Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

V případě zájmu o automatické zasílání notifikací o nových tendrech se prosím registrujte zde: RSS Kanál

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; EP Langage; EP South Humber Bank; Gazel Energie.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Offers submission deadline
Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu V.

ID: Plzeňská teplárenská / 26886

Předmět a popis VŘ:
Předmětem této zakázky s názvem „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu V.“ je rekonstrukce technologie ohřevu topné vody (ÚT), zabezpečovacího zařízení a souvisejících úprav elektroinstalací a systému měření a regulace (MaR) v blokových předávacích stanicích tepla (VS). Nová technologie bude napojená na stávající rozvody. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň a k.ú. Bolevec, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420378133105
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1608163200 17.12.2020 1612137600 1.2.2021
Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu VI.

ID: Plzeňská teplárenská / 26889

Předmět a popis VŘ:
Předmětem této zakázky s názvem „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu VI.“ je rekonstrukce technologie ohřevu topné vody (ÚT), zabezpečovacího zařízení a souvisejících úprav elektroinstalací a systému měření a regulace (MaR) v blokových předávacích stanicích tepla (VS). Nová technologie bude napojená na stávající rozvody. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň, k.ú. Skvrňany, k.ú. Doubravka, k.ú. Hradiště u Plzně a k.ú. Bolevec, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420378133105
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1608163200 17.12.2020 1612137600 1.2.2021
VS 3 S Vojanova 29 Rekonstrukce ÚT v neprůlezném topném kanálu

ID: Plzeňská teplárenská / 26891

Předmět a popis VŘ:
Předmětem této zakázky s názvem „VS 3 S Vojanova 29 Rekonstrukce ÚT v neprůlezném topném kanálu“ je rekonstrukce stávajícího teplovodního rozvodu v ulici Vojanova v klasickém čtyřtrubkovém provedení uloženého v neprůlezném topném kanálu. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Skvrňany, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420 378 133 105, +420 731 626 929
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1608163200 17.12.2020 1612310400 3.2.2021
VS 4 D Na Dlouhých 76 – Rekonstrukce rozvodů ÚT a TV v neprůlezném topném kanálu

ID: Plzeňská teplárenská / 26893

Předmět a popis VŘ:
Předmětem této zakázky s názvem „VS 4 D Na Dlouhých 76 – Rekonstrukce rozvodů ÚT a TV v neprůlezném topném kanálu“ je rekonstrukce stávajícího teplovodního rozvodu v ulici Vojanova v klasickém čtyřtrubkovém provedení uloženého v neprůlezném topném kanálu. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Skvrňany, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420 378 133 105, +420 731 626 929
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1608163200 17.12.2020 1612310400 3.2.2021
VS 5 S Macháčkova 40 – rekonstrukce rozvodů ÚT a TV v neprůlezném topném kanálu

ID: Plzeňská teplárenská / 26899

Předmět a popis VŘ:
Předmětem této zakázky s názvem „VS 5 S Macháčkova 40 - rekonstrukce rozvodů ÚT a TV v neprůlezném topném kanálu“ je rekonstrukce stávajícího teplovodního rozvodu v ulici Macháčkova v klasickém čtyřtrubkovém provedení uloženého v neprůlezném topném kanálu. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Skvrňany, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420 378 133 105, +420 731 626 929
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1608163200 17.12.2020 1612310400 3.2.2021
K7 – Rekonstrukce elektroodlučovače tuhých látek

ID: Plzeňská teplárenská / 26907

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením rekonstrukce stávajícího elektroodlučovače tuhých látek za kotlem K7 v areálu Teplárna. Součástí zakázky je nejen samotné zařízení pro odloučení tuhých znečišťujících látek, ale i navazující příslušenství. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v Knize A a B Zadávací dokumentace.

Zadávaná veřejná zakázka je sektorovou veřejnou zakázkou dle § 151 ZZVZ. Zadavatel jako veřejný zadavatel při výkonu relevantní činnosti zvolil dle § 161 ZZVZ při zadávání sektorové veřejné zakázky použití jednacího řízení s uveřejněním bez nutnosti jakýchkoliv dalších podmínek. Zadávaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na dodávky a celková přepokládaná výše této zakázky představuje hodnotu pro nadlimitní veřejnou zakázku.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1608508800 21.12.2020 1611532800 25.1.2021
Ložiská valivé – č. 2020/08328

ID: Slovenské elektrárně / 26909

Předmět a popis VŘ:
Ložiská valivé - č. 2020/08328

Kontaktní osoba:
Jméno: Dana Dančejová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1608595200 22.12.2020 1612137600 1.2.2021
Rekonstrukce tepelných rozvodů Skupova 4a – 20

ID: Plzeňská teplárenská / 26916

Předmět a popis VŘ:
Předmětem této zakázky s názvem „Rekonstrukce tepelných rozvodů Skupova 4a - 20“ je provedení rekonstrukce stávajících tepelných rozvodů v trase Skupova 4a - 20 ve čtyřtrubkovém vedení uloženého ve stávajících betonových topných kanálech a částečně také ve volném vedení v tranzitech pod bytovými domy. Celková délka rekonstruované trasy tepelné sítě je 294 m. Na základě údajů o potřebě tepla pro vytápění a pro přípravu teplé vody byl proveden přepočet dimenzí, které zohledňují reálné potřeby tepla.
Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1608681600 23.12.2020 1612483200 5.2.2021
Prístrojové transformátory VVN

ID: Stredoslovenská distribučná / 26950

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodanie prístrojových transformátorov napätia, prúdu a kombinovaných prístrojových transformátorov VVN.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=617ff4cfff18fa96f9d5c39fa087d261&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Miroslav Sabela
Telefon: +421 907 878 584
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1610323200 11.1.2021 1611532800 25.1.2021
Rozšíření monitoringu rozvoden vlastní spotřeby

ID: Plzeňská teplárenská / 26955

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění monitorovacího systému MicroSCADA ABB pro rozvodny vlastní spotřeby zákotlí a odsíření bloků K1 - Tg8 a K3 - Tg9 zdroje Energetika Plzeňské teplárenské, a.s.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 377 180 161, +420 731 640 974
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1610323200 11.1.2021 1612137600 1.2.2021
Nákup 3ks teleskopických montážnych plošín pre divíziu SMČ

ID: Stredoslovenská distribučná / 26959

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tohto obstarávania je výber dodávateľa 3ks nákladných vozidiel – teleskopických montážnych plošín na podvozkoch 4x4.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=c0c327ab5333b1dbbac34741ab59b441&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Alena Zuščáková
Telefon: +421 918 605 838
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1610409600 12.1.2021 1611619200 26.1.2021
Nové chladiče oleje pro transformátor TTG 10

ID: Plzeňská teplárenská / 26961

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je instalace nových deskových chladičů oleje blokového transformátoru TTG 10 zdroje Energetika Plzeňské teplárenské, a.s.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 377 180 161, +420 731 640 974
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1610496000 13.1.2021 1612310400 3.2.2021
K6 – výměna trubek části spodního bloku LUVA (změna materiálu)

ID: Plzeňská teplárenská / 26965

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění zakázky s názvem „K6 – Výměna trubek části spodního bloku LUVA (změna materiálu)“ je náhrada trubek z uhlíkové oceli trubkami z nerezového materiálu u spodního bloku ohříváku vzduchu kotle K6 a výměna nerezových již instalovaných, avšak poškozených trubek, za nové nerezové trubky.
Předmět plnění zakázky, místo plnění včetně požadavků na termíny plnění, vymezení množství a druhu požadovaných dodávek věcí, prací a služeb a požadovaných standardů je detailně specifikován v Zadávací dokumentaci.
Místem plnění je sídlo objednatele, areál Teplárna, výrobní blok – zákotlí kotle K6, které se nachází na adrese Doubravecká 2760/1, Plzeň.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420377180160, +420 731 626 929
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1610496000 13.1.2021 1612915200 10.2.2021
Výměna řídícího systému odsíření

ID: Plzeňská teplárenská / 26974

Předmět a popis VŘ:
Výměna řídícího systému odsíření Contronic P od firmy Hartmann & Braun. Součástí výměny řídícího systému budou i nezbytné úpravy v dotčených prostorách rozvoden a velína odsíření, jako např. stavební úpravy, nové kabelové trasy a prostupy, změny rozmístění stávajících rozvaděčů a úpravy kabeláží a další, zde výslovně nespecifikované práce, vedoucí k úspěšně dokončené zakázce.

Kontaktní osoba:
Jméno: Hana Šťáhlavská
Telefon: 603434223
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1610668800 15.1.2021 1613088000 12.2.2021
Převinutí elektromotoru 6kV

ID: Elektrárny Opatovice / 26978

Předmět a popis VŘ:
Předmětem realizace je převinutí elektromotoru 6kV 135 kW. Podrobný rozsah specifikace je opravy je popsán ve VŘ.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1610928000 18.1.2021 1611878400 29.1.2021
Běžná oprava K9 – elektro

ID: United Energy / 26982

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je provedení díla sestávajícího z provedení běžné opravy elektro zařízení K9 v teplárně Komořany v sídle zadavatele, dle technického zadání a rozpisu prací (Příloha č. 1 této Pozvánky) včetně vyhotovení dvou paré dokumentace o provedené opravě v papírové a elektronické podobě.

Revizí při BO se rozumí provedení demontáže (rozebrání), provedení kontroly, vyčištění dílů, provedení případné opravy poškozených dílů, respektive výměny nebo zhotovení dílů nových, výměna těsnění, doplnění maziva apod. a opětovné provedení montáže. U prací na rozvaděčích požaduje zadavatel zvýšenou pozornost utěsnění rozváděčů pro dané prostředí.

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1610928000 18.1.2021 1613088000 12.2.2021
Náhradné diely na meranie NT – Kanály KNI

ID: Slovenské elektrárně / 26985

Předmět a popis VŘ:
Náhradné diely na meranie NT - Kanály KNI

Kontaktní osoba:
Jméno: Dana Dančejová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1611014400 19.1.2021 1611619200 26.1.2021
Lučenec – preizolácia a výmena vodičov vedenia č. 7816, 7820 – realizácia

ID: Stredoslovenská distribučná / 26988

Předmět a popis VŘ:
Súťaž je vyhlásená len pre prekvalifikovaných dodávateľov. Podmienky prekvalifikácie nájdete na stránke:

https://www.ssd.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/prekvalifikacne-systemy?page_id=4337

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Katarína Chovanculiaková
Telefon: +421 905 338 259
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1611100800 20.1.2021 1611705600 27.1.2021
Vypínač FKG2S 25 KV 5200 A

ID: Slovenské elektrárně / 26990

Předmět a popis VŘ:
Vypínač FKG2S 25 KV 5200 A

Kontaktní osoba:
Jméno: Jana Bučányová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1611100800 20.1.2021 1611619200 26.1.2021
Výměna parní sběrny 5-14 bar bl. 1 a 2

ID: Elektrárny Opatovice / 26992

Předmět a popis VŘ:
Předmětem realizace je zejména dodávka materiálu, demontáž původní potrubní trasy, montáž nové potrubní trasy, provedení požadovaných kontrol a zkoušek, vyhotovení dokumentace skutečného provedení. Dodávka materiálu zahrnuje zejména potrubí a tvarovky, uložení potrubí, armatury včetně těsnění a spojovacího materiálu, izolace potrubí a armatur, akční členy a čidla a to vše podle PD a technického zadání. V rozsahu dodávky jsou i lešenářské i izolatérské práce.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1611187200 21.1.2021 1613692800 19.2.2021
ND armatúry ROCKWELL

ID: Slovenské elektrárně / 26994

Předmět a popis VŘ:
ND armatúry ROCKWELL

Kontaktní osoba:
Jméno: Dana Dančejová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1611187200 21.1.2021 1611792000 28.1.2021
Nákup meracieho vozidla pre diagnostiku, lokalizáciu a meranie porúch káblových vedení

ID: Stredoslovenská distribučná / 26996

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na 1ks meracieho vozidla na diagnostiku káblových vedení.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=9b2d14e43de1a5c0453e008fc4bf5824&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Alena Zuščáková
Telefon: + 421 918 605 838
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1611187200 21.1.2021 1613001600 11.2.2021