EPH FINANCING CZ

Company: EPH Financing CZ, a.s.

Residency: Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1

Identification number: 04302575

File number: B 20854 the Municipal Court in Prague

 

Reporting whole year 2018

Výroční zpráva za rok končící 31. prosincem 2018

Reporting 1st half of 2018

Pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku 2018

Reporting whole year 2017

Výroční zpráva za rok končící 31. prosincem 2017

Reporting 1st half of 2017

Pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku 2017

Reporting whole year 2016

Výroční zpráva za rok končící 31. prosincem 2016

Reporting 1st half of 2016

Pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku 2016

Reporting whole year 2015

Doplnění Výroční zprávy za rok končící 31. prosincem 2015

Výroční zpráva za rok končící 31. prosincem 2015

Notices 

Oznámení výsledků veřejné nabídky (ISIN CZ0003515413)

Oznámení o první výplatě úrokového výnosu EPH Financing CZ (ISIN CZ0003513012)

Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu EPH Financing CZ (ISIN CZ0003513012)

Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu EPH Financing CZ (ISIN CZ0003513012)

Announcement

Oznámení o první výplatě úrokového výnosu EPH Financing CZ (ISIN CZ0003515413)

Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu EPH Financing CZ (ISIN CZ0003515413)

Oznámení o snížení základního kapitálu ručitele

Oznámení úrokové sazby pro 1. výnosové období dluhopisů (ISIN CZ0003519407)

Oznámení o navýšení objemu emise EPH CZ0003519407

Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu EPH Financing CZ (ISIN CZ0003515413)

Oznámení o celkové jmenovité hodnotě vydaných Dluhopisů (ISIN CZ0003519407)

Prospekt

Prospekt 2018 (ISIN CZ0003519407)

Prospekt 2016 (ISIN CZ0003515413)

Prospekt 2015 (ISIN CZ0003513012)

Consolidated Financial Statements

Konsolidovaná účetní závěrka EPH 2017

Konsolidovaná pololetní účetní závěrka EPH 2016

Konsolidovaná účetní závěrka EPH 2015

Konsolidovaná účetní závěrka EPH 2014

Konsolidovaná účetní závěrka EPH 2013