Zpět na Přehled VŘ

Bezprúdové armatúry pre vonkajšie distribučné vedenia

ID: / 27685

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku Bezprúdových armatúr pre vonkajšie distribučné vedenia , ktoré sa používajú ako príslušenstvo pre vonkajšie distribučné siete SSD.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=9d7fc22b4bdb745219246ef187b03ac1&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Tisknout