Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

V případě zájmu o automatické zasílání notifikací o nových tendrech se prosím registrujte zde: RSS Kanál

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; EP Langage; EP South Humber Bank; Gazel Energie.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Offers submission deadline
Bezprúdové armatúry pre vonkajšie distribučné vedenia

ID: Stredoslovenská distribučná / 27685

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku Bezprúdových armatúr pre vonkajšie distribučné vedenia , ktoré sa používajú ako príslušenstvo pre vonkajšie distribučné siete SSD.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=9d7fc22b4bdb745219246ef187b03ac1&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1622419200 31.5.2021 1625788800 9.7.2021
Prúdové armatúry pre vonkajšie distribučné vedenia

ID: Stredoslovenská distribučná / 27703

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku Prúdových armatúr pre vonkajšie distribučné vedenia , ktoré sa používajú ako príslušenstvo pre vonkajšie distribučné siete SSD.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=e6496542c63008b354b9630503e5204a&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1622505600 1.6.2021 1626048000 12.7.2021
Horkovodní přípojka pro výjezdovou stanici ZZS PK, Hřbitovní ul., Plzeň

ID: Plzeňská teplárenská / 27717

Předmět a popis VŘ:
Předmětem této zakázky je vyhotovení horkovodní přípojky pro připojení nového objektu výjezdové základny ZZS PK ve Hřbitovní ulici, Plzeň, která bude napojena na stávající horkovod dimenze DN 200 vedeného v neprůlezném betonovém topném kanálu. Přechod ze stávajícího klasického potrubí na předizolovaný systém bude proveden v napojovací šachtě Šn. Vnější potrubí je navrženo v předizolovaném bezkanálovém potrubním systému 2x DN 50/140 mm, celková délka osy podzemního vedení nové horkovodní přípojky je cca 60,20 m. Po výstupu předizolovaného potrubí z odbočné šachty se osadí uzavírací armatury v provedení bez šachet.
Celé dílo bude provedeno v k.ú. Doubravka, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1623196800 9.6.2021 1626048000 12.7.2021
Výměna chladící výplně CHV2

ID: United Energy / 27722

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění této zakázky s názvem „Výměna chladící výplně CHV2“ je dílo spočívající ve výměně vestavby chladící věže č. 2 (dále jen CHV2) v teplárně Komořany, United Energy, a.s. V rámci předmětu plnění zakázky bude provedena demontáž a ekologické odstranění staré PVC vestavby CHV2, dodávka a montáž nové.

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1623628800 14.6.2021 1624924800 29.6.2021
Spojovacie armatúry pre vonkajšie distribučné vedenia

ID: Stredoslovenská distribučná / 27728

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku Spojovacích armatúr pre vonkajšie distribučné vedenia , ktoré sa používajú ako príslušenstvo pre vonkajšie distribučné siete SSD.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=ed4c1443426b3a07f44a752671887c24&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1623715200 15.6.2021 1627257600 26.7.2021
SAP UPGRADE_Blueprint a implementácia

ID: Slovenské elektrárně / 27730

Předmět a popis VŘ:
SAP UPGRADE_Blueprint a implementácia

Kontaktní osoba:
Jméno: Dagmar Lopatková Spišáková
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1623715200 15.6.2021 1624579200 25.6.2021
Zariadenie pre uvoľňovanie odpadov do životného prostredia

ID: Slovenské elektrárně / 27733

Předmět a popis VŘ:
Zariadenie pre uvoľňovanie odpadov do životného prostredia

Kontaktní osoba:
Jméno: Dana Dančejová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1623715200 15.6.2021 1624579200 25.6.2021
Výhybka č. 8

ID: Elektrárny Opatovice / 27743

Předmět a popis VŘ:
Rekonstrukce železniční výhybky č. 8 v areálu EOP vč. jejích podkladních vrstev, vypracování a dodání realizační projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení aj. souvisejících prací, činností a služeb.

Kontaktní osoby:
Jméno: Martina Horáčková
Telefon: +420 739 481 134
E-mail:

Jméno: Lenka Honzíčková
Telefon: +420 724 010 419
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1623974400 18.6.2021 1626393600 16.7.2021
Construction of a 50 MVA substation

ID: LEAG / 27746

Předmět a popis VŘ:
Planning, delivery, installation and commissioning of a 50 MVA substation for the grid connection of two renewable energy parks with the following main components:


- Transformer and transformer foundation 110/30-kV
- On Site Power transformer 30/0,4 kV
- Earth-fault
- Station buildings
- 30 kV switchgear
- on-site power
- substation process control technique
- oil collection system
- outside facilities


Planned call for tenders: October 2021

Awarding planned: March 2022

Construction period: Q4 2022 - Q1 2023

Kontaktní osoby:
Jméno: Kathrin Werner (commercial)
Telefon: +49 355 2877 2211
E-mail:

Jméno: Nick Brendel (project)
Telefon: +49 30 76 75 84 577
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1624233600 21.6.2021 1630368000 31.8.2021
Materiál pre vonkajšie distribučné vedenia

ID: Stredoslovenská distribučná / 27749

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku Materiálu pre vonkajšie distribučné vedenia, ktoré sa používajú ako príslušenstvo pre vonkajšie distribučné siete SSD.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=ed8c7fc6681eb37257b354721fa3a0f2&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1624320000 22.6.2021 1627948800 3.8.2021