Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

V případě zájmu o automatické zasílání notifikací o nových tendrech se prosím registrujte zde: RSS Kanál

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Offers submission deadline
Pripojovacia sada a NN ističe (retrofity)

ID: Stredoslovenská distribučná / 24564

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na Pripájacie sady a NN ističe (retrofity). Pripojovacie sady a NN ističe sú určené pre montáž do NN rozvádzačov murovaných a vonkajších transformačných staníc na výmenu starého ističa s príslušenstvom za nový istič s príslušenstvom. Ističe s vymeniteľnými elektronickými spúšťami sa používajú na istenie transformátorov pred preťažením a skratom.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=6b5a77d4db298c8f7b8573853581a4ad&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Pavol Babík
Telefon: +421 41 519 2939
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1572825600 4.11.2019 1587427200 21.4.2020
OOPP: prádlo proti chladu (termoprádlo)

ID: Stredoslovenská distribučná / 25079

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže je nákup ochranných pracovných odevov proti chladu pre zamestnancov vyhlasovateľa.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=5c6f55f423dbea8ffcff69917f486545&jazyk=sk#1

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Juliana Podhorská
Telefon: +421415192455
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1582675200 26.2.2020 1586908800 15.4.2020
Diagnostika a oprava VN,VVN vypínačov a rozvádzačov

ID: Slovenské elektrárně / 25201

Předmět a popis VŘ:
Diagnostika a oprava VN,VVN vypínačov a rozvádzačov

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Košlabová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1584057600 13.3.2020 1585872000 3.4.2020
Inspection of the rotation air preheater and air preheater boxes in Unit B and D in the Lignite fired power plant Jänschwalde

ID: LEAG / 25267

Předmět a popis VŘ:
Planned realization:
Unit B quarter 2/ 2021
Unit D quarter 3/ 2022 (Option)
Awarding planned: 10/2020

Kontaktní osoba:
Jméno: Wüsten, Caroline
Telefon: +49 355 2887 2326
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1584489600 18.3.2020 1588204800 30.4.2020
K6 – Navýšení spoluspalování biomasy

ID: Plzeňská teplárenská / 25289

Předmět a popis VŘ:
1) "external transport and storage of biomass"
Předmětem plnění části zakázky s názvem „Vnější doprava a skladování biomasy“ je instalace vnějších dopravních cest a vnějšího provozního zásobníku pro navýšení spoluspalování biomasy do 80 % energetického podílu v palivu, při jmenovitém výkonu kotle a při zachování jmenovitých parametrů kotle K6 daných pasportem s minimálním dopadem do ekonomie provozu.

2) "internal transports of biomass and adjustment of combustion process of boiler K6"
Předmětem plnění části zakázky s názvem „Vnitřní dopravy biomasy a seřízení spalovacího procesu K6“ je navýšení spoluspalování biomasy do 80 % energetického podílu v palivu, při jmenovitém výkonu kotle a při zachování jmenovitých parametrů kotle K6 daných pasportem s minimálním dopadem do ekonomie provozu.

Kontaktní osoby:
Jméno: Miloslav Kolařík
Telefon: +420 739 540 309
E-mail:

Jméno: Ing. Jitka Navrátilová
Telefon: +420 731 683 418
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1584662400 20.3.2020 1588550400 4.5.2020
Rekonstrukce jižních vrat v revizní věži – obj. č. 82

ID: Elektrárny Opatovice / 25400

Předmět a popis VŘ:
Kompletní výměnu vstupních vrat na jižní straně objektu revizní věže za nová rolovací vrata s elektrickým pohonem. Na vnější líc obvodové stěny revizní věže budou instalována průmyslová spirální vrata zajišťující vjezd o rozměrech minimálně 6,100m x 8,100m (šxv). Vrata budou vybavena bezpečnostními prvky pro zajištění bezpečného otevírání a zavírání vrat dle příslušných technických norem (přehled norem viz níže).
Montážní práce vrat budou součástí dodávky vrat. Pro provedení montáže vrat je vzhledem k velikosti vrat nutné použití manipulační techniky – autojeřáb, montážní plošina, vysokozdvižný vozík.
Termín podání nabídek je do 13.4.2020 do 12:00

V případě Všeho zájmu o toto VŘ kontaktujte níže uvedenou osobu.

Kontaktní osoba:
Jméno: Martin Hloušek
Telefon: +420725571497
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1585180800 26.3.2020 1586736000 13.4.2020
Modifikácia elektrických motorov a čerpadiel agresívnych odpadových vôd

ID: Slovenské elektrárně / 25416

Předmět a popis VŘ:
Modifikácia elektrických motorov a čerpadiel agresívnych odpadových vôd

Kontaktní osoba:
Jméno: Martin Hrnčiar
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1585267200 27.3.2020 1585872000 3.4.2020
Oprava ochozů betonového komínu

ID: Plzeňská teplárenská / 25444

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je oprava obou ochozů včetně zábradlí, výstupového žebříku, upevňovacích prvků výstražného osvětlení a hromosvodové soustavy betonového komínu. Dále posouzení stavu ostatních částí komínu a provedení periodické zákonné revize komínu.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 377 180 161, +420 731 640 974
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1585267200 27.3.2020 1587340800 20.4.2020
Rekonstrukce HV Na Dlouhých – předizolovaný potrubní systém

ID: Plzeňská teplárenská / 25468

Předmět a popis VŘ:
Předmětem této zakázky s názvem „Rekonstrukce HV Na Dlouhých – předizolovaný potrubní systém“ je:
• rekonstrukce cca 200 m dlouhého úseku horkovodního rozvodu provedeného v technologii klasického potrubí 2 x DN 200 v neprůlezném železobetonovém kanále 1300/750 výměnou za potrubí v bezkanálovém předizolovaném systému v druhé izolační třídě. Důvodem rekonstrukce jsou časté poruchy v dotčeném úseku.
Celé dílo bude provedeno v k.ú. Doubravka, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1585526400 30.3.2020 1588550400 4.5.2020
Plzeň – Bory, rezidence Kaplířka – bytový dům Barbora, Božena D.703, 704 – přípojka horkovodu

ID: Plzeňská teplárenská / 25596

Předmět a popis VŘ:
Předmětem a cílem této zakázky s názvem "Plzeň – Bory, rezidence Kaplířka – bytový dům Barbora, Božena D.703, 704 – přípojka horkovodu" je vyhotovení nové horkovodní přípojky, která bude provedena předizolovaným horkovodním potrubím v první izolační třídě.
Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1585699200 1.4.2020 1588723200 6.5.2020
Úprava drenážnych vôd odkaliska – vypracovanie štúdie realizovateľnosti, dokumentácie pre územné konanie a projektu pre vydanie stavebného povolenia

ID: Slovenské elektrárně / 25599

Předmět a popis VŘ:
Úprava drenážnych vôd odkaliska – vypracovanie štúdie realizovateľnosti, dokumentácie pre územné konanie a projektu pre vydanie stavebného povolenia

Kontaktní osoba:
Jméno: Katarína Pažická
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1585785600 2.4.2020 1586217600 7.4.2020