Zpět na Přehled VŘ

K7 – Rekonstrukce elektroodlučovače tuhých látek

ID: / 26907

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením rekonstrukce stávajícího elektroodlučovače tuhých látek za kotlem K7 v areálu Teplárna. Součástí zakázky je nejen samotné zařízení pro odloučení tuhých znečišťujících látek, ale i navazující příslušenství. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v Knize A a B Zadávací dokumentace.

Zadávaná veřejná zakázka je sektorovou veřejnou zakázkou dle § 151 ZZVZ. Zadavatel jako veřejný zadavatel při výkonu relevantní činnosti zvolil dle § 161 ZZVZ při zadávání sektorové veřejné zakázky použití jednacího řízení s uveřejněním bez nutnosti jakýchkoliv dalších podmínek. Zadávaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na dodávky a celková přepokládaná výše této zakázky představuje hodnotu pro nadlimitní veřejnou zakázku.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Tisknout