Zpět na Přehled VŘ

Prevádzka a rozvoj IT systémov F5 LTM/ASM

ID: / 27828

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na prevádzku a rozvoj IT systémov F5 LTM/ASM v zmysle dokumentov v prílohách, ktoré Vyhlasovateľ zašle Uchádzačovi po prihlásení v systéme Proebiz v zmysle tejto výzvy.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=d309d4a0e50c084927de0472ab9ae2c8&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Mgr. Peter Mechtl
Telefon: +421 918 947 828
E-mail:

Tisknout