Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

V případě zájmu o automatické zasílání notifikací o nových tendrech se prosím registrujte zde: RSS Kanál

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská energetika a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Datum podání nabídek
DeNOx kotle K3 v Plzeňské energetice a.s.

ID: Plzeňská energetika / 21353

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s přípravou a provedením denitrifikace provozovaného kotle K3 ve společnosti Plzeňská energetika a.s. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“.
Zadavatel předpokládá následující základní rozsah díla tvořícího zakázku:
- zpracování dokumentace nutné pro přípravu a realizaci díla, a to zejména v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a další dokumentace včetně dodavatelské nutné pro zboží, služby a další činnosti spojené s přípravou a realizací díla včetně jeho vyzkoušení, uvedení do provozu a předání zadavateli, a
- případné demolice a odstranění stávajících staveb, sítí anebo zařízení v místě provádění díla, a to včetně nutných souvisejících přeložek stávajících staveb, sítí anebo zařízení zadavatele, které nesmí být prováděním díla dotčeny, vše v rozsahu nutném pro provedení díla, a
- úpravy a modernizace části stávající technologie, dodávku nové technologie, montáž, vyzkoušení a uvedení do provozu a provedení takových úprav, aby bylo v celém regulačním rozsahu parního kotle K3 dosaženo požadované výstupní koncentrace NOX max. 135 mg/Nm3, a to včetně provedení vazeb na stávající zařízení a stavby, a
- provedení navazujících služeb souvisejících s dílem jako je koordinace díla, pojištění, obstarání rozhodnutí správních orgánů v návaznosti na provádění díla, zaškolení obsluhy zadavatele, řízení kvality a zajištění BOZP při provádění díla, a
- služby preventivního servisu na předmětu díla po dobu 13 let od předběžného převzetí díla (PAC) a to za účelem zajištění spolehlivého provozu díla.

Kontaktní osoby:
Jméno: Jitka Navrátilová
Telefon: +420378132304; +420731683418
E-mail:

Jméno: Jiří Beran
Telefon: +420378134723; +420605232491
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1520208000 5.3.2018 1523232000 9.4.2018
Frame contract for current maintenance, fault elimination and delivery of spare parts regarding the boiler feed pump turbines type SST-600 in the pFrame contract for current maintenance, fault elimination and delivery of spare parts regarding the boiler feed pump turbines type SST-600 in the power plants Jänschwalde and Boxbergower plants Jänschwalde and Boxberg

ID: LEAG / 21368

Předmět a popis VŘ:
Execution of maintenance activities regarding the boiler feed pump turbines type SST-600 in the power plants Jänschwalde and Boxberg

Planned award is August 2018.

Contract period is January 2019 to December 2023.

Kontaktní osoba:
Jméno: Nagel, Ottavia
Telefon: +49 355 2887 3601
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1520380800 7.3.2018 1522454400 31.3.2018
Prodej nádrží na skladování těžkého topného oleje (TTO) a ostatních kapalných paliv a hořlavin IV. třídy nebezpečnosti

ID: Plzeňská energetika / 21372

Předmět a popis VŘ:
Předmětem výběrového řízení je prodej 2 malých (objem. 1.600 m3) a 4 velkých (objem 2.000 m3) olejových nádrží s vnitřním systémem ohřevu na skladování těžkého topného oleje a ostatních kapalných paliv a hořlavin IV. třídy nebezpečnosti, které lze naskladňovat i vyskladňovat auty nebo železničními cisternami.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jitka Navrátilová
Telefon: +420378132304
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1520380800 7.3.2018 1522195200 28.3.2018
Nový komín pro motorgenerátory

ID: Plzeňská energetika / 21375

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je dodávka a instalace nového komínu pro vyústění spalin od tří stávajících motorgenerátorů.
Zadavatel připouští následující Varianty řešení s tím, že účastník může podat nabídku na jednu, dvě anebo všechny tři Varianty:
Varianta I. - Nový dvouplášťový ocelový komín kotvený do stávajícího základu
Varianta II. - Snížení stávajícího komínu o výšce 60 m na novou výšku 40 m
Varianta III. - Dodání a instalace nového spalinovodu do stávajícího železobetonového komínu 120 m

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 378 133 105
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1520380800 7.3.2018 1522195200 28.3.2018
Rekonstrukce potrubí LTO v EOP

ID: Elektrárny Opatovice / 21382

Předmět a popis VŘ:
Předmětem realizace je rekonstrukce stávajícího přívodního a vratného potrubí LTO ze skladu zapalovacích olejů do objektu kotelny dle PD. Předmětem díla bude i zřízení nové podpěry s betonovou patkou.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1520467200 8.3.2018 1521763200 23.3.2018
Exchange / renovation of the cooling tower internals in the power plant Boxberg

ID: LEAG / 21384

Předmět a popis VŘ:
Lausitz Energie Kraftwerke AG intends to exchange the cooling tower internals of the cooling towers No. 11 (in 2019) and No. 10 (in 2020).

The scope includes engineering services (execution planning, static calculation etc.), disassembly of old internals, delivery of material, assembly of the new internals as well as commissioning.

Awarding planned 08/2018

Kontaktní osoba:
Jméno: Kley, Christian
Telefon: +49 355 2887 3811
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1520467200 8.3.2018 1522972800 6.4.2018
Výber dodávateľov na dodávku LED osvetlenia

ID: Stredoslovenská Energetika / 21387

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tohto obstarávania je výber dodávateľov na dodávku LED osvetlenia.
Bližšie informácie nájdete na stránke SSE, a.s. https://www.sse.sk/informacie-pre-dodavatelov/vyberove-konania?page_id=280

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Michal Murárik
Telefon: +421 41 519 2386
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1520553600 9.3.2018 1522022400 26.3.2018
Likvidácia ZNS Cunín a povrchová likvidácia sond v DP Unín I

ID: Nafta / 21414

Předmět a popis VŘ:
Likvidácia ZNS Cunín a povrchová likvidácia sond v DP Unín I
v tomto členení:
a) stavebná časť, technologická časť, elektro časť,
b) Likvidácia prípojok sond,
c) Likvidácia VN rozvodov a trafostanice,
d) povrchové likvidácie 13 ropných sond a 1 plynovej sondy

http://www.nafta.sk/sk/obstaravanie

Kontaktní osoba:
Jméno: Martin Repko
Telefon: +4219017519865
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1521072000 15.3.2018 1522886400 5.4.2018
Hrebeňové tesnenie

ID: Slovenské elektrárně / 21420

Předmět a popis VŘ:
Hrebeňové tesnenie

Kontaktní osoba:
Jméno: Dana Dančejová
Telefon: +421 56 631 2156
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1521158400 16.3.2018 1521763200 23.3.2018
Monitoring komunikace řídicí sítě ELÚIII

ID: Plzeňská energetika / 21424

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je zabezpečení kritické informační infrastruktury dle zákona 181/2014 Sb. a vyhlášky 316/2014 Sb. v Plzeňské energetice a.s. zavedením kontroly řídicí sítě instalováním aktivních síťových prvků, softwaru pro monitoring a diagnostiku sítí a softwaru na organizaci, kontrolu a sledování změn uživatelských programů v automatizačních systémech CHÚV, TG8, TG10, VS, městské vody, chladicích věží, odpopílkování K1 a K3, odsíření, kompresorové stanice, zauhlování, centrálního vysavače a v rámci Siemens Simatic PCS 7 kotlů K1, K3 a K7, MG, Terminálu podpůrných služeb a TG9.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 378 133 105
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1521158400 16.3.2018 1523232000 9.4.2018
Nová část systému EPS pro PD 4C

ID: Plzeňská energetika / 21426

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je osazení nové elektrické požární signalizace (EPS) do prostoru pásového dopravníku 4C na dolním zauhlování v Plzeňské energetice a.s.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 378 133 105
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1521158400 16.3.2018 1522886400 5.4.2018
Rekonstrukce tepelné sítě III. etapa (zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby)

ID: Severočeská teplárenská / 21429

Předmět a popis VŘ:
Předmětem rekonstrukce je nahrazení dožívajícího potrubí 2 x DN 400 v klasickém provedení, vedeného v neprůlezném topném kanálu v celkové délce cca 216 m. Jedná se o nahrazení klasického potrubí za potrubí v předizolovaném provedení včetně provedení odstranění stavební části topného kanálu. Stávající šachty budou zachovány a opraveny. Předmět zakázky je detailně vymezen v technickém zadání (Přílohy č. 1 Pozvánky EA).

Kontaktní osoba:
Jméno: Diana Stejskalová
Telefon: 731 661 740
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1521417600 19.3.2018 1522195200 28.3.2018
Vymena 1. sekcie EKA na kotly blok 1 ENO

ID: Slovenské elektrárně / 21434

Předmět a popis VŘ:
Vymena 1. sekcie EKA na kotly blok 1 ENO

Kontaktní osoba:
Jméno: Patrik Zvolenský
Telefon: +421910673838
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1521417600 19.3.2018 1522022400 26.3.2018

ID: LEAG / 21449

Předmět a popis VŘ:
Partial replacement of heating surfaces of the steam generator Unit B, optional Unit P

Planned realization: 04/2019 – 06/2019 Block N, Option Block P: 2020

Awarding planned: 09/2018

Kontaktní osoba:
Jméno: Wüsten, Caroline
Telefon: +49 355 2887 2326
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1521417600 19.3.2018 1524182400 20.4.2018
Výměna věžových čerpadel v EOP

ID: United Energy / 21453

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění zakázky je instalace 3 nových věžových čerpadel včetně poháněcího soustrojí s otáčkovou / výkonovou regulací pomocí frekvenčního měniče. 1. a 2. věžové čerpadlo na místo stávajících věžových čerpadel Sigma SLS 10 (čerpadla M903 01A, M903 01B), 3. na místo stávajícího čerpadla cirkulace oteplené vody do přivaděče Sigma SSK8 (čerpadlo M903 01C). Čerpadlo SSK8 z pozice C přesunout na pozici Opatovického čerpadla. Předmětem jsou i dodávky související s předmětem realizace projektu Věžová čerpadla jako zejména dodávky stavební, dodávky elektro, dodávky systému řízení a regulace.
Datum vypsání 19.3.2018
Datum předložení nabídek 19.4.2018 do 12 hod.
Jiří Čáp
Referent nákupu
Elektrárny Opatovice, a.s.
Telefon: +420 466 843 564
Mobil: +420 724 010 430
email: jcap@eop.cz
www: http://www.eop.cz

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1521504000 20.3.2018 1524096000 19.4.2018
IPR VET66044 Výmena šikmého výťahu PVE Čierny Váh

ID: Slovenské elektrárně / 21456

Předmět a popis VŘ:
IPR VET66044 Výmena šikmého výťahu PVE Čierny Váh

Kontaktní osoba:
Jméno: Miroslav Blažko
Telefon: +421 36 6362349
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1521504000 20.3.2018 1522195200 28.3.2018
Dodávka a implementácia systému na riešenie žiadosti

ID: Stredoslovenská distribučná / 21459

Předmět a popis VŘ:
Predmetom je dodávka webového portálu, kde si zákazník môže elektronicky podať žiadosť. Pri zadávaní žiadosti vypĺňa špecifický formulár prislúchajúci danému typu žiadosti. Formulár je prepojený s grafickým a zákazníckym informačným systémom.
Predmetom je dodávka systému, ktorý úplne pokrýva workflow spracovania všetkých typov distribučných žiadostí.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://www.ssd.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/obchodne-verejne-sutaze/dodavka-a-implementacia-systemu-na-riesenie-ziadosti?page_id=6034

Kontaktní osoba:
Jméno: Mgr. Peter Mechtl
Telefon: +421 41 519 2679
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1521504000 20.3.2018 1522800000 4.4.2018
Dodávka, výmena a repasia upchávkových kompenzátorov tepelného napájača EBO – Hlohovec

ID: Slovenské elektrárně / 21461

Předmět a popis VŘ:
Dodávka, výmena a repasia upchávkových kompenzátorov tepelného napájača EBO - Hlohovec

Kontaktní osoba:
Jméno: Miroslav Blažko
Telefon: +421 36 6362349
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1521504000 20.3.2018 1522022400 26.3.2018