Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

V případě zájmu o automatické zasílání notifikací o nových tendrech se prosím registrujte zde: RSS Kanál

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská energetika a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Datum podání nabídek
Replacement P91 Forged Tees at EP Langage Ltd (UK)

ID: EP Langage / 22326

Předmět a popis VŘ:
EP Langage Ltd (UK) are looking to appoint a supplier who is able to manufacture and supply P91 Replacement Forged Tees, further details of requirements are included within the Scope of Works section of the RFQ.

Kontaktní osoby:
Jméno: Kim Worthington
Telefon: 0044 1752756142
E-mail:

Jméno: Chris Quirk
Telefon: 0044 1752756071
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1534723200 20.8.2018 1538352000 1.10.2018
Dodávka stavebných prác na stavbe rekonštrukcia vedenia 110kv 7703 HANDLOVA-PRAVENEC-RAJEC

ID: Stredoslovenská distribučná / 22395

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na realizáciu zemných prác a stavebných prác na stavbe rekonštrukcia vedenia 110kv 7703 HANDLOVA-PRAVENEC-RAJEC.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=6b9af0a26111e143014255501e27552e&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Miroslav Stasinka
Telefon: +421 41 519 2929
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1536278400 7.9.2018 1537747200 24.9.2018
Zefektivnění provozu zálohovacího zařízení

ID: Pražská teplárenská / 22398

Předmět a popis VŘ:
jedná se o pořízení zálohovacího řešení s centrálním diskovým uložištěm a pětiletou zárukou a maitenance (licenční poplatky, podpora) a s reakční dobou pro servis následující pracovní den.

Kontaktní osoba:
Jméno: Karel Fuka
Telefon: +420266752732
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1536537600 10.9.2018 1537747200 24.9.2018
Stavebné práce – Komplexná rekonštrukcia vedení č.7717 a č.7718 – Stavebné práce – Stráňavy – Dubná Skala – Sučany

ID: Stredoslovenská distribučná / 22406

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na realizáciu stavebných prác - Komplexná rekonštrukcia vedení č.7717 a č.7718.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=b5e4952552f7783929d5894dc25ce80e&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Miroslav Stasinka
Telefon: +421 41 519 2929
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1536537600 10.9.2018 1537920000 26.9.2018
Služby technickej podpory, service desku a iných vybraných činností

ID: Slovenské elektrárně / 22415

Předmět a popis VŘ:
Služby technickej podpory, service desku a iných vybraných činností

Kontaktní osoba:
Jméno: Dagmar Lopatková Spišáková
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1536537600 10.9.2018 1537747200 24.9.2018
Údržba a opravy strojního zařízení v EOP

ID: Elektrárny Opatovice / 22418

Předmět a popis VŘ:
Zadávací dokumentaci na akci Údržba a opravy strojního zařízení v EOP naleznete na profilu zadavatele:

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945

Kontaktní osoba:
Jméno: Lenka Honzíčková
Telefon: +420724010419
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1536624000 11.9.2018 1538956800 8.10.2018
Engineering services for dismantling, contaminated site investigation and remediation measures

ID: LEAG / 22421

Předmět a popis VŘ:
Provision of engineering services and other technical services on site and in the office during the planning and implementation of construction, dismantling, remedial maintenance and contaminated site investigation and remediation measures at the inactive power plant sites of Lausitz Energie Kraftwerke AG.

Performance locations:
• inactive power plant Vetschau, Lübbenau, Jänschwalde
• inactive power plant Boxberg, Hagenwerder, Hirschfelde
• inactive power plant Vockerode, Zschornewitz
• inactive power plant Lippendorf, Thierbach

Scheduled term: 01.01.2019 – 31.12.2021 with the option of extension for 2 years

Kontaktní osoba:
Jméno: Silvia Gotter
Telefon: +49 355 2887 2924
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1536624000 11.9.2018 1537747200 24.9.2018
Frame contract for valve maintenance

ID: LEAG / 22423

Předmět a popis VŘ:
On site and workshop maintenance for valves according to applicable technical rules in ongoing maintenance and during revision at following locations of Lausitz Energie Kraftwerke AG
• power plant Boxberg
• power plant Jänschwalde
• power plant Lippendorf
• power plant Schwarze Pumpe

Start period of validity: 01.01.2020 for 5 + 2 years as Option

announcement divided in high-pressure and low-pressure valves, if applicable bundling

awarding planned for Q3 2019

Kontaktní osoba:
Jméno: Schindler Maria
Telefon: +49 355 2887 3019
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1536624000 11.9.2018 1538697600 5.10.2018
Generální oprava tepelné sítě XV. etapa Most

ID: Severočeská teplárenská / 22426

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění této zakázky s názvem „Generální oprava tepelné sítě XV. etapa Most“ je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací a služeb spojených s realizací v hranicích dodávky dle této zadávací dokumentace. Jedná se o nahrazení již dožitého primárního potrubí o dimenzích 2 x DN 150 a 2 x DN 125 v klasickém provedení za potrubí nové v neprůlezném topném kanálu o celkové délce cca 2 x 500 m.
Výběrové řízení je prováděno elektronickou formou.

Kontaktní osoby:
Jméno: Vladimír Hyneš
Telefon: +420733628858
E-mail:

Jméno: Ing. Jaromír Kneifl
Telefon: +420606633310
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1536624000 11.9.2018 1539129600 10.10.2018
Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření – bourací práce

ID: United Energy Invest / 22428

Předmět a popis VŘ:
Předmětem Zakázky je Dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s přípravou a provedením demolic stávajících objektů, jako příprava staveniště pro realizaci stavby s názvem „Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření“, a to v areálu United Energy, a.s. Demolice stávajících objektů bude provedena dle dokumentace bouracích prací č. 8936-03, zpracované firmou BPO spol. s r.o. v 03/2018. Zakázka bude mít charakter provedení „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v Knize A a B Zadávací dokumentace.
Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.e-zakazky.cz/

Zadavatel uvádí, že se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, která je dle § 151 odst. 2 ZZVZ sektorovou veřejnou zakázkou. Zakázka je zadávána v jednacím řízení s uveřejněním ve smyslu ustanovení § 60 a násl. ZZVZ.
Zadavatel informuje, že uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek Oznámení o zahájení Zadávacího řízení – veřejné služby na veřejnou zakázku mající následující identifikační znaky:
Název veřejné zakázky: Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření – bourací práce
Evidenční číslo Zakázky: Z2018-031285
Oznámení o zahájení Zadávacího řízení – veřejné služby je přístupné na adrese: www.vestnikverejnychzakazek.cz pod výše uvedeným evidenčním číslem Zakázky.

Kontaktní osoby:
Jméno: Vladimír Hyneš
Telefon: +420733628858
E-mail:

Jméno: Ing. Jaromír Kneifl
Telefon: +420606633310
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1536796800 13.9.2018 1539561600 15.10.2018
Rekonstrukce pitné a užitkové vody v areálu ŠKODA Plzeň

ID: Plzeňská energetika / 22433

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je rekonstrukce pitné a užitkové vody v areálu ŠKODA Plzeň dle níže uvedeného upřesnění:
1) Rekonstrukce užitkové vody od budovy č. 10 k budově č. 3 v areálu ŠKODA Plzeň
2) Rekonstrukce pitné a užitkové vody od budovy č. 64 k JV rohu budovy č. 45 v areálu ŠKODA Plzeň
3) Rekonstrukce užitkové vody podél budovy č. 308 v areálu ŠKODA Plzeň
Zakázka bude nabízena formou dodávky "na klíč" a bude nabízena podle norem ČSN, ČSN EN, platných českých zákonů a předpisů, které jsou platné v době provádění zakázky.
Zakázku bude provádět zhotovitel jako celek všech 3 (tří) zadání. Ke každému zadání bude vypracována samostatná Smlouva o dílo.
Dílo bude provedeno dle objednatelem předložené Projektové dokumentace a Technického zadání.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420378133105
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1536883200 14.9.2018 1538352000 1.10.2018
Opravy a ověřování měřičů tepla pro EOP, a.s. – rámcová smlouva

ID: Elektrárny Opatovice / 22436

Předmět a popis VŘ:
Výběrové řízení na uzavření rámcové smlouvy na opravy a ověřování měřičů tepla.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Beznosková
Telefon: +420724010478
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1537228800 18.9.2018 1538352000 1.10.2018
Production of two bored pile walls 1-3-1 with head beams, stiffeners and cover plates to secure a district heating pipe

ID: LEAG / 22438

Předmět a popis VŘ:
bored pile d = 90cm, l = 13,50m, 162 pieces
head beams w x h = 1,2x0,8m, l = 122m
vibro stone columns a = 1,5m, d = 80cm, l = 14,40m, 160 pieces
a = 2,0m, d = 80cm, l = 12,00m, 90 pieces
vertical drain a = 1,5m, l = 14,40m, 160 pieces
stiffeners HEB 240 a = 3,0m, 21 pieces
cover plate l x w x h = 5,0 x 1,0 x 0,45m, 64 pieces
drag plate l x w x h = 6,0 x 1,0 x 0,30m, 28 pieces

Planned realization: March 2019 – September 2019

Planned award: January 2019

Kontaktní osoba:
Jméno: Giese, Tobias
Telefon: +49 355 2887 2942
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1537228800 18.9.2018 1538697600 5.10.2018
ND pre rotačné výmenníky tepla typ LJUNGSTROJ a GAVO

ID: Slovenské elektrárně / 22445

Předmět a popis VŘ:
ND pre rotačné výmenníky tepla typ LJUNGSTROJ a GAVO

Kontaktní osoba:
Jméno: Dana Dančejová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1537228800 18.9.2018 1538092800 28.9.2018
VN samostatne izolované vodiče pre vonkajšie vedenia

ID: Stredoslovenská distribučná / 22448

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa VN samostatne izolovaných vodičov pre vonkajšie vedenia.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=939df572c857cf09dcdefd61777dce7d&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Martina Kocurová
Telefon: + 421 41 519 3131
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1537228800 18.9.2018 1539734400 17.10.2018
Zmena – Kontinuálne dodávky drevnej energetickej štiepky pre elektráreň Vojany v období od 1.10.2018 do 31.3.2019 v predpokladanom maximálnom objeme 60 000 ton

ID: Slovenské elektrárně / 22450

Předmět a popis VŘ:
Kontinuálne dodávky drevnej energetickej štiepky pre elektráreň Vojany v období od 1.10.2018 do 31.3.2019 v predpokladanom maximálnom objeme 60 000 ton

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Zacharová
Telefon:
E-mail: You have not entered an email address for this shortcode.

Odkaz na výběrové řízení

1537228800 18.9.2018 1537747200 24.9.2018
Vonkajšia inšpekcia plynovodných potrubí na úseku od štátnej cesty Hokovce – Horné Semerovce po štátnu cestu Trstín – Bíňovce

ID: Eustream / 22453

Předmět a popis VŘ:
Vonkajšia inšpekcia v úseku od štátnej cesty Hokovce – Horné Semerovce po štátnu cestu Trstín – Bíňovce.

Kontaktní osoba:
Jméno: Lenka Gažová
Telefon: +421 (2) 6250 7147
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1537401600 20.9.2018 1538352000 1.10.2018
Prúdové svorky PPN

ID: Stredoslovenská distribučná / 22457

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na prúdové svorky PPN, ktoré sa používajú na spájanie a rozpájanie izolovanými tyčami s háčikom metódou PPN na vzdialenosť.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=ea0cfaaddcbc48b71b1c8774b46f4a98&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 41 519 2209
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1537401600 20.9.2018 1540425600 25.10.2018
Konzola pre vonkajšie izolované VN vedenie

ID: Stredoslovenská distribučná / 22459

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na Konzoly pre vonkajšie izolované vedenia ,ktoré sa používajú pre inštaláciu samostatných izolovaných vodičov vybavených pracovnou izoláciou na vonkajších VN vedeniach.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=c1f7f45675b0930ce50466f2200dfff7&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 41 519 2209
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1537401600 20.9.2018 1540425600 25.10.2018
Realizace stavby HK-HV a PS B005 – Adm. objekt Horova

ID: Elektrárny Opatovice / 22462

Předmět a popis VŘ:
Jedná se o dodávku a montáž nového horkovodní přípojky z předizolovaného potrubí Uponor Infra Fintherm a výstavbu nové předávací stanice tepla B005 dle projektové dokumentace .

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Beznosková
Telefon: +420724010478
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1537488000 21.9.2018 1538611200 4.10.2018