EPH Financing CZ

Obchodní firma: EPH Financing CZ, a.s.

Sídlo: Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo: 04302575

Spisová značka: B 20854 vedená u Městského soudu v Praze

Výbor pro audit

 

Reporting roku 2023

Výroční finanční zpráva za rok končící 31. prosincem 2023

 

Reporting 1. pololetí 2023

Pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku 2023

 

Reporting roku 2022

Výroční finanční zpráva za rok končící 31. prosincem 2022

 

Reporting 1. pololetí 2022

Pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku 2022

 

Reporting roku 2021

Výroční zpráva za rok končící 31. prosincem 2021

Oprava Výroční zprávy za rok končící 31. prosincem 2021

Annual Report for the year ending on 31 December 2021

 

Reporting 1. pololetí 2021

Pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku 2021

Oprava Pololetní zprávy Emitenta za první pololetí roku 2021

 

Reporting roku 2020

Výroční zpráva za rok končící 31. prosincem 2020

Oprava Výroční zprávy za rok končící 31. prosincem 2020

Annual Report for the year ending on 31 December 2020

 

Reporting 1. pololetí 2020

Pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku 2020

Oprava pololetní zprávy emitenta za první pololetí roku 2020

 

Reporting roku 2019

Výroční zpráva za rok končící 31. prosincem 2019

 

Reporting 1. pololetí 2019

Pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku 2019

Pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku 2019 (slovenská verze)

 

Reporting roku 2018

Výroční zpráva za rok končící 31. prosincem 2018

Výroční zpráva za rok končící 31. prosincem 2018 (slovenská verze)

 

Reporting 1. pololetí 2018

Pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku 2018

Pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku 2018 (slovenská verze)

 

Reporting roku 2017

Výroční zpráva za rok končící 31. prosincem 2017

Výroční zpráva za rok končící 31. prosincem 2017 (slovenská verze)

 

Reporting 1. pololetí 2017

Pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku 2017

 

Reporting roku 2016

Výroční zpráva za rok končící 31. prosincem 2016

 

Reporting 1. pololetí 2016

Pololetní zpráva Emitenta za první pololetí roku 2016

 

Reporting roku 2015

Doplnění Výroční zprávy za rok končící 31. prosincem 2015

Výroční zpráva za rok končící 31. prosincem 2015

 

Oznámení

Oznámení o osmé výplatě úrokového výnosu EPH 4,50/25 (ISIN CZ0003524464)

Oznámení o zahájení výplaty třetího úrokového výnosu EPH 8,00/2027 (ISIN CZ0003542102)

Oznámení o zahájení výplaty druhého úrokového výnosu EPH 8,00/2027 (ISIN CZ0003542102)

Oznámení o šesté výplatě úrokového výnosu EPH 4,50/25 (ISIN CZ0003524464)

Oznámení o zahájení výplaty prvního úrokového výnosu EPH 8,00/2027 (ISIN CZ0003542102)

Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu EPH 4,50/25

Oznámení o opravě chyby Prospekt 2022 (ISIN CZ0003542102)

Oznámení o opravě chyby Prospekt 2022 (ISIN CZ0003542102) (pasportizace na Slovensko)

Oznámení o splacení dluhopisů, EPH VAR/22, ISIN CZ0003519407

Oznámení o udělení mandátu k umístění nových střednědobých dluhopisů

Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu EPH 4,50/25 (ISIN CZ0003524464)

Oznámení o úrokové sazbě na osmé výnosové období EPH VAR/22 (ISIN CZ0003519407)

Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu EPH 4,50/25 (ISIN CZ0003524464)

Oznámení výsledků veřejné nabídky (ISIN CZ0003515413)

Oznámení o první výplatě úrokového výnosu EPH Financing CZ (ISIN CZ0003513012)

Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu EPH Financing CZ (ISIN CZ0003513012)

Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu EPH Financing CZ (ISIN CZ0003513012)

Announcement

Oznámení o první výplatě úrokového výnosu EPH Financing CZ (ISIN CZ0003515413)

Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu EPH Financing CZ (ISIN CZ0003515413)

Oznámení o snížení základního kapitálu ručitele

Oznámení úrokové sazby pro 1. výnosové období dluhopisů (ISIN CZ0003519407)

Oznámení o navýšení objemu emise EPH CZ0003519407

Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu EPH Financing CZ (ISIN CZ0003515413)

Oznámení o celkové jmenovité hodnotě vydaných Dluhopisů (ISIN CZ0003519407)

Oznámení o šesté výplatě úrokového výnosu EPH Financing CZ (ISIN CZ0003515413)

Announcement

Oznámení o vydání dluhopisů v rámci navýšení stávající emise ISIN CZ0003524464

Oznámení o splacení jistiny dluhopisů ke dni konečné splatnosti a o výplatě úrokového výnosu (ISIN CZ0003515413)

Oznámení o první výplatě úrokového výnosu EPH 4,50/25 (ISIN CZ0003524464)

Oznámení o změně sídla a určené provozovny Administrátora (ISIN CZ0003524464)

Oznámení úrokové sazby na šesté úrokové období

Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu EPH 4,50/25 (ISIN CZ0003524464)

 

Prospekt

Prospekt 2022 (ISIN CZ0003542102)

Prospekt 2022 (ISIN CZ0003542102) (pasportizace na Slovensko)

Prospekt 2020 (ISIN CZ0003524464)

Prospekt 2020 (ISIN CZ0003524464) (pasportizace na Slovensko)

Prospekt 2018 (ISIN CZ0003519407)

Prospekt 2016 (ISIN CZ0003515413)

Prospekt 2015 (ISIN CZ0003513012)

 

Konsolidované účetní závěrky

Konsolidovaná mezitímní účetní závěrka (neauditovaná) EPH pro období 6 měsíců končící 30. červnem 2020

Zkrácená konsolidovaná mezitímní účetní závěrka (neauditovaná) EPH pro období 6 měsíců končící 30. červnem 2019

Konsolidovaná účetní závěrka EPH 2018

Konsolidovaná účetní závěrka EPH 2017

Konsolidovaná pololetní účetní závěrka EPH 2016

Konsolidovaná účetní závěrka EPH 2015

Konsolidovaná účetní závěrka EPH 2014

Konsolidovaná účetní závěrka EPH 2013