Tenders

Selected significant tenders organized by individual EPH group companies are coordinated with EPH group procurement.
Should you be interested in co-operation with EPH, please register yourself by filling in The supplier registration form.
Contact for EPH group procurement: 
In the table below, you will find actual selected significant tenders organized by selected EPH group companies.

Should you be interested in automatic receiving of new tender notifications please follow the RSS Channel

 
TENDER OVERVIEW

The table lists actual significant tenders of the following companies: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filter by Company

Show details / Hide details

Tender name
For details, please, click on the Tender name
Date of publication Offers submission deadline
LV circuit breakers and connecting sets

ID: Stredoslovenská distribučná / 24564

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na Pripájacie sady a NN ističe (retrofity). Pripojovacie sady a NN ističe sú určené pre montáž do NN rozvádzačov murovaných a vonkajších transformačných staníc na výmenu starého ističa s príslušenstvom za nový istič s príslušenstvom. Ističe s vymeniteľnými elektronickými spúšťami sa používajú na istenie transformátorov pred preťažením a skratom.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=6b5a77d4db298c8f7b8573853581a4ad&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Pavol Babík
Phone: +421 41 519 2939
E-mail:

Tender web page link

1572825600 4.11.2019 1596153600 31.7.2020
Steel lattice towers for MV lines

ID: Stredoslovenská distribučná / 25770

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na VN priehradové stožiare, ktoré sa používajú ako nosné konštrukcie VN distribučných vedení.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=9f12482e0fcd71542e95bc7b22dbf84f&jazyk=sk

Contact person:
Name: Natália Berníková
Phone: +421 908 908 220
E-mail:

Tender web page link

1587945600 27.4.2020 1592352000 17.6.2020
Replacement of workstations at dispatching workplaces

ID: Stredoslovenská distribučná / 25867

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku pracovných staníc v zmysle špecifikácie.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=3bfe04bb3ab5a2e2a92d3f995abaf769&jazyk=sk

Contact person:
Name: Mgr. Peter Mechtl
Phone: +421 918 947 828
E-mail:

Tender web page link

1588809600 7.5.2020 1591574400 8.6.2020
Replacement of display units at dispatching workplaces

ID: Stredoslovenská distribučná / 25869

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku zobrazovacích jednotiek v zmysle špecifikácie.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=6485d0c67d16af0ebfffc5dea5084bc8&jazyk=sk

Contact person:
Name: Mgr. Peter Mechtl
Phone: +421 918 947 828
E-mail:

Tender web page link

1588809600 7.5.2020 1591574400 8.6.2020
Safety working shoes

ID: Stredoslovenská distribučná / 25930

Tender description:
Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže je nákup ochrannej pracovnej obuvi pre zamestnancov vyhlasovateľa.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=2c3549014c6fc20b179531ac1401510e&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Juliana Podhorská
Phone: +421 907 703 357
E-mail:

Tender web page link

1590019200 21.5.2020 1591660800 9.6.2020
Power tools

ID: Stredoslovenská distribučná / 25932

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku elektro a aku náradia na obdobie 24 mesiacov + 12 mesiacov opcia.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=080910b0eae030e5b3f7bf71fca5b66f&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Michal Kazáni
Phone: +421 918 605 943
E-mail:

Tender web page link

1590019200 21.5.2020 1591833600 11.6.2020
Reconstruction of substation Horný Hričov

ID: Stredoslovenská distribučná / 25934

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na rekonštrukciu časti rozvodne (soc. priestory, sklady, vstupná brána) a vybudovanie garáží a skladu.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=81d2891dacb270219872523ff45ffd7f&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Michal Kazáni
Phone: +421 918 605 943
E-mail:

Tender web page link

1590019200 21.5.2020 1591833600 11.6.2020
steel lattice towers for HV lines

ID: Stredoslovenská distribučná / 25941

Tender description:
Súťaž je rozdelená na Alternatívy:
Alternatíva A:VVN konštrukcie oceľových stožiarov bez DD
Alternatíva B:VVN konštrukcie oceľových stožiarov vrátane dielenskej a montážnej dokumentácie ( v 3 sadách - v papierovej forme 3X a CD 1x).

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=a0c469a13639861fb21482e9cf599d2e&jazyk=sk

Contact person:
Name: Natália Berníková
Phone: +421 908 908 220
E-mail:

Tender web page link

1590364800 25.5.2020 1594166400 8.7.2020
Purchase of a measuring vehicle for diagnostics, location and measurement of cable lines faults

ID: Stredoslovenská distribučná / 25943

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na 1ks meracieho vozidla na diagnostiku káblových vedení.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=05109ea552a39752ce616a6f24b9dd42&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Alena Jarošová
Phone: +421 918 605 838
E-mail:

Tender web page link

1590364800 25.5.2020 1592956800 24.6.2020
MV fuzes IEC

ID: Stredoslovenská distribučná / 25946

Tender description:
Poistky VN vyrobené v zhode s IEC 282-1 používané v rozvodoch 22 kV. Musia byť vybavené spúšťou uvoľňujúcou energiu pre vybavenie prístrojov. Používajú sa pre istenie distribučných transformátorov VN / NN a vedení VN, určené pre vnútornú aj vonkajšiu montáž.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=a53cda27621670416530c9e3d368b3a0&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Pavol Babík
Phone: +421 907 838 020
E-mail:

Tender web page link

1590451200 26.5.2020 1594166400 8.7.2020
LV blade fuses

ID: Stredoslovenská distribučná / 25979

Tender description:
NN nožové poistky sa používajú pre istenie vedenia, káblov a ostatných elektrických zariadení pred preťažením a skratom. Sú určené pre istenie v distribučných sieťach 230 / 400 V.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=dc4fa1cef7d9070737119b3f9239d43b&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Pavol Babík
Phone: +421 907 838 020
E-mail:

Tender web page link

1590969600 1.6.2020 1594598400 13.7.2020
Odstraňovanie porastov nad prepravnými plynovodmi a diaľkovým optickým káblom

ID: Eustream / 25993

Tender description:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je odstraňovanie porastov nad prepravnými plynovodmi a diaľkovým optickým káblom, pričom cenovú ponuku môže predložiť len navrhovateľ, ktorý sa zúčastní obhliadky.

Contact person:
Name: Tomáš Kóša
Phone: +421 (2) 6250 7189
E-mail:

Tender web page link

1591056000 2.6.2020 1591660800 9.6.2020
Drainage of selected inlets of industrial wastewater from the engine room to branch P7

ID: Slovenské elektrárně / 25995

Tender description:
Odvedenie vybraných nátokov priemyselných odpadných vôd zo strojovne do vetvy P7

Contact person:
Name: Anikó Mojžišová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1591056000 2.6.2020 1591574400 8.6.2020
Spare parts for GCN 317 JE-EMO main circulation pump

ID: Slovenské elektrárně / 25998

Tender description:
Náhradné diely pre hlavné cirkulačné čerpadlo GCN 317 JE-EMO

Contact person:
Name: Dana Dančejová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1591142400 3.6.2020 1591747200 10.6.2020
Delivery of switchboards for power station Vlkanova

ID: Stredoslovenská distribučná / 26000

Tender description:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na výrobu a dodanie rozvádzačov na stavbu Tr 110/22 kV Vlkanová v rozsahu: vonkajšie ovl. skrine, rozvádzače ochrán a vlastnej spotreby, skrine tlmivky, rozvádzač zaisteného napájania (IT a komunikácia, rozvádzač merania, rozvádzač merania kvality el. energie, skriňa zariadenia siete - TWAN, rozvádzač riadenia stanice (RTU), rozvádzač - komunikačný počítač, dispečerské pracovisko.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=8fbe3b30b1b5ceb80803ccf057bb4f7d&jazyk=sk

Contact person:
Name: Ing. Miroslav Sabela
Phone: +421 907 878 584
E-mail:

Tender web page link

1591142400 3.6.2020 1592352000 17.6.2020
Probes for checking the inner surfaces of heat exchanger tubes of steam generators and other special heat exchangers

ID: Slovenské elektrárně / 26015

Tender description:
Sondy na kontrolu vnútorných povrchov teplovýmenných rúrok parogenerátora a ostatných špeciálnych tepelných výmenníkov

Contact person:
Name: Jana Bučányová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1591228800 4.6.2020 1591574400 8.6.2020
Tools (cutting, commercial, electric, gauges, economic)

ID: Slovenské elektrárně / 26017

Tender description:
Náradie (rezné, komerčné, elektrické, meradlá, hospodárske)

Contact person:
Name: Jana Bučányová
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1591228800 4.6.2020 1591747200 10.6.2020
Maintenance and service of lifting equipment in SE-ENO

ID: Slovenské elektrárně / 26019

Tender description:
Údržba a servis zdvíhacích zariadení v SE-ENO

Contact person:
Name: František Hujavý
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1591228800 4.6.2020 1591747200 10.6.2020
Guaranteed measurements of TG after modernization

ID: Slovenské elektrárně / 26024

Tender description:
IPR M18001/4 Garančné merania TG po modernizácii

Contact person:
Name: Miroslav Blažko
Phone:
E-mail:

Tender web page link

1591315200 5.6.2020 1591574400 8.6.2020