Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

V případě zájmu o automatické zasílání notifikací o nových tendrech se prosím registrujte zde: RSS Kanál

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Offers submission deadline
VN káblové koncovky a spojky zmrštiteľné za studena

ID: Stredoslovenská distribučná / 24536

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa VN káblových koncoviek a spojok zmrštiteľných za studena.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=dcb3ec9ad0632f5845e9fd481a948438&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Mária Tatárová
Telefon: +421 41 519 2420
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1572307200 29.10.2019 1582848000 28.2.2020
Pripojovacia sada a NN ističe (retrofity)

ID: Stredoslovenská distribučná / 24564

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na Pripájacie sady a NN ističe (retrofity). Pripojovacie sady a NN ističe sú určené pre montáž do NN rozvádzačov murovaných a vonkajších transformačných staníc na výmenu starého ističa s príslušenstvom za nový istič s príslušenstvom. Ističe s vymeniteľnými elektronickými spúšťami sa používajú na istenie transformátorov pred preťažením a skratom.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=6b5a77d4db298c8f7b8573853581a4ad&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Pavol Babík
Telefon: +421 41 519 2939
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1572825600 4.11.2019 1587427200 21.4.2020
Provision of General Mechanical Services for 2020 Interim PSSR Inspection

ID: EP Langage / 24835

Předmět a popis VŘ:
Provision of General Mechanical Services

Kontaktní osoba:
Jméno: Kim Worthington
Telefon: 07557616537
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1580256000 29.1.2020 1584662400 20.3.2020
Modernizace drážního zabezpečovacího systému rozmrazovacího tunelu

ID: Plzeňská teplárenská / 24887

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je kompletní výměna silové i řídicí části, kabelových rozvodů a vyhodnocovacích čidel v kolejišti rozmrazovacího tunelu.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 378 133 105
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1580947200 6.2.2020 1582761600 27.2.2020
CR PS D 038 Rekonstrukce technologie PS

ID: Elektrárny Opatovice / 24890

Předmět a popis VŘ:
Rekonstrukce stávající technologie předávací stanice tepla v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby.

Kontaktní osoba:
Jméno: Michaela Jarková
Telefon: +420724303264
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1580947200 6.2.2020 1583712000 9.3.2020
Vyvedení výkonu z rozvodny R110 kV

ID: Elektrárny Opatovice / 24892

Předmět a popis VŘ:
Vyhotovení dvou nových vývodů z rozvodny R 110 kV včetně ochran a zapojení do stávajícího řídícího systému.

Kontaktní osoba:
Jméno: Michaela Jarková
Telefon: +420724303264
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1580947200 6.2.2020 1583107200 2.3.2020
Oprava elektrického výtahu

ID: Elektrárny Opatovice / 24894

Předmět a popis VŘ:
Jedná se o opravu elektrického výtahu č. 1 (číslo jednotky 34824) na středisku kotelna v EOP. U výtahu je jedno ocelové lano popraskané.
Typ výtahu: A2N/2000/0,5, výrobce: OTIS a.s Břeclav, rok výroby 2003, výrobní číslo: C5SH0689, počet stanic 8, celkový zdvih 33 m, jedná se o výtah nákladní + 4 osoby, není součástí budovy

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Beznosková
Telefon: +420724010478
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1580947200 6.2.2020 1582502400 24.2.2020
Výmena diskových polí

ID: Stredoslovenská distribučná / 24941

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na obmenu geograficky dislokovaných diskových polí Hitachi HUS VM, založenou na technológii Fibre Channel v Stredoslovenskej distribučnej, a.s. v zmysle zadania (RfP).
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=22908393e602515706644300d9210308&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Mgr. Peter Mechtl
Telefon: +421 41 519 2679
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1581292800 10.2.2020 1583193600 3.3.2020
Modernizace osobního výtahu v administrativní budově ELÚ III

ID: Plzeňská teplárenská / 24983

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je dodávka a instalace nového osobního výtahu vč. pohonu a veškerého příslušenství do administrativní budovy ELÚ III v Plzeňské teplárenské, a.s., areálu ENERGETIKA. Nový osobní výtah bude instalován na stejné místo jako výtah stávající a bude jeho plnohodnotnou náhradou.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 378 133 105, +420 731 640 974
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1581465600 12.2.2020 1583280000 4.3.2020
Bulldozer incl. Shield

ID: MIBRAG / 24991

Předmět a popis VŘ:
Bulldozer 40t incl. Shield

Kontaktní osoba:
Jméno: Schneider, Andre
Telefon: +49 3442481568
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1581552000 13.2.2020 1582675200 26.2.2020
Mobile crane all-terrain

ID: MIBRAG / 24993

Předmět a popis VŘ:
Mobile crane all-terrain 40-50t

Kontaktní osoba:
Jméno: Schneider, Andre
Telefon: +49 3442481568
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1581552000 13.2.2020 1582675200 26.2.2020
Outsourcing IT služieb

ID: Stredoslovenská distribučná / 25002

Předmět a popis VŘ:
Predmetom súťaže je dodávka služieb OIT v 3 častiach. Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=a35ffaa3acd1033ddbe9b15c04b25495&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Mgr. Peter Mechtl
Telefon: +421 41 519 2679
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1581897600 17.2.2020 1583712000 9.3.2020

ID: EP Langage / 25005

Předmět a popis VŘ:
Provision of NDT services

Kontaktní osoby:
Jméno: Kim Worthington
Telefon: 07557616537
E-mail:

Jméno: Kim Worthington
Telefon: 07557616537
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1581897600 17.2.2020 1584057600 13.3.2020
Čištění a průzkum splaškové kanalizace v teplárně Malešice, Praha 10

ID: Pražská teplárenská / 25008

Předmět a popis VŘ:

Kontaktní osoba:
Jméno: Karel Fuka
Telefon: +420266752732
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1581897600 17.2.2020 1583366400 5.3.2020
Medzibrod – preizolácia vedenia č. 7636, 7637 a 7638 – realizácia

ID: Stredoslovenská distribučná / 25012

Předmět a popis VŘ:
Výberové konanie je vyhlásené len pre prekvalifikovaných dodávateľov. Podmienky prekvalifikácie sú zverejnené na stránke:
https://www.ssd.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/prekvalifikacne-systemy?page_id=4337

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Katarína Bačinská
Telefon: +421 41 519 2178
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1581984000 18.2.2020 1582675200 26.2.2020
R. Sobota – preizolácia vedenia č. 7903, 7904, 7905, 7906 – realizácia

ID: Stredoslovenská distribučná / 25014

Předmět a popis VŘ:
Výberové konanie je vyhlásené len pre prekvalifikovaných dodávateľov. Podmienky prekvalifikácie sú zverejnené na stránke:
https://www.ssd.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/prekvalifikacne-systemy?page_id=4337

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Katarína Bačinská
Telefon: +421 41 519 2178
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1581984000 18.2.2020 1582675200 26.2.2020
Horkovodní přípojka pro sportovní areál Prokopávka

ID: Plzeňská teplárenská / 25023

Předmět a popis VŘ:
Předmětem a cílem zakázky s názvem "Horkovodní přípojka pro sportovní areál Prokopávka" je vyhotovení nové horkovodní přípojky pro sportovní areál Prokopávka, který bude proveden novým předizolovaným horkovodním potrubím v druhé izolační třídě. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420377180160, +420731626929
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1582070400 19.2.2020 1584921600 23.3.2020
IPR EBO10399 – Prechodové skrine pre SHNČ a TJ

ID: Slovenské elektrárně / 25030

Předmět a popis VŘ:
IPR EBO10399 - Prechodové skrine pre SHNČ a TJ

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Košlabová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1582156800 20.2.2020 1582416000 23.2.2020
Výmena SAN infraštruktúry

ID: Stredoslovenská distribučná / 25032

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na obmenu sieťovej SAN infraštruktúry, založenej na technológii Fibre Channel, za účelom jej výkonového navýšenia tak, aby SAN infraštruktúra zodpovedala plánovaným obmenám diskových polí a páskových knižníc v Stredoslovenskej distribučnej, a.s. v zmysle zadania (RfP).
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=7b603e9ebe32328bfb0b897f3de5a956&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Mgr. Peter Mechtl
Telefon: +421 41 519 2679
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1582156800 20.2.2020 1584316800 16.3.2020
IPR EMO66700 Výmena terminálov pre 1. a 2. blok EMO

ID: Slovenské elektrárně / 25034

Předmět a popis VŘ:
IPR EMO66700 Výmena terminálov pre 1. a 2. blok EMO

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Košlabová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1582243200 21.2.2020 1582848000 28.2.2020