person:
Name: Petr Zahrádka
Phone: +420739347190
E-mail:

Tender web page link

1558310400 20.5.2019 1558915200 27.5.2019
Fittings for overhead tramsmission lines

ID: Stredoslovenská distribučná / 23794

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na:
- spojovacie armatúry pre vonkajšie distribučné vedenia, ktoré sa používajú ako príslušenstvo,
- príslušenstvo pre vonkajšie distribučné siete SSD,
- bezprúdové armatúry pre vonkajšie distribučné vedenia, ktoré sa používajú ako príslušenstvo pre vonkajšie distribučné vedenia SSD,
- prúdové armatúry pre vonkajšie distribučné vedenia, ktoré sa používajú ako príslušenstvo pre vonkajšie distribučné vedenia SSD.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://www.ssd.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/zoznam-obstaravani?page_id=4343.

Contact person:
Name: Natália Berníková
Phone: 0908908220
E-mail:

Tender web page link

1558310400 20.5.2019 1562025600 2.7.2019
The repair, maintenance and troubleshooting of electrical equipment HV, MV, LV

ID: Slovenské elektrárně / 23796

Tender description:
Vykonávanie opráv, údržbárskych prác a odstraňovanie porúch na elektrických zariadeniach vvn, vn, nn

Contact person:
Name: Soňa Puchelová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1558310400 20.5.2019 1558915200 27.5.2019
Repair of concrete parts and dilatations of inflow and outflow objects VE Hričov, VE Mikšová and VE Považská Bystrica

ID: Slovenské elektrárně / 23798

Tender description:
Oprava betónových častí a dilatácií vtokových a výtokových objektov VE Hričov, VE Mikšová a VE Považská Bystrica

Contact person:
Name: Anikó Mojžišová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1558310400 20.5.2019 1558915200 27.5.2019
Manual gate valve

ID: Elektrárny Opatovice / 23805

Tender description:
Výběrové řízení na šoupě ruční, měkkotěsnící. Termín dodání: 21.6.2019

Contact person:
Name: Lenka Holubová
Phone: +420731454439
E-mail:

Tender web page link

1558396800 21.5.2019 1558915200 27.5.2019
Surveying services in the area of responsibility of LEAG in the federal states of Saxony and Brandenburg

ID: LEAG / 23808

Tender description:
Frame contract for provision of surveying services relevant to mining and engineering geodesy.
The performance of the measurements as well as the content and form of the documents to be prepared for each measurement and the exact description of the formats of the digital data are specified in the bill of quantities and are based on mining law specifications (Bundesberggesetz [BBergG], Markscheider-Bergverordnung [MarkschBergV]).

Scheduled term:: 01.01.2020 - 31.08.2023 with the option of extension for 2 years

Contact person:
Name: Silvia Gotter
Phone: +49 355 2887 2924
E-mail:

Tender web page link

1558396800 21.5.2019 1558915200 27.5.2019
Turbine oil

ID: Elektrárny Opatovice / 23815

Tender description:
Výběrové řízení - 8200l - Olej turbínový 46

Contact person:
Name: Lenka Holubová
Phone: +420731454439
E-mail:

Tender web page link

1558396800 21.5.2019 1558915200 27.5.2019
Heat exchanger stations - reconstruction of heating I.

ID: Plzeňská teplárenská / 23828

Tender description:
Předmětem a cílem zakázky s názvem „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu I.“ je rekonstrukce technologie ÚT, TV, zabezpečovacího zařízení a souvisejících úprav elektroinstalací a systému MaR v blokových předávacích stanicích tepla (VS). Nová technologie bude napojená na stávající rozvody. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň. Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje účastníky, že neumožňuje dílčí plnění zakázky, když tato musí být účastníkem plněna jako celek.
Z pohledu zákona se jedná o podlimitní sektorovou zakázku na stavební práce, která je vzhledem k povaze a ceně zadávána dle „Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK“, platných ke dni zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele.
Kvalifikační a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na profilu zadavatele https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/ nebo na https://www.pltep.cz/zadavani-zakazek/

Contact person:
Name: Jan Jandura
Phone: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Tender web page link

1558483200 22.5.2019 1561075200 21.6.2019
Hot-water pipes and heat pipes - reconstruction I

ID: Plzeňská teplárenská / 23831

Tender description:
Předmětem a cílem zakázky s názvem „Horkovody a teplovody – rekonstrukce I.“ je:
• rekonstrukce horkovodu v ulici Ke Karlovu spočívající v náhradě dožívající a již kapacitně a z hlediska tepelné izolace nevyhovující horkovodní trasy DN 100 a horkovodní přípojky DN 65 v předizolovaném bezkanálovém provedení novou horkovodní trasou DN 150 včetně horkovodní přípojky DN 50. Nový páteřní řad DN 150 i přípojka DN 50 budou do objektu betonárny provedeny novým předizolovaným horkovodním potrubím v druhé izolační třídě;
• rekonstrukce stávajícího teplovodního rozvodu v ulici Partyzánská 12 v klasickém čtyřtrubkovém provedení uloženého v neprůlezném topném kanálu.
Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň. Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje účastníky, že neumožňuje dílčí plnění zakázky, když tato musí být účastníkem plněna jako celek.
Z pohledu zákona se jedná o podlimitní sektorovou zakázku na stavební práce, která je vzhledem k povaze a ceně zadávána dle „Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK“, platných ke dni zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele.
Kvalifikační a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na profilu zadavatele https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/ nebo na https://www.pltep.cz/zadavani-zakazek/

Contact person:
Name: Jan Jandura
Phone: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Tender web page link

1558483200 22.5.2019 1561075200 21.6.2019
Hot water pipes - distribution lines and connections I.

ID: Plzeňská teplárenská / 23834

Tender description:
Předmětem a cílem zakázky s názvem „Horkovody - rozvody a přípojky I.“ je:
• vyhotovení nového páteřního řadu v ulicích U Letiště a Podnikatelská, který bude proveden novým předizolovaným horkovodním potrubím v druhé izolační třídě;
• vyhotovení páteřního řadu v ulicích Plachého – Koperníkova včetně provedení horkovodní přípojky do bytového domu v Plachého 35, obojí bude provedeno novým předizolovaným potrubím v druhé izolační třídě;
• vyhotovení nového horkovodního řadu z Křížkovy do Malické ulice včetně provedení horkovodní přípojky do novostavby bytového domu Nová Roudná v křižovatce ulic Malická x Otýlie Beníškové, obojí bude provedeno novým předizolovaným potrubím v druhé izolační třídě.
Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň.
Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje účastníky, že neumožňuje dílčí plnění zakázky, když tato musí být účastníkem plněna jako celek.
Z pohledu zákona se jedná o podlimitní sektorovou zakázku na stavební práce, která je vzhledem k povaze a ceně zadávána dle „Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK“, platných ke dni zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele.
Kvalifikační a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na profilu zadavatele https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/ nebo na https://www.pltep.cz/zadavani-zakazek/

Contact person:
Name: Jan Jandura
Phone: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Tender web page link

1558483200 22.5.2019 1561075200 21.6.2019
Watter dampers (slider) for regulation of watter temperature in chanels A,B,C

ID: Elektrárny Opatovice / 23837

Tender description:
Předmětem díla je instalace nových hradítek pro regulaci teploty vody v kanálech A,B,C. Podrobná technická specifikace je v příloze el. aukce. Elektrické připojení servopohonů není předmětem realizace díla, toto zajišťuje Objednatel.

Contact person:
Name: Jiří Čáp
Phone: +420724010430
E-mail:

Tender web page link

1558483200 22.5.2019 1559865600 7.6.2019
Dodání 10 000kg siřičitanu

ID: Pražská teplárenská / 23848

Tender description:
Jedná se o dodání 10 000 kg siřičitanu sodného bezvodného. Balení v obalech BIG-BAG (krátké) po 1000 kg se čtyřmi závěsy a spodní výsypkou.
Materiál musí být SYPKÝ, hrudky do velikosti max 50mm, bez organických a mechanických příměsí, vnitřní obal BIG-BAGu musí být uchycen k vnějšímu obalu, tak aby nedošlo při vysypávání obsahu BIG-BAGu k vyklouznutí vnitřního obalu do výsypky.

Contact person:
Name: Karel Fuka
Phone: +420266752732
E-mail:

Tender web page link

1558569600 23.5.2019 1559001600 28.5.2019
Odstranění závad na ocelových konstrukcích – most Malešice

ID: Pražská teplárenská / 23850

Tender description:
Předmětem plnění je odstranění závad na jednotlivých ocelových konstrukcích přes železnici v teplárně Malešice, Teplárenská 611/1, Praha 10

Contact person:
Name: Karel Fuka
Phone: +420266752732
E-mail:

Tender web page link

1558569600 23.5.2019 1559779200 6.6.2019
Spare parts for ROCKWELL armatures

ID: Slovenské elektrárně / 23853

Tender description:
Náhradné diely pre armatúry ROCKWELL

Contact person:
Name: Dana Dančejová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1558569600 23.5.2019 1559174400 30.5.2019
Applikationsupport individual software PowerWork/TaRA

ID: LEAG / 23860

Tender description:
Application support, user support and further development of an existing custom software product used for the operation of the LEAG open pit mining.

A central component of the software is a web application (Java 8, PHP, JavaScript, Windows Server 2012, Oracle 12c SQL and PL / SQL), which is used for the disposition of personnel and auxiliary equipment in the open pit mining as well as for the preparation of billing and for the management of a vehicle pool. Other software components include a suite of client applications (Java 8, Windows 7, MySQL) that automatically collect, process, and monitor the operations of various open pit mining operations (drainage systems, tankers, caterpillars) or order management (acceptance and completion of work orders) via digital radios (TETRA, TMR880i). The software also has interfaces to several external systems (RFC calls / DB links to SAP HR, SAP PM and GIS), which are used to synchronize and exchange base data and the recorded operational and order data in regular intervals.

The application support (remote) includes troubleshooting in the event of an error and is required at the usual office hours (weekdays, 8-17 clock). Further standby-service is only required in exceptional circumstances.

contract period: 3 years + option for an extension by 2 years. An introduction to the software in cooperation with the previous service provider should take place in a passive transitional phase in the year 2020. Subsequently, in an active transitional phase in the year 2021, the support should be provided by the new service provider, while the previous service provider will be available for questions in case of problems. From 01.01.2022 on, the support should be completely transferred to the new service provider.

Start period of validity: 01.01.2020
contracting scheduled: 3rd quarter 2019

Contact person:
Name: Bräuer, Dana
Phone: +49 355 2887 3265
E-mail:

Tender web page link

1558656000 24.5.2019 1561075200 21.6.2019
Technological vehicle

ID: Slovenské elektrárně / 23862

Tender description:
Technologické vozidlo

Contact person:
Name: Jana Polačková
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1558656000 24.5.2019 1559520000 3.6.2019
Maintenance, repair, inspection and inspection of locomotives

ID: Slovenské elektrárně / 23864

Tender description:
Údržba, opravy, tech.kontroly a revízie lokomotív

Contact person:
Name: Danica Pozdechová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1558656000 24.5.2019 1559865600 7.6.2019