Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; EP Langage; EP South Humber Bank; Gazel Energie.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Offers submission deadline
Innovative Storage Power Plant (“ISPP”)

ID: LEAG / 28398

Předmět a popis VŘ:
Lausitz Energie Kraftwerke AG (“LEAG”) intends to build an Innovative Storage Power Plant (“ISPP”) with the goal for provision of secure capacity with the integration of volatile renewable electricity at the Jänschwalde site in Brandenburg, East Germany.

The whole facility will consist of a CCGT, a solid thermal storage plant and a hydrogen plant.

For this purpose, we are seeking expressions of interest from companies interested in undertaking the design, engineering, procurement, construction, commissioning and testing of the project on a fully turnkey (engineering, procurement and construction (“EPC”)) basis.

Kontaktní osoba:
Jméno: Lachmann, Sebastian
Telefon: +49 355 2887 2986
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1638489600 3.12.2021 1643587200 31.1.2022
Pipeline construction for the heating line BHKW Profen

ID: MIBRAG / 28497

Předmět a popis VŘ:
Pipeline construction for the heating line BHKW Profen

Kontaktní osoba:
Jméno: Götze David
Telefon: +49 34424 81256
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1640044800 21.12.2021 1643155200 26.1.2022
Dotační akce – HK, PS F060 Čeperka-rek.mezi TB7328-7312

ID: Elektrárny Opatovice / 28516

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění této zakázky s názvem „HK, PS F060 Čeperka-rek. mezi TB7328-7312““ je rekonstrukce stávajících teplovodních rozvodů 2x DN 125 v kanálech za teplovody z předizolovaného potrubí v dimenzi 2x DN 125 ve stávajících trase v celkové délce cca 200 m v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby.
Zadávací dokumentaci je možno stáhnout na profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Beznosková
Telefon: +420724010478
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1640649600 28.12.2021 1643587200 31.1.2022
Dotační akce – Pce, HV A – Rek. HV přípojky PS A 030 a Pce, HV A – Rek. HV přípojky PS A033

ID: Elektrárny Opatovice / 28518

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění této zakázky je rekonstrukce stávajících horkovodních přípojek za horkovod z předizolovaného potrubí a provizorní horkovodní propoj z předizolovaného potrubí.
Zadávací dokumentaci je možno stáhnout na profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Beznosková
Telefon: +420724010478
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1640649600 28.12.2021 1643587200 31.1.2022
AlFe laná vonkajších vedení (ACSR) a Zliatinové laná vonkajších vedení (AAAC)

ID: Stredoslovenská distribučná / 28537

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku AlFe lán vonkajších vzdušných vedení (ACSR) a zliatinových lán vonkajších vedení (AAAC) používaných ako holé vodiče pre diaľkové vonkajšie elektrické vedenia VN, VVN.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=1b2094147edc1d47e371847391a3ee0c&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1641859200 11.1.2022 1645401600 21.2.2022
Rekonštrukcia digitálnych ochrán na blokoch ES1, ES2 a ES3 na KS01 Veľké Kapušany v rámci výstavby prepojovacieho VTL plynovodu SK-PL

ID: Eustream / 28539

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je Rekonštrukcia digitálnych ochrán na blokoch ES1, ES2 a ES3 na KS01 Veľké Kapušany v rámci výstavby prepojovacieho VTL plynovodu SK-PL. Bližšie informácie sú zverejnené na web stránke eustream.sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Katarína Lajchová
Telefon: +421262507169
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1642032000 13.1.2022 1643155200 26.1.2022
Rekonštrukcia spevnených plôch AB Prievidza

ID: Stredoslovenská distribučná / 28560

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na rekonštrukciu spevnených plôch AB Prievidza, ul. Vápenická. Rekonštrukcia pozostáva z výmeny poškodeného povrchu, sanácie podložia, vyrovnania lokálnych nerovností so zachovaním pôvodných bodov odvodnenia.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=61f60922672e20bc3ad1cfac76fb26f6&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Michal Kazáni
Telefon: +421 918 605 943
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1642377600 17.1.2022 1644192000 7.2.2022
INSTALACE OCHRANNÉHO ŠTÍTU V ABS 4

ID: Elektrárny Opatovice / 28570

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění zakázky s názvem „INSTALACE OCHRANNÉHO ŠTÍTU V ABS 4“ je instalace ochranného štítu nad vstupní hrdlo do absorbéru č. 4 a jeho napojení na stávající ochranný systém absorbéru, včetně souvisejících prací, činností a služeb. Realizace této zakázky je dodávka formou na klíč.

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, kterou Vám zašleme na Vaši žádost odeslanou na kontaktní e-mail uvedený níže.

S pozdravem,

Martin Hloušek

Kontaktní osoba:
Jméno: Martin Hloušek
Telefon: +420725571497
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1642550400 19.1.2022 1644451200 10.2.2022
Elektrostatické čistenie a doplnenie aditív do oleja TB32S

ID: Slovenské elektrárně / 28572

Předmět a popis VŘ:
Elektrostatické čistenie a doplnenie aditív do oleja TB32S

Kontaktní osoba:
Jméno: Jana Stansberry
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1642636800 20.1.2022 1643155200 26.1.2022
BO TG 4

ID: United Energy / 28574

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je provedení díla sestávající z provedení prací při běžné opravě TG 4 v teplárně Komořany v sídle zadavatele, dle technického zadání a rozpisu prací.

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1642636800 20.1.2022 1643328000 28.1.2022
Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických v Závode Elektrárne Nováky

ID: Slovenské elektrárně / 28576

Předmět a popis VŘ:
Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických v Závode Elektrárne Nováky

Kontaktní osoba:
Jméno: Iveta Bodnárová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1642723200 21.1.2022 1643846400 3.2.2022