Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

V případě zájmu o automatické zasílání notifikací o nových tendrech se prosím registrujte zde: RSS Kanál

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Datum podání nabídek
Modernizace řízení stabilního dieselagregátu

ID: Plzeňská teplárenská / 23198

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je dodání, montáž a uvedení do provozu modernizovaného rozvaděče automatiky řízení včetně regulace napětí.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 378 133 105
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1550448000 18.2.2019 1554422400 5.4.2019
Replacement of heat exchanger packages on the air-preheater of power Plant Lippendorf Unit R of Lausitz Energie Kraftwerke AG

ID: LEAG / 23212

Předmět a popis VŘ:
Replacement of heat exchanger packages on the air-preheater in the power plant Lippendorf Unit R

Planned realization: quarter 2/ 2020
Awarding planned: 08/2019

Kontaktní osoba:
Jméno: Wüsten, Caroline
Telefon: +49 355 2887 2326
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1550707200 21.2.2019 1553817600 29.3.2019
Provision of General Mechanical Services for PSSR Outage at Langage Power Station

ID: EP Langage / 23220

Předmět a popis VŘ:
To provide Mechanical Services to help deliver the statutory outage Inspection under PSSR regulations currently planned for July 2019, with a turnkey approach for the provision of Scaffolding and Lagging.

Kontaktní osoby:
Jméno: Kim Worthington
Telefon: 0044 1752756142
E-mail:

Jméno: Chris Quirk
Telefon: 0044 1752756071
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1550707200 21.2.2019 1553817600 29.3.2019
Pce HV F, rek. mezi TB 5239-5350

ID: Elektrárny Opatovice / 23231

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění této zakázky s názvem „Pce HV F, rek. mezi TB 5239-5350“ je rekonstrukce stávajícího horkovodu 2x DN 200 z předizolovaného potrubí za horkovod z předizolovaného potrubí v dimenzi 2x DN 150 ve stávající trase v celkové délce trasy cca 85 m v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Beznosková
Telefon: +420724010478
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1551052800 25.2.2019 1553817600 29.3.2019
Systém pre obsluhu zákazníkov (SOZ)

ID: Stredoslovenská Energetika / 23250

Předmět a popis VŘ:
Predmetom obstarávania je výber dodávateľa pre návrh riešenia, dodávku, implementáciu a následnú podporu Systému pre obsluhu zákazníkov.
Bližšie informácie o výberovom konaní sa nachádzajú na stránke:
https://www.sse.sk/informacie-pre-dodavatelov/vyberove-konania?page_id=280

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Andrej Macko
Telefon: +421 915 728 573
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1551398400 1.3.2019 1553817600 29.3.2019
Nové webové stránky společnosti Pražská teplárenská a.s.

ID: Pražská teplárenská / 23264

Předmět a popis VŘ:
Vytvoření nových webových stránek a zajištění doplňkových služeb včetně technické podpory. Nový web má fungovat jako zdroj přehledně členěných a srozumitelných informací, který vyhovuje všem současným technickým i bezpečnostním nárokům a nabízí snadnou obsluhu jak z hlediska uživatele, tak administrátora/editora.

Kontaktní osoba:
Jméno: Iveta Barešová
Telefon: ibaresova@ptas.cz
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1551744000 5.3.2019 1555372800 16.4.2019
Oprava severní fasády zauhlování + přesklení oken (pohled z Domažlické ul.)

ID: Plzeňská teplárenská / 23349

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je oprava severní fasády zauhlování ELÚ III včetně přesklení oken a nátěru kovových konstrukcí.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 378 133 105
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1551830400 6.3.2019 1553644800 27.3.2019
Oprava východní fasády zauhlování (navázání na severní fasádu)

ID: Plzeňská teplárenská / 23351

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je oprava východní fasády zauhlování ELÚ III včetně opravy poškozených oken a nátěru kovových konstrukcí.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 378 133 105
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1551830400 6.3.2019 1553644800 27.3.2019
Modernizace kancelářské budovy ELÚ III – zateplení meziokenních prostor

ID: Plzeňská teplárenská / 23353

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je odstranění stávajících nestabilních skleněných výplní meziokenních prostor fasády kancelářské budovy ELÚ III v rozsahu 1. až 4. patro východní stěny (20 ks) a 1. a 2. patro jižní stěny (2 ks) a dodávka a montáž nových tepelně-izolačních fasádních prvků na místo původních skleněných výplní meziokenních prostor.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 378 133 105
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1551830400 6.3.2019 1553558400 26.3.2019
Ukládání stavebních materiálů na deponie (rámcová smlouva)

ID: Termonta Praha / 23359

Předmět a popis VŘ:
Dovolujeme si Vás informovat o vypsání výběrového řízení „Ukládání stavebních materiálů na deponie (rámcová smlouva)“.
Termín pro podání vstupních nabídek je nejpozději do 26. 3. 2019, 12:00 hod.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, kterou je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele.

Kontaktní osoba:
Jméno: Petr Zahrádka
Telefon: +420739347190
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1551830400 6.3.2019 1553558400 26.3.2019
Papírna – napojení na EOP

ID: Elektrárny Opatovice / 23386

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění zakázky s názvem „Papírna – napojení na EOP“ je dodání, namontování a uvedení do provozu přípojky páry, zpětné páry, kondenzátu a vysokého napětí (VN) ze zdroje EOP do objektu papírny ROLLPAP dle realizační projektové dokumentace.
Investor RollPap podepsal se společností EOP smlouvy na dodávky energií a služeb pro napojení na energie ze spol. EOP. Na straně EOP je povinnost napojit papírnu na dodávky energie z EOP.
• Dodávky tepla
 přívodní parovod do ROLL PAP - bude napojen v první, druhé a třetí sekci VT parovodu
 vratné potrubí páry z ROLL PAP bude napojeno do horní sběrny 5-14 do první a třetí sekce
 vratné potrubí kondenzátu z ROLL PAP bude napojeno do sběrných nádrží kondenzátů bloků 2,3 a 4
• Dodávky elektrické energie
 pro I. Etapu bude papírna napojena z rozvodny nového odsíření (napojení bude bez zálohy)
 Dodávky elektrické energie budou z rozvodny 6R6-16A. Kabelové trasy budou vedeny po stávajícím (kabelové lávky se doplní dle potřeby) a novém potrubním mostu. Napájená z rozvodny R6-16A je pouze provizorní řešení. Rozvodna R6-16A
 Kabel bude navržen v provedení 35 kV tak, aby bylo možné použít i pro II. ETAPU spol. ROllPAP
• Mostní konstrukce
 Posouzení stávajícího potrubního mostu a jeho zesílení/úprava
 Výstavba nového potrubního mostu až do objektu ROLLPAP

Pro více informací se prosím obracejte na níže uvedenou kontaktní osobu.

Kontaktní osoba:
Jméno: Martin Hloušek
Telefon: +420725571497
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1552262400 11.3.2019 1555027200 12.4.2019
Revision steam turbine

ID: MIBRAG / 23395

Předmět a popis VŘ:
Revision steam turbine Deuben power plant

Kontaktní osoba:
Jméno: Voigt, Kay
Telefon: +49 034424 81700
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1552348800 12.3.2019 1553817600 29.3.2019
Demi – modernizace nádrže na regenerant

ID: Plzeňská teplárenská / 23406

Předmět a popis VŘ:
Předmětem a cílem modernizace dožité ocelové nádrže na odpadní regenerant je dodání, montáž a uvedení do provozu nové, technologicky a provozně vhodné dvouplášťové nádrže v provedení s možností pro uskladnění 10% roztoků NaOH i HCl.
Dílo bude zhotovitelem realizováno formou dodávky "na klíč" a zahrnuje kompletní dokumentaci, dodávku, montáž, revize, zkoušky, uvedení do provozu a zkušební provoz.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420731626929
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1552348800 12.3.2019 1554163200 2.4.2019
Praha v barvách – úprava fasád 6 VS formou graffiti nebo jinou výtvarnou technikou

ID: Pražská teplárenská / 23414

Předmět a popis VŘ:

Kontaktní osoba:
Jméno: Iveta Barešová
Telefon: +420266752740
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1552348800 12.3.2019 1553817600 29.3.2019
Partial replacement of the evaporator heating surfaces in the Power Plant Lippendorf

ID: LEAG / 23416

Předmět a popis VŘ:
- Partial replacement (300 m²) of the of the evaporator heating surfaces of Unit R, optional Unit S

- Partial replacement of the of the cold-end sections Ü4; ZÜ2; ZÜ1 of Unit R, optional Unit S

Planned realization: Unit R 2nd Quarter 2020, Option Unit S 3th quarter 2021
Awarding planned: 10/2019

Kontaktní osoba:
Jméno: Wüsten, Caroline
Telefon: +49 355 2887 2326
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1552435200 13.3.2019 1555027200 12.4.2019
Výměna dopravníkového pásu 6A na zauhlování v EOP

ID: Elektrárny Opatovice / 23426

Předmět a popis VŘ:
Předmětem VŘ je výměna gumového dopravníkového pasu č. 6A,o šíři 1 400 mm a délce 285 m na středisku zauhlování v EOP. Sklon pasu je 18°.
Součástí díla je zejména: povolení stěračů a předstěračů, demontáž a výměna pásu, natažení nového pásu, 3 x spojení za studena, napnutí a seřízení pásu, seřízení stěračů a předstěračů. Spoje pásu budou provedeny v celé šíři najednou. Dopravní pás DODÁ OBJEDNATEL a to ve třech baleních po 100 m a není předmětem nabídky. Starý opotřebovaný dopravníkový pás bude rozřezat na cca. 10 m smotané pruhy.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1552521600 14.3.2019 1553817600 29.3.2019
Oprava a servis kompresorov a sušičov Atlas Copco a ich príslušenstva na závode Elektrárne Nováky

ID: Slovenské elektrárně / 23439

Předmět a popis VŘ:
Oprava a servis kompresorov a sušičov Atlas Copco a ich príslušenstva na závode Elektrárne Nováky

Kontaktní osoba:
Jméno: Tatiana Tillingerová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1553040000 20.3.2019 1553558400 26.3.2019
Odborné skúšky a Odborné prehliadky vyhradených technických zariadení elektrických v ENO

ID: Slovenské elektrárně / 23441

Předmět a popis VŘ:
Odborné skúšky a Odborné prehliadky vyhradených technických zariadení elektrických v ENO

Kontaktní osoba:
Jméno: Iveta Bodnárová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1553126400 21.3.2019 1553817600 29.3.2019
Kotel ZEVO – oprava vyzdívek

ID: Plzeňská teplárenská / 23446

Předmět a popis VŘ:
Jedná se o revizi a opravu tepelných vyzdívek na kotli ZEVO v době letní odstávky 2019. Protiplnění zadavatele je dodávka SiC obkladu a materiálu pro jeho montáž.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Mušková
Telefon: +420 731 591 669
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1553126400 21.3.2019 1554854400 10.4.2019
Prečerpávanie zemného plynu mobilným kompresorom

ID: Eustream / 23448

Předmět a popis VŘ:
Výpomoc pri prečerpávaní zemného plynu mobilnými kompresormi externých dodávateľov. Prečerpávanie zemného plynu sa bude vykonávať za prevádzky technologických zariadení na trasových uzáveroch a kompresorových staniciach samostatne, resp. súbežne s kompresormi obstarávateľa na čerpanie zvyškového zemného plynu, ktorý bude spolupracovať v procese prečerpávania zemného plynu z jednej línie do druhej v paralelnom zapojení, alebo v sériovom zapojení s mobilným kompresorom obstarávateľa. Mobilný kompresor, nainštalovaný medzi prečerpávaný úsek potrubia, musí byť schopný dodávať zemný plyn, do výtlaku až 7 MPa, pri teplote do 40ºC, s výkonom v rozsahu 20 000 až 2 500 Nm3/hod.

Kontaktní osoba:
Jméno: Ján Repa
Telefon: +421 2 6250 7167
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1553126400 21.3.2019 1553817600 29.3.2019
Tlačové zariadenia

ID: Eustream / 23452

Předmět a popis VŘ:
Predmetom obstarávania sú nové, nepoužité a nerepasované tlačové zariadenia, čítačky kariet, originálny servisný materiál a opcia na dodávku originálneho spotrebného materiálu.

Kontaktní osoba:
Jméno: Michal Ladányi
Telefon: +421 (2) 6250 7164
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1553472000 25.3.2019 1554422400 5.4.2019