Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

V případě zájmu o automatické zasílání notifikací o nových tendrech se prosím registrujte zde: RSS Kanál

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská energetika a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Datum podání nabídek
Pce, C 016 – rekonstrukce technologie TeV

ID: Elektrárny Opatovice / 21170

Předmět a popis VŘ:
Jedná se o rekonstrukci stávajícího ohřevu teplé vody v předávací stanici tepla . Zadávací dokumentaci naleznete na profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Beznosková
Telefon: +420724010478
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1518480000 13.2.2018 1520985600 14.3.2018
Pce, C 027 – rekonstrukce technologie TeV

ID: Elektrárny Opatovice / 21168

Předmět a popis VŘ:
Jedná se o rekonstrukci stávajícího ohřevu teplé vody v předávací stanici tepla . Zadávací dokumentaci naleznete na profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Beznosková
Telefon: +420724010478
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1518480000 13.2.2018 1520985600 14.3.2018
Pce, Rekonstrukce HV přípojky C 002

ID: Elektrárny Opatovice / 21184

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění této zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí horkovodu za potrubí z předizolovaného systému v rozsahu dle projektové dokumentace stavby.

Zadávací dokumentaci naleznete na profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945

Kontaktní osoba:
Jméno: Lenka Honzíčková
Telefon: +420724010419
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1518566400 14.2.2018 1520812800 12.3.2018
Oceľové rúry DN 1000

ID: Eustream / 21144

Předmět a popis VŘ:
Predmetom obstarávania je dodávka oceľových rúr pre projekt výstavby VTL plynovodu SK-PL, podľa technickej špecifikácie vypracovanej spoločnosťou ILF, GmbH Nemecko.
Predmet obstarávania bude rozdelený na 3 časti:
1. časť „Oceľové rúry LSAW/HSAW 18m x 1016 x 11,4mm“: oceľové rúry 1016 x 11,4 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 74 824 metrov;
2. časť „Oceľové rúry LSAW/HSAW 18m x 1016 x 13 – 18,6mm“:
a) oceľové rúry 1016 x 13 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW, spolu v celkovej dĺžke 4 530 metrov;
b) oceľové rúry 1016 x 13,5 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW , spolu v celkovej dĺžke 9 533 metrov;
c) oceľové rúry 1016 x 16,2 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW , spolu v celkovej dĺžke 5 901 metrov;
d) oceľové rúry 1016 x 18,6 mm, nom. dĺžka 1 rúry 18m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW alebo HSAW , spolu v celkovej dĺžke 8 451 metrov;
3. časť „Oceľové rúry LSAW 18m x 1016 x 16,2 – 18,6mm“:
a) oceľové rúry 1016 x 16,2 mm, nom. dĺžka 1 rúry 12m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW, spolu v celkovej dĺžke 127 metrov;
b) oceľové rúry 1016 x 18,6 mm, nom. dĺžka 1 rúry 12m, materiál L485 ME, vyrobené podľa normy STN EN ISO 3183, typ LSAW , spolu v celkovej dĺžke 483 metrov;

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, niekoľko častí alebo všetky časti predmetu zákazky, avšak vždy na celé časti predmetu zákazky, a to pod podmienkou, že na príslušnú časť alebo časti predmetu zákazky preukáže splnenie podmienok účasti v zmysle týchto Súťažných podkladov.

The subject of the procurement is the supply of steel pipes for the construction of the high pressure gas pipeline SK-PL, according to the technical specification developed by ILF GmbH, Germany.
The subject of procurement will be divided into 3 parts:
1. part “Steel pipes LSAW/HSAW 18m x 1016 x 11.4mm”: steel pipes 1,016 x 11.4mm, nom. length of 1 pipe 18 m, material L485 ME, produced according to standard STN EN ISO 3183, type LSAW or HSAW in the total length of 74,824 metres;
2. part “Steel pipes LSAW/HSAW 18m x 1016 x 13 – 18.6mm”:
a) steel pipes 1,016 x 13mm, nom. length of 1 pipe 18 m, material L485 ME, produced according to standard STN EN ISO 3183, type LSAW or HSAW including reserve (2%) in the total length of 4,530 metres;
b) steel pipes 1,016 x 13.5mm, nom. length of 1 pipe 18 m, material L485 ME, produced according to standard STN EN ISO 3183, type LSAW or HSAW in the total length of 9,533 metres;
c) steel pipes 1,016 x 16.2mm, nom. length of 1 pipe 18 m, material L485 ME, produced according to standard STN EN ISO 3183, type LSAW or HSAW in the total length of 5,901 metres;
d) steel pipes 1,016 x 18.6mm, nom. length of 1 pipe 18 m, material L485 ME, produced according to standard STN EN ISO 3183, type LSAW or HSAW in the total length of 8,451 metres;
3. part “Steel pipes LSAW 18m x 1016 x 16.2 – 18.6mm”:
a) steel pipes 1,016 x 16.2mm, nom. length of 1 pipe 12 m, material L485 ME, produced according to standard STN EN ISO 3183, type LSAW in the total length of 127 metres;
b) steel pipes 1,016 x 18.6mm, nom. length of 1 pipe 12 m, material L485 ME, produced according to standard STN EN ISO 3183, type LSAW in the total length of 483 metres;

The applicant may submit a tender for one part, several parts or all parts of the subject of the Contract but always for the whole part of the subject of the Contract, provided that the relevant part or parts of the subject of the Contract demonstrates that the conditions for participation in these Procurement Documents have been met.

Kontaktní osoby:
Jméno: Ján Repa
Telefon: +421 2 62507167
E-mail:

Jméno: Martin Mikula
Telefon: +421 2 62507161
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1518393600 12.2.2018 1520553600 9.3.2018

ID: PGS / 21149

Předmět a popis VŘ:
more information: http://www.pgsilesia.pl/pl/wspolpraca-biznesowa/przetargi

Kontaktní osoby:
Jméno: Anna Kempanowska - information about tender
Telefon: +48 790 801 510
E-mail:

Jméno: Grzegorz Zemczak - technical information
Telefon: +48 668 648 718
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1518393600 12.2.2018 1519603200 26.2.2018
SKŘ – Modernizace serverů PCS 7 – K1

ID: Plzeňská energetika / 21165

Předmět a popis VŘ:
Předmětem díla je modernizace stávající HW technologie řídicího systému Siemens SIMATIC PCS 7 V8.0 náhradou stávající dvojice rudundantních serverů pro kotle K1 a K7 za nové servery technologicky vyspělejší.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 378 133 105
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1518480000 13.2.2018 1520294400 6.3.2018
IPR EBO1092_2 časť 1 Výmena drenážnych potrubí a armatúr TVD v SO530 SO490 SO805

ID: Slovenské elektrárně / 21181

Předmět a popis VŘ:
IPR EBO1092_2 časť 1 Výmena drenážnych potrubí a armatúr TVD v SO530 SO490 SO805

Kontaktní osoba:
Jméno: Patrik Zvolenský
Telefon: +421910673838
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1518480000 13.2.2018 1519689600 27.2.2018
Pce D 004 – Rekonstrukce sekundárních rozvodů

ID: Elektrárny Opatovice / 21187

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění této zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí za potrubí z předizolovaného systému v rozsahu dle projektové dokumentace stavby.

Zadávací dokumentaci naleznete na profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945

Kontaktní osoba:
Jméno: Lenka Honzíčková
Telefon: +420724010419
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1518566400 14.2.2018 1520812800 12.3.2018
Výměny sekčních uzávěrů (RT Most – SU 6, SU 11 a SU 11/5)

ID: Severočeská teplárenská / 21214

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je provedení montáže 2 ks uzavíracích přivařovacích klapek DN 600/PN 25 s ručním ovládáním, 2 ks přivařovacích kulových kohoutů DN 400/PN 25 s elektrickým pohonem a 2 ks přivařovacích kulových kohoutů DN 300/PN 25 s ručním ovládáním s převodovkou jako náhrada za 2 ks přírubových šoupátek DN 600/PN 40 s elektropohonem a 4 ks přírubových šoupátek DN 400/PN 40 na ruční ovládání. Předmět díla je detailně vymezen v technickém zadání (Přílohy č. 1a 2 Pozvánky EA id. 2642).

Kontaktní osoba:
Jméno: Diana Stejskalová
Telefon: +420731661740
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1518652800 15.2.2018 1519862400 1.3.2018
Výměny sekčních uzávěrů (RT Litvínov – SU 3 a SU 60)

ID: Severočeská teplárenská / 21220

Předmět a popis VŘ:
Předmětem tohoto výběrového řízení je montáž 2 ks přivařovacích kulových kohoutů DN 500/PN 40 s elektrickým pohonem a 2 ks přivařovacích kulových kohoutů DN 300/PN 25 s ručním ovládáním s převodovkou jako náhrada za 2 ks přírubových šoupátek DN 500/PN 40 s elektropohonem a 2 ks přírubových šoupátek DN 350/PN 40 na ruční ovládání. Detailně je popis tendru v Podrobných zadávacích podkladech (Příloha č. 1 Pozvánky EA id. 2643).

Kontaktní osoba:
Jméno: Diana Stejskalová
Telefon: +420731661740
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1518652800 15.2.2018 1519862400 1.3.2018
Elektrická ohýbačka kotlových trubek

ID: Plzeňská energetika / 21229

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je nákup 1 ks elektrické ohýbačky kotlových trubek.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 378 133 105
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1518739200 16.2.2018 1520208000 5.3.2018
TG8 – Chladící věž – modernizace chladící vestavby

ID: Plzeňská energetika / 21231

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění zakázky s názvem „TG8 – Chladící věž – modernizace chladící vestavby“ je modernizace vnitřní chladící vestavby věže, ocelových a dřevěných konstrukcí včetně betonové stolice.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jitka Navrátilová
Telefon: +420378132304
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1518998400 19.2.2018 1520380800 7.3.2018
Výkon profesie zvárač a prípravár

ID: Eustream / 21271

Předmět a popis VŘ:
Predmetom obstarávania je dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov v zmysle §58a Zákonníka práce na výkon zváračských prác v rozsahu profesia zvárač a prípravár.

Kontaktní osoba:
Jméno: Katarína Lajchová
Telefon: 00421 2 6250 7169
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1518998400 19.2.2018 1519689600 27.2.2018
Scrap metal recycling/disposal Lausitz Energie Bergbau AG

ID: LEAG / 21275

Předmět a popis VŘ:
Tender for framework contracts for the recycling of scrap metal accrued by Lausitz Energie Bergbau AG during ongoing maintenance and dismantling work

Planned term: 01.09.2018 – 31.08.2021 + option 2 years

Awarding planned: 07/2018

Kontaktní osoba:
Jméno: Sina Engel
Telefon: +49 355 2887 3095
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1519084800 20.2.2018 1520553600 9.3.2018
Rent Dumpers 40 t

ID: MIBRAG / 21281

Předmět a popis VŘ:
Rent Dumpers 40 t (10 pcs.) - mine site - Tagebau Schöningen

Kontaktní osoba:
Jméno: Eißner, Albrecht
Telefon: +49 034424 81598
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1519171200 21.2.2018 1519776000 28.2.2018
Earth compactor

ID: MIBRAG / 21283

Předmět a popis VŘ:
Earth compactor (1 pcs.)

Kontaktní osoba:
Jméno: Eißner, Albrecht
Telefon: +49 034424 81598
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1519171200 21.2.2018 1519776000 28.2.2018
Sorpčná patróna PJA

ID: Slovenské elektrárně / 21288

Předmět a popis VŘ:
Sorpčná patróna PJA

Kontaktní osoba:
Jméno: Dana Dančejová
Telefon: +421 56 631 2156
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1519171200 21.2.2018 1520380800 7.3.2018
NDT Tender

ID: Lynemouth Power / 21292

Předmět a popis VŘ:
Tender for delivery of the NDT services at Lynemouth Power, Ashington , Northumberland for the period of May 2018 – May 2022.

Kontaktní osoba:
Jméno: Natalie Logan
Telefon: 01670 84 4390
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1519171200 21.2.2018 1521158400 16.3.2018
Instalace DHZ – projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

ID: United Energy Invest / 21298

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na provedení instalace aktivních požárně bezpečnostních hasicích zařízení.

Výběrové řízení je prováděno formou on-line elektronické nákupní aukce „ERMMA“
(aukční síň PROebiz).

Kontaktní osoba:
Jméno: Vladimír Hyneš
Telefon: +420733628858
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1519257600 22.2.2018 1520899200 13.3.2018
Diagnostika, operatívna údržba a oprava elektrických rozvodov, prístrojov a elektrických zariadení v rozsahu od malého po veľmi vysoké napätie do 110kV v celej prevádzke ENO a jej odlúčených prevádzkach

ID: Slovenské elektrárně / 21300

Předmět a popis VŘ:
Diagnostika, operatívna údržba a oprava elektrických rozvodov, prístrojov a elektrických zariadení v rozsahu od malého po veľmi vysoké napätie do 110kV v celej prevádzke ENO a jej odlúčených prevádzkach

Kontaktní osoba:
Jméno: Vladimír Mužík
Telefon: +421 2 5866 3169
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1519257600 22.2.2018 1519776000 28.2.2018
Servis a opravy klimatizačných a vzduchotechnických zariadení a kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov

ID: Eustream / 21303

Předmět a popis VŘ:
Výkon pravidelného jarného a jesenného servisu a výkon nepravidelného servisu
Pre viac informácií navštívte stránku eustream a.s.:
http://www.eustream.sk/sk_nasa-spolocnost/sk_obstaravanie/sk_obchodne-verejne-sutaze

Kontaktní osoba:
Jméno: Lenka Gažová
Telefon: +421262507147
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1519344000 23.2.2018 1520553600 9.3.2018
Nákup a 36 mesačný suport bezpečnostných zariadení / (firewalls)

ID: Slovenské elektrárně / 21306

Předmět a popis VŘ:
Nákup a 36 mesačný suport bezpečnostných zariadení / (firewalls)

Kontaktní osoba:
Jméno: Dagmar Lopatková Spišáková
Telefon: +421 2 5866 3533
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1519344000 23.2.2018 1519776000 28.2.2018