Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů pro společnosti holdingu EPH

 

Příslušnými osobami podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů jsou pro společnosti holdingu EPH:

Tomáš Ciprovský
tel.: +420 703 401 470
e-mail: ciprovsky@epholding.cz

Zdeňka Faulhamerová
tel. +420 703 401 470
e-mail: zdenka.faulhamerova@epholding.cz

E-mailové adresy příslušných osob slouží výlučně ke sjednání schůzky pro osobní oznámení, nikoliv k podávání oznámení.

 


 

Oznámení lze podat:

 • písemně, prostřednictvím chráněného webového rozhraní Whistlelink (viz níže),
 • ústně, a to buď:
  • pořízením zvukové nahrávky prostřednictvím chráněného webového rozhraní Whistlelink (viz níže); nebo
  • osobním oznámením příslušné osobě.

 


 

Preferovaným kanálem pro podávání oznámení je chráněné webové rozhraní Whistlelink, které je přístupné z adresy

epholding.whistlelink.com pro společnosti:

 • Energetický a průmyslový holding, a.s.
 • EP Fleet, s.r.o.
 • EP Investment Advisors, s.r.o.
 • EP Power Europe, a.s.

 

ephfinancing.whistlelink.com pro společnost

 • EPH Financing CZ, a.s.

 

 ephfinancinginternational.whistlelink.com pro společnost

 • EPH Financing International, a.s.

 

Oznámení ve smyslu zákona lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.