• Klíčové ukazatele výkonnosti 2020 
    Aktiva: 18,1 mld eur
    Výnosy: 8,5 mld eur
    Adj. EBITDA: 2,1 mld eur

Profil

Úvod  

Energetický a průmyslový holding (EPH) je přední středoevropskou energetickou skupinou, která vlastní a provozuje zařízení v České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii, Spojeném království, Irsku, Francii a Švýcarsku. EPH je vertikálně integrovaná energetická utilita pokrývající kompletní hodnotový řetězec: od těžby hnědého uhlí přes výrobu elektřiny a tepla až po distribuci elektřiny a tepla. To zahrnuje i platformy pro dodávky a obchodování na jedné straně a správu plynárenské infrastruktury na straně druhé.

Společnosti, které jsou součástí skupiny EPH,
zaměstnávají více než 24 tisíc lidí.

EPH usiluje o poskytování špičkových služeb ve všech aspektech své obchodní činnosti. EPH patří mezi přední výrobce elektřiny se sídlem v České republice a je druhým největším distributorem a dodavatelem elektřiny na Slovensku. Kromě toho je provozovatelem nejrozsáhlejší tranzitní sítě v Evropě, klíčovým přepravcem ruského zemního plynu do Evropy a největším distributorem zemního plynu na Slovensku.

Skupinu EPH tvoří více než 70 společností strukturovaných do čtyř pilířů – EP Infrastructure, EP Power Europe, EP Logistics International a EP Real Estate.

EP Infrastructure (EPIF) je utilita v oblasti energetické infrastruktury. Zabývá se přepravou zemního plynu, distribucí zemního plynu a elektrické energie, produkcí tepla a elektrické energie a skladováním zemního plynu. Je to naprosto jedinečný subjekt s rozsáhlou a rozmanitou infrastrukturou a s významnými zařízeními v České republice, na Slovensku a v Německu.

více informací

 

EP Power Europe (EPPE) se zaměřuje zejména na rozvoj portfolia v oblasti výroby elektrické energie v Evropě. V současné době jsou její hlavní činnosti soustředěny v Itálii (zařízení pro termální výrobu elektrické energie, elektrárny spalující biomasu), na Slovensku (výroba elektrické energie z různých zdrojů v rámci společnosti Slovenské elektrárne), v Německu (těžba a produkce hnědého uhlí, výroba elektrické energie), ve Spojeném království (paroplynové elektrárny Langage a South Humber Bank, projekt přechodu na biomasu v elektrárně Lynemouth, elektrárny a bateriové úložiště v Severním Irsku), Irsku (CCGT) a ve Francii (výroba elektrické energie z konvenčních a obnovitelných zdrojů a prodej energií). 

více informací


EP Real Estate
(EPRE) zabezpečuje realitní projekty v rámci holdingu EPH. Jejím zaměřením je vyhledávání příležitostí a realizace nemovitostního rozvoje a akvizic ve prospěch členů skupiny. V současné době operuje v několika státech Evropy, včetně České republiky jako domácího trhu.

 

 

Historie 

V roce 2009 založily skupiny J&T a PPF Energetický a průmyslový holding (EPH) jako nezávislou platformu pro strategické investice v oblasti energetiky a také v souvisejících odvětvích. 

Manažerský tým EPH se začal formovat v roce 2001 v rámci divize korporátních investic skupiny J&T pod vedením Daniela Křetínského. Původně byly hlavní pracovní náplní tohoto týmu finanční investice. Poměrně brzy však došlo k transformaci původní vize a tým se stal strategickým investorem se zaměřením na korporátní investice do energetického průmyslu. 

EPH zaznamenal strmý růst – prostřednictvím akvizic a organických projektů souvisle expandoval až do roku 2016, kdy došlo k reorganizaci firmy a k vytvoření prvních dvou hlavních pilířů (EPIF a EPPE), později doplněné o pilíře EPLI a EPRE, které dnes společně skupinu tvoří. 

 

Daniel Křetínský ovládá 50% plus jednu akcii EPH (a vykonává manažerskou kontrolu), zatímco Patrik Tkáč kontroluje 44% mínus jednu akcii. Zbylých 6% drží skupina manažerů EPH.

 

Struktura společnosti

EPH tvoří čtyři pilíře – EP Infrastructure, EP Power Europe a EP Logistics International sdružují podniky z oblasti infrastruktury, výroby elektrické energie, těžby, logistiky, obchodu s uhlím a obnovitelných zdrojů. To zahrnuje společnosti v České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii, ve Spojeném království, Irsku, Francii a ve Švýcarsku. EP Real Estate zabezpečuje realitní projekty v rámci skupiny.

 Tabulku struktury společnosti stáhněte zde.

CF037440_ep_pha
 

 

Evropská energetická skupina se sídlem v Praze,
pokrývající celý hodnotový řetězec v energetice.

 

 

Eustream_Kap_CF038590

 

 

Významný hráč regionální infrastruktury
  s ukazatelem EBITDA dosahujícím 1,9 mld eur.

 

 

CF041110_cvah

 
 
Všechna infrastrukturní aktiva jsou seskupena pod EPIF, zatímco EPPE poskytuje platformu atraktivních růstových příležitostí.