• Klíčové ukazatele výkonnosti 2017 
    Aktiva: 12,80 mld eur
    Výnosy: 6 mld eur
    EBITDA: 1,9 mld eur

Profil

Úvod  

 

Energetický a průmyslový holding (EPH) je přední středoevropskou energetickou skupinou, která vlastní a provozuje zařízení v České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii, Velké Británii, Maďarsku a Polsku. EPH je vertikálně integrovaná energetická utilita pokrývající kompletní hodnotový řetězec: od těžby hnědého uhlí přes výrobu elektřiny a tepla až po distribuci elektřiny a tepla. To zahrnuje i platformy pro dodávky a obchodování na jedné straně a správu plynárenské infrastruktury na straně druhé.

 

 

 

Společnosti, které jsou součástí skupiny EPH, zaměstnávají téměř 25 tisíc lidí.

 

 

 

EPH usiluje o poskytování špičkových služeb ve všech aspektech své obchodní činnosti. EPH je největším dodavatelem tepla v České republice, největším výrobcem elektřiny a druhým největším distributorem a dodavatelem elektřiny na Slovensku a druhým největším producentem hnědého uhlí v Německu. Kromě toho je provozovatelem nejrozsáhlejší tranzitní sítě v Evropě, klíčovým přepravcem ruského zemního plynu do Evropy a největším distributorem zemního plynu na Slovensku.

 

 

 

Skupinu EPH tvoří více než 50 společností strukturovaných do dvou hlavních pilířů – EP Infrastructure a EP Power Europe.

 

 

EP Infrastructure je utilita v oblasti energetické infrastruktury. Zabývá se přepravou zemního plynu, distribucí zemního plynu a elektrické energie, produkcí tepla a elektrické energie a skladováním zemního plynu. Je to naprosto jedinečný subjekt s rozsáhlou a rozmanitou infrastrukturou a s významnými zařízeními v České republice a na Slovensku.

 

více informací

 

 

EP Power Europe se zaměřuje zejména na rozvoj portfolia v oblasti výroby elektrické energie v Evropě. V současné době jsou její hlavní činnosti soustředěny v Itálii (zařízení pro termální výrobu elektrické energie), na Slovensku (výroba elektrické energie z různých zdrojů v rámci společnosti Slovenské elektrárne), v Německu (těžba a produkce hnědého uhlí, výroba elektrické energie) a ve Velké Británii (černouhelná elektrárna Eggborough a projekt přechodu na biomasu v elektrárně Lynemouth). 

 

více informací

 

 

Historie 

 
V roce 2009 založily skupiny J&T a PPF Energetický a průmyslový holding (EPH) jako nezávislou platformu pro strategické investice v oblasti energetiky a také v souvisejících odvětvích. 

 

Manažerský tým EPH se začal formovat v roce 2001 v rámci divize korporátních investic skupiny J&T pod vedením Daniela Křetínského. Původně byly hlavní pracovní náplní tohoto týmu finanční investice. Poměrně brzy však došlo k transformaci původní vize a tým se stal strategickým investorem se zaměřením na korporátní investice do energetického průmyslu. 

 

EPH zaznamenal strmý růst – prostřednictvím akvizic a organických projektů souvisle expandoval až do roku 2016, kdy došlo k reorganizaci firmy a k vytvoření dvou hlavních pilířů (EP Infrastructure a EP Power Europe), které dnes skupinu tvoří. 

 

Na začátku roku 2017 došlo k dokončení transakce změny majetkové struktury společnosti EPH. Většinovým vlastníkem se po odchodu Patrika Tkáče a private equity fondů partnerů J&T stal Daniel Křetínský (94 %), zbylých 6 % je rozděleno mezi vybrané manažery. 

 

 

Struktura společnosti

 

EPH tvoří dva základní pilíře – EP Infrastructure a EP Power Europe, které sdružují podniky z oblasti infrastruktury, výroby elektrické energie, těžby, logistiky, obchodu s uhlím a obnovitelných zdrojů. To zahrnuje společnosti v České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii, ve Velké Británii, Maďarsku a v Polsku. 

 

 

 

Tabulku struktury společnosti stáhněte zde.

 

CF037440_ep_pha
 

 

Evropská energetická skupina se sídlem v Praze,
pokrývající celý hodnotový řetězec v energetice.

 

 

Eustream_Kap_CF038590

 

 

Významný hráč regionální infrastruktury
  s ukazatelem EBITDA dosahujícím 1,9 mld eur.

 

 

CF041110_cvah

 
 
Všechna infrastrukturní aktiva jsou seskupeny pod EPIF, zatímco EPPE poskytuje platformu atraktivních růstových příležitostí.