Dodavatelé

Významná výběrová řízení pro jednotlivé společnosti skupiny EPH jsou koordinována s centrálním nákupem EPH.
V případě zájmu o spolupráci se skupinou EPH se prosím registrujte vyplněním formuláře Registrace nového dodavatele.
Kontakt pro skupinový nákup EPH:  
V tabulce níže naleznete přehled aktuálních významných výběrových řízení vybraných společností EPH.

V případě zájmu o automatické zasílání notifikací o nových tendrech se prosím registrujte zde: RSS Kanál

 

PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Tabulka uvádí aktuálně vypsaná významná výběrová řízení společností: Elektrárny Opatovice, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; TERMONTA PRAHA a.s.; United Energy, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy Invest, a.s.; Plzeňská energetika a.s.; Slovenské elektrárne, a.s.; Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE); Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D); Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG); EP Produzione S.p.A.; Lynemouth Power Limited; Eggborough Power Ltd.; Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o.; Budapesti Erőmű Zrt.Filtrovat dle zadavatele

Zobrazit detaily / Skrýt detaily

Název výběrového řízení
Pro zobrazení detailu klikněte na název VŘ
Datum vypsání Datum podání nabídek
Instalace softstartérů pro PD A5 a PD B5

ID: Plzeňská energetika / 22108

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je modernizace instalací softstartérů pro pohony pásových dopravíků A5 a B5 na horním zauhlování v Plzeňské energetice a.s.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 378 133 105
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1529539200 21.6.2018 1532563200 26.7.2018
Guľové uzávery DN 1000 pre projekt výstavby VTL plynovodu SK-PL

ID: Eustream / 22125

Předmět a popis VŘ:
Predmetom zákazky je dodávka 15 ks guľových uzáverov DN 1000 pre projekt výstavby medzištátneho vysokotlakového plynovodu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou (ďalej ako „SK-PL“) podľa technickej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov.
Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti:
1. časť: GU DN 1000 s Hydropneumatickým pohonom (HPO) v celkovom počte 7 ks;
2. časť: GU DN 1000 s Elektrickým pohonom (EP) v celkovom počte 8 ks;

The subject of procurement is the delivery of 15 pcs of ball valves for construction of new High pressure gas pipeline interconnector between Slovakia and Poland (hereinafter “SK-PL”) according to the technical specification shown in the annex no. 1 of this Tender specification.
The subject of procurement will be divided into 2 parts:
1. part BV DN 1000 with hydropneumatic actuator (HPO) in total amount 7 pcs;
2. part BV DN 1000 with Electric actuator (EP) in total amount 8 pcs.

Kontaktní osoby:
Jméno: Jan Repa
Telefon: +421 2 6250 7167
E-mail:

Jméno: Martin Mikula
Telefon: +421 2 6250 7161
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1529625600 22.6.2018 1532563200 26.7.2018
VÝMĚNA PARNÍ SBĚRNY 5-14

ID: Elektrárny Opatovice / 22145

Předmět a popis VŘ:
Předmětem realizace je kompletní výměna stávající středotlaké parní sběrny 5–14 bar z roku 1979 na základě projektové dokumentace, která je součástí poptávky. Výměna zahrnuje zejména:
 dodávku materiálu (zejména potrubí a tvarovky, uložení potrubí, armatury včetně těsnění a spojovacího materiálu, izolace potrubí a armatur, jímky a odběry, čidla a převodníky veličin podle tabulky v příloze a akční členy),
 demontáž původní potrubní trasy,
 montáž nové potrubní trasy,
 montáž potřebných provizorních propojů a záslepek nutných pro zajištění provozu dalších částí sběrny 5-14,
 provedení požadovaných kontrol a zkoušek,
 vyhotovení dokumentace skutečného provedení a průvodní technické dokumentace o průběhu prací, materiálových listů, platné certifikáty svářečů, WPQR, WPS, atesty přídavných materiálů, atd. prokazující řádné splnění předmětu díla. Požadavky na technickou dokumentaci viz dále,
 ostatní činnosti potřebné pro zdárné provedení díla
 připojení a seřízení akčních členů vč. nových kabelů z ovládacích a svorkových skříněk MS a MX dle typových zapojení,
 potřebné úpravy, rozšíření ŘS vč. úprav operátorských stanic a připojení čidel měření teplot a tlaků není součástí díla, zajistí si EOP

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1530489600 2.7.2018 1532995200 31.7.2018
Engineering, manufactoring, delivery, installation and commissioning of the belt conveyor system and the coal loading at opencast mine Welzow for Lausitz Energie Bergbau AG

ID: LEAG / 22151

Předmět a popis VŘ:
Engineering, manufactoring, delivery, installation and commissioning of the belt conveyor system and the coal loading at opencast mine Welzow for Lausitz Energie Bergbau AG consisting of following technical equipment:

- 4-track coal loading with 2 loading points and a return system
- 4 pieces of conveyor belts on the coal handling station
- Inclined conveyor for connection to the opencast mine

The applicant must have the capacity and technical ability. Concerning this matter, the following stated requirements must be fulfilled. The verification documents shall be submitted together with the application documents.

1.) Self-declaration of a factory production control according to DIN EN 1090 for the processes welding, mechanical fasteners, cutting and corrosion protection.
2.) Self-declaration that the execution of the order in accordance with the relevant EN and DIN standards, VDE regulations and VDI guidelines, technical rules and the regulations and guidelines of the client and the latest state of the technology, in particular the Machinery Directive 2006 / 42 / EC.
3.) Proof of the existence of a certified quality assurance system in accordance with the principles of the DIN EN ISO 9001 series.
4.) Self-declaration that the entire processing of the order takes place in German (spoken and written).
5.) Proof of at least 1 reference within the last 10 years in relation to the performance to be awarded on comparable equipment and comparable equipment size.
Planned assembly period: 09/2021 – 09/2022
Contact person: André Nitzsche, Phone: +49 355 2887 2438, andre.nitzsche@leag.de

Deadline for applications : 27.07.2018

Kontaktní osoba:
Jméno: Andre Nitzsche
Telefon: +49 355 2887 2438
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1530662400 4.7.2018 1532649600 27.7.2018
Engineering, manufacturing, delivery, installation and commissioning of a new combined stockpiling bulk- and reclaimer device (Ks_S) in opencast mine Welzow for Lausitz Energie Bergbau AG

ID: LEAG / 22153

Předmět a popis VŘ:
Engineering, manufacturing, delivery, installation and commissioning of a new combined stockpiling bulk- and reclaimer device (Ks_S) at opencast mine Welzow for Lausitz Energie Bergbau AG with the following technical parameters:
- mass flow effectively holding: 7,500 t / h
- mass flow theoretical retention: 5,000 t / h

The applicant must have the capacity and technical ability. Concerning this matter, the following stated requirements must be fulfilled. The verification documents shall be submitted together with the application documents.

1.) Self-declaration of a factory production control according to DIN EN 1090 for the processes welding, mechanical fasteners, cutting and corrosion protection.
2.) Self-declaration that the execution of the order in accordance with the relevant EN and DIN standards, VDE regulations and VDI guidelines, technical rules and the regulations and guidelines of the client and the latest state of the technology, in particular the Machinery Directive 2006 / 42 / EC.
3.) Proof of the existence of a certified quality assurance system in accordance with the principles of the DIN EN ISO 9001 series.
4.) Self-declaration that the entire processing of the order takes place in German (spoken and written).
5.) Proof of at least 1 reference within the last 10 years in relation to the performance to be awarded on comparable equipment and comparable equipment size.

Planned assembly period: 09/2021 – 09/2022

Kontaktní osoba:
Jméno: Andre Nitzsche
Telefon: +49 355 2887 2438
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1530662400 4.7.2018 1532649600 27.7.2018
Earthworks for the new coal handling place (two coal heaps) in the area of the new operating facilities of the Welzow opencast mine

ID: LEAG / 22163

Předmět a popis VŘ:
Overall profile coal handling place: 470 x 140 m
Total heap length: around 470 m each
Height of the supporting dams: up to 6 m
Width of the supporting dams: 40 - 50 m
• approx. 32,000 m³ topsoil: remove, transport and store temporarily
• approx. 35,000 m³ existing masses (gravel, debris): pick up, transport and store temporarily
• approx. 40,000 m³ excavated soil: pick up, transport and store temporarily
• approx. 110,000 m³ soil: pick up, transport and qualified installation (dam, northern heap)
• approx. 40,000 m³ soil: pick up and transport from the interim storage and unload at the dam as backfill
• approx. 10,000 m³ topsoil: pick up and transport from the interim storage and apply at the dam
Planned realization: February 2018 – October 2019
Planned award: December 2018

Kontaktní osoba:
Jméno: Tobias Giese
Telefon: +49 355 2887 2942
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1531094400 9.7.2018 1533254400 3.8.2018
Archivácia a Digitalizácia dokumentov

ID: Stredoslovenská distribučná / 22188

Předmět a popis VŘ:
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=af009942a3b132dc54b603c89f3b0dbf&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Jana Kožová
Telefon: +421 41 519 2938
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1531699200 16.7.2018 1534291200 15.8.2018
Dodání a výměna dopravního pásu, pásového dopravníku M12

ID: United Energy / 22191

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je dodání a výměna pryžového dopravního pásu, pásového dopravníku M12 (dále jen „dopravníku“). Včetně odstrojení a ustrojení dopravníku, nutného pro provedení výměny pryžového dopravního pásu. Přepravovaný materiál – hnědé uhlí. Rychlost pohybu pryžového dopravního pásu – 1,6 m/s. Maximální provozní přepravní kapacita pryžového dopravního pásu – 400 t/h, v teplárně Komořany v sídle zadavatele. Předmět zakázky je detailně vymezen v technickém zadání (Přílohy č. 1 Pozvánky).

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1531958400 19.7.2018 1532995200 31.7.2018
Přetrubkování kondenzátoru vývěvy TG 4

ID: United Energy / 22193

Předmět a popis VŘ:
Předmětem díla je dodání materiálu na přetrubkování kondenzátoru vývěvy TG 4 v teplárně Komořany. Podrobné zadání je uvedeno v přílohách č. 1 až 3 Pozvánky.

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. František Landa
Telefon: +420724499886
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1531958400 19.7.2018 1533254400 3.8.2018
Rekonštrukcia V7717/7718 v úseku Rz Varín – Stráňavy – realizácia

ID: Stredoslovenská distribučná / 22196

Předmět a popis VŘ:
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke: https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=8a7cf54ed6e4aa0fb470b2fbeeb22055&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Katarína Bačinská
Telefon: +421 41 519 2178
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1531958400 19.7.2018 1532390400 24.7.2018
Obměna prvků WiFi

ID: Pražská teplárenská / 22198

Předmět a popis VŘ:
Modernizace stávajícího bezdrátového WiFi připojení zadavatele. Předmětem je pouze dodání HW, podpory a licence.

Kontaktní osoba:
Jméno: Karel Fuka
Telefon: +420266752732
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1531958400 19.7.2018 1533168000 2.8.2018
Čistiace komory DN1000 pre projekt SK-PL

ID: Eustream / 22201

Předmět a popis VŘ:
The subject of procurement is the delivery of 3 pieces of Cleaning chambers (Pig Traps) DN 1000 for construction of new high-pressure gas pipeline interconnector between Slovakia and Poland according.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Repa
Telefon: +421 2 6250 7167
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1531958400 19.7.2018 1533168000 2.8.2018
T-kusy DN1000 pre projekt SK-PL

ID: Eustream / 22203

Předmět a popis VŘ:
The subject of procurement is the delivery of 32 pieces T-pieces DN 1000 for construction of new high-pressure gas pipeline interconnector between Slovakia and Poland.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Repa
Telefon: +421 2 6250 7167
E-mail:

Odkaz na výběrové řízení

1531958400 19.7.2018 1533168000 2.8.2018