• Klíčové ukazatele výkonnosti 2022 
    Aktiva: 30,5 mld eur
    Výnosy: 37,1 mld eur
    Adj. EBITDA: 4,3 mld eur

Profil

Úvod  

Energetický a průmyslový holding (EPH) je přední středoevropskou energetickou skupinou, která vlastní a provozuje zařízení v České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii, Spojeném království, Irsku, Francii, Nizozemsku a Švýcarsku. Jedná se o diverzifikovanou a vertikálně integrovanou energetickou utilitu pokrývající kompletní hodnotový řetězec od vysoce účinné kogenerace přes výrobu elektřiny a tepla, přepravu zemního plynu, skladování plynu až po distribuci a dodávky plynu, tepla a elektřiny. K aktivitám EPH dále patří obchodní a logistické platformy a správa plynárenské infrastruktury. 
  
EPH usiluje o poskytování špičkových služeb ve všech aspektech své obchodní činnosti. Patří EPH patří mezi přední výrobce elektřiny se sídlem v České republice a je druhým největším distributorem a dodavatelem elektřiny na Slovensku. Kromě toho je provozovatelem nejrozsáhlejší tranzitní sítě v Evropě. 

Skupinu EPH tvoří více než 70 společností strukturovaných do tří pilířů – EP Infrastructure, EP Power Europe a EP Logistics International.

EP Infrastructure (EPIF) je utilita v oblasti energetické infrastruktury. Zabývá se přepravou zemního plynu, distribucí zemního plynu a elektrické energie, produkcí tepla a elektrické energie a skladováním zemního plynu. Je to naprosto jedinečný subjekt s rozsáhlou a rozmanitou infrastrukturou a s významnými zařízeními v České republice, na Slovensku a v Německu.

více informací

 

EP Power Europe (EPPE) se zaměřuje na rozvoj uceleného portfolia v oblasti výroby elektrické energie v Evropě. V současné době jsou její hlavní činnosti soustředěny v Itálii (zařízení pro termální výrobu elektrické energie, elektrárny spalující biomasu), v Německu (těžba hnědého uhlí a výroba elektrické energie), ve Spojeném království (paroplynové elektrárny Langage a South Humber Bank, projekt přechodu na biomasu v elektrárně Lynemouth, tepelné elektrárny a jediné funkční bateriové úložiště v Severním Irsku), Irsku (paroplynová elektrárna), Nizozemsku (paroplynové elektrárny) a ve Francii (výroba elektrické energie z konvenčních a obnovitelných zdrojů a prodej energií).

více informací

 

 

 

Historie 

V roce 2009 založily skupiny J&T a PPF Energetický a průmyslový holding (EPH) jako nezávislou platformu pro strategické investice v oblasti energetiky a také v souvisejících odvětvích.

Manažerský tým EPH se začal formovat v roce 2001 v rámci divize korporátních investic skupiny J&T pod vedením Daniela Křetínského. Tým se stal brzy strategickým investorem se zaměřením na korporátní investice do energetického průmyslu. 

 

EPH zaznamenal strmý růst – prostřednictvím akvizic a organických projektů souvisle expandoval až do roku 2016, kdy došlo k reorganizaci firmy a k vytvoření prvních dvou hlavních pilířů (EPIF a EPPE), později doplněné o pilíř EPLI, který dnes společně skupinu dotváří.

 

Daniel Křetínský ovládá 50 % plus jednu akcii EPH (a vykonává manažerskou kontrolu) a společnost J&T Energy Holding a.s. kontroluje 44 % mínus jednu akcii. Zbylých 6 % drží skupina manažerů EPH.

 

Struktura společnosti

EPH tvoří tři pilíře – EP Infrastructure, EP Power Europe a EP Logistics International sdružují podniky z oblasti infrastruktury, výroby elektrické energie, těžby, logistiky, obchodu s uhlím a obnovitelných zdrojů. Patří sem společnosti v České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii, ve Spojeném království, Irsku, Francii a ve Švýcarsku.

 Tabulku struktury společnosti stáhněte zde.

CF037440_ep_pha
 

 

Evropská energetická skupina se sídlem v Praze,
pokrývající celý hodnotový řetězec v energetice.

 

 

Eustream_Kap_CF038590

 

 

Významný hráč regionální infrastruktury
  s ukazatelem EBITDA dosahujícím 1,9 mld eur.

 

 

CF041110_cvah

 
 
Všechna infrastrukturní aktiva jsou seskupena pod EPIF, zatímco EPPE poskytuje platformu atraktivních růstových příležitostí.