Zpět na Přehled VŘ

Dodávka 25% roztoku čpavkové vody technické pro rok 2023

ID: / 29516

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky jsou dodávky 25% roztoku čpavkové vody technické, která bude použita k rozstřikování zředěné technologické přísady do kouřových plynů ve spalovací komoře k snížení znečišťujících látek, především sloučenin NOx spalovacího kotle v areálu ZEVO Plzeň.

Prodávající dodá kupujícímu spolu s dodacím listem Atest o jakosti výrobku. Atest bude zaslán kupujícímu v elektronické podobě 1-2 dny před dodávkou zboží.

Požadované znaky jakosti: obsah NH3 min. 25%

Kontaktní osoba:
Jméno: Pavel Bláha
Telefon: +420 739 348 627
E-mail:

Tisknout