Zpět na Přehled VŘ

Bleskozvodný a uzemňovací materiál

ID: / 26389

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na Príslušenstvo pre vytváranie systémov bleskozvodov a príslušenstvo pre uzemnenie elektrotechnických zariadení.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=16b947db5a65cda2810ca6c7a11489ce&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Tisknout