Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; EP Langage; EP South Humber Bank; Gazel Energie.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Offers submission deadline
Realizace stavby CR – střed města III. etapa

ID: Elektrárny Opatovice / 31647

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění této zakázky je akce, při které bude provedena celková rekonstrukce technologie PS C001. Akce bude realizována v Chrudimi, ulice Na Rozhledně u čp. 862. Akce bude provedena dle realizační projektové dokumentace.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Beznosková
Telefon: +420724010478
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1705881600 22.1.2024 1709164800 29.2.2024
Dodávka jednofázových tranformátorov pre PVE Čierny Váh

ID: Slovenské elektrárně / 31723

Předmět a popis VŘ:
Dodávka jednofázových tranformátorov pre PVE Čierny Váh

Kontaktní osoba:
Jméno: Jana Polačková
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1706486400 29.1.2024 1708992000 27.2.2024
OVS – Výmena zálohovacieho diskového poľa pre backup

ID: Stredoslovenská distribučná / 31736

Předmět a popis VŘ:
Predmetom obstarávania je obmena dvojice diskových polí HITACHI G400 za diskové polia s efektívnou kapacitou 3PTB (na jednu lokalitu) s FC a Ethernet konektivitou a funkcionalitou pre synchrónnu replikáciu dát medzi lokalitami DC1 a DC2 na celú kapacitu polí.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=7907c5df10e4c7b54e54d20899220dd6&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Mgr. Peter Mechtl
Telefon: +421 918 947 828
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1706572800 30.1.2024 1708992000 27.2.2024
Výkon kontroly teplovýmenných rúrok PG3 a PG35 vírivými prúdmi počas generálnych odstávok blokov v závode Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice

ID: Slovenské elektrárně / 31836

Předmět a popis VŘ:
Výkon kontroly teplovýmenných rúrok PG3 a PG35 vírivými prúdmi počas generálnych odstávok blokov v závode Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice

Kontaktní osoba:
Jméno: Zuzana Schmidtová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1707782400 13.2.2024 1709164800 29.2.2024
Výpomocné žeriavnické práce v závodoch SE EBO a SE EMO

ID: Slovenské elektrárně / 31842

Předmět a popis VŘ:
Čierna – biela technika

Kontaktní osoba:
Jméno: František Hujavý
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1707955200 15.2.2024 1711324800 25.3.2024
Horkovodní přípojka pro BD Na Roudné – „Madruzzo“, Plzeň

ID: Plzeňská teplárenská / 31868

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění zakázky je provedení nového horkovodního řadu a přípojky pro připojení novostavby bytového domu – Madruzzo v ulici Na Roudné, Plzeň, přičemž nový horkovodní rozvod bude napojen jako pokračování stávajícího horkovodního řadu provedeného technologií předizolovaného potrubí v dimenzi DN 80/160. Celková délka nově navrhované tepelné sítě je cca 120,5 m (páteřní vedení DN 80/180) a cca 10,8 m (přípojka DN 40/125 pro bytový dům).

Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň, ulice Na Roudné, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených Zadávacími podmínkami.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160 ; +420 731 626 929
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1708387200 20.2.2024 1710288000 13.3.2024
Beschaffung Mobile Technik: Lader und Planierraupe (810)

ID: MIBRAG / 31871

Předmět a popis VŘ:
Procurement of:

1 piece bulldozer 23 to. with shild and rear ripper
4 pieces loader 12-13 to.

Kontaktní osoba:
Jméno: Herr Naumann
Telefon: +49 034424-81568
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1708473600 21.2.2024 1709856000 8.3.2024
Beschaffung Tankwagen, Abrollcontainerfahrzeug, LKW-Anhänger für Abrollcontainer (811)

ID: MIBRAG / 31873

Předmět a popis VŘ:
Procurement of:

1 piece truck tanker,
1 piece roll-off container truck,
1 piece trailer for roll-off container

Kontaktní osoba:
Jméno: Herr Naumann
Telefon: +49 034424-81568
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1708473600 21.2.2024 1709856000 8.3.2024
Errichtung Umspannwerk Deuben (806)

ID: MIBRAG / 31877

Předmět a popis VŘ:
Delivery and installation of a transformer station

Kontaktní osoba:
Jméno: Chris Arnold
Telefon: +49 34424-81585
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1708473600 21.2.2024 1711065600 22.3.2024
Oprava fasády VS 2B Skupova 4

ID: Plzeňská teplárenská / 31883

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je obnova fasády a stavebních prvků v obvodovém plášti budovy výměníkové stanice VS 2B v ulici Skupova 4 na sídlišti Plzeň – Bory.

Zakázka bude nabízena formou dodávky na klíč a bude nabízena podle norem ČSN, ČSN EN, platných českých zákonů a předpisů, které jsou platné v době provádění zakázky.

Kontaktní osoba:
Jméno: Pavel Bláha
Telefon: +420 739 348 627
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1708560000 22.2.2024 1709769600 7.3.2024
Detektory GM Zásoba

ID: Slovenské elektrárně / 31899

Předmět a popis VŘ:
Detektory GM Zásoba

Kontaktní osoba:
Jméno: Róbert Štefina
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1708560000 22.2.2024 1709856000 8.3.2024
Batériové úložisko Mikšová – Dodávka transformátora 10MVA

ID: Slovenské elektrárně / 31901

Předmět a popis VŘ:
Batériové úložisko Mikšová - Dodávka transformátora 10MVA

Kontaktní osoba:
Jméno: Roman Riedl
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1708560000 22.2.2024 1711324800 25.3.2024
Motorová nafta (Letná/Zimná) v zmysle STN EN 590+A1:2018/Z1

ID: Slovenské elektrárně / 31909

Předmět a popis VŘ:
Motorová nafta (Letná/Zimná) v zmysle STN EN 590+A1:2018/Z1

Kontaktní osoba:
Jméno: Jana Bučányová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1708646400 23.2.2024 1708992000 27.2.2024
Batérie a Akumulátory

ID: Slovenské elektrárně / 31911

Předmět a popis VŘ:
Batérie a Akumulátory

Kontaktní osoba:
Jméno: Jana Bučányová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1708646400 23.2.2024 1709164800 29.2.2024
ADR Valník 18t

ID: Slovenské elektrárně / 31913

Předmět a popis VŘ:
ADR Valník 18t

Kontaktní osoba:
Jméno: Róbert Štefina
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1708646400 23.2.2024 1709251200 1.3.2024
Realizace stavby HK, HV a PS F025 WLC Březhrad

ID: Elektrárny Opatovice / 31916

Předmět a popis VŘ:
Předmětem výběrového řízení výměna stávajících paralelních odboček na horkovodní přípojce za nové, dále provedení nové horkovodní přípojky do objektu výměníkové stanice a instalace předávací stanice (dále jen „PS“) vč. MaR a dopojení studené vody do PS.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Beznosková
Telefon: +420724010478
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1708905600 26.2.2024 1710201600 12.3.2024
OVS – B projekty REPower EU

ID: Stredoslovenská distribučná / 31918

Předmět a popis VŘ:
Súťaž je vyhlásená len pre prekvalifikovaných dodávateľov.

Podmienky prekvalifikácie nájdete na stránke:

https://www.ssd.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/prekvalifikacne-systemy?page_id=4337

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Miroslav Stasinka
Telefon: +421 918 436 344
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1708905600 26.2.2024 1710115200 11.3.2024
Poskytovanie strážnych služieb

ID: Eustream / 31920

Předmět a popis VŘ:
Bližšie informácie o predmete obstarávania nájdete na webovej stránke: https://www.eustream.sk/files/sk/transparency/obstaravanie/obchodne-verejne-sutaze/vyhlasenie-ovs_e-obstaravanie_poskytovanie-straznych-sluzieb2024.pdf

Kontaktní osoba:
Jméno: Tomáš Kóša
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1708905600 26.2.2024 1709510400 4.3.2024