Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

V případě zájmu o automatické zasílání notifikací o nových tendrech se prosím registrujte zde: RSS Kanál

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Datum podání nabídek
OOPP – Prostriedky osobného zabezpečenia ochrany osôb proti pádu z výšky

ID: Stredoslovenská distribučná / 23947

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa prostriedkov osobného zabezpečenia proti pádu z výšky (POZ).
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=1dee0ed7dc6457c40716bb616cab01ce&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Juliana Podhorská
Telefon: +421 41 519 2455
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1560729600 17.6.2019 1563753600 22.7.2019
Zakrytí záchytných jímek 17 ks. transformátorů

ID: Elektrárny Opatovice / 23964

Předmět a popis VŘ:
Předmět:
• Zakrytí 17 ks záchytných transformátorových jímek v rozvodně R110kV.
Požadavky na provedení (dle vzoru na transformátoru T103):
• - Demontáž částečného zakrytí jímek včetně likvidace – doklad o ekologické likvidaci.
• - Nosné konstrukce a rošty v pozinkovaném provedení, upevňovací materiál v nerezovém provedení s ukotvením do betonu pomocí chemických kotev.
• - Nosnost min. 250 kg na 1m2.
• - Rošty umístit v jedné rovině s vrchním krajem záchytné jímky
• - Nosná konstrukce musí být umístěna tak, že nebude bránit zvednutí transformátorů na pozici pomocí patkových zvedáků.
• - Rošty musí být jednoduše demontovatelné pomoc klíče nebo nástroje.
• - Každá z jímek musí být provedena "na míru" rozměry se mohou lišit, celková plocha jímek je cca 550 m2.
• - Konstrukce a rošty budou vzájemně vodivě spojeny a spojeny s uzemňovací soustavou v souladu s požadavky příslušných ČSN.
Termín:
• - realizace 9-10/2019
Ostatní:
• - práce pod dozorem v blízkosti el. zařízení pod napětím VVN.

Kontaktní osoba:
Jméno: Martin Hloušek
Telefon: +420725571497
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1561075200 21.6.2019 1563321600 17.7.2019
Výměna přehříváku páry PP II kotle K2 v EOP

ID: Elektrárny Opatovice / 23983

Předmět a popis VŘ:
Předmětem ZAKÁZKY je DÍLO spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s Výměnou přehříváku páry PP II kotle K2 v EOP. DÍLO bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.

Podrobnosti o VŘ naleznete na našem profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/EOP

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1561420800 25.6.2019 1563926400 24.7.2019
Kotevné a nosné svorky pre NN izolované vzdušné vedenia NFA2X

ID: Stredoslovenská distribučná / 23995

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa materiálu kotevné a nosné svorky pre NN izolované vzdušné káble, typ NFA2X, v zmysle Technického štandardu.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=69ff89712eb22eab650d2988df912037&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Mária Tatárová
Telefon: + 421 41 519 2420
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1561507200 26.6.2019 1566518400 23.8.2019
Rámcová smlouva na údržbu a opravu komunikací v areálu EOP

ID: Elektrárny Opatovice / 24009

Předmět a popis VŘ:
Předmětem VŘ je uzavření Rámcové smlouvy na údržbu a opravu komunikací v areálu EOP.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1562198400 4.7.2019 1564099200 26.7.2019
SÚ Brezno – vybudovanie garáží a spevnených plôch

ID: Stredoslovenská distribučná / 24020

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na vybudovanie novej garáže (trojgaráž) a spevnenej plochy pre materiál a techniku.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=36f15fc1bed314594fd76fbf2a9e79f6&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Michal Kazáni
Telefon: +421 41 519 2544
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1562544000 8.7.2019 1563753600 22.7.2019
Rekonštrukcia strechy AB SMČ Žilina

ID: Stredoslovenská distribučná / 24022

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na rekonštrukciu strechy - pozostáva zo zateplenia strechy max. hr. 150 mm, izolačnej fólie Fatrafol 810 hr. 1,5 mm a ostatných vrstiev vyplývajúcich podľa noriem.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=f164193b457e99e45b01353a775b9909&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Michal Kazáni
Telefon: +421 41 519 2544
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1562544000 8.7.2019 1563753600 22.7.2019
Dodávka atypického potrubního uložení na akci Oprava uložení DN500 Bohdalec

ID: Termonta Praha / 24028

Předmět a popis VŘ:
Dovolujeme si Vás informovat o vypsání výběrového řízení „Dodávka atypického potrubního uložení na akci Oprava uložení DN500 Bohdalec“, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 18. 7. 2019 v 10:00. Termín pro podání přihlášek a vstupních nabídek je nejpozději do 17. 7. 2019, 12:00 hod.
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, kterou je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele.


Kontaktní osoba:
Jméno: Petr Zahrádka
Telefon: +420739347190
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1562716800 10.7.2019 1563321600 17.7.2019
VVN vonkajšie trojpólové vypínače 110 kV

ID: Stredoslovenská distribučná / 24041

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodanie VVN vonkajších trojpólových vypínačov.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=0a8acfa7904dff3a266bb62abf8d89a6&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Miroslav Sabela
Telefon: + 421 41 519 3335
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1562803200 11.7.2019 1563494400 19.7.2019
VVN odpojovače 110 kV

ID: Stredoslovenská distribučná / 24043

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodanie VVN odpojovačov 110 kV.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=fbf65cdb37b4434019aa5752468bbc92&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Miroslav Sabela
Telefon: + 421 41 519 3335
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1562803200 11.7.2019 1563494400 19.7.2019
Výměna litinových rozváděčů

ID: United Energy / 24047

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je výměna litinových rozvaděčů v teplárně Komořany v sídle zadavatele, dle technického zadání Příloha č. 1 až 5 Pozvánky.

Kontaktní osoba:
Jméno:
Telefon:
E-mail: You have not entered an email address for this shortcode.

Odkaz na výběrové řízení

1563148800 15.7.2019 1564099200 26.7.2019
Ozonizace

ID: Plzeňská teplárenská / 24052

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je dodávka a montáž technologie ozonizace pro úpravu pitné vody v Plzeňské teplárenské, a.s., areálu Teplárna.

Kontaktní osoby:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 377 180 161, +420 731 640 974
E-mail:

Jméno: Mgr. Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1563235200 16.7.2019 1565568000 12.8.2019
Letecké práce pomocou vrtuľníka

ID: Stredoslovenská distribučná / 24054

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa leteckých prác vrtuľníkom na území Žilinského, Banskobystrického a časti Trenčianskeho kraja (okresy Prievidza, Považská Bystrica, Púchov, Ilava).
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=e86a6db7559946b425adc12b1dbd017d&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Katarína Bačinská
Telefon: +421 41 519 2178
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1563235200 16.7.2019 1565136000 7.8.2019
NN káble jednožilové

ID: Stredoslovenská distribučná / 24057

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa NN káblov jednožilových.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=f89edd56438b86bdde91a436aff62fed&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Martina Kocurová
Telefon: +421 41 5193131
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1563235200 16.7.2019 1566345600 21.8.2019
IPR EBO10018 Zabezpečenie monitoringu radiačných dávok

ID: Slovenské elektrárně / 24061

Předmět a popis VŘ:
IPR EBO10018 Zabezpečenie monitoringu radiačných dávok

Kontaktní osoba:
Jméno: Soňa Puchelová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1563235200 16.7.2019 1563840000 23.7.2019