Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; EP Langage; EP South Humber Bank; Gazel Energie.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Offers submission deadline
Modernizace jeřábové troleje škvárových jeřábů

ID: Plzeňská teplárenská / 27397

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je náhrada stávající opotřebované 3-pólové troleje novou 4-pólovou trolejí, která bude splňovat aktuální platné bezpečnostní normy, a dále výměna sběračů pro nový typ troleje u 3 ks škvárových jeřábů.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 377 180 161, +420 731 640 974
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1617840000 8.4.2021 1633305600 4.10.2021
Rekonstrukce čerpadel oběhové vody HVS III. etapa

ID: Elektrárny Opatovice / 27933

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce čerpadel oběhové vody HVS III. etapa““ je zpracování projektu, resp. veškeré dokumentace vztahující se k dílu, dále dodávka, stavební úpravy, demontáž původního zařízení, montáž a uvedení do provozu nového čerpadla oběhové vody primárního horkovodního okruhu s frekvenčně řízeným pohonem včetně provozních zkoušek.

Kontaktní osoba:
Jméno: Lenka Honzíčková
Telefon: +420724010419
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1629936000 26.8.2021 1632441600 24.9.2021
REKO VS 10 – ÚT

ID: Severočeská teplárenská / 27987

Předmět a popis VŘ:
Předmět a popis výběrového řízení na zakázku „REKO VS 10 - ÚT“, kde zadavatel žádá o dotaci v rámci operačního programu OPPIK:
Předmětem plnění této zakázky s názvem „REKO VS 10 - ÚT“ je obměna strojního vybavení výměníkové stanice č. 10 spočívající v rekonstrukci vstupní primární strany, v rekonstrukci zařízení pro ústřední vytápění a v demontáži nepoužívaného zařízení pro přípravu teplé vody. Teplá voda není předmětem rekonstrukce, předmětem rekonstrukce je však napojení primární strany ke stávajícímu horkovodnímu potrubí směřujícímu do výměníkové stanice č. 10A, která zajišťuje teplou vodu (tím dojde k částečnému zásahu i do výměníkové stanice č. 10A), vše v rozsahu a dle projektové dokumentace pro provádění stavby.
Oznámení o zahájení výběrového řízení a kompletní Zadávací dokumentace byly dne 08.09.2021 umístěny (ke stažení) na profilu zadavatele:

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1

V případě, že se rozhodnete účastnit VŘ, zašlete prosím oběma kontaktním osobám zadavatele „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti ve výběrovém řízení“, jak je požadováno v čl. 13 Zadávací dokumentace této zakázky.

Kontaktní osoba zadavatele:
Barbora Weberová
referent útvaru výběrových řízení a smluv
tel.: +420 476 447 457
mobil: +420 725 870 781
e-mail: barbora.weberova@ue.cz

pro případ nepřítomnosti:
Ing. Jaromír Kneifl
vedoucí útvaru výběrových řízení a smluv
tel.: +420 476 447 352
mobil: +420 606 633 310
e-mail: jaromir.kneifl@ue.cz

Kontaktní osoba:
Jméno: Barbora Weberová
Telefon: +420725870781
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1631059200 8.9.2021 1633910400 11.10.2021
Rekonštrukcia UPS1 a UPS2 na velíne I. na KS04 Ivanka pri Nitre a rekonštrukcia UPS pre stroje CR3 a CR4 na KS01 Veľké Kapušany

ID: Eustream / 27996

Předmět a popis VŘ:
Rekonštrukcia UPS1 a UPS2 na velíne I. na KS04 Ivanka pri Nitre a rekonštrukcia UPS pre stroje CR3 a CR4 na KS01 Veľké Kapušany.
Žiadosť o súťažné podklady je potrebné zaslať e – mailom na e – mailovú adresu: katarina.lajchova@eustream.sk v lehote do 22.09.2021 do 10:00.
Žiadosť o súťažné podklady musí obsahovať nasledovné informácie:
- identifikačné údaje záujemcu - obchodné meno, sídlo, IČO,
- meno, priezvisko a funkciu kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, e-mail,
- predmet súťaže.

Kontaktní osoba:
Jméno: Katarína Lajchová
Telefon: +421262507169
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1631232000 10.9.2021 1632268800 22.9.2021
VN poistkové spodky so zvodičmi prepätia

ID: Stredoslovenská distribučná / 27998

Předmět a popis VŘ:
VN poistkové spodky so zvodičmi prepätia sú určené k inštalácii VN poistiek do elektrického obvodu, slúžiacich na istenie transformátorov.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=aaf6d772f8c1f6ad0a86290cf114e667&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Pavol Babík
Telefon: +421 907 838 020
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1631232000 10.9.2021 1634688000 20.10.2021
Dodávka rozvádzačov pre TR Rajčianka – Nová DOTS 130/TS/229 a MTG

ID: Stredoslovenská distribučná / 28000

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa rozvádzačov na TR Žilina Rajčianka.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=ee40e3778f5eb4eca9420f3a49833bb7&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Katarína Chovanculiaková
Telefon: +421 905 338 259
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1631232000 10.9.2021 1633305600 4.10.2021
Komplexná realizácie OP a OS na elektrických zariadeniach SKR

ID: Slovenské elektrárně / 28027

Předmět a popis VŘ:
Komplexná realizácie OP a OS na elektrických zariadeniach SKR

Kontaktní osoba:
Jméno: Anikó Mojžišová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1631750400 16.9.2021 1632441600 24.9.2021
PD IČ – Považská Bystrica – rekonštrukcia a oprava vedenia VVN č. 7803/7804

ID: Stredoslovenská distribučná / 28030

Předmět a popis VŘ:
Súťaž je vyhlásená len pre prekvalifikovaných dodávateľov.
Podmienky prekvalifikácie nájdete na stránke :

https://www.ssd.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/prekvalifikacne-systemy?page_id=4337

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Katarína Chovanculiaková
Telefon: +421 905 338 259
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1631750400 16.9.2021 1632355200 23.9.2021
Oprava ukosovacích, uťahovacích, zabrusovacích, lapovacích a tlakovacích zariadení pre EMO, EVO,EBO,ENO a VE

ID: Slovenské elektrárně / 28032

Předmět a popis VŘ:
Oprava ukosovacích, uťahovacích, zabrusovacích, lapovacích a tlakovacích zariadení pre EMO, EVO,EBO,ENO a VE

Kontaktní osoba:
Jméno: Blanka Janovická
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1631836800 17.9.2021 1632700800 27.9.2021
Údržba a oprava prístrojov a zariadení radiačnej kontroly v SE-EMO

ID: Slovenské elektrárně / 28034

Předmět a popis VŘ:
Údržba a oprava prístrojov a zariadení radiačnej kontroly v SE-EMO

Kontaktní osoba:
Jméno: Andrea Fitošová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1631836800 17.9.2021 1632355200 23.9.2021
OVS_Výber externých partnerov na zabezpečenie nepriameho predaja elektriny a plynu v segmente B2C – Malí a strední podnikatelia a Domácnosti pre rok 2022 – 2023

ID: Stredoslovenská Energetika / 28037

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tohto obstarávania je výber externých partnerov na zabezpečenie nepriameho predaja elektriny a plynu v segmente B2C - Malí a strední podnikatelia a Domácnosti pre rok 2022 - 2023.
Od úspešných uchádzačov bude Vyhlasovateľ požadovať procesné spracovanie zákaziek:
- vyhľadávať a kontaktovať potenciálnych a/alebo existujúcich zákazníkov
- zbierať údaje o zákazníkoch a ponúkať im produkty, ktoré SSE poskytuje
- zmluvy so zákazníkmi uzatvárať v mene SSE, a. s. a riadne v nich vyplňovať všetky údaje
- vykonávať reporting
Bližšie informácie nájdete na stránke https://www.sse.sk/vyberove-konania?page_id=280

Kontaktní osoba:
Jméno: Marta Škrkoňová
Telefon: +421 905 069 508
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1632096000 20.9.2021 1633392000 5.10.2021