Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

V případě zájmu o automatické zasílání notifikací o nových tendrech se prosím registrujte zde: RSS Kanál

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Offers submission deadline
Pripojovacia sada a NN ističe (retrofity)

ID: Stredoslovenská distribučná / 24564

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na Pripájacie sady a NN ističe (retrofity). Pripojovacie sady a NN ističe sú určené pre montáž do NN rozvádzačov murovaných a vonkajších transformačných staníc na výmenu starého ističa s príslušenstvom za nový istič s príslušenstvom. Ističe s vymeniteľnými elektronickými spúšťami sa používajú na istenie transformátorov pred preťažením a skratom.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=6b5a77d4db298c8f7b8573853581a4ad&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Pavol Babík
Telefon: +421 41 519 2939
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1572825600 4.11.2019 1596153600 31.7.2020
VVN konštrukcie oceľových stožiarov

ID: Stredoslovenská distribučná / 25941

Předmět a popis VŘ:
Súťaž je rozdelená na Alternatívy:
Alternatíva A:VVN konštrukcie oceľových stožiarov bez DD
Alternatíva B:VVN konštrukcie oceľových stožiarov vrátane dielenskej a montážnej dokumentácie ( v 3 sadách - v papierovej forme 3X a CD 1x).

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=a0c469a13639861fb21482e9cf599d2e&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1590364800 25.5.2020 1594166400 8.7.2020
VN poistky IEC

ID: Stredoslovenská distribučná / 25946

Předmět a popis VŘ:
Poistky VN vyrobené v zhode s IEC 282-1 používané v rozvodoch 22 kV. Musia byť vybavené spúšťou uvoľňujúcou energiu pre vybavenie prístrojov. Používajú sa pre istenie distribučných transformátorov VN / NN a vedení VN, určené pre vnútornú aj vonkajšiu montáž.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=a53cda27621670416530c9e3d368b3a0&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Pavol Babík
Telefon: +421 907 838 020
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1590451200 26.5.2020 1594166400 8.7.2020
NN nožové poistky

ID: Stredoslovenská distribučná / 25979

Předmět a popis VŘ:
NN nožové poistky sa používajú pre istenie vedenia, káblov a ostatných elektrických zariadení pred preťažením a skratom. Sú určené pre istenie v distribučných sieťach 230 / 400 V.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=dc4fa1cef7d9070737119b3f9239d43b&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Pavol Babík
Telefon: +421 907 838 020
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1590969600 1.6.2020 1594598400 13.7.2020
OOPP – montérkové odevy

ID: Stredoslovenská distribučná / 26036

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže je nákup ochranných pracovných odevov pre zamestnancov vyhlasovateľa.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=91bea11d4da2845a6b4ab4e65b5dc741&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Juliana Podhorská
Telefon: +421 907 703 357
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1591574400 8.6.2020 1594857600 16.7.2020
Motorgenerátory

ID: Stredoslovenská distribučná / 26089

Předmět a popis VŘ:
Motorgenerátory budú použité pre zaistenie bezpečného havarijného napájania Dátového centra 2 a Záložného dispečingu na riadenie DS v Tr Varín a záložného napájania Tr Sučany.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=2750336fc03dbacd3ccd23fcbe95b19b&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Pavol Babík
Telefon: +421 907 838 020
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1592438400 18.6.2020 1595203200 20.7.2020
rekonstrukce dopravy popílku

ID: Elektrárny Opatovice / 26113

Předmět a popis VŘ:
Předmětem díla je rekonstrukce částí technologického zařízení suché dopravy popílku (dále SUCHOP) na míchací centrum (MC).

Kontaktní osoba:
Jméno: Martina Horáčková
Telefon: 739481134
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1593043200 25.6.2020 1594512000 12.7.2020
Zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technologických/potrubných zariadení prepravnej siete eustream, a.s.

ID: Eustream / 26128

Předmět a popis VŘ:
Predmetom obstarávania sú zemné práce podľa potrieb vyhlasovateľa, vrátane prác pri uvedení dotknutého územia do pôvodného stavu, v zmysle platnej legislatívy na území SR a podľa odsúhlasených technologických postupov a pokynov vyhlasovateľa.

Kontaktní osoba:
Jméno: Ján Jozefek
Telefon: +421 2 6250 7163
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1593561600 1.7.2020 1594339200 10.7.2020
B19021_Modifikácia systému riadenie IPV PG

ID: Slovenské elektrárně / 26130

Předmět a popis VŘ:
B19021_Modifikácia systému riadenie IPV PG

Kontaktní osoba:
Jméno: Patrik Zvolenský
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1593648000 2.7.2020 1594598400 13.7.2020
Špeciálne čistenie vnútorných povrchov technologických zariadení I.O. v SE-EMO

ID: Slovenské elektrárně / 26132

Předmět a popis VŘ:
Špeciálne čistenie vnútorných povrchov technologických zariadení I.O. v SE-EMO

Kontaktní osoba:
Jméno: Anikó Mojžišová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1593648000 2.7.2020 1594166400 8.7.2020
Oprava liatych podláh v technologických objektoch SE- EBO

ID: Slovenské elektrárně / 26134

Předmět a popis VŘ:
Oprava liatych podláh v technologických objektoch SE- EBO

Kontaktní osoba:
Jméno: Anikó Mojžišová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1593648000 2.7.2020 1594252800 9.7.2020
Oprava technologických potrubných rozvodov v PK23, PK24, PK25, PK27 a PK37 v EBO V2

ID: Slovenské elektrárně / 26138

Předmět a popis VŘ:
Oprava technologických potrubných rozvodov v PK23, PK24, PK25, PK27 a PK37 v EBO V2

Kontaktní osoba:
Jméno: František Hujavý
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1593734400 3.7.2020 1594857600 16.7.2020
Oprava mlynských okruhov pre SE_ENO

ID: Slovenské elektrárně / 26143

Předmět a popis VŘ:
Oprava mlynských okruhov pre SE_ENO

Kontaktní osoba:
Jméno: Patrik Zvolenský
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1593993600 6.7.2020 1594857600 16.7.2020