Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; EP Langage; EP South Humber Bank; Gazel Energie.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Offers submission deadline
K6 – Rekonstrukce odlučovače tuhých látek

ID: Plzeňská teplárenská / 29102

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem "K6 - Rekonstrukce odlučovače tuhých látek" je kompletní realizace veškerých dodávek materiálů, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením rekonstrukce stávajícího elektroodlučovače tuhých látek za kotlem K6 v areálu Teplárna. Součástí zakázky je nejen samotné zařízení pro odloučení tuhých znečišťujících látek, ale i navazující příslušenství. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v Knize A a B Zadávací dokumentace.

Zadávaná veřejná zakázka je sektorovou veřejnou zakázkou dle § 151 ZZVZ. Zadavatel jako veřejný zadavatel při výkonu relevantní činnosti zvolil dle § 161 ZZVZ při zadávání sektorové veřejné zakázky použití jednacího řízení s uveřejněním bez nutnosti jakýchkoliv dalších podmínek. Zadávaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na dodávky a celková přepokládaná výše této zakázky představuje hodnotu pro nadlimitní veřejnou zakázku.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1653868800 30.5.2022 1657497600 11.7.2022
OVS – VN Priehradové stožiare pre vonkajšie vedenia

ID: Stredoslovenská distribučná / 29019

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku VN priehradových stožiarov pre vonkajšie vedenia, ktoré sa používajú ako nosné konštrukcie podperných bodov VN distribučných vedení SSD.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=a4ec32da717b4fd083f99e4c42093664&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1651536000 3.5.2022 1659052800 29.7.2022
OVS – VVN keramické ťahové izolátory

ID: Stredoslovenská distribučná / 29042

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku keramických ťahových izolátorov používaných na izolovanie VVN vedení.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=2cce6ecd376b547e466617b829f27f2f&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1652227200 11.5.2022 1659052800 29.7.2022
OVS – VVN konštrukcie oceľových stožiarov

ID: Stredoslovenská distribučná / 29069

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku VVN oceľové konštrukcie pre elektrické vonkajšie vedenia, používané ako nosné konštrukcie podperných bodov VVN distribučných vedení SSD.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=b6af59a3940f1b1dbb8cc142e17a3c79&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1652918400 19.5.2022 1659052800 29.7.2022
OVS – Konsolidácia licencii zálohovacieho riešenia

ID: Stredoslovenská distribučná / 29079

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na zálohovací systém, ktorý nahradí aktuálny zálohovací systém IBM Spectrum Protect z dôvodu limitu súčasného licenčného modelu, ktorý je pri očakávanom budúcom raste dlhodobo neudržateľný. Aktuálny použitý licenčný model je FrontEnd licencia do 100TB. Zálohovanie virtuálneho prostredia VMware vSphere ostáva v nezmenenej forme a naďalej bude zálohované produktom Veeam Backup and Replication.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=b7df3c57bf7d152f47cfabe50ff1162e&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Mgr. Peter Mechtl
Telefon: +421 918 947 828
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1653264000 23.5.2022 1657065600 6.7.2022
Detekcia dymu na turbogenerátore (TG)

ID: Slovenské elektrárně / 29150

Předmět a popis VŘ:
Detekcia dymu na turbogenerátore (TG)

Kontaktní osoba:
Jméno: Zuzana Krasková
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1654732800 9.6.2022 1656547200 30.6.2022
Kabely a optotrasy

ID: Elektrárny Opatovice / 29191

Předmět a popis VŘ:
Pokládka zabezpečovacího, sdělovacího a telefonního kabelu a zřízení optotrasy vč. veškerých zemních prací na vlečce EOP, a.s.

Kontaktní osoba:
Jméno: Martina Horáčková
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1655078400 13.6.2022 1656460800 29.6.2022
Kotel ZEVO – oprava výstupního přehříváku P3.1

ID: Plzeňská teplárenská / 29197

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění zakázky s názvem „Kotel ZEVO – oprava výstupního přehříváku P3.1“ je oprava výstupního přehříváku kotle ZEVO spočívající v jeho kompletní výměně, včetně potrubí odvodnění, které se nachází ve vnitřním prostoru kotle. Součástí díla není výměna vstupní a výstupní komory přehříváku.
Předmět plnění zakázky, místo plnění včetně požadavků na termíny plnění, vymezení množství a druhu požadovaných dodávek věcí, prací a služeb a požadovaných standardů je detailně specifikován v Části 1 a 2 Zadávací dokumentace.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1655251200 15.6.2022 1657843200 15.7.2022
Modernizace střechy VS – 29L Brněnská 34

ID: Plzeňská teplárenská / 29199

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je celková modernizace střechy objektu VS-29L Brněnská 34 v lokalitě Plzeň - Vinice.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 377 180 161, +420 731 640 974
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1655337600 16.6.2022 1657497600 11.7.2022
Horkovod a PS C120 Mycí linka Globus Pardubice

ID: Elektrárny Opatovice / 29203

Předmět a popis VŘ:
Provedení stavebně montážních prací na horkovodu a PS C120 Mycí linka Globus Pardubice dle realizační projektové dokumentace a uvedení díla do provozu.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Beznosková
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1655337600 16.6.2022 1656374400 28.6.2022
CUP NPK Předávací stanice chladu a chladící věž

ID: Elektrárny Opatovice / 29211

Předmět a popis VŘ:
Zadávací dokumentaci naleznete na https://nen.nipez.cz/profil/EOPDT

Kontaktní osoba:
Jméno: Lenka Honzíčková
Telefon: +420724010419
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1655856000 22.6.2022 1657584000 12.7.2022
OVS Nákup 3ks rýpadlo-nakladačov

ID: Stredoslovenská distribučná / 29213

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tohto obstarávania je výber dodávateľa na 3ks rýpadlo-nakladačov.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=3bf97652abb05ca6c31b9a43b54563a4&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Alena Zuščáková
Telefon: +421 918 605 838
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1655942400 23.6.2022 1658275200 20.7.2022
Delivery of hydrogen trailers and a mobile hydrogen filling station system

ID: LEAG / 29216

Předmět a popis VŘ:
Transport- und Speditionsgesellschaft Schwarze Pumpe mbH intends to procure

- 1 to 5 hydrogen trailers
consisting of 1x ADR container chassis incl. equipped 40ft h2-container for the transport of hydrogen in composite cylinders
and
- a mobile hydrogen filling station system (fully integrated container design)
consisting of a tank container and a gas station container for refueling heavy commercial vehicles

For this purpose we are looking for interested suppliers.

Kontaktní osoba:
Jméno: Daniela Rönick
Telefon: +4935528872994
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1655942400 23.6.2022 1658793600 26.7.2022
Vypracovanie podporných a licenčných a termo-hydraulických analýz pre JE EBO34 a JE EMO12

ID: Slovenské elektrárně / 29222

Předmět a popis VŘ:
Vypracovanie podporných a licenčných a termo-hydraulických analýz pre JE EBO34 a JE EMO12

Kontaktní osoba:
Jméno: Zuzana Schmidtová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1656028800 24.6.2022 1656460800 29.6.2022
Construction of the 380 kV stub connection of the EVA Jänschwalde to the transmission grid of 50Hertz (1st expansion stage)

ID: LEAG / 29224

Předmět a popis VŘ:
Detailed planning, delivery, assembly, testing, documentation and commissioning of the 380 kV stub connection of the EVA Jänschwalde with the following essential components or partial scopes:

- Mast conversion or adaptation of 50Hertz
- guyed portal
- Temporary installation
- Earthing disconnector
- Surge arrester
- Overhead line / guy wire

An RFI (pre-qualification) is required for participation in the tender.

If you are interested in the above-mentioned scope of services, please send us an e-mail stating your company and contact person to the above-mentioned commercial contact person.
You will then receive access to the application platform where a Request for Information (RFI) is stored and must be completed.

Tender planned: October 2022

Award planned: January 2023

Construction/completion: by the end of Q3 2024


Project contact: Paul Schimek, Tel. +49 (0) 3 55 - 28 87 37 52, paul.schimek@leag.de

Commercial contact: Mandy Wäsch, Tel. +49 (0) 3 55 - 28 87 22 91, mandy.waesch@leag.de

Kontaktní osoby:
Jméno: Mandy Wäsch
Telefon: +49 (0) 3 55 - 28 87 22 91
E-mail:

Jméno: Paul Schimek
Telefon: + 49 (0) 3 55 - 28 87 37 52
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1656028800 24.6.2022 1657843200 15.7.2022
Erection of a 380 kV GIS with connection to the transmission grid of 50Hertz (2nd expansion state)

ID: LEAG / 29227

Předmět a popis VŘ:
Detail engineering, delivery, erection, testing, documentation and commissioning of the 380 kV gas-insulated switchgear (GIS) at the Jänschwalde power station with the following main components or subsystems:

- 380 kV GIS (double busbar, 63 kA)
- auxiliary power supply
- Secondary technology
- GIS building
- GIS down conductors
- Pole connection to property 50Hertz
- guy portal
- Infrastructure connection to power station


An RFI (pre-qualification) will be conducted prior to participation in the tender.
If you are interested in the above-mentioned scope of services, please send us an e-mail stating your company and contact person to the above-mentioned commercial contact person.
You will then receive access to the application platform where a Request for Information (RFI) is stored and must be completed.

Tender planned: January 2023

Award planned: May 2023

Construction planned: by the end of 2024


Project contact: Paul Schimek, Tel. +49 (0) 3 55-28 87 37 52, paul.schimek@leag.de

Commercial contact: Mandy Wäsch, Tel. +49 (0) 3 55-28 87 22 91, mandy.waesch@leag.de


Kontaktní osoby:
Jméno: Mandy Wäsch
Telefon: +49 (0) 3 55 - 28 87 22 91
E-mail:

Jméno: Paul Schimek
Telefon: +49 (0) 3 55 - 28 87 37 52
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1656028800 24.6.2022 1659052800 29.7.2022
OVS POISTENIE v skupine SSE Holding 2023-2025

ID: Stredoslovenská distribučná / 29239

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na POISTENIE v skupine SSE Holding na roky 2023 - 2025

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=6c4ea27fea3853c7a6acf7466b3b1aae&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Mgr. Peter Mechtl
Telefon: +421 918 947 828
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1656288000 27.6.2022 1658707200 25.7.2022
OVS – obnova HW/SW WAF a LBR

ID: Stredoslovenská distribučná / 29241

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa, ktorý na základe zmluvy zabezpečí nasadenie, záruku (variantne 1r. a 5r.) a prípadný rozvoj následného predmetu obstarávania.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=5f8eac6e696b60606bbe86296bcf5890&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Mgr. Peter Mechtl
Telefon: +421 918 947 828
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1656288000 27.6.2022 1658966400 28.7.2022
Dodávka a montáž chromatografu pre turbosústroje 23MW v lokalite KS03

ID: Eustream / 29245

Předmět a popis VŘ:
Predmetom obstarávania je dodávka a inštalácia procesného chromatografu (vrátane stanovovania vodíka a kyslíka) pre turbosústroje 23MW (TuS) na KS03, ktorý zabezpečuje zloženie plynu pre meranie vlastnej spotreby a zloženie plynu pre stroje TuS 23MW na základe realizačnej projektovej dokumentácie (RPD).

Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania vrátane realizačnej projektovej dokumentácie je uvedená v súťažných podkladoch

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Natália Kerekešová
Telefon: +421262507140
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1656288000 27.6.2022 1657843200 15.7.2022