Zásady cookies (EU)

Prohlášení o cookies

Tyto webové stránky provozované společností Energetický a průmyslový holding, a.s., IČO 28356250, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 21747/MSPH (dále jen „provozovatel“), umísťují na Vaše zařízení textové soubory nazývané cookies.

Jak spravovat souhlas

Souhlas lze spravovat v panelu Nastavení cookies, který je kdykoli přístupný na webové stránce, blíže bod 7.1 těchto zásad.

Jak spravovat cookies ve vyhledávači

V návaznosti na bod 9 těchto zásad najdete návody ke změně nastavení k nejvíce používaným internetovým prohlížečům na těchto odkazech:

Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs 
Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies 
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/
Opera – https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari iOS  https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

Detailní informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.