Zpět na Přehled VŘ

PD IČ Podbrezová – Výmena OOK za KZL, preizolácia a náter vedenia 2x110kV č. 7907/7908/7909/7910

ID: / 26479

Předmět a popis VŘ:
Súťaž je vyhlásená len pre prekvalifikovaných dodávateľov. Bližšie informácie ohľadom prekvalifikácie nájdete na stránke:
https://www.ssd.sk/dodavatelia-tovarov-prac-a-sluzieb/prekvalifikacne-systemy?page_id=4337

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Katarína Chovanculiaková
Telefon: +421 905 338 259
E-mail:

Tisknout