Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

V případě zájmu o automatické zasílání notifikací o nových tendrech se prosím registrujte zde: RSS Kanál

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská teplárenská a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.; EP Langage; EP South Humber Bank.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Datum podání nabídek
Modernizace kancelářské budovy ELÚ III – zateplení meziokenních prostor

ID: Plzeňská teplárenská / 23353

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je odstranění stávajících nestabilních skleněných výplní meziokenních prostor fasády kancelářské budovy ELÚ III v rozsahu 1. až 4. patro východní stěny (20 ks) a 1. a 2. patro jižní stěny (2 ks) a dodávka a montáž nových tepelně-izolačních fasádních prvků na místo původních skleněných výplní meziokenních prostor.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 377 180 161, +420 731 640 974
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1551830400 6.3.2019 1559260800 31.5.2019
„Kontinuální měření emisí Hg za odsiřovací linkou č. 3“

ID: Elektrárny Opatovice / 23702

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění zakázky s názvem „Kontinuální měření emisí Hg za odsiřovací linkou č. 3 “ instalace nového emisního měření Hg. Součástí je instalace odběrových sond na výstupním kouřovodu OL na kótě + 36 m, vyhodnocovacích aparatur a s tím související instalace/úpravy odběrových míst, úpravy vybudování kabelových/odběrových tras, instalace klimatizovaného kontejneru pro umístění vyhodnocovací aparatury Hg na kótě 0m. Předmětem DÍLA jsou i veškeré služby a dodávky související s předmětem realizace projektu Kontinuální měření emisí Hg za odsiřovací linkou č. 3 jako zejména dodávky stavební, dodávky elektro, dodávky systému řízení a regulace.

Pro zaslání Zadávací dokumentace kontaktujte níže uvedenou osobu.

Kontaktní osoba:
Jméno: Martin Hloušek
Telefon: +420725571497
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1557187200 7.5.2019 1559692800 5.6.2019
Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce 2020 – REKO potrubí TV a ÚT

ID: Severočeská teplárenská / 23710

Předmět a popis VŘ:
Předmět a popis výběrového řízení, které je dílčí částí projektu „Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce 2020“, kde zadavatel žádá o dotaci v rámci operačního programu OPPIK:
Předmětem plnění této zakázky, která je rozdělena na 2 části, je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí teplé vody a ústředního topení za potrubí nové v klasickém, plastovém a předizolovaném provedení, uložené v objektech a ve stávajících topných kanálech, které přijdou rozvalit (demontovat) a nově pokládané potrubí bude uloženo bezkanálovým způsobem, v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby. Předmětem plnění zakázky (části 1 až části 2 zakázky) není dodávka vybraných komponentů předizolovaného systému.

Oznámení o zahájení výběrového řízení a kompletní Zadávací dokumentace byly dne 07.05.2019 umístěny (ke stažení) na profilu zadavatele:

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1

V případě, že se rozhodnete účastnit VŘ, zašlete prosím oběma kontaktním osobám zadavatele „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti ve výběrovém řízení“, jak je požadováno v čl. 13 Zadávací dokumentace této zakázky.

Kontaktní osoby:
Jméno: Diana Stejskalová
Telefon: +420 731661740
E-mail:

Jméno: Ing. Jaromír Kneifl
Telefon: +420 606633310
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1557360000 9.5.2019 1560729600 17.6.2019
Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce 2020 – REKO potrubí teplé vody

ID: Severočeská teplárenská / 23712

Předmět a popis VŘ:
Předmět a popis výběrového řízení, které je dílčí částí projektu „Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce 2020“, kde zadavatel žádá o dotaci v rámci operačního programu OPPIK:
Předmětem plnění této zakázky, která je rozdělena na 3 části, je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího pozinkovaného potrubí za potrubí nové v plastovém provedení polypropylen polyfúzně svařovaný (alternativa polybuten) v průlezném topném kanálu a v prostorách objektů. V části 1 a části 2 zakázky bude potrubí uloženo na nových a stávajících konzolích. V části 3 zakázky bude potrubí uloženo pouze na nových konzolích, v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby.

Oznámení o zahájení výběrového řízení a kompletní Zadávací dokumentace byly dne 07.05.2019 umístěny (ke stažení) na profilu zadavatele:

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1

V případě, že se rozhodnete účastnit VŘ, zašlete prosím oběma kontaktním osobám zadavatele „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti ve výběrovém řízení“, jak je požadováno v čl. 13 Zadávací dokumentace této zakázky.

Kontaktní osoby:
Jméno: Diana Stejskalová
Telefon: +420731661740
E-mail:

Jméno: Ing. Jaromír Kneifl
Telefon: +420 606 633 310
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1557360000 9.5.2019 1560729600 17.6.2019
Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce 2020 – REKO TN Vršany, úsek hřiště Čepirohy – odbočka VS Hrabák

ID: Severočeská teplárenská / 23714

Předmět a popis VŘ:
Předmět a popis výběrového řízení, které je dílčí částí projektu „Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce 2020“, kde zadavatel žádá o dotaci v rámci operačního programu OPPIK:
Předmětem plnění této zakázky, je rekonstrukce spočívající ve výměně dožívajícího potrubí 2 x DN 350 v neprůlezném topném kanále a v pozemním provedení o celkové délce cca 2 x 907 m (rozvinutá délka 2 x 973m), v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby. Předmětem plnění zakázky není dodávka vybraných komponentů předizolovaného systému DN 350.

Oznámení o zahájení výběrového řízení a kompletní Zadávací dokumentace byly dne 07.05.2019 umístěny (ke stažení) na profilu zadavatele:

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1

V případě, že se rozhodnete účastnit VŘ, zašlete prosím oběma kontaktním osobám zadavatele „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti ve výběrovém řízení“, jak je požadováno v čl. 13 Zadávací dokumentace této zakázky.

Kontaktní osoby:
Jméno: Diana Stejskalová
Telefon: +420731661740
E-mail:

Jméno: In
Telefon: +420 606633310
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1557360000 9.5.2019 1560729600 17.6.2019
Rekonstrukce horkovodu z předizolovaného potrubí HK – HV k PS C192 – C198, PETROF

ID: Elektrárny Opatovice / 23725

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění této zakázky s názvem „HK - HV k PS C192 – C198, PETROF“ je rekonstrukce stávajícího nadzemního horkovodu a nového horkovodu z předizolovaného potrubí 2x DN 150 až 2x DN 32.
Zadávací dokumentace je přístupná ke stažení na profilu zadavatele – odkaz: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Beznosková
Telefon: +420724010478
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1557705600 13.5.2019 1560124800 10.6.2019
Zpracování realizační PD a realizace stavby HK, HV A – Rek. HV přípojky PS A010

ID: Elektrárny Opatovice / 23728

Předmět a popis VŘ:
Jedná se o vypracování realizační projektové dokumentace horkovodní přípojky pro PS A010 v Hradci Králové a realizaci horkovodní přípojky pro PS A010 v Hradci Králové.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Beznosková
Telefon: +420724010478
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1557705600 13.5.2019 1558915200 27.5.2019
Dodávka stavebných prác na stavbu dvoch polí rozvodne Kysucké Nové Mesto

ID: Stredoslovenská distribučná / 23788

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na:
- vybúranie časti existujúcej komunikácie
- vybudovanie nových doplnených spevnených plôch pre zabezpečenie prístupu techniky na obsluhu a údržbu novo navrhovaných technologických zariadení rozvodne
- dočasné oplotenie na oddelenie prevádzkovanej časti rozvodne
- vybudovanie nových základov pre hlavné a pomocné oceľové konštrukcie prístrojov R 110kV
- doplnenie existujúcej hlavnej uzemňovacej siete v elektrickej stanici, v dvoch nových poliach 110 kV

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=be242ad2839ea44282025bbe1effbf03&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Michal Kazáni
Telefon: +421 41 519 2544
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1558051200 17.5.2019 1559260800 31.5.2019
Dodávka potrubního uložení na akci Oprava TN DN500 Čimická – I.etapa

ID: Termonta Praha / 23792

Předmět a popis VŘ:
Dovolujeme si Vás informovat o vypsání výběrového řízení „Dodávka potrubního uložení na akci Oprava TN DN500 Čimická - I.etapa“, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 28. 5. 2018 v 10:00. Termín pro podání přihlášek a vstupních nabídek je nejpozději do 27. 5. 2018, 11:00 hod.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, kterou je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele.

Kontaktní osoba:
Jméno: Petr Zahrádka
Telefon: +420739347190
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1558310400 20.5.2019 1558915200 27.5.2019
Armatúry pre vonkajšie distribučné vedenie

ID: Stredoslovenská distribučná / 23794

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na:
- spojovacie armatúry pre vonkajšie distribučné vedenia, ktoré sa používajú ako príslušenstvo,
- príslušenstvo pre vonkajšie distribučné siete SSD,
- bezprúdové armatúry pre vonkajšie distribučné vedenia, ktoré sa používajú ako príslušenstvo pre vonkajšie distribučné vedenia SSD,
- prúdové armatúry pre vonkajšie distribučné vedenia, ktoré sa používajú ako príslušenstvo pre vonkajšie distribučné vedenia SSD.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://www.ssd.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/zoznam-obstaravani?page_id=4343.

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: 0908908220
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1558310400 20.5.2019 1562025600 2.7.2019
Vykonávanie opráv, údržbárskych prác a odstraňovanie porúch na elektrických zariadeniach vvn, vn, nn

ID: Slovenské elektrárně / 23796

Předmět a popis VŘ:
Vykonávanie opráv, údržbárskych prác a odstraňovanie porúch na elektrických zariadeniach vvn, vn, nn

Kontaktní osoba:
Jméno: Soňa Puchelová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1558310400 20.5.2019 1558915200 27.5.2019
Oprava betónových častí a dilatácií vtokových a výtokových objektov VE Hričov, VE Mikšová a VE Považská Bystrica

ID: Slovenské elektrárně / 23798

Předmět a popis VŘ:
Oprava betónových častí a dilatácií vtokových a výtokových objektov VE Hričov, VE Mikšová a VE Považská Bystrica

Kontaktní osoba:
Jméno: Anikó Mojžišová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1558310400 20.5.2019 1558915200 27.5.2019
Šoupě ruční, měkkotěsnící, DN400/PN10, na studenou říční vodu

ID: Elektrárny Opatovice / 23805

Předmět a popis VŘ:
Výběrové řízení na šoupě ruční, měkkotěsnící. Termín dodání: 21.6.2019

Kontaktní osoba:
Jméno: Lenka Holubová
Telefon: +420731454439
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1558396800 21.5.2019 1558915200 27.5.2019
Surveying services in the area of responsibility of LEAG in the federal states of Saxony and Brandenburg

ID: LEAG / 23808

Předmět a popis VŘ:
Frame contract for provision of surveying services relevant to mining and engineering geodesy.
The performance of the measurements as well as the content and form of the documents to be prepared for each measurement and the exact description of the formats of the digital data are specified in the bill of quantities and are based on mining law specifications (Bundesberggesetz [BBergG], Markscheider-Bergverordnung [MarkschBergV]).

Scheduled term:: 01.01.2020 - 31.08.2023 with the option of extension for 2 years

Kontaktní osoba:
Jméno: Silvia Gotter
Telefon: +49 355 2887 2924
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1558396800 21.5.2019 1558915200 27.5.2019
Olej turbínový 46

ID: Elektrárny Opatovice / 23815

Předmět a popis VŘ:
Výběrové řízení - 8200l - Olej turbínový 46

Kontaktní osoba:
Jméno: Lenka Holubová
Telefon: +420731454439
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1558396800 21.5.2019 1558915200 27.5.2019
Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu I.

ID: Plzeňská teplárenská / 23828

Předmět a popis VŘ:
Předmětem a cílem zakázky s názvem „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu I.“ je rekonstrukce technologie ÚT, TV, zabezpečovacího zařízení a souvisejících úprav elektroinstalací a systému MaR v blokových předávacích stanicích tepla (VS). Nová technologie bude napojená na stávající rozvody. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň. Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje účastníky, že neumožňuje dílčí plnění zakázky, když tato musí být účastníkem plněna jako celek.
Z pohledu zákona se jedná o podlimitní sektorovou zakázku na stavební práce, která je vzhledem k povaze a ceně zadávána dle „Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK“, platných ke dni zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele.
Kvalifikační a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na profilu zadavatele https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/ nebo na https://www.pltep.cz/zadavani-zakazek/

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1558483200 22.5.2019 1561075200 21.6.2019
Horkovody a teplovody – rekonstrukce I

ID: Plzeňská teplárenská / 23831

Předmět a popis VŘ:
Předmětem a cílem zakázky s názvem „Horkovody a teplovody – rekonstrukce I.“ je:
• rekonstrukce horkovodu v ulici Ke Karlovu spočívající v náhradě dožívající a již kapacitně a z hlediska tepelné izolace nevyhovující horkovodní trasy DN 100 a horkovodní přípojky DN 65 v předizolovaném bezkanálovém provedení novou horkovodní trasou DN 150 včetně horkovodní přípojky DN 50. Nový páteřní řad DN 150 i přípojka DN 50 budou do objektu betonárny provedeny novým předizolovaným horkovodním potrubím v druhé izolační třídě;
• rekonstrukce stávajícího teplovodního rozvodu v ulici Partyzánská 12 v klasickém čtyřtrubkovém provedení uloženého v neprůlezném topném kanálu.
Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň. Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje účastníky, že neumožňuje dílčí plnění zakázky, když tato musí být účastníkem plněna jako celek.
Z pohledu zákona se jedná o podlimitní sektorovou zakázku na stavební práce, která je vzhledem k povaze a ceně zadávána dle „Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK“, platných ke dni zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele.
Kvalifikační a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na profilu zadavatele https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/ nebo na https://www.pltep.cz/zadavani-zakazek/

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1558483200 22.5.2019 1561075200 21.6.2019
Horkovody – rozvody a přípojky I.

ID: Plzeňská teplárenská / 23834

Předmět a popis VŘ:
Předmětem a cílem zakázky s názvem „Horkovody - rozvody a přípojky I.“ je:
• vyhotovení nového páteřního řadu v ulicích U Letiště a Podnikatelská, který bude proveden novým předizolovaným horkovodním potrubím v druhé izolační třídě;
• vyhotovení páteřního řadu v ulicích Plachého – Koperníkova včetně provedení horkovodní přípojky do bytového domu v Plachého 35, obojí bude provedeno novým předizolovaným potrubím v druhé izolační třídě;
• vyhotovení nového horkovodního řadu z Křížkovy do Malické ulice včetně provedení horkovodní přípojky do novostavby bytového domu Nová Roudná v křižovatce ulic Malická x Otýlie Beníškové, obojí bude provedeno novým předizolovaným potrubím v druhé izolační třídě.
Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň.
Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje účastníky, že neumožňuje dílčí plnění zakázky, když tato musí být účastníkem plněna jako celek.
Z pohledu zákona se jedná o podlimitní sektorovou zakázku na stavební práce, která je vzhledem k povaze a ceně zadávána dle „Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK“, platných ke dni zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele.
Kvalifikační a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na profilu zadavatele https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/ nebo na https://www.pltep.cz/zadavani-zakazek/

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1558483200 22.5.2019 1561075200 21.6.2019
Hradítka pro regulaci teploty vody v kanálech A,B,C

ID: Elektrárny Opatovice / 23837

Předmět a popis VŘ:
Předmětem díla je instalace nových hradítek pro regulaci teploty vody v kanálech A,B,C. Podrobná technická specifikace je v příloze el. aukce. Elektrické připojení servopohonů není předmětem realizace díla, toto zajišťuje Objednatel.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1558483200 22.5.2019 1559865600 7.6.2019
Dodání 10 000kg siřičitanu

ID: Pražská teplárenská / 23848

Předmět a popis VŘ:
Jedná se o dodání 10 000 kg siřičitanu sodného bezvodného. Balení v obalech BIG-BAG (krátké) po 1000 kg se čtyřmi závěsy a spodní výsypkou.
Materiál musí být SYPKÝ, hrudky do velikosti max 50mm, bez organických a mechanických příměsí, vnitřní obal BIG-BAGu musí být uchycen k vnějšímu obalu, tak aby nedošlo při vysypávání obsahu BIG-BAGu k vyklouznutí vnitřního obalu do výsypky.

Kontaktní osoba:
Jméno: Karel Fuka
Telefon: +420266752732
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1558569600 23.5.2019 1559001600 28.5.2019
Odstranění závad na ocelových konstrukcích – most Malešice

ID: Pražská teplárenská / 23850

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění je odstranění závad na jednotlivých ocelových konstrukcích přes železnici v teplárně Malešice, Teplárenská 611/1, Praha 10

Kontaktní osoba:
Jméno: Karel Fuka
Telefon: +420266752732
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1558569600 23.5.2019 1559779200 6.6.2019
Náhradné diely pre armatúry ROCKWELL

ID: Slovenské elektrárně / 23853

Předmět a popis VŘ:
Náhradné diely pre armatúry ROCKWELL

Kontaktní osoba:
Jméno: Dana Dančejová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1558569600 23.5.2019 1559174400 30.5.2019
Applikationsupport individual software PowerWork/TaRA

ID: LEAG / 23860

Předmět a popis VŘ:
Application support, user support and further development of an existing custom software product used for the operation of the LEAG open pit mining.

A central component of the software is a web application (Java 8, PHP, JavaScript, Windows Server 2012, Oracle 12c SQL and PL / SQL), which is used for the disposition of personnel and auxiliary equipment in the open pit mining as well as for the preparation of billing and for the management of a vehicle pool. Other software components include a suite of client applications (Java 8, Windows 7, MySQL) that automatically collect, process, and monitor the operations of various open pit mining operations (drainage systems, tankers, caterpillars) or order management (acceptance and completion of work orders) via digital radios (TETRA, TMR880i). The software also has interfaces to several external systems (RFC calls / DB links to SAP HR, SAP PM and GIS), which are used to synchronize and exchange base data and the recorded operational and order data in regular intervals.

The application support (remote) includes troubleshooting in the event of an error and is required at the usual office hours (weekdays, 8-17 clock). Further standby-service is only required in exceptional circumstances.

contract period: 3 years + option for an extension by 2 years. An introduction to the software in cooperation with the previous service provider should take place in a passive transitional phase in the year 2020. Subsequently, in an active transitional phase in the year 2021, the support should be provided by the new service provider, while the previous service provider will be available for questions in case of problems. From 01.01.2022 on, the support should be completely transferred to the new service provider.

Start period of validity: 01.01.2020
contracting scheduled: 3rd quarter 2019

Kontaktní osoba:
Jméno: Bräuer, Dana
Telefon: +49 355 2887 3265
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1558656000 24.5.2019 1561075200 21.6.2019
Technologické vozidlo

ID: Slovenské elektrárně / 23862

Předmět a popis VŘ:
Technologické vozidlo

Kontaktní osoba:
Jméno: Jana Polačková
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1558656000 24.5.2019 1559520000 3.6.2019
Údržba, opravy, tech.kontroly a revízie lokomotív

ID: Slovenské elektrárně / 23864

Předmět a popis VŘ:
Údržba, opravy, tech.kontroly a revízie lokomotív

Kontaktní osoba:
Jméno: Danica Pozdechová
Telefon:
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1558656000 24.5.2019 1559865600 7.6.2019