Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

V případě zájmu o automatické zasílání notifikací o nových tendrech se prosím registrujte zde: RSS Kanál

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Datum podání nabídek
Mercury separation plant

ID: MIBRAG / 22581

Předmět a popis VŘ:
Mercury separation plant

Kontaktní osoba:
Jméno: Bluhm, Christiane
Telefon: +49 03442481599
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1539561600 15.10.2018 1543536000 30.11.2018
Modernizace rozvodů tepla Most ST, a. s. v roce 2019 – REKO potrubí teplé vody

ID: Severočeská teplárenská / 22704

Předmět a popis VŘ:
Předmět a popis výběrového řízení, které je dílčí částí projektu „Modernizace rozvodů tepla Most ST, a. s. v roce 2019“, kde zadavatel žádá o dotaci v rámci operačního programu OPPIK:
Předmětem plnění této zakázky, která je rozdělena na 4 části, je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího pozinkovaného potrubí za potrubí nové v plastovém provedení (polypropylen polyfúzně svařovaný) v průlezném topném kanálu a v prostorách objektů. V části 1 a části 2 zakázky bude potrubí uloženo na nových a stávajících konzolích. V části 3 a 4 zakázky bude potrubí uloženo pouze na nových konzolích, v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby.
Oznámení o zahájení výběrového řízení a kompletní Zadávací dokumentace byly dne 22.10.2018 umístěny (ke stažení) na profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1
V případě, že se rozhodnete účastnit VŘ, zašlete prosím oběma kontaktním osobám zadavatele „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti ve výběrovém řízení“, jak je požadováno v čl. 13 Zadávací dokumentace této zakázky.

Kontaktní osoby:
Jméno: Diana Stejskalová
Telefon: +420 731661740
E-mail:

Jméno: Ing. Jaromír Kneifl
Telefon: +420 606633310
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1540339200 24.10.2018 1543968000 5.12.2018
REKO tepelné sítě Most 2019 – REKO tepelné sítě III. etapa

ID: Severočeská teplárenská / 22706

Předmět a popis VŘ:
Předmět a popis výběrového řízení, které je dílčí částí projektu „REKO tepelné sítě Most 2019“, kde zadavatel žádá o dotaci v rámci operačního programu OPPIK:
Předmětem plnění této zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí v klasickém provedení za potrubí nové v předizolovaném systému, v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby.
Oznámení o zahájení výběrového řízení a kompletní Zadávací dokumentace byly dne 22.10.2018 umístěny (ke stažení) na profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1
V případě, že se rozhodnete účastnit VŘ, zašlete prosím oběma kontaktním osobám zadavatele „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti ve výběrovém řízení“, jak je požadováno v čl. 13 Zadávací dokumentace této zakázky.

Kontaktní osoby:
Jméno: Diana Stejskalová
Telefon: +420731661740
E-mail:

Jméno: Ing. Jaromír Kneifl
Telefon: +420 606633310
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1540339200 24.10.2018 1543968000 5.12.2018
Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce 2019 – REKO tepelné sítě Velebudice

ID: Severočeská teplárenská / 22708

Předmět a popis VŘ:
Předmět a popis výběrového řízení, které je dílčí částí projektu „Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce 2019“, kde zadavatel žádá o dotaci v rámci operačního programu OPPIK:
Předmětem plnění této zakázky, která je rozdělena na 2 části, je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí za potrubí nové v klasickém provedení se snížením dimenze, kdy je potrubí uloženo v neprůlezném kanálu (v části 1 i části 2 zakázky), v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby.
Oznámení o zahájení výběrového řízení a kompletní Zadávací dokumentace byly dne 22.10.2018 umístěny (ke stažení) na profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1
V případě, že se rozhodnete účastnit VŘ, zašlete prosím oběma kontaktním osobám zadavatele „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti ve výběrovém řízení“, jak je požadováno v čl. 13 Zadávací dokumentace této zakázky.

Kontaktní osoby:
Jméno: Diana Stejskalová
Telefon: +420731661740
E-mail:

Jméno: Ing. Jaromír Kneifl
Telefon: +420 606633310
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1540339200 24.10.2018 1543881600 4.12.2018
Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce 2019 – REKO potrubí TV a ÚT

ID: Severočeská teplárenská / 22710

Předmět a popis VŘ:
Předmět a popis výběrového řízení, které je dílčí částí projektu „Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce 2019“, kde zadavatel žádá o dotaci v rámci operačního programu OPPIK:
Předmětem plnění této zakázky, která je rozdělena na 3 části, je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí teplé vody a ústředního topení za potrubí nové v klasickém, plastovém a předizolovaném provedení. Uložené v objektech a ve stávajících topných kanálech, které přijdou rozvalit (demontovat) a nově pokládané potrubí bude uloženo bezkanálovým způsobem, v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby.
Oznámení o zahájení výběrového řízení a kompletní Zadávací dokumentace byly dne 22.10.2018 umístěny (ke stažení) na profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1
V případě, že se rozhodnete účastnit VŘ, zašlete prosím oběma kontaktním osobám zadavatele „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti ve výběrovém řízení“, jak je požadováno v čl. 13 Zadávací dokumentace této zakázky.

Kontaktní osoby:
Jméno: Diana Stejskalová
Telefon: +420731661740
E-mail:

Jméno: Ing. Jaromír Kneifl
Telefon: +420 606633310
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1540339200 24.10.2018 1543881600 4.12.2018
BO TG 5

ID: United Energy / 22748

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je provedení BO TG 5 v teplárně Komořany v sídle zadavatele, dle technického zadání Přílohy č. 1 až 6 Pozvánky.

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1540944000 31.10.2018 1542931200 23.11.2018
Výměna uhelných uzávěrů na K6

ID: Elektrárny Opatovice / 22730

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění zakázky s názvem „Výměna uhelných uzávěrů na K6“ je výměna uhelných uzávěrů ovládaných hydraulickým pohonem za uzávěry ovládané elektrickým pohonem na kotli K6 podle projektové dokumentace vypracované společností TESPO Engineering s.r.o.

Kontaktní osoba:
Jméno: Martin Hloušek
Telefon: +420725571497
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1540512000 26.10.2018 1543190400 26.11.2018
Upgrade Telefónneho dispečerského systému

ID: Stredoslovenská distribučná / 22789

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa, ktorý zabezpečí modernizáciu a konsolidáciu existujúceho TDS pre zabezpečenie opätovnej plnej podpory zo strany výrobcu a príslušenstva komunikačných systémov s cieľom zabezpečiť jednotnú správu pre poskytovanie služieb dispečingu v SSD, a.s.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=036cf207700907536668c2226585ae72&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Jana Kožová
Telefon: +421 41 519 2938
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1541548800 7.11.2018 1544140800 7.12.2018
REKO tepelné sítě Most 2019 – Připojení objektu Grammer Velebudice

ID: Severočeská teplárenská / 22792

Předmět a popis VŘ:
Předmět a popis výběrového řízení, které je dílčí částí projektu „REKO tepelné sítě Most 2019“, kde zadavatel žádá o dotaci v rámci operačního programu OPPIK:
Předmětem plnění této zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí v klasickém provedení za potrubí nové v předizolovaném systému, v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby.
Oznámení o zahájení výběrového řízení a kompletní Zadávací dokumentace byly dne 05.11.2018 umístěny (ke stažení) na profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1
V případě, že se rozhodnete účastnit VŘ, zašlete prosím oběma kontaktním osobám zadavatele „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti ve výběrovém řízení“, jak je požadováno v čl. 13 Zadávací dokumentace této zakázky.

Kontaktní osoby:
Jméno: Diana Stejskalová
Telefon: +420731661740
E-mail:

Jméno: Ing. Jaromír Kneifl
Telefon: +420 606633310
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1541548800 7.11.2018 1544572800 12.12.2018
Steam generator for ignition oil pre heating in the power Plant Jänschwalde of Lausitz Energie Kraftwerke AG

ID: LEAG / 22795

Předmět a popis VŘ:
Planning, installation and comissioning of a steam generator to provide steam for the ignition oil pre heating in the power Plant Jänschwalde
steam quantity: 10,0 t/h, temperature: 220°C, pressure: 8 bar

Planned realization: April 2020
Awarding planned: June 2019

Kontaktní osoba:
Jméno: Wüsten, Caroline
Telefon: +49 355 2887 2326
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1541721600 9.11.2018 1544745600 14.12.2018
BO TG 21 a BO TG 22

ID: United Energy / 22798

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je provedení BO TG 21 a BO TG 22 v teplárně Komořany v sídle zadavatele, dle technického zadání Přílohy č. 1 až 12 Pozvánky.

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1541980800 12.11.2018 1543795200 3.12.2018
Úpravy v objektu GABIT

ID: Severočeská teplárenská / 22824

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Podrobně je rozsah plnění zakázky specifikován ve Studii využití objektu 99/1 v Mostě a v návrhu smlouvy, které jsou přílohou Pozvánky.

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1542153600 14.11.2018 1543795200 3.12.2018
VÝMĚNA PARNÍ TURBÍNY TG5

ID: Elektrárny Opatovice / 22831

Předmět a popis VŘ:
Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele:

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-446932975/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-446932975/

Kontaktní osoba:
Jméno: Lenka Honzíčková
Telefon: +420724010419
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1542153600 14.11.2018 1544400000 10.12.2018
Klenuté dná DN 900, 1200 a 1400 pre SK-PL časť KS01

ID: Eustream / 22834

Předmět a popis VŘ:
Predmetom obstarávania je dodávka 12 ks klenutých dien DN 900, 1200 a 1400 pre projekt výstavby vysoktlakového plynovodu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou podľa technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou Prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov.
Klenuté dná, ktoré bude dodávateľ ponúkať, musia spĺňať požiadavky technickej špecifikácie a technicko-dodacích podmienok „Klenuté dná pre vysokotlakové plynovody DN300 – DN1400“.

V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať.

The subject of procurement is the delivery of 12 pieces of steel caps DN 900, 1200 and 1400 for construction of new high-pressure gas pipeline interconnector between Slovakia and Poland according to detail technical specification of the subject of procurement shown in the Annex no. 1 of this Tender specification.

Steel caps, which the candidate will be offering must comply with the requirements of technical specification and technical and delivery conditions “Steel caps for high-pressure gas pipelines DN 300 - DN 1400” (hereinafter together „TDC“).

If you are interested in this tender do not hesitate to contact me

Kontaktní osoba:
Jméno: Ján Repa
Telefon: +421 6250 7167
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1542240000 15.11.2018 1542844800 22.11.2018
K3 – modernizace vstřiků kotle

ID: Plzeňská teplárenská / 22856

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je dodávka 4 ks uzavíracích armatur DN25 (nebo DN40 dle Kvs), PN 160 (nebo PN250 dle tlakoteplotní závislosti použitého materiálu) včetně servopohonů.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 378 133 105
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1542672000 20.11.2018 1543968000 5.12.2018
Optimalizácia nasadzovania zdrojov vážskej kaskády

ID: Slovenské elektrárně / 22858

Předmět a popis VŘ:
Optimalizácia nasadzovania zdrojov vážskej kaskády

Kontaktní osoba:
Jméno: Andrea Fitošová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1542672000 20.11.2018 1542931200 23.11.2018