Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

V případě zájmu o automatické zasílání notifikací o nových tendrech se prosím registrujte zde: RSS Kanál

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Offers submission deadline
REKONSTRUKCE ODVODŇOVACÍCH ZÁSOBNÍKŮ ŠKVÁRY

ID: Elektrárny Opatovice / 26619

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění VEŘEJNÉ ZAKÁZKY je DÍLO spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s rekonstrukcí 4 odvodňovacích nádrží škváry a konstrukční úpravy jejich podpůrných ocelových konstrukcí. ZAKÁZKA má charakter „dodávky na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v knize B ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

Podrobnosti o účasti ve veřejné zakázce jsou uvedeny na našem profilu zadavatele : https://nen.nipez.cz/profil/EOP

Kontaktní osoba:
Jméno: Martin Hloušek
Telefon: +420725571497
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1604275200 2.11.2020 1606694400 30.11.2020
Provozní budova zauhlování – rekonstrukce sociálního zázemí 2. a 3. patro

ID: Plzeňská teplárenská / 26663

Předmět a popis VŘ:
Rekonstrukce sociálních zázemí týkající se dispozičních stavebních úprav, výměny hydroizolačních vrstev, obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, dveří, dále úprava osvětlení a vytápění. Nová výmalba a zajištění nuceného větrání stávajícího prostoru šaten, sociálního zázemí a velínu zauhlování.

Kontaktní osoba:
Jméno: Hana Šťáhlavská
Telefon: 603434223
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1604880000 9.11.2020 1606694400 30.11.2020
VÝMĚNA SPODNÍCH ČÁSTÍ USAZOVACÍCH A VYROVNÁVACÍCH NÁDRŽÍ

ID: Elektrárny Opatovice / 26669

Předmět a popis VŘ:
Předmětem realizace akce „VÝMĚNA SPODNÍCH ČÁSTÍ USAZOVACÍCH A VYROVNÁVACÍCH NÁDRŽÍ“ je náhrada 2 ks spodních částí usazovacích nádrží a 2 ks spodních částí vyrovnávacích nádrží v objektu míchacího centra v EOP včetně souvisejících prací, činností a služeb a uvedení do provozu. Realizace této zakázky je dodávka formou na klíč.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1604966400 10.11.2020 1606694400 30.11.2020
OOPP – multifunkčné odevy

ID: Stredoslovenská distribučná / 26675

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže je nákup ochranných pracovných odevov pre zamestnancov vyhlasovateľa formou zákazkového šitia.
Elektronické výberové konanie je rozdelené na dve samostatné časti:
ČASŤ 1: Odev pracovný multifunkčný
ČASŤ 2: Odev multifunkčný nehorľavý NOMEX®
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=6f78bfd901294d5cab99bef0bb9b9421&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Juliana Podhorská
Telefon: +421 907 703 357
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1605052800 11.11.2020 1607904000 14.12.2020
Revize komínů v EOP

ID: Elektrárny Opatovice / 26692

Předmět a popis VŘ:
Předmětem VŘ je provádění pravidelných revizí 3 komínů v EOP dle ČSN-EN 13084-1.
Na komínech kotelny (2 ks )se v lichých letech provádí revize I. stupně a v sudých letech revize II. stupně. Na komínu odsíření se provádí každý rok revize II. stupně.
S vybraným uchazečem bude uzavřená Rámcová smlouva na čtyři roky

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1605225600 13.11.2020 1606694400 30.11.2020