Zpět na Přehled VŘ

GO přípojky VS 4 a 5 Most

ID: / 31484

Předmět a popis VŘ:
Předmětem generální opravy (dále jen „GO“) je provedení výměny dožívajícího potrubí pro VS 4 – 2 x DN 100 v délce 37 m a VS 5 – 2 x DN 125 v délce 21 m, potrubí je uložené v neprůlezných TK, dále bude provedena výměna vypouštěcích souprav v odbočné šachtě. V rámci opravy bude provedena i sanace tělesa topného kanálu a odbočné šachty, vč. výměny konzolí pod uložením.

Výběrové řízení je prováděno formou on-line elektronického profilu „PROebiz“.

Kontaktní osoba:
Jméno: Barbora Weberová
Telefon: +420725870781
E-mail:

Tisknout